داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

گی های من با دوست صمیمیم

1399/04/13

سلام. الان 20 سالمه و دانشجو ام. من از وقتی دستگاه تناسلی م فعال شده حشری بودم و هستم. تقریبا میشه گفت بین دایره دوستام از همه حشری ترم.خودم رو بایسکچوال یا دوجنس گرا میدونم و بیشتر گرایشم هم به دختر و زنه، ولی خب چه کنم که خیلی ساک زدن رو دوست دارم. البته به هیکل و قیافه مردونه حس جنسی ندارم حتی اگه طرف خیلی خوشگل هم باشه! هیکل و قیافه زنونه دوست دارم(و در نتیجه ترنس هم دوست دارم).
یه همکلاسی و رفیق عزیزی داشتم که هنوزم رفیقیم اسمش رو میذارم امیر. میشه گفت تنها کسیه که هنوزم دوست دارم حتی اگه شده بیشتر از ساک زدن هم بهش اجازه بدم، البته عشقی بین مون نیست علاقه ای از این جهت بهش ندارم حتی خیلی از کاراش و اخلاقاش رو مخمه D: ولی رفیق خوبیه و صمیمی ایم باهم و به عنوان رفیق دوسش دارم. هر دومون قیافه هامون معمولیه تقریبا هر دو سبزه ایم هر دوو هم یه حد قابل قبولی پشم داریم (من یکم بیشتر).من و امیر از راهنمایی همکلاسی بودیم و خونمون هم نزدیک هم بود. همیشه بعد مدرسه با هم با اتوبوس تا یه جای مسیر رو می اومدیم و بقیه راه رو پیاده میرفتیم. جدای از شوخی های رایج مدرسه ای بین پسرا مثلا انگشت کردن و الوندن از رو شلوار، من و امیر توی اتوبوس کیر و کون هم رو میمالوندیم البته از روی شلوار باز هم. گاهی مثلا پاهاش رو میذاشتم روی پاهام و یه کیف هم روش تا کسی نبینه، این که رون پاش رو حس میکردم لذت بخش بود. یادم نمیاد اولین بار کی و چجوری بود ولی یادمه توی مسیر برگشت به خونه بودیم که توی یه کوچه خلوت یه گوشی شلوارامون رو کشیدیم پایین و کون و کیر همو دیدیم. این داستان چندبار دیگه هم تکرار شد(حتی یه بارم وقتی از کوچه اومدیم بیرون یه چندتا دختر دبیرستانی بودن که بهمون میخندیدن lol).
دیگه قضیه جدی تر شده بود و خونه ی هم میرفتیم با پوشش درس خوندن و جزوه دادن! جق زدن و ساک زدنمامون شروع شد، چندین بار 69 رو هم امتحان کردیم عالی بود، وقتی براش ساک میزدم چشام رو میبستم و فقط لذت میبردم. هم حالتی که روی هم دراز بکشیم 69 ساک بزنیم رو دوست داشتم هم به پهلو. وقتی به پهلو ساک میزدیم بهش میگفتم رون پایینیش رو بیاره جلو تر که سرمو بزارم روش و بعد براش ساک میزدم و همزمان کون هم رو میمالوندیم ولی خب انگشت نمیکردیم فقط می مالوندیم.(کونامون هم تازه یکم پشم در اورده بود) کیرم از کیر امیر بزرگ تر بود و هنوزم هست، البته یکم بزرگ تر و کلفت تر زیاد نه. من دیرارضا تر از امیر بودم و هنوزم هستم شاید به خاطر اینکه روزی یه بار میزنم به طور متوسط باشه!! نمیدونم!
خیلی لب نگرفتیم کلا من که خوشم نمی اومد اونم همین. یه چندباری پشت خونشون توی حیاط به نوبت کون همو کردیم. هیچکدوم مون کون دادن رو دوست نداشت و درد رو تحمل میکردیم برای وقتی که نوبتمون بشه و کون همو بکنیم!. یه چند باری هم مثلا من اول کردم ولی وقتی ابم اومد دیگه گفتم بیخیال درد میاد و این حرفا و یه چند بارم اون. خلاصه کمی لاشی بازی هم در میاوردیم جفتمون:)
این دوطرفه کردن ها زیاد طول نکشید، بیشتر همون ساک و جق برای هم میزدیم. هر وقت حشری میشدم یا اون حشری میشد و مکان داشتیم به هم میگفتیم و بساط گی رو میچیدیم.
