یه روز تکرار نشدنی

1400/10/24

سلام به شهوانیای عزیز این داستان گیه اگه دوست دارین بخونین
این خاطره مربوط میشه به چندین سال پیش که ۱۷ سالم بود و برام اتفاق افتاد کلی خودم کیف کردم گفتم شما هم حالشو ببرین .
برگردیم به دوره ۱۷ سالگی
من محمدم سفید پوست و یکم تپل و قدو هیکلم بزرگتر بود از هم سنام تو اون دوره ولی چاق نبودم تو صورتم یه مقدار جوشهای قرمز بود که چون سفید بودم بیشتر به چش میومد . بدنم کلا بی مو بود فقط ساق پاهام یکم مو داشت و دور کیرم خیلی کم بقیه بدن کوسه 😁 کونم و سینه هام یه کم بزرگتر از حد معمول بود کلا خیلی کردنی بودم بنظرم ولی چون درشت هیکل بودم کلا کسی تو مدرسه نمی تونست بگیره روم یا اذیت کنه ولی همیشه با پسر عمو و پسر عمه هام که هم سن بودیم وقتی موقعیت گیر میاوردیم از بچگی از دکتر بازی بگیر تا دست مالی و لاپایی دریق نمی کردیم از هم ولی هیچ کدوم این کارا کون دادن حساب نمیشد و ماهم با همین مدل کیف میکردیم. بریم سر اصل داستان من یه داداش داشتم که ۸ سال از من بزرگتر بود و یه پسر عمه که همسن داداشم بود و دوستاشون که خیلی با هم بودن و من همیشه دوست داشتم با اینا باشم و داداشم منو میپیچوند و نمیزاشت برم تو جمعشون با هم موتور سواری میکردن فیلم میدیدن دختر بازی میکردن و کلی عشق حال به بنظر من البته. خانواده عمه من تهران زندگی میکردن و پسر عمم که اسمش حامد بود که همسن داداشمه اومده بود شهرستان ما تا یه کاسبی راه بندازه و خونه مادر بزرگش که چند سال پیش فوت کرده بود زندگی میکرد که مکان عشق و حال داداشم و دوستاشون شده بود . تا اینکه داداشم بعد کلی غیبت از سربازی مجبور شد بره خدمت مقدس سربازی، یه روز که من و دوستام از مدرسه فرار کرده بودیم تو خیابون اتفاقی حامد پسر عمه رو دیدم با موتور رد شد تا منو دید و ایستادو گفت خوب چش داداشتو دور دیدی تو خیابونا پلاسی منم گفتم که نه معلممون نبوده و از این کسشعرا گفت پس بشین که ببرمت خونتون منم دیگه دیدم چاره ایی نیست و سوار شدم تو راه بهش گفتم خونه نمیرم باز مامانم گیر میده که چطوری زودتر تعطیل شدین و این حرفا یه هو حامد گفت خوب بریم خونه من یه فیلم ببینیم منم تنها بعدشم برو خونه منم که از خدا خواسته قبول کردم . از حامد بگم براتون که یه پسر ۲۶ ساله سبزه یکم از من قدش بلندتر و تقریبا لاغر . خلاصه ما رسیدیم خونه مادر بزرگ حامد که تو حالش کرسی داشت و یه تلویزیون ۲۱ اینچ رنگی و وی سی دی که تازه اومده بود به بازار و بسات قلیونو سیگار و… و کلا خونه مجردی . تا رسیدیم خونه حامد لباساشو در اورد و با شرتو رکابی شد بمنم گفت در بیار لباساتو و راحت باش که من گفتم خوبه همینجوری یه چند دقیقه ای گذشت و حامد گفت فیلم چی دوست داری بزارم برات که گفتم هر چی خودت دوست داری اون موقع شو موزیک خیلی جالب و جذاب بود چون کم دیده بودیم یکی گذاشتو ما هم دوتایی کنار هم دراز کشیدیم به تماشا کردن چندتا خانوم داشتن می خوندن و میرقصیدن یه هو حامد برگشت گفت خوب رفتی تو نخ زنه حتما راستم کردی براش و یه دفعه کیرمو گرفت و یه فشار داد و زد زیر خنده منم گفتم نه بابا چیه مگه گفت عه پس بزار یه فیلم بزارم که قشنگ راست کنی بلند شد و سی دی رو عوض کردو یه فیلم سوپر گذاشت منو میگی کف کرده بودم گفت خوب حالا میتونی راست نکن منم پاهامو جمع کرده بودم که ضایع نشه ولی قشنگ راست کرده بودم یه ربعی گذشت دوباره یهو کیرمو گرفت ولی این سری راست بود ،گفت دیدی گفتم دوباره زد زیر خنده منم خجالت می کشیدم گفتم نکن دیگه گفت بد نیست که منم راست کردم یهو کیرشو از شرتش در اورد گفت ببین ، وای چی می دیدم کیر بزرگ و کلفت پر رگ و خدایش خوش فرم برعکس کیر من که سفید و کوچیک بود ، گفت تو هم در بیار ببینم