داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

یکی از سکس هام

1399/04/14

سلام اسمم کاوه ۲۷سالمه من یه ترنس Ftm هستم یعنی یه جسم زنونه روح مردونه وبا عمل تطبیق جنسیت همه چی درست میشه.حدود۴سال پیش دانشجو و هنوز هیچ یک از عملارو انجام نداده بودم توی یه گروپ مخصوص همون شهر به یه مهمونی از طریق مجازی دعوت شدم اونجا فقط یه نفر رو میشناختم که اونم توی همون مجازی دوست شده بودیم کنار هم نشستیم یه گوشه و حرفای معمولی میزدیم که چشمم خورد بع یه دختری که قد بلند با موهای خرمایی و صاف وکون برجسته و سینه های خوش فرمی که زیر لباس قشنگ معلوم بود خوشم اومد کمی گذشت دوستم که دختری به اسم پری بود رو میشناخت اومد پیشش و با من هم اشنا شدو من تایپم رو که ترنس بودم گفتم معلوم بود دختره سروگوشش می جنبه از حرکات و رفتارش،یه مقداری تو نخش بودم فهمیدم میتونم جورش کنم اخرای مهمونی پری بهم گفت که این خوابگاهی هستش و ادرس خوابگاه رو داد چون شهر کوچیکی بود همه جاشو بلد بودن منم توی همون خوابگاه بودم(چون مدارکم دخترونه بود و عمل نکرده بودم توی خوابگاه دخترونه بودم) خلاصه که یه مدت گذشت توی همون گروه سعی میکردم باهاش حرف بزنم بالاخره بعدکمتر از۱هفته باهم بیرون قرار گذاشتیم و حرف زدیم و هی حرف زدیم که گفت رل دارم و ازاینجور حرفا ولی خب معلوم بود راضی نیست چون همون اول بسم الله راجب سکس باهاش حرف میزدم .یه روز بین چت کردنمون که بودیم هم اتاقیام که۵تا بودن رفتن واسه دور دور با دوس پسراشونن بهش گفتم بیا اینجا باهم حرف بزنیم کسی نیستش اونم قبول کرد ولی گفت یکم دیگه میاد منم پا شدم اتاق رو مرتب کردم و واقعا نیت حرف داشتم نه چیز دیگه حوالی ۲۰مین بعد رسید در زد منم رفتم باز کردم واسش اومد یه گوشه نشست حوالی ۱ساعت به حرف زدن گذشت که هم اتاقیام زنگ زدن گفتن ما نمیایم امشب میریم خونه فربد دوست پسر یکی از بچه ها مشروب وفلان توم سرپرست رو اوکی کن منم خوشحال شدم رفتم دراتاق رو بستم و نشستم حالا فهمیدم وقتم زیاده و راحتم تا صبح یواش یواش رفتم سمتش که باب شوخی باز شد همو میزدیم که یهو یکی محکم خوابوند توی گوشم وفرار کرد پا شدم رفتم سمتش اتاق کوچیک بود عقب عقب رفت منم قدم قدم جلو میرفتم تا رسید به دیوار
_چیکار کردی هوم؟
+حالا چجور بزنمت؟
دوتا دستامو چسبوندم به دیوار و دورش کشیده شد مثل یه حصار
_نه نه غلط کردم نزنی دردم میاد
دستمو بردم بالا سرشو کج کرد ودستاشو اورد بالا که جلو زدن رو بگیره که یهو سرمو اوردم پایین لباشو بوسیدم بهش برخورد و میخواست بره منم به حالت قهر پشت کردم بهش اومد از پشت منو بغل گرفت منم برگشتم ومحکم تو بغلم گرفتمش اروم اروم شروع کردم به لباشو خوردن و تقریبا ۵دقیقه سرپا داشتم لباشو میخورم که خسته شذم یواش نشستیم رو تخت ودرازش کردم نصف تنم رو بدنش بود گردن و گوشش رو لیس میزدم میک میزدم خیلی یواش سینه هاشو فشار میدادم ۷۵بودن و سفت عاشق این مدل سینه، نمیخواستم کاری کنم اذیت بشه صبر کردم خودش تحمل نیاورد و تی شرتش رو کشید بیرون خودمم سوتین صورتیش رو دراوردم اول یه لیس زدم روی نوک ممه هاش وبا دستمم اون یکی ممه رو فشار میدادم نوک ممه هارو نوبتی میخوردم و با دندون میکشیدم این کارو ادامه دادم و کم کم دستمم روی شکمش میکشیدم که انقد حشری بود باز خودش شلوارشو دراورد فهمیدم مشکلی نیستش کل بدنشو لیس زدم دور نافش زبونم به کل تنش کشیدم از روی شرتش نوک زبونمو به کوسش زدم که جیغ میزد اروم از حشریت داشتم میمردم و دلم میخواست زود کوسشو ببینم شورت از پاش دراوردم اول روناشو بعد کناره های کوسش رو با زبون خیس کردم همش خودش رو تکون میداد و با دست سرمو به سمت کوسش هول میداد ولی من دلم میخواست بیشتر حشری بشه کوسش خیلی آب داشت و لزج بود جوری که داشت میریخت پاهاشو بیشتر از هم باز کردم از بالا تا پایین کوسش یه لیس زدم که صداش حسابی بالا گرفت جوری که ترسیدم بقیه واحدا بشنون شروع کردم اول اروم اروم لیس میزدم و اونم سرمو فشار میداد به کوسش سرعت زبونم رو بیشتر کردم توی کوسش همونجور که لبام روی کوسش بود با دست راستم آب پایین کوسش رو میزدم به سوراخ کونش و یواش یواش انگشتمو میکردم توی کونش یه لحظه پرید و دردش گرفت ولی کم کم عادت کرد دلم نمیخواست زود تموم بشه برش گردوندم پشت به من بود گردنشو میخوردم و با انگشت دونه دونه توی کونش جا میدادم ولی به راحتی جا باز نمیکرد رفتم پروتز رو که بع یه شورت وصل بود پوشیدم و اومدم روش دراز کشیدم و باز شروع کردم خوردن سینه هاش بدنش قرمز قرمز شد و هی قربون صدقم میرفت و میگفت بکن منو به حالت داگی شد از پشت خیلی با احتیاط حوالی ۳۰دقیقه بیشتر طول کشید تا تونستم نصفه تو کونش جا بدم که دراخر خسته شد و یهو خودش کشید عقب و کونش با شیکمم برخورد کرد و کامل رفت تو اما از دردش چنان جیغی زد که مجبور شدم جلوی دهنشو محکم بگیرم کمی موندم جا باز کرد شروع کردم تلمبه زدن و حالا اون روی خشن من بیدار شد وحشی و محکم تلمبه میزدم و اسپنک رو کونش و موهاشم گاهی میکشیدم
+جنده منی؟
_اره اره جندتم عشقم
+به کی کون میدی؟
_به کاوه جونم
+اخ بابا جاکشتم بیار ببینه دارم دخترشو میگام
_اووووف بگا عزیزم بگا قربونت برم محکمتر بکن منو
+دوسداری کوستو جر بدم؟کونت جر خورده جنده مادرجنده
_اره جرم بده جررررم بده
+کونده خودم کونتو میگاااام
از اون پوزیشن دراومدیم دراز کشید و کیرو کشیدم رو کوسش چندباری
_نکنی توش دخترم
+باشه نمیکنم
کونش خیلی قرمز شده بود و جوری که کمی باز موند دوباره رفتم پایین و شروع کردم خوردن کوسش حسابی خوردم براش خوردم که با یه جیغ و داد بلند و یه ارضا شدن طولانی داشت که اومدش تو بغلم محکم بغلم کرد ولی من داشتم میترکیدم پشت کرد بهم
_بکن تا ارضا بشی توم
+شاید دیر ارضا بشم چون که پروتز هستش و کامل برخورد نمیکنه واسم
_عب نداره
یه کم از آب کوسش زدم به سوراخش و هول دادم راحت زفت توی کونش و با تمام توانم محکم تلمبه میزدم تا پروتز بیشتر به خودم بچسبه و بتونم ارضا بشم ۱۵دقیقه ای گذشت و منم ارضا شدم و بغل هم بودیم تا صبح ساعت ۷بیدار شد رفت بره دوش بگیره واحد خودشون از اون روز ببعد تا ۴سال که دانشگام تموم شد تقریبا هرشب پیش من بود اما هفته ای ۴یا۵بار سکس داشتیم و بهترین کس و کونی بود که تو عمرم دیده بودم.

نوشته: کاوه


👍 0
👎 8
14976 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

895669
2020-07-04 20:58:03 +0430 +0430

شرمنده دوستان.بازم داستان فیک وباید پای کیر احمدی نژاد بیاد وسط…کیر احمدی نژاد وسط داستانت.خخخخ

5 ❤️

895672
2020-07-04 20:59:38 +0430 +0430

نفهمیدم

0 ❤️

895721
2020-07-04 21:36:49 +0430 +0430

چه کستان خر تو خری

1 ❤️

895725
2020-07-04 21:40:23 +0430 +0430

شما الت تناسلی مردانه داشتید بعد در خوابگاه دختران زندگی میکردید؟؟ هم اتاقیهاتون اینقدر گاو بودن که نفهمیدن؟؟ پورن کمتر ببینید مغزتون داره آب میشه!!!

5 ❤️

895736
2020-07-04 21:50:01 +0430 +0430

نویسنده یک پسر جقیه که توهم بودن توی خوابگاه دخترونه رو داره…

کونی خوابگاه دخترونه مگه الکیه بگی شب نمیام اونا هم میگه باشه نیا

3 ❤️

895845
2020-07-05 06:43:35 +0430 +0430

یکی از سکسهات رو نوشتی دمتم گرم
ولی
سعی کن بقیه‌ش رو ننویسی
چون
واقعا هیچ حسی انتقال نمیده

نویسندگی کار هرکس نیس
گاو نر میخواهد و مرد کهن

2 ❤️

895936
2020-07-05 12:06:30 +0430 +0430

یعنی آمار کونی ها کم‌کم‌داره از کون کن ها بیشتر میشه.نگران وضع مملکتم ها خخخخ (dash)

1 ❤️

895947
2020-07-05 12:50:40 +0430 +0430

فیک مینویسی یکم واقعی تر لطفن
جق زده شدم:(

1 ❤️

896232
2020-07-06 10:18:01 +0430 +0430

اصلا تو حق رای داری ک اینجوری انتخاب میکنی و جر میدی؟

0 ❤️

896651
2020-07-07 14:45:03 +0430 +0430

بیناموس بالاخره زنی یا مردی حرومزاده

0 ❤️


Top Bottom