من چندباری خواستم تخماش رو بخورم ولی خیلی حساس بود روشون و گفت نخور.
یکی از دفعاتی که یادم میاد و حال داد ،فک کنم 17 سالمون بود، رفته بودم خونشون و کف اتاق دراز کشیدیم، داشت فیلم سوپر میدید منم داشتم براش ساک میزدم، برقا رو هم خاموش کرده بودیم وتاریک بودهمه جا و فقط یکم نور فیلم پورن بود. یه ده دقیقه ای شاید براش ساک زدم، همزمان یه دستم هم زیر کونش بود و داشتم میمالوندم. فکم خیلی درد گرفت بقیش رو براش جق زدم. نوبت اون شد پنج دقیقه هم نخورد گفت بقیه رو جق میزدم، گفتم اوکی، یه یه ربعی با سرعت های مختلف جق زد برام ولی ابم نیومد! گفت دستم درد گرفت خودت بزن، خلاصه راضیش کردم بلند شیم کیرشو بکنه لای پام و از پشت بهم بچسبیم و برام جق بزنه، قبول کرد، خیللی حال داد بهم، کیرش لای کونم، یکم خم شده بودم خیلی نه ، کل کمرم چسبیده به شکم و سینه هاش، سرم هم رو شونش، برام جق زد ،خیلی زود ابم اومد و با فشار ریخت رو فرششون(دهنم رو سرویس کرد).
یه بار هم یادمه داشت برام ساک میزد، من زیرش به پشت دراز کشیدم اون روم، لمبر های کونش رو قمبل کرده بود و زانو هاش نزدیک دستام بودن، کیر و خایش چسبیده به سینم و سوراخ کونش جلو چشم،همزمان با دوتا دستام داشتم کونش رو میمالوندم، برام داشت ساک و جق میزد ابم زود اومد و یکمم ریختم تو دهنش اونم تف کرد رو فرش اتاقم کس کش:)
هر چی بزرگ تر شدیم این قضایا کمتر شد و پشمامون هم بیشتر!! تا جایی که کنکور که داشتیم و میزد بالا باید زنگ میزدم براش و میگفتم حالا تو بیا برام جق بزن مثلا ولی من ساک میزنم برات.
اخرین بار هم همین پارسال بود که اومد فیلم سوپر بگیره ببره به دوست دخترش نشون بده که حشریش کنه!! اومد
خونمون پلی کردم همزمان که داشتم براش تو فلش میریختم، یکم گه گذشت کیرم رو در اوردم و بلند شدم بردم سمت دهنش گفتم بخور یکم، هرکاری کردم قبول نکرد ، گفتم باشه در بیار خودم بخورم برات، گفت بیا خودت درش بیار! خلاصه رفتم کمر بندش رو باز کردم و شلوار و شورتش رو کشیدم پایین و امیر فقط کونش رو یه لحظه برد بالا که در بیاد شلوار. شروع کردم ساک زدن و یه یه دستم زیر کونش،یه ربعی خوردم تا دیگه فکم درد اومد ، بقیش رو گفتم خودت با دست بزن اونم با یکم غرغر شروع کرد جق زدن و ابش اومد. من دستش رو گرفتم گذاشتم رو کیرم گفتم برام بزن گفت نه گفتم پنج دقیقه فقط، خلاصه شروع کرد جق زدن منم ابم نیومد اون بیخیال شد گفت خودت بزن بقیه رو، و لباسش رو داشت میپوشید. منم کون و کمرش رو گرفتم و کیرش رو اوردم سمت دهنم، کیرش شل شده بود، کیرش رو یه یکی دو دقیقه ای خوردم و همزمان کونش رو میمالیدم که گفتم بیا بشین رو تخت منم بشینم رو کیرت، حشری شد قبول کرد،اروم نشستم رو کیرش، کیرش اروم تا ته رفت داخل و بی حرکت موندم، پاهامم رو رونش بود، گفتم همزمان برام جق بزن اونم با یه دست برام جق زد با یه دستش رونم رو میمالید، منی که ابم با یه ربع جق زدن سریع و فیلم سوپر هم نمیاد به یک دقیقه نکشید تو اون وضع ابم اومد ریخت رو شکمم، اونم گفت حالا یکم بالا پایین کن که ابم بیاد که من گفتم اناناس حالا کارمون تموم شد میتونی بری D:
از اون موقع کلی بیرون رفتیم و وقت گذروندیم ولی دیگه کاری نکردیم.

نوشته: thomas


👍 16
👎 17
21656 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

895349
2020-07-03 21:03:19 +0430 +0430

من که تا مستقل نشدم…جرات بروز حسمو نداشتم

0 ❤️

895357
2020-07-03 21:09:14 +0430 +0430

یعنی کیر احمدی نژاد توی دیکشنریت بره…دستگاه تناسلیت چطور فعال شد …مگه غیر فعالش کرده بودن (hypnotized) (erection)

2 ❤️

895389
2020-07-03 21:53:42 +0430 +0430

حالا کن بابا زندگی به همین اتفاقای قشنگشه که ارزش ادامه داره باقیش مزخرفات درداوری بیشتر نیست

0 ❤️

895400
2020-07-03 22:26:48 +0430 +0430

تو دیر انزال تری چون روزی یک بار جق میزنی؟؟؟ کسخل خر جق زدن باعث زود انزالی میشه، اون مغز نداشتتو من گاییدم.

2 ❤️

895406
2020-07-03 22:45:13 +0430 +0430
NA

فقط میگم کس کش
اههههه خسته شدم بقیه فحشا رو خودت بده به خودت
آفتابپرست جلقی

0 ❤️

895469
2020-07-04 04:38:56 +0430 +0430

حتی دو تا نوجوون بچه مدرسه ای هم خیلی راحت، ممکنه توی کنجکاوی ها و اولین تجربه های جنسی شون، بخاطر بی احتیاطی و رفتار پرخطر توی سکس، به عامل بیماریزا، آلوده بشن و به یکی دیگه منتقل کنن. اگر کاندوم همراه تون ندارید یا روتون نمیشه از داروخونه بخرید یا به کسی بگید براتون بخره، محکم بگید «نه» یا فقط با روشهای کم خطر تر مثل مالوندن خودتونو ارضا کنید.

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

1 ❤️

895482
2020-07-04 06:05:58 +0430 +0430

لاشی چطور روزی یه بار میزنی ولی دیر انزالی؟
ای پدر جق
بیا برا من و بابام هم ساک بزن

0 ❤️

895489
2020-07-04 06:32:28 +0430 +0430

کسی پایه حضوری هست بیاد تل mamad0068

0 ❤️

895525
2020-07-04 09:57:39 +0430 +0430

وقتی به اسم امیر رسیدم بازم فهمیدم داستانی با سبک گی تخمی بیش نیست در ضمن آخه روزی یه بار جق زدن باعث دیرانزالی میشه؟
نتیجه:با احترام فراوان خدمت شما لطفا کص نگو کونی جاکش

0 ❤️

895547
2020-07-04 11:46:17 +0430 +0430
NA

خوبه.

0 ❤️

895554
2020-07-04 12:48:31 +0430 +0430

خب به ما چه کله کیری :(

0 ❤️

895563
2020-07-04 13:11:12 +0430 +0430
NA

سکه 10 میلیون رو رد کرده اونوقت نشستی اینجا کستان بی سر و ته مینویسی؟ :(

0 ❤️

895586
2020-07-04 14:38:17 +0430 +0430

پشمام از اینهمه تخیل فر خورد

0 ❤️

895596
2020-07-04 15:32:19 +0430 +0430

خا

0 ❤️

895621
2020-07-04 18:12:21 +0430 +0430
NA

زیر ۱۸ هم سن از تهران پیام خصوصی بده
ساپورت میکنم خودم ۲۰ (erection)

0 ❤️

895632
2020-07-04 19:33:25 +0430 +0430

To mosalas dostat chi?

0 ❤️

895637
2020-07-04 19:52:05 +0430 +0430
NA

یدونه جیگر متولد دهی هشتاد بیاد تل چت کنیم البته دختر REZA_82H

0 ❤️

896326
2020-07-06 20:31:39 +0430 +0430

اصن یه حرفایی میگی که عزرائیل دیگه میخواد خودکشی کنه؟

2 ❤️


Top Bottom