خجالت نکش ما همه اینجا کیر همو دیدیم منم از خجالت و هیجان قرمز شده بودم و عرق کرده بودم گفتم نه دیگه گفت در بیار دیگه و شروع کرد دکمه شلوارمو باز کردن انگاری قفل شده بودم دستشو گرفته بودم ولی زور نمیزدم شلوارمو یکم کشید پاین و کیر منم که از خجالت یکم خوابیده بود افتاد بیرون گفت چه خوشکله و خوردنی و زد زیر خنده منم هی خودمو میپوشوندم ولی کیر اون همون جوری سفت و ایستاده بود ، دستشو آورد جلو و کیر منو گرفت منم خوشم اومده بود از این اتفاقا ولی خودمو هی عقب می کشیدم مثلا گفت میخوای تو هم مال منو بگیر هم فیلم ببینیم هم حال کنیم ، دسته منو گرفتو گذاشت رو کیره کلفت و داغش خودشم شروع کرد بالا پایین کردن کیر من کم کم منم داشتم میمالیدم کیرشو و فیلم میدیدیم که دیدم دستشو آورد و شروع کرد باز کردن دکمه های پیرهنم منم زیرش هیچی نداشتم داشتیم تلویزیون نیگاه میکردیم و اون داشت دست میکشید رو سینم یهو خم شد و سر سینمو کرد تو دهنش نمیدونین چه حالیه سفیدی چشام اومده بود بالا دیگه هیچی دست من نبود فقط منتظر بودم حرکت بعدی چیه و مثل یه بره ساکت و اروم بودم فقط آروم می گفتم داری چیکار میکنی حامد نکن حامد ولی اونم فهمیده بود که من از دست رفتم😁
پیرهنمو کلا در اورد و شروع کرد به خوردن سینه هام گردنم گوشم لبام شیکمم و هی جون جون میکرد اومد پایین و یهو کیرمو کرد تو دهنش شروع کرد ساک زدن منم هی می گفتم نکن نکن سرشو آورد بالا گفت کیر خایه تو از کس دوست دخترم خوشمزه تره گفت تو پاشو یکم مال منو بخور ببین چه مزه اییه گفتم نه من بدم میاد گفت امتحان کن حال میده منم همون جور که کیرش دستم بود خم شدم و یکم سر کیرشو لیس زدم که شور بود گفتم نه نمیتونم و دراز کشیدم ، حامد دوباره دست کرد تو شلوارم و با شرت از پام در اورد منم مثلا خواستم اعتراض کنم که خم شد دوباره سینمو کرد تو دهنش دوباره قفل شدم یکم خورد یهو اومد روم و کیرش که مثل سنگ شده بود از روبه رو کرد لای پام زیر تخمام که از استرس و هیجان خیس عرق بود و شروع کرد خوردن گوشم و لبم ، حالا جفتمون لخت لخت بودیم دم گوشم میگفت همیشه به این موقعیت فکر میکردم ولی چون داداشت بود نمیشد ، گفت پاشو بریم جای کرسی اونجا گرم و نرمه ، منم شده بودم مثل یه برده اصلا حتی قدرت نظر دادن یا اعتراض نداشتم البته یه حال خوبی داشتم که تا حالا تجربه نکردم ، تا بلند شدم تازه کونمو دید که هم سفید بود هم بی مو هم گوشتی چنگ انداخت بهش و یه جوووووون بلند گفت و سرشو آورد پایین و یه لیس زد لای کونم و سوراخم که همونجا میخواست آبم بیاد گفت تو تا حالا کجا بودی خاک بر سر من کنن😁
رفتیم سمت کرسی و من به پهلو روم به کرسی رفتم زیر لحاف که زیرشم داغ بود حامدم اومد بغلم از پهلو دراز کشید و شروع کرد مالیدن کونم بهم گفت تا حالا کون دادی منم گفتم نه بابا فقط با فلانی و فلانی در حد لاپایی اونم گفت عیب نداره امروز یه کاری میکنم که بشی زن خودم برای همیشه و شروع کرد گردنم خوردن کم کم دیدم کیرشو کرد لای پام و شروع کرد عقب جلو کردن چون کیرش بزرگ بود میخورد زیر تخمام که انگار از این لذت بهتر تو دنیا نیست ، بلند شد از لبه تاقچه یه کرم برداشت و زد به انگشتش و شروع کرد مالیدن در سوراخ کونم و هی میکرد تو اولش حال میداد ولی وقتی کرد دو انگشت سوز بدی داشت می گفتم نکن دیگه اونم میگفت خوب میشه یکم تحمل کن ، کم کم سر کیرشو کرمی کرد و گذاشت در سوراخ کونم و یکم فشار داد ولی کیرش کلفت بود ونمیرفت تو منم هی می گفتم نکن دیگه بزار همون لای پام اونم هی اسرار داشت که تحمل کن وقتی بره تو تازه می فهمی چقدر خوبه ، کم کم هی عقب جلو میکردو نگه میداشت تا من یه اخ می گفتم دستشو میزاشت رو کیرم و شروع میکرد جرق زدن برام و من از درد یادم