یک تجربه واقعی از ضربدری

  1397/11/29

  داشتم داستان های سایت رو میخوندم که دیدم خیلی زیاد دروغ نوشتن توش، من این اکانت رو ساختم فقط برای اینکه این داستان رو واسه شما تعریف کنم واسه اونایی که دلشون سکس ضربدری میخواد ولی این داستان رو نمیدونن هیچکس هم به شما حقیقت رو نمیگه.
  اسم من ساشا و 28 سالمه و خانومم آرزو 23 سالشه ساکن تهران هستیم.
  هر دوی ما خیلی زیاد حشری هستیم خییلی زیاد، قبل ازدواج باهم چهارسال دوست بودیم. من همیشه از همون دوران دوستیمون دلم سکس ضربدری میخواست نه فقط بخاطر اینکه من کس دیگه ای رو بکنم بلکه حتی دلم میخواست همسرم یه سکس عالی رو تجربه کنه و نهایت لذت بردنش رو ببینم درواقع حتی تو سکس هم بیشتر به اون توجه میکنم و از لذت بردنش ارضا میشم. قبل از اینکه بریم خواستگاری بهش گفتم که من علاقه زیادی به ضربدری دارم و اون هم خیلی جدی مخالفت کرد، تو دوران نامزدی هم بارها ازش درخواست کردم و اون مخالفت می‌کرد، من با افراد زیادی در ارتباط بودم هرکسی که میگه همسرش همون بار اول قبول کرده دروغ میگه همیشه هم مردها اول پیشنهاد میدن، بگذریم. ما عروسی کردیم و از ازدواجمون دو سال می‌گذشت خانومم اینا شمالی هستند و ما خیلی به مادر زنم اینا سر میزنیم، خانوم من هم ارشد میخونه، دوست های پسر زیاد داره و منم با این موضوع هیچ مشکلی نداشتم چون کاملا بهش اعتماد داشتم، براش یه خونه توی شمال اجاره کردم که با دوستش دوتایی باهم زندگی میکنن، آخر هفته ها میاد تهران و منم خیلی وقت ها میرم اونجا پیشش، اما بخاطر کارم نمیشه همیشه شمال باشم، یکبار مثل همیشه رفتم شمال که باهم خوش بگذرونیم هم اتاقی آرزو هروقت که من میرم اونجا از خونه میره که ما باهم راحت باشیم، شب اول بود که من رفته بودم و مشروب گرفتم و باهم کلی مشروب خوردیم و گل هم کشیدیم و حسابی پاره شدیم میخواستیم بریم تو کار هم که گوشی آرزو زنگ خورد، عرفان که دوست آرزو بود و یکی از بچه های دانشگاه که خیلی با آرزو و اینا دوست بود و تقریبا هرروز باهم با اکیپ خود‌شون که چندتا دختر پسرن بیرون میرن همشون بچه های خوبین و عرفان هم خیلی پسر مودب و خوبیه، عرفان زنگ زد و میخواست از آرزو زودپز بگیره که تو خونه دانشجویی شون آبگوشت درست کنن، من به آرزو گفتم برو سریع زودپز و بده بیا آرزو دست منو گرفت و گفت بیا باهم بریم، مست و پاتیل رفتیم دم در عرفان و دوستش سعید باهم بودن آرزو تعارف کرد که بیاید تو منم گفتم تعارف کنم بیان بچه های خوبین، خلاصه گفتم بیاید شام باهم میخوریم و مشروبم هست به زور عرفان و سعید اومدن تو از منم یکم خجالت می‌کشیدن، تا آخر شب کلی باهم مشروب خوردیم و زدیم و رقصیدیم، آخر شب دیدم آرزو خیلی منو حشری نگاه میکنه و دستشو هی می‌کشید روی پای من، منم شروع کردم به خوردن لباش جلوی عرفان اینا هنوز به فکر ضربدری نبودم، همینجوری که لباشو میخوردم آرزو کیر منو می‌مالید و نفس نفس میزد، شروع کرد به خوردن کیرم جلوی بچه ها عرفان و سعید از خجالت آب شده بودن و مثلا به روی خودشون نمیوردن، لباس آرزو رو در آوردم انداختم رو کاناپه و شروع کردم به خوردن کسش خیلی حشری شده بودیم همینجوری که من کسشو میخوردم دیدم آرزو داره به سعید چشمک میزنه و صورتشو یجوری میکنه که یعنی میخوام، عرفان اینا اصلا اهل این داستان ها نبودن و خجالت می‌کشیدن ماهم تاحالا از این کارا نکرده بودیم، منم که صورت آرزو رو اونجوری دیدم پیش خودم گفتم شرایط رو آروم آروم آماده کنم، آرزو طبق شناخت قبلی که از من داشت میدونست که من فقط منتظر اجازه اونم هرچند که دوسال میشد که دیگه بهش درخواست ضربدری نداده بودم، بلندش کردم و حالت داگی خمش کردم عمدا به سمت سعید خمش کردم و خودشم کمکم کرد، تا کردم تو کسش یه اه بلند کشید و صورتشو از رو شلوار می‌مالید به کیر سعید، یه کم گذشت که سعید دستشو گذاشت روی سر آرزو به محض اینکه سعید دستشو رو سر آرزو گذاشت آرزو خیلی وحشیانه و حشری زیپ شلوار سعیدو باز کرد و کیرشو دراورد و با اشتها شروع کرد به خوردن انقد حشری شده بود که نمیتونست ساک بزنه کیر سعید تو حلقش بود و آه می‌کشید، بعد من رو به عرفان کردم و با اشاره بهش گفتم که اونم بیاد، کیرمو درآوردم و شروع کردم دوباره به خوردن کسش من عاشق اینم که آب کسشو بیارم و بخورم، آرزو معمولا سکس از پشت رو دوست نداشت و نمیذاشت از پشت بکنمش، اما اون شب وقتی کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش چیزی نگفت انقد محو خوردن کیر سعید بود که اصلا هیچی نمیفهمید، سوراخ کونش باز شد و من ادامه ندادم و در آوردم فقط میخواستم باز بشه سوراخش، دراز کشیدم رو زمین آروز نشست رو کیرم و عرفان از پشت کرد تو کونش یکم دردش گرفت ولی انقد حشری شده بود که دردشم دوست داشت، اولین بار بود که از دو طرف جر می‌خورد آب کسش همینجور روی کیر من سر می‌خورد و تمام تخمام از آبش خیس شده بود، آرزو هم هی به عرفان میگفت کونمو جررر بده ابتو بریز تو کنم آبشو میخوام راستش اینجا یکم حالم گرفته شد و یه حس بدی بهم دست داد از اینکه آرزو اینجوری با عرفان حال میکنه، من فقط کیرم تو کسش بود و نمیتونستم تکون بخورم عرفان خیلی محکم می‌کردش جوری که با هر بار ضربه زدن آرزو پرت میشد تو صورت من، عرفان آبش اومد و همشو ریخت تو کون آروز، هیچ خبری هم از کاندوم نبود، عرفان رفت کنار و شروع کرد به سیگار کشیدن، سعید خیلی حشری شده بود، حالت فرقونی سعید شروع کرد به کردن آرزو منم کیرمو می‌مالیدم رو سینه و صورتش آرزو کاملا از حال رفته بود فقط چشماش یکم باز می‌شد و نفس نفس میزد، من چون ترامادول خورده بودم آبم خیلی دیر میومد، خلاصه عرفانم آبشو ریخت رو شکم آرزو و منم انقد از کون کردمش تا آبم اومد، آرزو کاملا بیهوش شد شایدم از خجالتش خودشو زد به خواب حتی بلند نشد خودشو پاک کنه، رابطه من و عرفان و سعید خیلی خودمونی شد بعد این جریان نزدیک روشنایی صبح بود ک بچه ها رفتن، منم رفتم کله پاچه گرفتم و اومدم، رسیدم خونه آرزو رو بیدار کردم، نشستیم سر میز ک غذا بخوریم یهو آرزو شروع کرد به گریه کردن، حق حق تو بغل من اشک می‌ریخت و معذرت خواهی می‌کرد، من آرومش کردم و بهش گفتم منکه خودم چند ساله ازت میخوام و خلاصه گذشت. من برگشتم تهران، اما همه چیز عوض شده بود، یه حس بدی بینمون بود دیگه اون آرامش نبود، یک هفته کامل نشد و من دل شوره داشتم همش چون سعید و عرفان و آرزو و معصومه و... همه باهم دوست بودن و همیشه بعد دانشگاه باهم بودن و من همش نگران بودم که نکنه آرزو بدون من این مارو بکنن و همش چشمش به چشم ایناس، ازش خواستم که دیگه با این اکیپ نگرده و اونم قبول کرد اما بعد اون جریان همش یا اون به من شک داشت و فکر می‌کرد من با زن های دیگه تو تهران میخوابم هم من همش نگران بودم و بهش اعتماد نداشتم همش تو ذهنم تصور می‌کردم که سعید داره آرزو رو میکنه، با اینکه خودم دوست داشتم این کارو بکنم اما نمیدونم چرا یهو همه چی به هم ریخت، بعد اون جریان دو بار دیگه با دوتا آدم متفاوت دیگه هم سکس داشتیم و تو بار سوم یه دختر رو نفر سوم کردیم که بعد اون آرزو گیر دادن هاش بیشتر شد که تو چرا موقع سکس دختره رو اینجوری نگاه میکردی و از این حرف ها، خلاصه هنوز باهمیم دانشگاه آرزو تموم شده و همیشه پیش همیم تو خونه تهران ولی دیگه اون آرامش به زندگی ما برنگشت.
  اینو نوشتم واسه اونایی که سکس ضربدری میخوان و فکر میکنن میشه. شاید هم واقعا بشه ولی ارزشش رو نداره. حداقل برای منکه اینجوری بود.
  امیدورام موفق باشید


  نوشته: Sasha

 • 15

 • 25
 • نظرات:
  •   rosekosgol
  • 3 ماه،1 هفته
   • 2

  • اینکه ضربدری نیس اسکول


  •   Farhad0237
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • داداش این گروپ بود نه ضربدری
   بعدشم تو که جنبشو نداشتی گه خوردی این کارو کردی
   حالام عیب نداره.بیا من ارزورو بکنم تا ارامش به زندگی کیریتبرگرده


  •   jaber226
  • 3 ماه،1 هفته
   • 2

  • اول اینکه کوسکش خوبی هستی و جنده خوبی تربیت کردی اینو بهت تبریک میگم دمت گرم زنتو حراج کردی ثواب داره یادت باشه مام هستیما نکته دوم اینکه مشروب خوردی گل کشیدی ترامادول خوردی سه مواد مخدرومحرکی ای فوری سنگ کوب میکنه اصلا باهم سازگاری نداره یکمی تحقیق کن در مورد مواد و اما نکته سوم آخه اسگل ژنراتور ساخت روسیه زنتو دادی دیگران گاییدن و برا ده نفرهمزمان جنده شده این کجاش سکس ضربدریه نه توضیح بده کجاش سکس ضربدریه این میشه سکس گروهی ضربدری یه برنامه دیگه اس خلاصه منم کیرم کلفته ها یه بارم آرزو رو بخوابون زیر من دعا میکنم برات خیلی وقته کوس نکردم وحشیانه جلوی خودت جرش میدم قبول نداری امتحان کن باورکنی


  •   cuckold85
  • 3 ماه،1 هفته
   • 2

  • من دوست ندارم بگم دروغ میگی یا چیزی ولی مگه میشه زن آدم راضی به نفر سومی باشه ولی گیر بده چرا اینطوری نگاش میکردی؟
   به هر حال موفق باشی .


  •   Behnam4321
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • یعنی باید باور کنیم ...تو که هنوز معنی ضربدری و گروهی و سه نفره نمیدونی میخای چی.باور کنیم .......


  •   nafisehafshin
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • این سکس گروهی بود نه ضربدری، در مورد ضربدری هم عرض کنم که ما سکس ضربدری داشتیم و تجربه خیلی خوبی هم بود و بعد از اون رابطه بین من و همسرم خیلی پر هیجان تر و زیبا تر شده


  •   ناصر39
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • من مخالف سکس ضربدری هستم اما دلیل نمی شه که یک نفری که حتی تفاوت سکس موازی . سکس ضربدری و سکس گروپ رو نمی دونه بیاد و چنین داستان سخیفی رو تالیف کنه و بعدش هم توقع همدردی یا تحسین رو داشته باشه ! ایده داستان بسیار آبکی. نحوه نگارش بسیار ضعیف و ....... دیسکلایک!


  •   Mehrdad.r.a
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • اینکه داستان بود یا واقعیت رو کاری ندارم، ولی حرف های آخرش درست بود، وقتی دلتون گروپ و ضربدری میخواد حتما به اینکه بعدش چی میشه هم فکر کنید و حتما یه جق یا سکس سنگین بزنید تا ارضا بشید بعد دوباره به این قضیه فکر کنید! وقتی آدم حشری میشیه فکرش درست کار نمیکنه و این خیلی خطرناکه


  •   Mahabadr444
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • حرفی برای شنیدن ندارم


  •   ehsan balae
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • دوستان زحمت کشیدن ترتیب تو دادن ولی منم فقط میگم کسخور کس کم بخور تا مغزت واشه فهمیدی داشاق خان


  •   mamadkaraji
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • مرسی که از خاطراتت برامون گفتی
   ولی بیشتر به داستان میخورد تا خاطره


  •   shakiba s
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • یعنی از این مزخرف تر و غیر واقعی تر داستان نخونده بودم معلومه تراوشات مغزی یه ادم مخ گوزیده مبتلا به جللق این کس وشعرهای پوسیده رو نوشته ،صد بار همه با هم ریدن به این داستانت وادبیاته تخمیت


  •   Yashar1987
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • مشروب وگل و ترا رو تو سانتریفیوژبریزی منفجر میشه کسکش خواننده های اینجارو چی فرض کردی


  •   shiraz-m-m
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • ازکسی که هنوز فرق سکس گروپی با ضربه دری رو نمیدونه توقع بیشتر از این نیس که فانتزیش انقدر آبکی باشه،شما بی زحمت دلیت اکانت کن که دیگه وسوسه نشی کصشعر تلاوت کنی،دیس لایک


  •   Saleh0729
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • قشنگ بود آفرین فقط از روی اسم داستان می خورد ضبدری باشه نه گروهی


  •   armin64i
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • اولش باورم شد که گفتی واقعیه ولی ریـــــدی داداش کس گفتی در حـــــد لالیگاااا


  •   salitahna
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • آخه کس کش سکس ضربدری رو برام معنی کن
   همه داستانا دروغ بودن مال تو کس شعر محض بود


  •   kokarostam
  • 3 ماه
   • 0

  • کیری
   اول از هم جوری از زنت تعریف کردی که فکر کردم چه زن پاکدامنی است و با سکس ضربدری شدیدا مخالفه. در آخر هم که معلوم شد شما سکس ضربدری نمی‌خواستی بلکه از زنت می‌خواستی که جنده بشه و زیر هر نرخری بخوابه. در ضمن اگر زنت مخالف بود چطوری دوست پسر داشت؟ بدبخت زنت از اول جنده بوده و زیر عرفان و سعید می‌خوابیده. فقط چون می‌خواسته که دیگه ازدواج کنه و حرف و حدیثی پیش نیاد تو را نشون کرده و باهات ازدواج کرده. دیدی که راحت از کون به عرفان و سعید و بقال و قصاب محل داد و حال هم کرد. البته همه این‌ها به کنار. کل داستانت تخمی و چاخان بود و مطالب بالا فقط جهت جواب مزخرفاتی بود که بلغور کردی. در هر صورت جق زیاد می‌زنی و این برای ستون فقراتت خوب نیست و کیرت هم سائیده می‌شه و نحیف. شاشیدم توی کل زندگانیت و فانتزی تخمیت.


   این شعر هم وصف حال تو است:


   اگر تقسیم و ضرب را یاد گیری
   زنت را زیر عرفان کار گیری
   بیا بنشین به روی کیر رستم
   مدال و رتبه چون سردار گیری

   ها کوکا


  •   Bikas4020
  • 3 ماه
   • 0

  • تعجب من اینه تو که میای فحش میدی ، خوب دیوث نمی بینی نوشته ضربدری ، یا تو نفهم تشریف داری یا یه عقده ای هستی که دلت میخواد فحش بد و بی راه بگی ، حالا بماند کونت از کجا می سوزه ، خب الاغ جون چی بهت بگم که منم فحاشی نکرده باشم ، یا لایک کن یا دیس لایک دیگه چرا فحش میده یعنی الان عقده ات خالی شد اوبی جون ، حالا این داستانش راست یا دروغ یاد بگیر درست رفتار کنی


  •   hesammosbat27
  • 3 ماه
   • 0

  • این ضربدری نبود جنده کردن زنت بود خاک تو سرت حتی اگر توهمت باشه


  •   mioihisiein
  • 3 ماه
   • 0

  • اولا این کجاش ضربدری بود
   دوما چجوریه که شما هم مینویسید هم میتونید جق بزنید


  •   Oorod
  • 3 ماه
   • 0

  • گل زدی کی شعر نوشتی


  •   تكتاز٦٩
  • 3 ماه
   • 0

  • اي ك...ر توشرفت


  •   Bikas4020
  • 3 ماه
   • 0

  • تعجب من اینه تو که میای فحش میدی ، خوب دیوث نمی بینی نوشته ضربدری ، یا تو نفهم تشریف داری یا یه عقده ای هستی که دلت میخواد فحش بد و بی راه بگی ، حالا بماند کونت از کجا می سوزه ، خب الاغ جون چی بهت بگم که منم فحاشی نکرده باشم ، یا لایک کن یا دیس لایک دیگه چرا فحش میده یعنی الان عقده ات خالی شد اوبی جون ، حالا این داستانش راست یا دروغ یاد بگیر درست رفتار کنی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو