گی من با محسن پسر مجازی

1400/06/24

سلام به دوستان شهوانی داستان گی هست دوست نداری نخون اسم ها هم مستعار. اسم من حسن ۱۹ سالمه قدم ۱۸۳ وزنمم ۶۳ بدنمم شیون کردم ماجرا مال یک هفته پیش هستش داخل تلگرام با یه پسری به اسم محسن اشنا شدم قدش هم قد خودم وزنشم ۶۵ و ۱۸ سالش بود و قیافه معمولی هم داشت بعد از معرفی هم دیگه و چندی صحبت گفت شمارتو بده وگرنه بلاک میکنم از این حرفا , منم شمارمو دادمو بعد از کلی چت شب شد گفت می خوام زنگ بزنم صحبت کنم باهات منم هی ناز اومدم که نمیشه و نمیتونم از این چیزا بلاخره راضی شدم که زنگ بزنه ، زنگ زد و صحبت کردیم کلی دقیق یادمه ۱ ساعت صحبت کردیم بعد گفت بابام اینا اومدن من برم رفت و خدافظی کرد ،روزها همینجور گذشت تلفنی صحبت میکردیم و منم وابستش شدم بگذریم .بریم سر اصل مطلب گفت باید فردا بیای فلان جا مهمان منی فلان منم گفتم اولش نمی تونم خانوادم نمیزارن از این حرفا منم دلم بود برم ولی نمی شد ولی بلاخره خانواده رو راضی کردم که برم .بعدظهر شد حرکت کردم برم پیشش قبلش گفت سوییت بگیریم راحت باشیم منم قبلش یکی رزرو کردم قرار بود اون پولشو بده خلاصه من رسیدم اون شهر زنگ زدم بهش که من رسیدم گفت من نمیتونم الان بیام یه دوساعت دیگه میام منم بهش گفتم پول سوییتو ندارم بدم زیاد باهام نیست اونم خرم کرد کههرچقدر داری بده بهش بگو بقیشو من اومدم میدم بهش منم قبول کردم زنگ زدم به طرف گفتم اومدم فلان جا گفت الان میام سراغت موندم تا اومد رفتیم سوییتو تحویل گرفتمو زنگ زدم به محسن گفت منم نیم ساعت دیگه میام پیشت موندم موندم تا دیدم بعد از نیم ساعت زنگ زد گفت رسیدم اونجا رفتم بیرون تا بدونه سوییت کدومه رفتم بیرون دیدم گفت برو خونه لخت سو تا بیام داخل منم رفتم لخت شدم اومد داخل درو بست اومد رفتیم بغل هم لب گرفتیم اون لاله گوش منو می خورد منم گردنشو همینجور ادامه دادیم گفت بخواب تا ماساژت بدم منم خوابیدم اومد خوابید روم خودشو می مالید بهم لخت شد…

دوباره رفتیم بغل هم ایندفعه من خابوندمش اومد گردنشو لیس زدم لاله گوششو همینجوری اومدم پایین اومدم برا کیرش یه کیری داشت قشنگ ۲۰ ۲۱ سانت بهش می خورد و کلفت رفتم کردمش دهنم وایی چه طعمی داشت نگم براتون خوردمش اونم هی اه اوه میکرد بعد پیجید رفتم سراغ کونش یکم مالشش دادم رفتم سراغ سوراخش جووووووننن چه سوراخی تنگ و نرم شروع کردم لیس زدنش زبونمو میکردم توش و در میوردم خوب خوردمش گفتم اماده ای گفت اره منم گذاشتمش دم سوراخش و یواش یواش شروع کردم زور دادن همین که کلاهک کیرم رفت داخلش دیدم گفت ایییی منم یکم مکس کردم گفت بکن یه دفعه تا ته کردمش داخلش دیدم شروع کرد اخ اوخ کردن منم که یکم جا باز کرد شروع کردم خشن تلمبه زدن تو کونش چون خشن دوست داشت بعد از اینکه حالت خوابیده کردمش بلندش کردم حالت داگی خوابوندمش دمر کردم تو سوراخش دیگه جا باز کرده بود و منم تند تند تلمه میزدم تو کونش بعد دیدم داره ابم میاد بلند شدم برش گردوندم شروع کردم براش ساک زدن خوب ساک زدم براش تفیش کردم حالا نوبت اون بود اول خوابوندم حالت خوابیده کیرشو کرد تو یه اه بلندی کشیدم گفت چته گفتم یواش تر درد داره دیگه شروع کرد یواش یواش داخلم تلمبه زدن دیگه جا باز کرده بود و اونم به روش سامورایی و خشن منو تو حالت خوابیده کرد بعد بلند شده حالت داگی دمر خوابیدم از پشت کردش بهم دادم رفت هوا دیگه کاری نداشت که من حالم چطوری و تند تند تلمبه میزد و منم دیگه دردی نداشتم و داشتم لذت میبردم همینجوری کرد و تلمبه زد دیدم کیرشو کشید بیرون و خوابید گفت بیا ساک بزن برام منم رفتم ساک زدم براش بعد از کلی ساک زدن پاهاشو دادم بالا و کیرمو کردم تو کونش جون چقدر گرم و نرم بود خوابیدم همونجوری روش و شروع کردم ازش لب گرفتن تند تند تلبه میزدم و داد اونم رفته بود بعد از یه ربع تلمبه زدن ابم اومد و ریختمش توش بعد اومدم پایین و شروع کردم ساک زدن براش با ولع تمام می خوردم انگار داشتم غذا می خوردم بعد شروع کرد تو حلقی زدن بعد از یه ربع داشت ابش میومد گفت می خوریش گفتم اره ابشو خوردم داشت حالم بهم می خورد شور بود یکم ولی عالی بعد بلند شدیم با هم رفتیم بیرون نشستیم بعد گفت من برم بیمارستان و بیام قرار بود شبم دوباره سکس داشته باشیم ولی شب دیگه نیومد هرچی زنگ زدم گوشیشم جواب نداد و از تلگرامم بلاکم کرد و رفت هنوز تو کف کیرشم.

نوشته: حسن


👍 3
👎 12
4801 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

832307
2021-09-15 01:06:15 +0430 +0430

One night stand. که میگن همینه دیگه
چه توقع دیگه ای داری ؟

3 ❤️

832499
2021-09-16 01:56:14 +0430 +0430

بیا پایین بچه کصشر نگو سرمون درد گرفت

0 ❤️