میرفت و یکم میکرد تو ، با دستم شکمش و فشار میدادم که خیلی نکنه تو کونم چون واقعا درد داشت باز اون کیرمو میمالیدو همونجا نگه میداشت کله کیرم از شهوت و لذت قرمز شده بود گفتم میمالی الان ابم میاد گفت نه نیاد هر وقت خواست بیاد بگو ول کنم ، قشنگ بلد بود کارشو، دوباره شروع کرد عقب جلو کردن دستم بردم دور کیرش دیدم ای وای تا نصفه تو کونمه باورم نمیشد گفت دیدی بازت کردم شروع کرد سرعتشو بیشتر کردن و از جلو کیر منو می مالید یه ان دیدم الان ابم میاد گفتم الان میاد دستشو ول کرد و شر و کرد کردن من یه چند دقیقه که کرد یه فشار داد که چشام سیاهی رفت و ابشو با تمام فشار خالی کرد تو کونم قشنگ پمپ کردنشو تو کونم حس میکردم بعد که خالی کرد گفت دست به کیرت نزن اگه ابت بیاد دیگه حال نمیکنی من برم دستشویی بیام دو باره میخوام بکنمت من از تو سیر نمیشم پاشد رفت منم دیدم گیرم کبوده از شقی دست به کونم میزنم خیس آبه و انگشتم راحت میره توش دلم میخواست آبم بیاد ولی وایسادم ببینم چی میشه ، یه چند دقیقه بعد دیدم حامد برگشت یکم کیرش شل شده داره خرما میخوره اومد دوباره کنارم دراز کشید یکم از شقی منم کم شده بود گفتم برم دستشویی یه جوریم گفت نه بزار ابم توش بمونه راحتر میره توش دوباره شروع کرد خوردن گردنم و سینهام دوباره من رفتم اون دنیا دستمو بردم پایین شروع کردم مالیدن کیرش دیدم داره سفت میشه گفت تو رو خدا یکم بخور که زود بلند شه میخوام بکنمت بعد منم برات میخورم تا ارضا شی خم شدم یکم سر کیرشو کردم دهنم عقب جلو کردم اهش در اومده بود اوق زدم گفتم نمیتونم گفت باشه بخواب این سری تا تخمام میخوام بکنم تو کونت گفتم نه تو رو خدا گفت بخواب، دوباره با همون پوزیشن قبلی خوابید کنارم و کیرشو کرم زد و کرد سرشو تو کونم یه سوز بدی داره لامصب که نگم براتون اومدم خودمو بکشم جلو جا نبود کرسی بود دوباره دستشو اورد و کیرمو گرفت و همزمان گوشمو میخوردو گاز می گرفت و کیرشو که پر بود از کرم و آب قبلش تو کونم قلوچ قلوچ میکرد دستمو بزور بردم بینمون که نتونه فشار بده ولی فایده نداشت منو برگردوند رو شکم و آمد روم و من دو دستم بین خودمون بود که جلوشو بگیرم ولی بی فایده بود وحشی شده بود کیرم خوابیده بود از درد شدید جوری منو میکرد که تخماش میخورد در کونم داشت گریم میگرفت خم شد روم گوشمو لیس میزد میگفت الان تمومه بادندونش گوشمو گرفته بودو محکم میکرد، کونم بی حس شده بود دردش کمتر شد دستمو بردم پشت کونم و کیرشو گرفتم تا ته ناکس میکرد تو کونم دوباره کیرم بلند شد و از بس مالیده شد به زمین با تمام فشار ابم زیرم خالی شد شاید یک لیوان آب رفت ازم چون چفت کردم خودمو حامدم یه نعره بلند کشید خوابید روم و دو باره پمپاژ و افتاد کنارم داشتیم هلاک میشدیم جفتمون مخصوصا حامد ، رفتم دستشویی از کونم ابی بود که میرفت سوراخ کونم گود شده بود اومدم بیرون گفتم دهنت سرویس پارم کردی گفت مال خودمه تازه پیداش کردم . داشت دیرم میشد لباس پوشیدمو کج کج رفتم خونه با کون گشاد😁 تو این دو سال مدلی نبود که نکنه منو که اگه دوست داشتین بازم میگم . ببخشین طولانی شد گفتم با جزئیات جذاب تره

نوشته: پوکر


👍 16
👎 0
8201 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

853302
2022-01-14 01:05:14 +0330 +0330

تا حالا کجا بودی خب

1 ❤️

853436
2022-01-14 15:48:40 +0330 +0330

خوب کردی کون دادی

0 ❤️

853443
2022-01-14 18:02:35 +0330 +0330

کیر تو این مملکت. یه میسترس پیدا نمیشه

0 ❤️

853817
2022-01-17 01:37:42 +0330 +0330

خیلی قشنگ بود حال کردم

0 ❤️

854561
2022-01-21 10:36:14 +0330 +0330

تعریف کن دوباره خیلی حشریم کرد

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها