داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

یک اشتباه تمام

1399/08/08

خیلی سخته توضیح دادن حس اولین رابطه خارج از ازدواج حتی اگه رابطه با یک زن باشه . دو هفته از موضوع من و مریم میگذشت ، تو این دو هفته پیشش نرفتم ولی حسابی از خجالت اینترنت دراومدم و انواع سایت های سکسی داستان و علمی رو خوندم و خیلی چیزها فهمیدم . از اینکه سالهاست که از حق خودم توی رابطه محرومم . ولی با همه این ها نمیتونستم با خودم کنار بیام و خودمو خیانتکار ندونم و دیدن هر روزه مریم هم اذیتم میکرد . من اندام جنسیمو نشون یک زن دیگه داده بودم و اون هم منو ارضا کرده بود . هر دفعه که بهش فکر میکردم این کلمه ارضام کرده بود انگار پررنگ تر میشد برام و کم توجهی امیرم هم بیشترش میکرد . هزاران بار با خودم کلنجار رفتم تا تصمیم بگیرم . از وقتی این حس رو تجربه کردم دیگه نمیتونستم فکرش رو کنار بذارم و من به این موضوع نیاز داشتم و رابطه با یک زن خیلی گناهش کمتر از یک مرده . صبح بلند شدم و رفتم ارایشگاه . مریم برخلاف من خیلی راحت برخورد کرد انگار چیزی بین ما نبوده . شوخی های مریم و بی توجهیش منو بیشتر تحریک میکرد . نمیدونم شاید انتظار داشتم جا بخوره یا سر سنگین باشه. چند روزی گذشت تا خودم گوشه دادم من: مریم خانوم خودآرایی هم تدریس میکنید؟ :خب راستش خیلی وقته نه ، ولی واسه شما که همسایه اید عیب نداره ولی تو خونه درس میدم :همینجا آموزش ندارین؟ :نه تازه نباید به کسی هم بگی (یادمه لبخند شیطنت آمیزی زد ) چون ممکنه بقیه خانوم ها ناراحت بشن خیلی سریع فهمید و منظورش رو رسوند و فقط مونده بود تصمیم من :هروقت آماده بودی بگو بیای کلاس خانومی تصمیم رو گرفته بودم :هروقت وقتتون خالیه : دوشب دیگه خوبه؟ راستش کمی کارام مونده باید انجام بدم : باشه خوبه قرارمون ساعت ۹ صبح بود آخه صبح ها آرایشگاه رو تا ۱۱ باز نمیکرد . حموم رفتم و خودم رو صاف کردم ، میدونستم قراره چه اتفاقی بیفته ولی نمیخواستم بهش فکر کنم . همش به خودم میگفتم ما دوتا خانومیم و گناهش کمه ، در ضمن من اگه این کارو نکنم ممکنه خیلی بدتر از این ها رو انجام بدم . ست شورت و سوتین سفید رو برداشتم که نشون بدم خیلی تمیزم . شلوار نخی مشکی با تاپ کنفی مشکیم که همیشه با هم میپوشیدم و روی تاپ هم پیراهن سورمه ای آستین کوتاه . خودم همیشه ست لباس زیر با پوشش متضاد رو دوشت داشتم . یک آرایش ملایم کردم و رفتم از اتاق بیرون . بچه ها رفته بودن مدرسه ، چادر رنگی رو سرم کردم کسی اگه تو راه پله دید شک نکنه . زنگ که زدم در سریع باز شد . مریم با یک تیشرت نارنجی و شلوار لی در رو باز کرد . چادرم رو سریع برداشتم و نشستیم رو مبل ، کمی حرف زدیم و مریم شربت آورد . :خوب سارا جون بلند شو بریم اتاق درسمون رو شروع کنیم. روبروی میز نشستیم و مریم آموزش رو شروع کرد . کمی رژ گونه واسه شروع بعدشم آموزش بافت و اصلاح . از من خواست دکمه بالای پیرهنم رو باز کنم چون پودر های خط چشم نریزه پیراهنم رو کثیف کنه . و بعدش شروع کرد به مالیدن شونه هام و از ماساژ گفتن . احساس گرمای زیادی رو نوک سینه هام مخصوصا سینه چپ داشتم . حسابی داغ کرده بودم و خجالت هم میکشیدم . مریم آروم آروم از سرشونه میومد بالای سینه هام ، رفت و آمدش حالم رو بدتر میکرد . مریم تو کاراش وارد بود و آروم سرشو به صورتم نزدیک کرد ، بعد یکی دو تا نفس یک بوس از رو گونه ام کرد . چشمهام بسته بود و مریم هر جور دلش میخواست منو میبوسید . کم کم منم چند بوس ریز از لبهاش گرفتم که با این کارم دستهاش از بالای سینه رفت روی نوک سینه هام و خوردن لب . دکمه های پیرهنم رو یکی یکی با یک دستش باز میکر و با اون یکی دستش سینه راستمو از زیر سوتین میمالید . لب پایینی رو گرفته بود و میمکید . و منم جز چند تا آه کوچیک کاری نمیکردم و در اختیار بودم . دستش رو رسوند روی کسم و با فشارش کمرم از روی صندلی آرایش که پشتیش تقریبا خوابده بود ، بلند میشد. مریم : میخوام امشب جرت بدم عزیزم ، اون مرتیکه لیاقت تو رو نداره . من : ها؟ مریم ادامه نداد و خودشو کشید رو من ، لب تو لب شدیم و تاپش رو از سرش کشید بیرون . سوتین نداشت و برای اولین بار سینه های سایز ۷۰ مریم رو میدیدم . اندازه من نبود ولی سفت بود . اینو وقتی فهمیدم که سینه اش رو گذاشت دهنم و منم ناشیانه خوردم و اونم دستشو کرد تو شرتم و یه فشاری به کسم دادم . مریم سریع بلند شد ، شلوارش رو در اورد ، شورت پاش قرمز بود و اندامش قشنگ . درشت اندام نبود ولی لاغر و ترکه ای . از من خواست بریم تو اتاق ، کنار تخت نشستم و رفت سراغ پا تختی . : یه سوپرایز واسه عشقم و دو تا آلت مصنوعی که هر کدوم به یک شرت توری مشکی وصل بودن آورد بیرون . اولیش حدودا ۱۴ سانت و معمولی بود مثل کیر شوهرم ولی دومی بزرگتر و کلفت بود . شرت اولی رو پاش کرد و گفت : میخوام امشب فکر کنی با یه مرد واقعی حال میکنی . سرگیجه ، گرما ، گز گز نوک سینه و خارش بالای کسم هرلحظه بیشتر میشد . از شونه هام گرفت و منو رو تخت دراز کرد و خودش بالا و آلت رو به سمت لبهام گرفت . خود مریم قبلا یه فیلم ساک زدن نشونم داده بود که بدم اومد ولی این پلاستیکی بود و من هم تسلیمش. پس کردمش تو دهنم و اروم ساک زدم که مریم سرمو گرفت و با سرعت تو دهنم تلمبه میزد و میگفت که دهنتو یه مرد میگاد فهمیدی؟ و منم برای اینکه اروم بشه با سر علامت دادم اره و کمی شل کرد . پیراهنم رو در آورد و تاپ رو از سرم کشید بیرون و سوتینم رو کامل درآورد . کیر مصنوعی رو گذاشت بین سینه هام و سینه هامو به هم فشار داد . حس خوبی داشت . یه چیزی بین ماساژ و مالش . بعد یک لب جانانه بلند شد و از پاتختی یک چشم بند آورد و گفت : اینطوری فایده نداره ، تو خیالت یک مرد رو تصور کن . من رام بودم و فقط لذت میبردم . بعد چشم بند آروم رفت سراغ شلوار و مالیدن کسم ، شلوارم بعد مالش درآورد ، حس میکردم شرتم حتما حسابی خیسه و خجالت میکشیدم که با اولین بوس از رو شرت پرید . مریم : چی کار میکنی؟ ایندفعه با صدای بلندتر مریم : جواب بده و گرنه یه جور دیگه میکنم ها من:دارم حال میکنم :اولا داری حال میدی ، با کی؟ ها : با تو : نه با یه مرد واقعی : با یه مرد واقعی هرچی میخواست میگفتم اون لحظه و حالیم نبود . شرتم رو زد کنار و شروع کرد بازی دادن چوچولم با زبون . رو تخت بند نبودم و چشم بندم هم کمکم میکرد کمتر خجالت بکشم . از من جدا شد و حس کردم اومد بین پاهام ، پاهام رو کمی باز کرد و کیر مصنوعیش رو میکشید رو شیار کسم و از من میخواست که واسه کیر مردونه التماس کنم و یه مرد تو ذهنم تجسم کنم . در همون حالت لب گرفت و بلند شد . منو بلند کرد و به دست هام دو تا روبان بست و بعدش سر دو تا روبان رو به بالای تاج تخت بست . روبان ها دست هام رو اذیت نمیکرد و بیست سانتی هم جای بازی داشت . حالا من حالت سگی داشتم و دست هام به تاج تخت بود . مریم : فکر کن به مرد داری کسی میدی سارا ، اینجوری بیشتر لذت میبری و از پشت کیرش رو میمالید روی شیار کسم و اذیت میکرد . دیگه حاضر بودم برای کردنم هرکاری میگه بکنم . کسم اینقدر خیس شده بود با اولین فشارش نصفش رفت تو . تلمبه هاش یواش یواش بیشتر میشد و تا ته رفته بود توش . به دستور مریم میگفتم (منو بکن) ( یه مرد منو میکنه ) (به کسم مردونه حال بده) و مریمم وحشی تر میشد . برای اولین بار بیشتر از یک دقیقه داشت تو کسم تلمبه زده میشد و رو ابرا بودم . دیگه به اینکه یک زن پشتمه فکر نمیکردم و فقط به کیر فکر میکردم . مریم متوقف شد گفت : مال شوهرت این اندازس؟ :اره : من برات یه کلفت ترش رو دارم ، اگه میخوایش بگو : اره اره میخوام چند لحظه ای صدای جا به جا شدنش روی تخت و بعدش دستاش رو گذاشت دو طرف سرم و مریم کیرش رو زد به لبام . درسم رو بلد بودم ساک زدم ، وقتی رفت تو دهنم فهمیدم کیر مصنوعی دوم رو پوشیده . حسابی وحشی شده بود و چند باری زد ته حلقم . رفت پشتم و مالیدن روی کسم . دیگه لازم به گفتن نبود چون خودم شروع کردم به التماس واسه گاییدنش. این کیر خیلی کلفت بود واسم بعد دو هفته کیر ندیدن . درد شدید تو دیواره های کسم داشتم ولی کلفتیش نقطه منو میخاروند . بعد یک دقیقه دیگه درد نبود . من بودم و لذت و سر و صدایی که تو اتاق راه انداخته بودم . کیر تا ته توی کسم بود که تلمبه زدن متوقف شد . مریم شروع کرد به باز کردن دستهام ولی یک جای کار مشکل داشت . اگه مریم پشته چجوری بدون اینکه تو حالت سگی خم شه دست هامو باز میکنه؟ دست راست که باز شد چشم بند رو کشیدم پایین و مریم رو دیدم جلوم کنار تخت لخت نشسته . با نگاه کردن به پشت سرم صحنه ای رو دیدم که نمیتونستم حتی تصور کنم . یک پسر حدودا بیست و خورده ای پشتم بود و کیر اون تو کسم بود . حس شهوتم کلا پرید . جیغ کشیدم و رو تختی رو کشیدم رو خودم . مچ دست دومم رو هم آزاد کردم که پسره همش قربون صدقه من میرفت و من میخواستم با داد که پسره بره بیرون . مریم شاکی رو تختی رو کشید و گفت : اصلا نمیخوای خودم باهاش حال میکنم و دست پسره رو گرفت و کشید رو خودش گوشه تخت قفل شده بودم و سعی میکردم جمع بشم که کمتر دیده بشم. با صدای آه اوه مریم که گذاشت کس مریم . سرعت پسره هر لحظه بیشتر و صدای مریمم بیشتر میشد . مریم بلند شد و سگی شد و از پشت گذاشت کسش. تازه داشتم پسره رو میدیدم . حدودا بیست و شش ، چهار شونه ، سفید بود و تمام بدنش رو صاف کرده بود ،ته ریش داشت و یک کیر ۱۸ سانتی . پنج دقیقه داشت کس مریم میزاشت . دیگه دست خودم نبود که رفتم سراغ کسم که از خجالتش در بیام ، پسره داشت مریم و میکرد و منم یواشکی کسمو میمالیدم . سر و صداشون یهو قطع شد که دیدم اومده مریم جلوم . از پاهام گرفت و کشید پایین تخت . مریم همون اول رفت سراغ کسم .با اولین زبونش آهی کشیدم که دیدم پسره سراغ سینه هام . صحنه دیدنی بود یکی رو کسم یکی رو سینه . پسره مریم رو پس زد و خودش رو رسوند به کسم . دیگه نمیتونستم سرجام بند شم . خیلی حرفه ای کسم رو میخورد . اصلا نوک زبون نمیزد ، فقط پخش لیس میزد ، گاهی هم چرخشی . دیگه کم حال شده بودم ، خودش رو کشید بالام و صورت به صورت شدیم ، نتونستم نگاهش سنگینش رو رو تحمل کنم . حالا اون بین پاهام بود و سر کیرش رو مالوند رو کسم . پسره : اجازه هست خوشگله؟ احتیاجی به گفتنش نبود چون من خودم رو کشیدم پایین و سر کیرش رفت تو کسم . برای اولین بار بود که کس به غریبه دادم . کسم برای کیرش تنگ بود ولی قبلش خودش جاشو باز کرده بود . هر لحظه سرعتش بیشتر میشد و اه و اوه منم بیشتر .تو هر تلمبه نقطه مو میخاروند ، حرکاتم دست خودم نبود ، دست هام رو پشتش قفل کرده بودم و پاهام رو پشت پاهاش . با هر تلمبه که میزد منم بلند میکرد و میاورد پایین . دیواره های کسم نبض میزد . دیگه جوری وحشی شده بود که صدای ضربه هاشم به من میپیچید . محکم بقلش کردم و فشارش دادم ، چند تا لرزش و برای اولین بار با یه کیر غریبه ارضا شدم. چند لحظه بعد اونم کشید بیرون و ریخت تو دستمال . کرختی بعد سکس . منو چرخ داد و شروع کرد به ماساژ ، نمیتونستم بهش بگم بلند شو و فقط صورتمو بین دستام گرفته بودم . همزمان که ماساژ میداد پشتم رو میبوسید که خیلی لذت بخش بود . نفهمیدم کی خوابم برد با ماساژش که مریم با همون شرت قرمزه بیدارم کرد . پسره نبود و مریم لخت کنارم نشسته بود که بهم گفت : شوهرت نمیتونه ، تو هم آدمی سارا ، در ضمن فقط دفعه اولش سخت بود . و یه لبخند به من زد : ساعت ۱۱ شده بلند شو فکر ناهارت باش و من هم باید برم سر کار . منم بلند شدم دنبال شورتو کرستم گشتن .

نوشته: هرکی


👍 8
👎 8
38701 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

774713
2020-10-29 02:09:21 +0330 +0330

صبح رفتی پیشش ولی بهت گفت امشب جرت میدم … من برم سرمو بکوبم دیوار

2 ❤️

774756
2020-10-29 07:48:14 +0330 +0330

فرق دیلدو با کیر واقعی رو نمیدونی؟!؟
کصشر بود!

1 ❤️

774777
2020-10-29 14:18:41 +0330 +0330

فک کنم تا حالا سکس نداشتی که فرق کیر واقعی با دیلدو رو نمیفهمی

0 ❤️

775459
2020-11-04 07:57:58 +0330 +0330

ادامش هم بنویس

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom