یک مادر هرزه

1400/05/19

موزیک ابتدایی

باران آهنگ رو پاز کرد و گفت: نه، نه، نه. داری عجله می‌کنی. یعنی داری انرژی بیش از حد می‌ذاری. یک بار دیگه به من نگاه کن.
دوباره گذاشت موزیک پخش بشه. اومد وسط و شروع کرد با آهنگ رقصیدن. کنار رفتم و با دقت به حرکاتش نگاه کردم. مانی دست به سینه تکیه داده بود به دیوار راهرو و من و باران رو نگاه می‌کرد. برای چند لحظه باهاش چشم تو چشم شدم و سرم رو به علامت منفی تکون دادم. باران متوجه شد و هم زمان که داشت می‌رقصید، اخم کرد و گفت: تو هم می‌تونی. اگه نمی‌تونستی، این همه وقت نمی‌ذاشتم.
به حرکات نرم و موزون باران خیره شدم. دیگه بهم ثابت شده بود که رقص خارجی خیلی خیلی سخت‌تر از رقص ایرانیه. اما باران هر مدل رقصی که اراده می‌کرد رو به راحتی یاد می‌گرفت. داریوش اصرار داشت که من هم این مدل رقص جدیدی که باران یاد گرفته بود رو یاد بگیرم. داشتم تمام سعی خودم رو می‌کردم اما امیدی نداشتم. باران متوقف شد و رفت کنار. آهنگ رو گذاشت از اول پخش بشه و با دستش به من اشاره کرد و گفت: تو می‌تونی پریسا.
برای چند لحظه، چشم‌هام رو باز و بسته کردم. دو قدم رفتم جلو و شروع کردم به رقصیدن. با تمام توانم تمرکز کردم تا دقیقا شبیه باران برقصم. انگار این بار موفق شدم و باران دیگه آهنگ رو پاز نکرد. حتی سرش رو به علامت تایید تکون داد. دست‌هاش رو بُرد بالا و یک جیغ بلند کشید و گفت: وقتی من بگم می‌تونی، یعنی می‌تونی. فقط ریتمت رو به هم نزن. همینطور ادامه بده.
چند بار دیگه با موزیک رقصیدم و مطمئن شدم که یاد گرفتم. از خستگی زیاد، به نفس نفس افتاده بودم. کف هال دراز کشیدم و گفتم: دیگه بسه باران. مانی خواهشا یه نوشیدنی برامون بیار.
باران نشست کنار من. یک دستش رو به زمین تکیه داد و با دست دیگه‌اش، موهام رو نوازش کرد و گفت: می‌دونستم از پسش بر میای. آقا داریوش اگه ببینه، حسابی سوپرایز می‌شه.
لبخند زدم و گفتم: چرا هنوز می‌گی آقا داریوش؟
باران هم لبخند زد و گفت: نمی‌دونم، اینطوری راحت‌ترم.
به چشم‌های باران نگاه کردم و گفتم: نزدیک به سه سال گذشته. اما هنوز کنجکاوم که اون روز، بین تو و داریوش، توی استخر، دقیقا چی گذشت؟ نه تو می‌گی و نه داریوش. چیکار کنم تا بهم بگی که داریوش اون روز چطوری مخ تو رو زد؟ هنوز برام عجیبه.
باران لحنش رو مرموز کرد و گفت: این یه راز بین من و آقا داریوشه.
مانی با یک سینی برگشت و گفت: براتون آب طالبی آوردم.
باران رو به مانی گفت: امروز به خاطر ما، از باشگاه زدین.
مانی گفت: گفتم شاید نیروی پشتیبانی نیاز باشه. دلم نیومد تنهاتون بذارم.
نشستم و رو به مانی گفتم: از پروژه گندم و شایان چه خبر؟ به کجا رسید؟
مانی سینی رو گذاشت روی میز عسلی. نشست و گفت: خبر جدیدی نیست. گندم همچنان پر از تردیده.
تعجب کردم و گفتم: وا یعنی چی؟ با تو رفته توی سکس پارتی عسل و هم زمان با سه تا مَرد سکس کرده. هنوز تردید داره؟! مطمئنی؟
مانی کامل تکیه داد به کاناپه و گفت: گفتم که، گندم چند وجهیه. ته دلش زیاد شوهرش رو دوست نداره. حتی می‌شه گفت که اصلا دوست نداره. به احتمال زیاد به خاطر خیانت‌های اعتیادآور شوهرش راضی به این جور روابط شده. خواسته به جای اینکه شوهرش هر بار با یکی سکس کنه، خودشم همپاش بشه. یعنی به این بهونه، در کنار شوهرش باشه. اما خب این دلیل نمی‌شه که بگیم اصلا به سکس تابو علاقه نداره. اگه دوست نداشت، نمی‌تونست سکس پارتی عسل رو هندل کنه. البته این وسط یه چیز دیگه‌ای هم هست.
لیوان آب طالبی خودم رو برداشتم و گفتم: چی؟
مانی چشم‌هاش رو تنگ کرد و گفت: یک حسی بهم می‌گه که گندم یک چیز خیلی مهم رو داره از من مخفی می‌کنه. حتی مطمئنم که داره از شوهرش هم مخفی می‌کنه.
لبخند ناخواسته‌ای زدم و رو به مانی گفتم: خودت هم فهمیدی که گندم چقدر برات مهم شده؟ خیلی بهش اهمیت می‌دی.
باران گفت: یعنی چی رو مخفی کرده؟ نکنه برای امنیت ما خطرناک باشه؟!
مانی به من زل زد و گفت: آره فهمیدم که بیش از حد دارم به گندم فکر می‌کنم. اما غیر ارادیه.
بعد رو به باران گفت: نترس، ما اجازه نمی‌دیم که امنیت هیچ کدوم‌مون به خطر بیفته.
چند لحظه فکر کردم و گفتم: احساس می‌کنم که دوسِش داری. قرار بود فقط در ظاهر نقش حمایتی داشته باشی، اما انگار واقعا حس حمایتی نسبت به گندم داری. بیشتر از همه به خاطر شوهرشه. اما یادت باشه که داریوش گفت جزئیات روابط بقیه به ما ربطی نداره. ما فقط عضو جدید برای سکس پارتی خودمون می‌خوایم و نه بیشتر.
مانی گفت: تا حالا فکر کردی که اگه یکی از زوج‌هامون، طلاق بگیرن و از هم جدا بشن، ما باید چیکار کنیم؟
رو به مانی گفتم: هیچ وقت بهش فکر نکردم. اصلا جزء مواردی نبوده که درباره‌اش حرف بزنیم.
مانی گفت: فرض کن که گندم و شایان عضو محفل بشن. باز هم فرض کن که وسط راه، طلاق بگیرن. تکلیف چیه؟
باران گفت: مانی سوال درستی پرسید. واقعا در این صورت باید چیکار کنیم؟
کمی فکر کردم و گفتم: یعنی این احتمال رو می‌دی که گندم و شایان از هم جدا بشن؟
مانی تایید کرد و گفت: خیلی زیاد. البته فقط حدس می‌زنم. شاید هرگز جدا نشن. گفتم که گندم حتی به روی من هم نمیاره که شوهرش همیشه بهش خیانت می‌کرده. این یعنی شاید شایان رو بخشیده.
کمی مکث کردم و رو به مانی گفتم: درکش می‌کنم. گندم فوق‌العاده زن خوشگل و خوش‌اندامیه. اما شبانه روز خیانت شوهرش رو دیده و سکوت کرده. ما زنا گاهی رومون نمی‌شه بگیم که چه شوهر لجنی داریم. حتی به نزدیک‌ترین دوست‌مون. تو هم نباید هیچ وقت به روی گندم بیاری که از جریان خیانت شوهرش خبر داری. جدا از اینکه شک می‌کنه چطوری می‌دونی، باعث سرافکندگی‌اش هم می‌شی. هیچ وقت لحظه‌ای که فهمیدم شوهرم اون همه سال داشته بهم خیانت می‌کرده رو یادم نمی‌ره. بیشتر از همه حس تحقیر بهم دست داد. حتی پیش برادرشوهر عوضی‌ام هم خجالت می‌کشیدم که یک شوهر خائن دارم.
باران گفت: اما اگه شوهر خائنت نبود، من و تو دیگه همدیگه رو نداشتیم.
نظر باران جالب بود. هر بار که به صورت مستقیم و غیر مستقیم، بهم ابراز محبت می‌کرد، لذت می‌بردم. با یک لحن مهربون و رو به باران گفتم: آره نفسم، مهم الانه که همدیگه رو داریم. گور بابای گذشته.
بعد رو به مانی گفتم: در مورد گندم و شایان، باید با داریوش مشورت کنیم. به هر حال باید این احتمال رو بدیم که شاید از هم جدا بشن.
باران گفت: راستی تِم پارتی چند شب دیگه چیه؟
مانی گفت: قرار بود عسل مشخص کنه.
رو به مانی گفتم: آره بهم گفت که تا قبل از ظهر خبر می‌ده. صبر کن گوشی‌ام رو چک کنم.
ایستادم و گوشی‌ام رو از روی میز تلوزیون برداشتم. عسل پیام داده بود: B – L – V2 + NS
رو به مانی و باران گفتم: خانم‌ها بالماسکه، شورت و سوتین بنفش بادمجونی. آقایون هم لُخت مادرزاد و شِیو شده و بدون بالماسکه.
باران گفت: آخ‌جون بنفش بادمجونی.
خواستم گوشی‌ام رو کنار بذارم که متوجه شدم پسرم هم بهم پیام داده. به ساعت نگاه کردم و گفتم: پسرم هم داره میاد پیشم. البته یک ساعت پیش پیام داده.
مانی گفت: کِی می‌رسه؟
خواستم جواب بدم که زنگ خونه رو زدن. لبخند زدم و گفتم: رسید.
باران کمی هول شد و گفت: وای ما چیکار کنیم پریسا؟
بدون مکث گفتم: تا بیایین حاضر بشین و برین، دیر شده. پسرم، مانی رو که می‌شناسه. بهش می‌گم تو دوست دختر جدید مانی هستی. فقط پاشو یکمی خودت رو مرتب کن. اصن جفت‌تون برین تو اتاق خواب. هر موقع گفتم، بیاین بیرون.
درِ خونه رو باز و سهیل رو بغل کردم و گفتم: عزیز مامان. دلم برات تنگ شده بود.
سهیل هم من رو بغل کرد و گفت: دل من هم برات تنگ شده بود.
ازش جدا شدم و دعوتش کردم تا بیاد توی خونه. هم زمان گفتم: مانی همراه با دوست دختر جدیدش اینجاست.
سهیل گفت: چه خوب، آقا مانی رو هم خیلی وقته ندیدم.
به کاناپه اشاره کردم و گفتم: بشین تا برات یک چیز خنک بیارم.
سهیل گفت: نمی‌خواد مامان. همین الان با دوستم تریا بودیم و یک چیزی خوردم. بیا بشین، نرو تو آشپزخونه.
همونطور که به چشم‌های سهیل نگاه می‌کردم، به آرومی نشستم جلوش و گفتم: باشه عزیزم، هر چی تو بگی.
احساس کردم که حالش زیاد خوب نیست. تردید داشتم که ازش بپرسم. آخرین باری که حالش رو پرسیدم بهم طعنه زده بود که دارم تظاهر می‌کنم و اصلا برام مهم نیست که چه حال و روزی داره. اما از طرفی مطمئن بودم که چند وقت یک بار نیاز داره تا من رو ببینه. قسمتی از وجود من هم با دیدن سهیل، به آرامش می‌رسید اما قسمت دیگه‌ام، دوست نداشت که سهیل رو ببینه. چهره معصوم و پاک سهیل، مخالف تمام اون چیزی بود که من داشتم زندگی می‌کردم. سهیل تنها عامل عذاب وجدان من بود و این عذاب وجدان، من رو به شدت آزار می‌داد. یک نفس عمیق کشیدم و گفتم: خب چه خبرا پسرم؟
-خبر خاصی نیست. دیروز همراه با بابا، خونه پدربزرگ بودم. پدربزرگ بهت سلام رسوند.
+پدربزرگت همیشه بهم لطف داره. سلام من رو هم بهش برسون.
-اگه وقت کردی یه سر به مادرجون هم بزن. خیلی وقته نرفتی پیشش. اینطوری بیشتر…
+بیشتر چی؟
-ولش کن، مهم نیست.
با دقت به سهیل نگاه کردم و گفتم: چیزی شده که من بی‌خبرم؟
سهیل با طعنه گفت: مگه چیز خاصی باید بشه که به مادر خودت سر بزنی؟
دوست نداشتم با سهیل بحث کنم و گفتم: اوکی سعی می‌کنم فردا یک سر بیام پیش‌تون.
-من فردا نیستم. پدربزرگ همه فامیل رو دعوت کرده. به مناسبت اومدن عمو.
با شنیدن اسم برادرشوهرم، دلم ریخت و گفتم: مگه عموت اومده ایران؟
-آره دیروز اومده. برای همین من و بابا رفتیم خونه پدربزرگ.
تعجب کردم و گفتم: مگه پناهنده نشده بود؟ چطوری اومده؟
سهیل انگار از تعجب من جا خورد و گفت: آره پناهنده بوده اما خب بعد از مدتی سیتیزن شده و پاسپورت گرفته و تونسته بیاد. البته انگار چون از همونجا زن گرفته، زودتر سیتیزن شده.
تمام تصاویر لحظه‌ای که برادرشوهرم، روی گلوی سهیل یک چاقو گذاشته بود، اومد جلوی چشمم. موقعی که من رو بُرد توی اتاق و لُختم کرد و …
سهیل با لحن خاصی گفت: چی شد مامان؟ چرا رنگت پرید؟
سعی کردم به خودم مسلط باشم و گفتم: نه هیچی نشده. برام جالبه که عموت ازدواج کرده. همیشه می‌گفت که هرگز ازدواج نمی‌کنه.
سهیل لبخند زد و گفت: بابا هم می‌گفت. اما فعلا که هم ازدواج کرده و هم یه پسر خوشگل داره. خیلی هم تابلو زن و بچه‌اش رو دوست داره. دیروز وقتی پدربزرگ، عمو رو با زنش دید، دوست داشت که تو هم اونجا باشی.
خواستم جواب سهیل رو بدم که گوشی‌ام زنگ خورد. عسل بود. گوشی رو برداشتم و رفتم توی آشپزخونه. جواب دادم و گفتم: سلام.
-سلام، پیام رسید؟
+مرسی، آره رسید.
-صدات چرا گرفته؟ چیزی شده؟
+نه چیزی نشده.
-حرف مفت زن.
+پسرم اینجاست.
-وا مگه مانی و باران اونجا نبودن؟
+چرا هنوزم هستن. به سهیل گفتم که باران دوست دختر جدید مانیه.
-فکر کنم قبلا بهت گفتم که…
حرف عسل رو قطع کردم و گفتم: الان حوصله نصیحت ندارم عسل. شرایطم مساعد نیست.
-شرایطتت برای همین خوب نیست. روانت نمی‌تونه حضور هم زمان سهیل و ماها رو هندل کنه. نباید بذاری سهیل هیچ کدوم از ماها رو ببینه. چه خوشت بیاد و چه خوشت نیاد، من و تو، یک هرزه خوش‌گذرون هستیم و تو نمی‌تونی تحمل کنی پسرت کَسایی رو ببینه که مادرش باهاشون…
دوباره حرف عسل رو قطع کردم و گفتم: بس کن عسل، مشکل امروز، فقط این نیست. برادرشوهرم برگشته ایران. ازدواج کرده. بچه هم داره. برای همین چند ساله که دیگه جواب من رو نمی‌ده و باهام به صورت کامل قطع رابطه کرده.
-اوه شِت، عجب خبری.
+بعدا بیشتر با هم حرف می‌زنیم. فعلا خدافظ.
-اوکی خدافظ.
هیچ کنترلی روی روان و اعصابم نداشتم. نمی‌خواستم سهیل متوجه بشه که با آوردن اسم عموش تا این اندازه به هم ریختم. به بهونه درست کردن آب طالبی، خودم رو توی آشپزخونه معطل کردم تا حالم کمی بهتر بشه. تو همین حین، مانی و باران از اتاق بیرون اومدن و با سهیل احوال‌پرسی کردن. عسل راست می‌گفت. هر بار که سهیل وارد دنیای من و آدم‌های اطرافم می‌شد، حس بدی بهم دست می‌داد. حسی که انگار بیشتر از یک عذاب وجدان معمولی بود و فقط با عسل در موردش حرف زده بودم. اما این بار، تنها نکته مثبتش این بود که مانی و باران می‌تونستن حواسم رو پرت کنن تا بهتر بتونم ظاهرم رو حفظ کنم.


به داریوش و مانی و بردیا نگاه کردم و گفتم: جریان چیه؟ هر بار شما سه تا هم زمان باهام کار دارین، یعنی قراره یه نقشه جدید بریزیم. چرا به عسل نگفتین بیاد؟
بردیا گفت: این موضوع فقط به تو مربوط می‌شه.
رو به بردیا گفتم: کدوم موضوع؟
بردیا گفت: عسل امروز ظهر به من گفت که چی شده. درباره برادرشوهرت.
مانی گفت: برای همین خواستیم فقط خودمون چهار تا بیاییم اینجا.
داریوش گفت: البته کمی هم یاد قدیما زنده می‌شه. همینجا بود که برای اولین بار درباره تشکیل محفل‌مون حرف زدیم.
رو به داریوش گفتم: اون شب عسل هم بود. البته مانی هم نبود.
داریوش گفت: ما برات یک پیشنهاد داریم که حتی عسل هم نباید بدونه.
با دقت داریوش رو نگاه کردم و گفتم: چه پیشنهادی؟
مانی گفت: انتقام.
اخم کردم و گفتم: یعنی چی انتقام.
بردیا گفت: انتقام از برادرشوهرت.
خنده‌ام گرفت و گفتم: شما سه تا دیوونه شدین؟
داریوش گفت: شاید.
وقتی متوجه شدم که هر سه تاشون جدی هستن، خنده روی لب‌هام خشک شد و گفتم: می‌شه یکی قشنگ به من بگه که اینجا چه خبره؟
مانی گفت: تو می‌تونی همون کاری رو با برادرشوهرت بکنی که اون با تو کرد. به زنش تجاوز کنیم و بعدش بهش بگیم که چه شوهر عوضی و نامردی داره.
بردیا گفت: ندید زن خوشگلی هم داره.
با بُهت و تعجب به هر سه تاشون نگاه کردم و گفتم: می‌فهمین چی می‌گین؟ یا دارین شوخی می‌کنین؟
داریوش گفت: توی این چند سال، همیشه شاهد بودم که چقدر بابت بلایی که برادرشوهرت سرت آورده، غمگین و عصبانی هستی. فکر می‌کردم که فراموش می‌کنی اما بهم ثابت شده که تو هرگز نمی‌تونی با اون اتفاق‌ کنار بیایی. تنها راه آزادی واقعی تو اینه که همون بلا رو سرش بیاری. جلوی چشم‌هاش به زنش تجاوز می‌کنیم.
باورم نمی‌شد که چی دارم می‌شنوم. با تردید گفتم: یعنی واقعا دارین به من پیشنهاد می‌دین که به یک زن بی‌گناه تجاوز کنین؟! در ضمن واقعا فکر می‌کنین که برادرشوهرم از این موضوع می‌شکنه و خُرد می‌شه؟ یادتون رفته چی درباره‌اش گفتم؟ اینکه دوست داشت به عنوان زن واقعی‌اش با دوست‌هاش سکس کنم. اون عوضی…
داریوش حرفم رو قطع کرد و گفت: اگه دوست داشت تو زنش بشی، چرا تو رو با خودش نبرد خارج؟ چرا بعد از طلاقت، بهت پیشنهاد ازدواج نداد؟ کی بهتر از تو که اون رو به آرزوهاش برسونی؟ یکی مثل من، تو رویاهاش بود که زنی مثل تو داشته باشه. پای حرفم ایستادم و با تو ازدواج کردم. لحظه‌ای که من با تو ازدواج کردم، برادرشوهرت کجا بود؟
بردیا گفت: هیچ مَردی رو با ما مقایسه نکن. اکثرا هر کثافت کاری می‌کنن اما به خودشون که می‌رسه، یک زن مثلا پاکدامن می‌گیرن. برادرشوهرت هر کاری که دلش می‌خواست کرده. حالا با زن و بچه‌اش اومده ایران تا به همه نشون بده که یک مَرد با خانواده است.
مانی گفت: امتحانش کن. باهاش تماس بگیر. اگه دوباره دوست داشت که با تو سکس کنه، یعنی همون آدم قبلیه اما اگه پَسِت زد، بدون که مثلا تغییر کرده و اون حسی که تو فکر می‌کنی رو به زنش نداره.
داریوش گفت: شاید زیاد ایران نمونه. سریع تصمیمت رو بگیر. فقط به این فکر کن که فرصت انتقام داری و اگه ازش استفاده نکنی، پشیمون می‌شی.
بردیا گفت: به لحظه‌ای فکر کن که چاقو روی گلوی پسرت گذاشت.
مانی گفت: به اون همه تحقیر و عذابی که کشیدی فکر کن و بعد تصمیم بگیر.
داریوش گفت: در ضمن این راز فقط بین ما چهار نفر باید بمونه.


-مامان شماره تماس عمو رو می‌خوای چیکار؟
+یک امانتی پیش من داره. باید بهش بدم. فقط خواهشا به خودش و بقیه نگو. شاید دوست نداشته باشه که کَسی بفهمه.
-اوکی باشه ازش می‌گیرم. میگم برای خودم می‌خوام.
+مرسی پسرم، فقط عجله کن لطفا. سرم شلوغه و شاید فراموش کنم که امانتی‌اش رو بدم. راستی ازش بپرس تا کِی ایرانه.
-الان دورش شلوغه. خلوت که شد ازش می‌پرسم.
گوشی رو قطع کردم و توی دلم هنوز غوغا بود. همه‌اش پیش خودم می‌گفتم که اِی کاش عسل هم در جریان بود و باهاش مشورت می‌کردم. لذت انتقام تمام اون تحقیر و عذابی که کشیدم از یک طرف و ناراحتی به خاطر نابودی یک آدم بی‌گناه، از طرف دیگه. باید کدوم رو انتخاب می‌کردم؟
نمی‌دونم چقدر گذشت اما با صدای پیام گوشی‌ام به خودم اومدم. سهیل پیام داد: شماره پایین، شماره تماس عموعه. تا یک ماه ایران می‌مونن.
استرسم هر لحظه بیشتر می‌شد. من دیگه زندگی خودم رو داشتم و نیازی به انتقام نبود. اصلا داشتن این زندگی رو مدیون برادرشوهرم بودم. اما داریوش راست می‌گفت. من هرگز نمی‌تونستم زخمی که بهم زده بود رو فراموش کنم. کنجکاو بودم که با شنیدن صدای من، چه واکنشی داره. دست‌هام کمی به لرزش افتاد و شماره رو گرفتم. بعد از چند تا بوق، گوشی رو جواب داد و گفت: بله.
+سلام.
-بفرمایید.
+نشناختی؟
-نه متاسفانه.
+صدای من تغییر کرده یا حافظه تو ضعیف شده؟
-شرمنده، به جا نیاوردم خانم.
چند لحظه مکث کردم و گفتم: منم پریسا.
برادرشوهرم سکوت کرد. می‌تونستم از صدای داخل گوشی، بفهمم که مکانش رو عوض کرد و از شلوغی فاصله گرفت. لحن صداش سردتر شد و گفت: چیکار داری؟
+چه سرد و بی‌روح. توقع داشتم گرم‌تر باشی.
-سرم شلوغه، وقت ندارم.
+موقعی که داشتی می‌رفتی، قول دادی هر وقت برگشتی، بیای پیشم.
-شرایط تغییر کرده. من دیگه اون آدم گذشته نیستم. الان هم می‌خوام گوشی رو قطع کنم. تو هم دیگه بهم زنگ نمی‌زنی.
+آخرین حرفت همینه؟ یعنی حتی نمی‌خوای بپرسی که بعد از رفتن تو چه اتفاقی برای من افتاد؟
-برام مهم نیست.
+حتی یک درصد؟
-تو و امثال تو هیچ جایگاهی توی زندگی من ندارین پریسا. دیگه با من تماس نگیر.
گوشی رو قطع کرد و منتظر جوابم نموند. چند لحظه به صفحه گوشی نگاه کردم. لرزش دستم بیشتر شد. خشم و عصبانیت، تمام وجودم رو گرفته بود. با داریوش تماس گرفتم و گفتم: مثل همیشه حق با تو بود. جوری باهام حرف زد که انگار هرگز وجود نداشتم.
-مطمئن بودم عزیزم. جنس این جماعت رو بهتر از خودشون می‌شناسم.
+تا یک ماه ایران هستن.
-اوکی پس خوب فکرهات رو بکن. به خاطر آرامش تو حاضرم هر کاری بکنم. فقط کافیه اشاره کنی. برادرشوهرت باید بفهمه که تو دیگه اون آدم ضعیف قبل نیستی. باید بدونه این بار اونه که در برابر تو تنهاست.


یک بار دیگه نوشته روی کارت رو خوندم و رو به عسل گفتم: چرا بازی امشب رو مشخص نکردین؟ فقط نوشتی که خانم‌ها قبل از ورود باید توی اتاق تعویض لباس، لُخت و با لباس زیر وارد پارتی بشن. آقایون هم باید توی اتاق تعویض لباس لُخت بشن.
-امشب بازی نداریم. سکس آزاد. داریوش خان فرمودن.
+چیه ایده کم آوردین؟ سری قبل هم که فقط سوییچ پارتی بود.
-وای که سری قبل بدترین گزینه ممکن به من خورد. تو سوییچ‌پارتیا من خیلی بدشانسم.
+بُکن منم خیلی خوب نبود. همون یارو که گاهی هیجانش بیش از حد می‌شه و آبش زرتی میاد.
عسل به من زل زد و گفت: چی تو سرت می‌گذره پریسا. از لحظه‌ای که اومدم، همه‌اش داری به یک چیزی فکر می‌کنی. مربوط به برادرشوهرت می‌شه؟
کارت توی دستم رو گذاشتم توی پاکت و گفتم: آره ذهنم درگیر اونه.
-بیخیال فقط به امشب فکر کن. الان هم پاشو شورت و سوتین خودمون رو بپوشیم. من که می‌خوام لامبادا تنم کنم.
عسل برای خودش یک شورت و سوتین بنفش بادمجونی لامبادا آورده بود. من هم چون بنفش بادمجونی نداشتم، برای خودم یک شورت و سوتین نو خریده بودم. سعی کردم به برادرشوهرم و پیشنهاد داریوش فکر نکنم. لُخت شدم و شورت و سوتینم رو پوشیدم. چشم‌های عسل با دیدن من برق زد و گفت: واو براق گرفتی ورپریده. پس تو باید بالماسکه من رو بزنی.
عسل بالماسکه خودش رو نشونم داد. طبق قرار از قبل و در پارتی‌هایی که تِم بالماسکه تعیین می‌شه، خانم‌ها باید بالماسکه چشم و آقایون بالماسکه صورت بزنن. عسل هم یک بالماسکه چشم گربه‌ای جدید بنفش براق خریده بود. از توی دستش گرفتم و گفتم: خیلی قشنگه.
لب‌هام رو بوسید و گفت: این برای تو. من یکی از بالماسکه‌های تو رو انتخاب می‌کنم.
تو همین حین، برای گوشی‌اش یک پیام اومد. گوشی‌اش رو نگاه کرد و گفت: داریوش و بردیا تا یک ساعت دیگه میان دنبال‌مون. آدرس هم طبق قرار، توی گروه محفل نوشتن.
بالماسکه رو گذاشتم روی چشم‌هام. به خودم توی آینه نگاه کردم و گفتم: امیدوارم باران یادش باشه که آدرس بعد از پنج دقیقه پاک می‌شه. این همه مدت گذشته و این دختره گیج می‌زنه.
عسل از پشت بغلم کرد. سینه‌هام رو گرفت توی مشتش و گفت: من رو بیشتر دوست داری یا باران؟
دست عسل رو پس زدم و گفتم: سرویسم کردی بس که این سوال مسخره رو پرسیدی. زود باش حاضر شو که الان می‌رسن.

طبق قرارمون، مکان پارتی، همیشه باید تغییر می‌کرد. به بهونه جشن تولد، یک باغ ویلا کرایه می‌کردیم. به اسم آدمی که اصلا وجود نداشت. چون سر و صدای زیادی نداشتیم، مامورهای گشت هم هیچ وقت مزاحم نمی‌شدن. یعنی اصلا متوجه نمی‌شدن توی ویلا چه خبره که بخوان مزاحم بشن. مانی اتاق تعویض لباس رو نشون‌مون داد و گفت: همه مهمون‌ها اومدن و منتظر شما هستن.
من و داریوش همیشه آخرین نفر به جمع اضافه می‌شدیم. اول صبر کردیم که عسل و بردیا برن. بالماسکه روی چشمم رو مرتب کردم و رو به داریوش گفتم: من حاضرم، بریم.
داریوش یک نگاه به سر تا پای من کرد و گفت: چرا تو برای من تکراری نمی‌شی؟
لبخند زدم و گفتم: لوسم نکن داریوش.
-تصمیم گرفتی که باهاش چیکار کنی؟
+هنوز نه.
-به هر حال همه چی بستگی به خودت داره. بریم که منتظرن.
با اضافه شدن من و داریوش، همگی جیغ و دست زدن. صدای جیغ باران رو می‌تونستم تشخیص بدم. خودم رو به باران رسوندم و گفتم: آروم‌تر ورپریده.
داریوش جلوی همه ایستاد و ازشون خواست تا ساکت بشن. بعد رو به جمع گفت: امشب خبری از بازی و معما نیست. هر کَسی آزاده هر کاری بکنه. قانون ثابت همیشگی سر جاشه. اولین نفری که پیشنهاد هر کاری رو بده، باید اجرا بشه. پس بجنبین تا دیر نشده.
خواستم به باران بگم “فعلا من و تو با هم باشیم” که یکی از مَردها مُچ دستم رو گرفت و گفت: افتخار رقص می‌دین پریسا خانم؟
لبخند زدم و گفتم: توعه لعنتی اونور ایستاده بودی. چطوری اینقدر سریع خودت رو به من رسوندی؟
“فرزین” من رو به وسط سالن کشوند. دستش رو گذاشت روی گودی کمرم و گفت: خواستن، توانستن است.
توی آقایون، رقص فرزین از همه بهتر بود. می‌تونست به راحتی خودش رو با حرکات من هماهنگ کنه. نزدیک به نیم ساعت و همراه با موزیک لایتی که سلیقه عسل بود، رقصیدیم. فرزین هر جا از بدنم رو که می‌شد، لمس کرد. وقتی کیر بزرگ شده‌اش رو از طریق شکمم حس کردم، با لحن خاصی گفتم: انگار نقشه‌ دیگه‌ای هم غیر از رقص داری.
فرزین به کونم چنگ زد و گفت: مگه می‌شه با تو بود و نقشه دیگه‌ای هم نداشت؟
کیرش رو گرفتم توی دستم و گفتم: زنت کجاست؟
فرزین من رو برگردوند. از پشت بغلم کرد و گفت: انگار بیشتر از ما داره بهش خوش می‌گذره.
“اَسما” روی کیر یکی از مَردها نشسته بود و هم زمان که روی کیرش بالا و پایین می‌شد، برای یک مَرد دیگه ساک می‌زد. دست فرزین رو بردم به سمت کُسم و گفتم: چه زود شروع کردن!
فرزین به کُسم چنگ زد و گفت: اَسما بهشون پیشنهاد داده.
خنده‌ام گرفت و گفتم: پس حسابی توی کف بوده.
فرزین دوباره برم گردوند و گفت: دوست دارم اولین ارضای امشبم، توی دهن تو باشه.
پوزخند زدم و گفتم: پس معلومه که جفت‌تون حسابی تو کف بودین. نکنه این یک ماه رو کلا سکس نکردین تا امشب پوست همه رو بکنین؟
فرزین بهم فهموند که جلوش زانو بزنم و هم زمان گفت: یک هفته است که سکس نکردیم. فقط به عشق تو صبر کردم. کیرم بیشتر از این نمی‌تونه صبر کنه تا لب‌های خوشگلت رو لمس کنه.
کیر فرزین رو گرفتم توی مشتم و اول از همه زبونم رو روی بیضه‌هاش کشیدم. کمی بیضه‌هاش رو لیس زدم و بعدش به آرومی کیرش رو فرو کردم توی دهنم. چند دقیقه بیشتر کیرش رو نخورده بودم که گفت: تا تهش رو باید بخوری.
توی دهنم ارضا شد. آبش خیلی زیاد بود. دیگه یاد گرفته بودم چطور هم زمان که دارم ساک می‌زنم، آب منی طرف مقابلم رو قورت بدم. بدون اینکه نفس کم بیارم و عوق بزنم. تا قطره آخر آب منی فرزین رو قورت دادم. ایستادم و رفتم به سمت سرویس. اکثرا مشغول لاس زدن و رقصیدن بودن و عده کمی سکس رو شروع کرده بودن. توی سرویس، دهنم رو شستم. برادرشوهرم و پیشنهاد داریوش اینقدر ذهنم رو درگیر کرده بود که حتی سکس هم نمی‌تونست حواسم رو پرت کنه. وقتی از سرویس برگشتم، باران که کنار یکی از مَردها ایستاده بود، به من اشاره کرد و گفت: پریسا انگار بدون پیشنهاده.
همراه با مَرد کناری‌اش به من نزدیک شد و گفت: بریم فورسام.
رو به باران گفتم: سه نفریم که.
باران گفت: یکی دیگه هم پیدا می‌کنیم. بعدش میریم تو اتاق.
سرم رو تکون دادم و گفتم: خنگولِ من، یادت رفته؟ سکس آزاد باید تو جمع و جلوی همه باشه.
باران گفت: عه حواسم نبود.
مَرد کناریش، باران رو دولا کرد و گفت: پس همینجا جرت می‌دم عشقم.
باران برای حفظ تعادلش، من رو بغل کرد. متوجه شدم که مَرد پشت سرش، کیرش رو از کنار شورت باران وارد کُسش کرد. چشم‌های باران خیلی زود خمار شهوت شد و رو به من گفت: بشین عزیزم، دلم طعم کُس تو رو می‌خواد.
نشستم و پاهام رو از هم باز کردم. باران هم سجده کرد و شورتم رو کنار زد و زبونش رو کشید توی شیار کُسم. لمس زبون باران باعث شد که کمی حشری بشم. دست‌هام رو به زمین تکیه دادم و سرم رو بردم عقب و چشم‌هام رو بستم. بعد از چند دقیقه، متوجه شدم که اکثرا مشغول سکس شدن. صدای آه و ناله‌های زن‌ها و شالاپ شلوپ تلمبه‌های مَردها توی کُس‌شون، کل سالن رو برداشته بود. از تکون سر باران هم می‌تونستم حدس بزنم که طرف داره با شدت توی کُسش تلمبه می‌زنه. هنوز ارضا نشده بودم که با صدای حسن چشم‌هام رو باز کردم. کیرش رو گرفت جلوی صورتم و گفت: آزادی یا پیشنهاد داری؟
باران با صدای قطع و وصل شده و رو به حسن گفت: من بهش پیشنهاد داده بودم. اما برای تو، البته به شرطی که جلوی من جرش بدی.
حسن کیرش رو مالوند به لب‌هام و گفت: چشم هر چی باران خانم بگه. جر دادن ملکه آرزوی همه است.
حسن شورتم رو درآورد و وادارم کرد تا دمر بخوابم. وقتی فهمیدم که داره سوراخ کونم رو با ژل لوبریکانت چرب می‌کنه، سرم رو چرخوندم عقب و گفتم: حسن فقط خواهشا آروم. خیلی وقته کون ندادم.
حسن خوابید روم. کیرش رو تنظیم کرد روی سوراخ کونم و گفت: شرمنده، باران جون زودتر دستور دادن.
یکهو تمام کیرش رو فرو کرد توی سوراخ کونم. داد زدم و گفتم: لعنت به تو باران.
مَردی که داشت باران رو می‌کرد، انگار ارضا شد و رفت. باران کنار من دمر خوابید. سرش رو به سمت من چرخوند و گفت: حسن جون می‌شه من رو هم جر بدی و انتقام پریسا رو بگیری؟
برای چند لحظه، جریان برادر شوهرم رو فراموش کرده بودم اما با شنیدن کلمه انتقام، دوباره یادم اومد. حسن کیرش رو از توی کون من درآورد. خودش رو کشید روی باران و گفت: اِی به چشم.
وقتی کیرش رو فرو کرد، باران یک جیغ شهوتی کشید و گفت: جون حسن، قربون کیرت برم من.
به چشم‌های خمار از شهوت باران نگاه می‌کردم، اما ذهنم جای دیگه‌ای بود. باران، هم زمان که بدنش به خاطر تلمبه‌های حسن تکون می‌خورد، دستش رو گذاشت روی صورتم و گفت: حس می‌کنم امشب اصلا رو فرم نیستی.
لبخند زورکی‌ای زدم و گفتم: نه خوبم.
باران کمی جدی شد و گفت: اون روز شنیدم که پسرت چی گفت. درباره اومدن برادرشوهرت به ایران.
خواستم جواب باران رو بدم که فرزین یکهو ظاهر شد و گفت: این کون چرا صاحب نداره؟
باران گفت: صاحبش الان شمایی.
فرزین خوابید پشتم و کیرش رو فرو کرد توی سوراخ کونم. دوباره کمی دردم اومد و گفتم: به این زودی بلندش کردی؟
فرزین به آرومی توی کونم تلمبه زد و گفت: مگه می‌شه آدم سوراخ کون ملکه رو ببینه و راست نکنه؟
حسن و فرزین چند بار جاشون رو با هم عوض کردن و تو همون حالت که من و باران دمر بودیم، توی سوراخ کون‌مون تلمبه زدن. حتی موقع ارضا شدن هم، با هم هماهنگ کردن و آب‌شون رو هم زمان روی کمرهای من و باران ریختن. هر کاری کردم، موفق نشدم که ارضا بشم. اما مطمئن بودم که باران بیشتر از دو بار ارضا شد. به باران پیشنهاد حموم دادم. شورتم رو از روی زمین برداشتم. همراه با باران رفتیم سرویس حموم. شورت و سوتین‌‌مون رو همراه با بالماسکه‌هامون گذاشتیم توی رختکن و رفتیم زیر دوش. بعد از اینکه آب منی حسن و فرزین رو از روی کمرهامون پاک کردیم، دست باران رو گذاشتم روی کُسم و گفتم: من هنوز ارضا نشدم باران. خواهشا ارضام کن.
باران دوش آب رو بست. جلوم نشست و گفت: تو جون بخواه عزیزم.
پاهام رو کمی از هم باز کردم تا کامل به کُسم دسترسی داشته باشه. هم زمان که انگشتش رو فرو کرد توی کُسم، چوچولم رو گرفت بین لب‌هاش.


با سر درد از خواب بیدار شدم. همیشه تا چند روز بعد از سکس پارتی، سر حال و شاداب بودم و اما این بار، اصلا حالم خوب نبود. تو سکس پارتی سه شب قبل، فقط یک بار تونسته بودم ارضا بشم. بقیه پارتی رو وانمود کردم که دارم لذت می‌برم. با داریوش تماس گرفتم و گفتم: امشب باید تو و مانی و بردیا رو ببینم.


این بار داریوش و مانی و بردیا منتظر بودن تا حرف‌های من رو بشنون. سعی کردم تمرکز کنم و گفتم: پیشنهادتون رو، هم قبول می‌کنم و هم قبول نمی‌کنم.
بردیا تعجب کرد و گفت: یعنی چی؟
به زنش تجاوز می‌کنیم اما کیر هیچ کَسی داخل هیچ کدوم از سوراخ‌هاش فرو نمی‌ره. لُختش می‌کنیم، تحقیرش می‌کنیم، باهاش ور می‌ریم اما لحظه آخر رهاش می‌کنیم.
مانی گفت: مگه فرقی هم می‌کنه؟
بدون مکث گفتم: آره فرق می‌کنه. اینکه کیر یک مَرد دیگه به غیر از شوهر آدم تو کُس و کون و دهن آدم فرو بره، فرق می‌کنه.
بردیا گفت: خب اینطوری که دیگه انتقام…
داریوش حرف بردیا رو قطع کرد و گفت: هر چی پریسا بگه.
مانی و بردیا انگار با پیشنهادم موافق نبودن اما به خاطر داریوش، دیگه هیچی نگفتن. یک نفس عمیق کشیدم و رو به داریوش گفتم: دو تا سکس پارتی قبلی‌مون خیلی ساده گذشت. علتش چیه؟ تو هیچ کاری رو بی علت نمی‌کنی.
داریوش گفت: مانی قول داده که گندم و شایان به سکس پارتی بعدی برسن. چند تا بازی جذاب نگه داشتم برای گندم جون.
کمی مکث کردم و گفتم: مانی می‌گه شاید از هم جدا بشن.
داریوش گفت: به منم گفت. لازم نیست از الان نگران چیزی باشیم که هنوز اتفاق نیفتاده. به وقتش در موردش تصمیم می‌گیریم. تصمیم فعلی اینه که هر دوتاشون وارد محفل بشن.
کمی فکر کردم و گفتم: اوکی من حرف دیگه‌ای ندارم.
بردیا گفت: چند روزه که برادرشوهرت رو زیر نظر داریم. خوشبختانه گاهی همراه با زنش میاد بیرون. یک بار هم بدون بچه رفتن بیرون. فقط کافیه یک بار دیگه بدون بچه آفتابی بشن.
رو به داریوش گفتم: برامون دردسر نشه؟
داریوش پوزخند زد و گفت: هیچ مدرکی به جا نمی‌ذاریم. چهره‌هامون رو هم نمی‌بینن. فقط می‌تونه همه جا بگه که به زنم تجاوز کردن.


یک مانتو لی روشن همراه شلوار لی ستش تنش بود. حدس می‌زدم که زنش بلوند باشه، چون همیشه بهم می‌گفت که بلوند دوست داره. موهای طلایی و چشم‌های طوسی. یک زن زیبا و خوش‌اندام که خیلی واضح اروپایی بود. دست و پا و دهن برادرشوهرم رو بسته بودن. چشم‌هاش کاسه خون شده بود و با تمام توانش، تلاش و تقلا می‌کرد که خودش رو نجات بده. طبق قرار، دهن زنش رو نبسته بودیم. مکان‌مون اینقدر پرت بود که صداش به هیچ جایی نرسه. دوست داشتم که برادرشوهرم، ضجه‌های زنش رو به صورت کامل بشنوه. داریوش و بردیا و مانی، به صورت‌هاشون ماسک زدن و لُخت شدن. من از پنجره و به خوبی، کل اتاق رو می دیدم. زاویه‌ای داشتم که سخت دیده می‌شدم. کل حواس برادرشوهرم پیش زنش بود. وقتی هیکل لُخت سه تا مَرد رو دید که وارد اتاق شدن، تقلا و ضجه زدنش بیشتر شد. زنش هم با دیدن سه تا مَرد لُخت، متوجه شد که جریان چیه. اما هر چقدر که جیغ زد، فایده نداشت. مانی و داریوش و بردیا، اول مانتو و بعد تیشرت سفیدش رو درآوردن. زیر تیشرتش سوتین نبسته بود. پوست سفیدی داشت. نوک سینه‌های کوچیکش صورتی بود. بعدش هم شورت و شلوارش رو با هم درآوردن. می‌تونستم ردِ قرمز ناخن‌هاشون روی رون سفید زنه ببینم.
کیر هر سه تاشون بزرگ شده بود و خوب می‌دونستم که چقدر وسوسه کردن زن برادرشوهرم رو دارن. اول کمی باهاش ور رفتن و بین خودشون دست به دست کردنش. بعد مانی از پشت محکم بغلش کرد و بردش جلوی برادرشوهرم. زنه از بس جیغ زده بود، صداش در نمی‌اومد. بردیا و داریوش مُچ پاهای زنه رو گرفتن و پاهاش رو بردن بالا و از هم باز کردن. مانی با یک دستش و محکم زنه رو نگه داشت و دست دیگه‌اش رو رسوند به کُسش. انگشتش رو کشید توی شیار کُسش و گفت: به این می‌گن کُس درست و حسابی.
دیدن خُرد شدن و ذره ذره له شدن برادرشوهرم، بیشتر از اونی که فکر می‌کردم بهم لذت داد. حتی احساس کردم که خیس شدم و کُسم ترشح داره. با تمام وجودم دوست داشتم که کیر داریوش و مانی و بردیا رو توی کُس صورتی زن برادرشوهرم ببینم. تا جایی که قول و قرارم با خودم یادم رفت و گفتم: نظرم عوض شد، آزادین که بکنینش.
برام مهم نبود که شاید برادرشوهرم صدام رو بشنوه. مانی زنه رو گذاشت روی زمین. داریوش و بردیا همچنان مُچ پاهاش رو گرفته بودن. مانی از داخل کوله‌پُشتیِ تجهیزاتی که برده بودیم، کاندوم برداشت. انگار می‌دونستن که شاید نظر من عوض بشه. رفت بین پاهای زن برادرشوهرم. کیرش رو توی شیار کُسش کشید و رو به برادرشوهرم گفت: دوست نداری ببینی؟ زنت دیگه کیر به این خوبی گیرش نمیادا.
هم زمان که کیرش رو فرو کرد داخل، صدای جیغ و شیون زنه دوباره شد. بعد از چند دقیقه تلمبه زدن، رو به بردیا و داریوش گفت: پاهاش رو بالاتر بگیرین. می‌خوام تو همین حالت سوارخ کونش رو جر بدم.
برادرشوهرم همینطور اشک می‌ریخت و تقلا می‌کرد. نمی‌تونستم از همچین فرصتی بگذرم. تمام موارد امنیتی یادم رفت. وقتی داریوش دید که وارد اتاق شدم، تعجب کرد و جلوی چشم‌های زنه رو گرفت تا من رو نبینه. برادرشوهرم با دیدن من، جوری شوکه شد که تقلا و گریه یادش رفت. نشستم و کیر مانی رو گرفتم توی دستم. روی سوراخ کون زنه نگه داشتم. به چشم‌های برادرشوهرم زل زدم و با دستم کیر مانی رو فرو کردم توی سوراخ کون زنش. مانی هم با تمام توانش زور زد تا کیرش کامل بره داخل. دستم رو از دور کیرش برداشتم و اجازه دادم تا زنه رو آزادانه جر بده. زنه با تمام زورش به کون و کمرش موج می‌داد تا خودش رو نجات بده اما بردیا و داریوش مهارش کرده بودن.
اشک‌های برادرشوهرم بیشتر شد و نمی‌تونست از من چشم برداره. احساس کردم که دیگه توان نگاه کردن به زنش رو نداره. رفتم پشتش و سرش رو با حرص به سمت زنش چرخوندم و در گوشش گفتم: باید تا تهش نگاه کنی.
توی همین فاصله، بردیا با شورت زنه، چشم‌هاش رو بست که من رو اصلا نبینه. بعدش هم جاش رو با مانی عوض کرد. نشست جلوی زنه و یکی در میون کیرش رو توی سوراخ کون و کُسش فرو ‌کرد. دیگه نیازی نبود که زنه رو با گرفتن مهار کنن. فقط گریه می‌کرد و اینقدر بی‌حال شده بود که توانی برای مقاومت نداشت. نوبت داریوش که شد، زنه رو دمر کرد. نمی‌دونم چطوری کیرش رو فرو کرد توی سوراخ کونش که دوباره صدای جیغش در اومد. خواست کمی تقلا کنه که داریوش یک مشت محکم توی کمرش زد. دوباره لب‌هام رو بردم نزدیک گوش برادرشوهرم و گفتم: امیدوارم خر نشی و کار رو به پلیس نکشونی. اولا که نمی‌تونی ثابت کنی. چون برای محکم کاری، من اصلا ایران نیستم. یعنی طبق مدارک و شواهد، الان دبی و مشغول تفریح هستم. دوما اگه حرفی بزنی، خون پسرت گردن خودته. همینقدر که مثل آب خوردن تونستم سه نفر رو اجیر کنم که تو و زنت رو بدزدن و جلوی چشم‌هات، زنت رو جر بدن، بیخ تا بیخ بریدن گلوی پسرت هم کاری نداره. تنها پیشنهادم اینه که دست زن و بچه‌ات رو بگیری و برای همیشه از ایران بری. چون ایندفعه فقط روز اولی که بهم تجاوز کردی رو تلافی کردم. سری بعد که ببینمت، بلای بدتر سر زنت میارم و همه‌اش رو جبران می‌کنم. لحظه به لحظه‌اش رو.
مانی و بردیا و داریوش، نزدیک یک ساعت، به زن برادرشوهرم تجاوز کردن و من سعی کردم با نگه داشتن صورتش به سمت زنش، همه‌اش رو ببینه. هر سه تاشون توی کاندوم ارضا شدن و نذاشتن که آب منی‌شون، روی بدن زنه بریزه. آخر سر داریوش رو به مانی و بردیا گفت: برای اطمینان ببرینش توی حموم و بدنش رو کامل بشورین. داخل سوراخ کُس و کونش رو هم بشورین تا هیچ ردی نمونه.
بردیا از موهای زنه کشید و گفت: بیا که می‌خوام شیلنگ آب رو فرو کنم تو سوراخ کُس و کونت.
همراه مانی و بردیا نرفتم اما صدای جیغ زنه تا توی اتاق می‌اومد. داریوش از اتاق رفت بیرون. برادرشوهرم به زمین زل زده بود و هیچی نمی‌گفت. رفتم جلوش و سرش رو بالا گرفتم و گفتم: یادت نره چیا بهت گفتم. پس قبل از هر تصمیمی، خوب فکرهات رو بکن. الانم می‌خوام برم و به زنت بگم که برای چی این بلا سرش اومد.
زنه خودش رو گوشه حموم جمع کرده بود و می‌لرزید. مانی گفت: تمیز تمیز شد. قبلش هم بردیمش توی توالت و با شیلنگ، سوراخاش رو حسابی شستیم.
با اشاره سرم به مانی و بردیا فهموندم که برن. چشم‌های زنه همچنان با شورت خودش بسته بود. لباس‌هاش رو دادم دستش و گفتم: تو داری تاوان بلایی رو می‌دی که شوهرت سال‌ها قبل سر یک زن متاهل آورده بود. چاقو روی گلوی بچه اون زن گذاشت و مجبورش کرد تا بهش تَن بده. امیدوارم شوهرت رو وادار به شکایت نکنی. چون در اون صورت من هم روی گلوی بچه‌ات چاقو می‌ذارم. الانم تا بیشتر از این هوس نکردم که بهت صدمه بزنم، لباس‌هات رو بپوش.
از حموم اومدم بیرون و رو به داریوش گفتم: الان می‌خواین اینا رو چیکار کنین؟
داریوش گفت: همونطور که آوردیم‌شون، مثل آب خوردن، می‌بریم‌شون. مگه ون توی حیاط رو ندیدی؟
مانی شورتش رو پاش کرد و گفت: یه چیزی به خوردشون می‌دیم که اصلا هیچی نفهمن. اطراف بهشت زهرا ول‌شون می‌کنیم.
بردیا گفت: خیلی ریسک کردی پریسا. نباید خودت رو نشون می‌دادی.
رو به بردیا گفتم: برای همین داریوش پیش‌بینی کرده بود که ما چهار نفر الان توی دبی هستیم. در ضمن مطمئنم که اسمی از من نمی‌بره. چون قطعا زنش داستان من رو باور می‌کنه. وگرنه هیچ منطق دیگه‌ای نمی‌تونه باعث بشه که زن سابق برادر یک آدم، همچین بلایی سرش بیاره. زندگی‌اش از امروز نابود شد. بیشتر از این نابودش نمی‌کنه.


وارد باشگاه شدم. مانی تنها بود و داشت باشگاه رو مرتب می‌کرد. رفتم سمتش و گفتم: مکان بهتر برای قرار سراغ نداشتی؟
مانی لبخند زد و گفت: منم مثل داریوش یاد قدیما کردم. یادت رفته؟ همینجا بود که اولین بار با هم آشنا شدیم.
یاد روزی افتادم که مانی رو برای اولین بار دیدم. لبخند محوی زدم و گفتم: کی فکرش رو می‌کرد که آشنایی اون روز ما به کجاها ختم بشه.
بردیا و داریوش هم وارد باشگاه شدن. بردیا با خوشحالی گفت: خب به خیر گذشت. جیک‌شون در نیومد و گورشون رو گم کردن خارج. زودتر از موعد هم رفتن.
مانی یک پوف طولانی کرد و گفت: این دو هفته مُردم از دلشوره.
داریوش رو به من گفت: لطفا دیگه از این ریسک‌ها نکن. این بار رو می‌گذرم چون می‌دونم چه شرایطی داشتی.
لبخند زدم و گفتم: چشم بار آخرم بود. فقط باورم نمی‌شه که برادرشوهرم بدون واکنش رفته باشه.
داریوش گفت: برای من هم عجیبه. چون…
رو به داریوش گفتم: چون چی؟
داریوش گفت: چون فکر می‌کردم بعد از اینکه تو رو دید و مطمئن شد که تو پشت این جریان هستی، حتما یک حرکت تلافی‌جویانه می‌کنه.
شونه‌هام رو انداختم بالا و گفتم: خب مهم اینه که هیچ غلطی نکرد و رفت.
بردیا گفت: خب الان چه حسی داری؟
رو به بردیا گفتم: هر کی گفته انتقام آرامش نمیاره، چِرت گفته.
بردیا گفت: پس بالاخره می‌تونی بعد از چند هفته، یه سکس حسابی داشته باشی.
خنده‌ام گرفت و گفتم: فکر کنم.
بردیا اومد سمتم و از روی شلوار، کُسم رو لمس کرد و گفت: پس نظرت چیه که همینجا یه حال حسابی بهت بدیم؟
بردیا رو پس زدم و گفتم: اینجا توی باشگاه؟
مانی گفت: من می‌رم درِ باشگاه رو ببندم.
بردیا راست می‌گفت. بعد از چند هفته، احساس کردم که دوباره می‌تونم مثل قبل شهوتی بشم. بدنم و روانم با تمام وجود نیاز به سکس داشت. این بار من دست بردیا رو گذاشتم روی کُسم و گفتم: حالا که اینطور شد، پوست هر سه تاتون کنده است.
روی کیر داریوش نشسته بودم و بردیا از پشت کیرش رو توی کونم فرو کرده بود و هم زمان داشتم برای مانی ساک می‌زدم. این بهترین وضعیت برای من بود. کیر سه تا مَردی که به معنای واقعی دوست‌شون داشتم رو به صورت هم زمان لمس می‌کردم. کیر داریوش توی کُسم، کیر بردیا توی کونم و کیر مانی توی دهنم. توی اوج شهوت و لذت بودم که با صدای سهیل به خودم اومدم. کیر مانی رو از توی دهنم درآوردم و سرم رو چرخوندم به سمت دیگه‌ام. سهیل مات و مبهوت داشت به ما چهار نفر نگاه می‌کرد. یک برگ کاغذ هم دستش بود. چشم‌هاش به لرزش افتاد. کاغذ رو پرت کرد جلوم و با بغض گفت: هیچ وقت باورم نمی‌شد که بابا تو رو به خاطر خیانت طلاق داده باشه. اما هر چی که عمو برام نوشته، عین حقیقته. تو یک مادر کثافت و هرزه‌ای.

نوشته: شیوا


👍 214
👎 19
312601 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

825249
2021-08-10 00:57:11 +0430 +0430

بالاخره منتشر شد. من که مردم.


825250
2021-08-10 00:57:15 +0430 +0430

با تشکر از حمایت و نقدها و نظرات و توجه شما عزیزان. نویسنده و مخاطب، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. ما همگی ساکن یک منزل هستیم.


ترتیب قسمت‌های مجموعه " بدون مرز"

قسمت اول با نام اولین تریسام من و شوهرم
قسمت دوم با نام معارفه بعد از تریسام
قسمت سوم با نام خواهر و برادر دوقلوی من
قسمت چهارم با نام سوپرایز دوست پسرم، جلوی چشم‌های شوهرم
قسمت پنجم با نام چادری سکسی
قسمت ششم با نام شورت صورتی
قسمت هفتم با نام خواهر کوچیک خانواده
قسمت هشتم با نام تو جنده‌‌ی خودمی
قسمت نهم با نام به شوهرم خیانت کردم
قسمت دهم با نام راز مشترک من و برادرشوهرم
قسمت یازدهم با نام تئوری یک ضربدری
قسمت دوازدهم با نام اولین ضربدری من و شوهرم
قسمت سیزدهم با نام خواهر بزرگ خانواده
قسمت چهاردهم با نام من یک خواهر بد هستم
قسمت پانزدهم با نام می‌خوام زن شوهرت بشم
قسمت شانزدهم با نام ما دخترهای بدی هستیم
قسمت هفدهم با نام تو جوجه سکسی خودمی
قسمت هجدهم با نام بیا با هم بازی کنیم
قسمت نوزدهم با نام من هرزه‌ام، باور کن
قسمت بیستم با نام سکس پارتی متاهلی
قسمت بیست و یکم با نام مهدیس
قسمت بیست و دوم با نام پوست گندمی خواهرم
قسمت بیست و سوم با نام تریسام خانوادگی!
قسمت بیست و چهارم با نام من جنده تواَم
قسمت بیست و پنجم با نام یادت باشه که همیشه عاشقتم
قسمت بیست و ششم با نام زوج‌های تابو شکن
قسمت بیست و هفتم با نام یک ضربدری واقعی
قسمت بیست و هشتم با نام رازهای پشت پرده
قسمت بیست و نهم با نام سحر
قسمت سی‌اُم با نام یک مادر هرزه
قسمت سی و یکم (به زودی…)


825251
2021-08-10 01:00:51 +0430 +0430

دوم

1 ❤️

825253
2021-08-10 01:05:24 +0430 +0430

شدم نفر اول یا نه ولی داستان خوبی بود مثل همیشه منو که شق درد کردی خانم ها نمیدونم خیس شدن یا نه مطمئنم که خودتم خیس خیس شدی 😋😋❤❤❤

4 ❤️

825262
2021-08-10 01:25:48 +0430 +0430

وای که سورپرایز شدم تگ شیوا رو دیدم
تو محشری دختر❤

3 ❤️

825263
2021-08-10 01:27:29 +0430 +0430

پایان هایی سوال گونه برای تشویش و ترغیب ذهن خواننده👌👌

عاشق این سبک نوشتن هستم🖐🖐👍

5 ❤️

825264
2021-08-10 01:32:41 +0430 +0430

تیتر روزنامه امروز کاغذ باطله فرداست!

1 ❤️

825266
2021-08-10 01:36:10 +0430 +0430

برادر شوهره بد جور تلافی کرد. فکر کنم پریسا به خاطر پسرش به خودش بیاد.
عالی بود شیوا جان منتظر قسمت بعدیم بی صبرانه

6 ❤️

825267
2021-08-10 01:38:50 +0430 +0430

خب دو نکته،باران همون نفوذی ایه که مهدیس ازش میگفت و به‌به عجب نفوذی ای.
برادر شوهر پریسا همراه داریوش و مانی و بردیاس.کاملا برنامه ریزی شده پسر پریسا رو جایی کشوندن که سکس مادرشو تو اون حالت ببینه.
از داستان حقیقتا دارم لذت میبرم،اما نمیدونم چطور با این حد از تاریک شدنی که داستان داره طی میکنه کنار بیام.شخصا تهش طرفدار پایان های خاکستریم،اما این…حقیقتا حس میکنم خیلی قراره تاریک و تازیکتر بشه.خسته نباشید.


825268
2021-08-10 01:39:09 +0430 +0430

یعنی رو دستت نیست مثل همیشه عالی و پشم ریزونⁿ💙💙💙

2 ❤️

825272
2021-08-10 01:44:15 +0430 +0430

این قسمت من رو یاد اون داستانت انداخت که اگه درست بگم اسمش غرق در خیانت بود
جالب بود آفرین🌹

2 ❤️

825273
2021-08-10 01:44:43 +0430 +0430

الان خوندنش تموم شد
مثل داستانای قبل عالی بود .مرسی که هستی شیوا جان
اگر بگم دلیل اومدنم تو سایت خوندن داستانته دروغ نگفتم

5 ❤️

825276
2021-08-10 01:48:12 +0430 +0430

به به ببین کی اینجاست؟ خانم شیوا الانم بغل دست من آقای دبعلی بطروی مشغول جق زدنه…نکن دبعلی جان رضا عزیز محمدی تو رو سپرده دست من بلایی سرت بیاد با گنگش میان بالا سرم اصل و سود سپرده رو میگیرن😎

3 ❤️

825278
2021-08-10 02:09:40 +0430 +0430

خسته نباشی ولی این قسمت زیاد جالب نبود خیلی بهتر از این میتونستی سهیل وارد ماجرا کنی البته این نظر شخصی منه باید ببینیم دوستان چی میگن

3 ❤️

825279
2021-08-10 02:12:59 +0430 +0430

خیلی سخته که با شخصیت و ارزش انسانها بازی کنی و بود ونبود آنها برایت مهم نباشن
مثل الان که هزاران ایرانی دارن باهامون بازی میکنن و براشونم مهم نیست😟😟

1 ❤️

825280
2021-08-10 02:15:25 +0430 +0430

یسسسسس بلاخره اوممممد

1 ❤️

825281
2021-08-10 02:24:18 +0430 +0430

سوپرایز شدم 😍

1 ❤️

825282
2021-08-10 02:31:52 +0430 +0430

سلام شیوای عزیز اینکه بخوام بگم وای دمت گرم و قلمت عالی دمت گرم واقعا دیگه کلیشه ای شده دیگه نمیگم
😂 😂 😂 😂 😂 😂
ولی واقعا دمت گرم خیلی خیلی خوب بود کلا مغزم هنگ کرد
😍 😍 لوس هم خودتی بی نمک هم خودتی عاشقه نوع نوشتنتم
هیچ وقت نمیشه پیش بینی کرد داستان چطوری میخواد تموم بشه
😂 😂 😂 😂 😂
فقط میتونم بگم مغزم یه لحظه قفل کرد از خوندن سطر اخر داستان برای اینکه مطمئن بشم اشتباه نخوندم ۲ بار برگشتم اخر داستان رو خوندم دیدم نه واقعا همین رو نوشتی
اصلا انتظار همچین پایانی برای داستان نداشتم
فقط چند تا نکته
مگه در باشگاه بسته نشده بود
چرا هر سه نفر باشگاه رو انتخاب کرده بودن برای پریسا
یعنی نقشه داریوش بوده برای قطع ارتباط پریسا با سهیل
اینجای داستان بو داره
سهیل چطوری وارد باشگاه شده
نفر نفوذی تو دار و دسته داریوش کیه
مهدیس تونست سحر رو پیدا کنه و بهش توضیح بده
هنوز مجهولات داستان قبلی رو حل نکرده
سوال و پرسش جدید میزاری تو داستان

خدا بگم چیکارت نکنه فردا مگه میتونم شبکه و سرور شرکت رو درست کنم و تمرکز داشته باشم مغزم میخواد دنبال این موردها بگرده
ولی کارت برای پایان داستان خیلی سخت شده انقدر سوپرایز اتفاق یکدفعه ای درست میکنی اخرین قسمت داستان سکته نزنیم خیلی
عاشقتم منتظر قسمت بعدی داستان بیصبرانه

5 ❤️

825283
2021-08-10 02:33:45 +0430 +0430

هنوز نخوندم ولی نخونده لااایک

1 ❤️

825288
2021-08-10 02:52:23 +0430 +0430

اول اینکه مرسی که ۳۰ قسمت نوشتی و هنوز داری ادامه میدی
واقعا دست مریزاد
یه خسته نباشید هم بهت بگم
وقتی ۲ قسمت قبل رو خوندم فکر کردم هیجان این قسمت چند برابری باشه و قراره کلی مجهولات ذهنی رو برطرف کنه ولی مثل اینکه حالا حالا قراره دهنمونو سرویس کنی😂
هیجانات این قسمت کمتر بود ولی مثل همیشه عالی
بازم خسته نباشی

و اینکه راجب داستان بخوام بگم:اصرار داریوش برای انتقام از برادر شوهر پریسا و در آخر داستان ورود پسر پریسا و دیدن مادرش تو اون حالت نشون میده داریوش یه نقشه عالی کشیده تا پریسا از پسرش دور بشه
ولی بنظرم این باعث میشه پریسا کلا بیخیال محفل بشه
و اینکه حس میکنم که برادر شوهره،ضلع چهارم مربع داریوش و بردیا و مانی بود(همون عکاس اون عکس معروف)
تو لا به لای داستان اشاره ای به ورود گندم و شایان به داخل سکس پارتی بعدی شد که برای من که طرفدار این زوج بودم خیلی ترسناک بود و امیدوارم اتفاقی براشون نیوفته…

بی صبرانه منتظر قسمت بعدی❤

پ.ن:بالاخره بخاطر تو مجبور به ثبت نام تو شهوانی شدم…


825289
2021-08-10 02:58:06 +0430 +0430

وای که تگ شیوا رو دیدم خوابم پرید 💙

4 ❤️

825290
2021-08-10 02:59:05 +0430 +0430

یه دو دقیقه نده ببینم چی میشه

3 ❤️

825300
2021-08-10 04:02:26 +0430 +0430

مزخرف بود کس شرررر به تمام‌معنا

3 ❤️

825301
2021-08-10 04:02:34 +0430 +0430

كل داستان يك طرف آخرش طرف ديگه ينى عالى ى ى بود🌹❤️

2 ❤️

825302
2021-08-10 04:12:02 +0430 +0430

با خوندن دو داستان قبل ، این قسمت رو میشه خوب فهمید … ب پایان بدون مرز داریم نزدیک میشیم 🙄😑😑… اه چقدر پریسا احمقه‌ … و مشخصه برادر شوهرش هم عکاس بوده … فکر نکنم اون زن مو بلوند اصلا زنش باشه 😅😅 … تهش رسیدیم به سکس مادر پسر در قسمت سی و یکم با عنوان ’ مامانی ، کیرم رو دوست داری ’ 😁😁
شیوا تو تکی‌ … هیچ کس نمیتونه داستان بعدی تو پیش بینی کنه 😑😑😕😌

6 ❤️

825303
2021-08-10 04:19:17 +0430 +0430

عالی مث همیشه یکم سرعت بده

1 ❤️

825306
2021-08-10 04:42:23 +0430 +0430

چرا کسی تو کامنتا به موضوع خیانت شایان اشاره نکرده؟؟
شایان کی خیانت کرد؟
و خب معلومه که نقشه اون سه نفر بود که پسر پریسا بیاد داخل

3 ❤️

825308
2021-08-10 05:18:01 +0430 +0430

لیست سوالات بدون مرز:
۱. ماجرای مائده
۲. نقش پانیذ و پرهام در محفل داریوش با توجه به علاقه مانی به سکس با محارم
۳.سحر؟
۴. عکاس؟
۵. باران مورد نفوذیه؟ (البته با خنگ بازی های ظاهریش، اره!)
۶. سحر؟ (خودم میدونم قبلا گفتم😁)
۷. کلا برادر شوهره‌ رفته بود خارج؟
۸. بازی این سه دیوانه… بردیا و … با پریسا به جهت برنامه نهایی شون تا کی ادامه داره؟
۹. دوست پسر عسل؟
۱۰. مهدیس کی دهن مانی رو سرویس میکنه؟
۱۱. سحر و لیلی !!؟؟؟
۱۲. آیا قراره نوید همچنان گی بماند ؟
دیگه اگه بقیه ای داره‌ ، دوستان اضافه کنند چون من بعد بدون مرز عمرا بیام شهوانی 😂 مغزمون چند وقته درگیره!!!
۱۳. اگه سحر نابود شده و لیلی هم معلوم نیست کجاست !!! چرا همچنان ژینا هستش؟؟؟


825309
2021-08-10 05:28:44 +0430 +0430

یه سوال فنی😐😐☹️☹️
سکس گروهی گندم کدوم قسمت بود؟؟؟

2 ❤️

825310
2021-08-10 05:36:17 +0430 +0430

سوال ۱۴ 😌
سکس گروهی مال وقتیه ک عسل میزبان بوده و مثلا مانی رو نمیشناخته … و با ی کاغذ بهش میگه نجاتمون بده، یادت اومد

2 ❤️

825315
2021-08-10 06:24:21 +0430 +0430

عکسی که میگین تو کدوم قسمت بود؟
اینم برام سواله🤦‍♂️🤦‍♂️

2 ❤️

825316
2021-08-10 06:49:21 +0430 +0430

وای خدا بگم چیکارت نکنه شیوا
هر قسمتی که آپ میشه من میخکوب تر از قسمت قبل میشینم کلمه به کلمه رو میخونم تا به عمق داستان برسم

2 ❤️

825317
2021-08-10 06:52:36 +0430 +0430

❤️

1 ❤️

825318
2021-08-10 06:52:58 +0430 +0430

مگه در باشگاه بسته نبود سهیل چطوری یهوئی پیداش شد؟
یه جا هم پریسا از شوهر قبلیش بعنوان ادم کثیف یاد میکنه همون اول داستان بعد چطوریه که خودش هر کاری میکنه ادم کثیفی نیست تو داستان ملکه هست؟ اگر خیانت بده اخه برای همه بده چه زن چه مرد نه اینکه یکی کثافت و لجن باشه یکی ملکه . پریسا خانم اگر خیلی از شوهرش کثافتش بدش میومد و طلاق گرفته چرا همون راهی را رفته که اون کثافت رفته؟

2 ❤️

825319
2021-08-10 06:59:39 +0430 +0430

این تیکه اخرش خیلی بو دار بود
سهیل از کجا فهمید اینا تو باشگاهن؟
یعنی میخواستن ببینه مادرش همزمان داره با ۳ نفر سکس میکنه؟
😣😣😣😣
خسته نباشی شیوای عزیز عالی بود ولی مغزم هنگه❤❤😘😘

3 ❤️

825321
2021-08-10 07:36:29 +0430 +0430

زدی ضربتی، ضربتی نوش کن

2 ❤️

825324
2021-08-10 07:57:30 +0430 +0430

اینکه دوباره کیفیت داستان هات برگشته به روال قبلی عالیه.
خیلی خوبه که هرکی داره به نوعه خودش بگا میره، پیشنهاد میکنم رو جنبه بگایی روانی قضیه بیشتر کار کنی، اینکه چه طوری روان یه نفر روی حالات روز مرش تاثیر داره، حدس میزنم یه قسمت گندم و شایان داشته باشیم، این قضیه خیلی اونجا کمک میکنه.

1 ❤️

825329
2021-08-10 08:32:28 +0430 +0430

خسته نباشی شیوا.
خود من به شخصه قسمتایی از داستان رو که توشون اتفاقات داستان رو میشه، یا قسمتایی که توشون قدرت تخیل نویسنده به چشم میاد رو بیشتر دوس دارم. و این دو قسمت قبلی به نظر من کاملا ارضا کننده بوده از این جهت.

اتفاقات داستان خیلی روون پیش رفت. و جذاب بود.
از اونجایی که سهیل تونست وارد باشگاه بشه، احتمال اینکه برادرشوهره تلافی نکرده هست. یعنی اون نوشته از طرف اون سه تا به سهیل داده شده. اما احتمال دوم همونیه که قبلا مطرح شد. اینکه عکاس عکس داریوش و بردیا و مانی، برادرشوهر پریساس و … ولی به نظرم مورد اول منطقی‌تره.

اینکه هیچ کجای داستان اسمی از برادرشوهر پریسا یا شوهرش، یا حتی دوستای برادرشوهرش که پریسا باهاشون خوایید نیاوردی مشکوکه. احتمال اینکه بعدا بفهمیم نقشاشون تو داستان حال حاضر حتی پررنگه، هست. شاید هم یک ترفند بوده برای درگیر کردن ذهن مخاطب!

موردی که تو قسمت قبلی قرار شد بعدا بگم رو الان میگم.
یه ذهن مریض از قسمت قبل (یعنی از قسمت قبل بیشتر شده. از همون قسمت که گندم به تنهایی رفت به پارتی عسل، اونم به این دلیل که پدر شایان آلزایمر داره، باعث شد من به شایان شک کنم.) داره بهم یه چیزی رو القا می‌کنه. برای خودمم عجیبه، اما احتمال این هم وجود داره. عکاس اون عکس شایان جاکشه. شایان خودش با دست خودش گندم رو کشیده تو بازی. از همون وقتی که از طریق سایت سعی می‌کرده مخش رو بزنه. یه نکته جالب هم هست که فقط تخیل ذهنمه و درست نیست اما گفتنشم خالی از لطف نیست.
نکته: هیچوقت راجب اینکه شوهر سابق پریسا سه تا برادر باشن حرف نزدی. که اگه بودن اون نفر سوم می‌تونست شایان باشه. اگه اینطوری می‌شد یعنی شهرام همون برادرشوهر پریساس که بهش تجاوز کرده. در این صورتم داستان از اینجا به بعد وارد یه فاز جدید می‌شد. البته بنا به دلایلی (مثلا اینکه اونا دو تا برادرن یا اینکه شایان از نظر سنی همخونی نداره با این قضیه) اینطوری نیست.

پریسا تازه داره به سمت غول بی شاخ و دم شدن پیش میره. کسی که با از دست دادن اعتماد پسرش حاضره کارهایی بکنه که یکی از این کارها دقیقا همون لذتیه که دوستان دنبالشن. و احتمالا اون چیزیه به اسم “سکس محارم”. رویای ده ساله‌شون. و این هم همون بلایی هست که سر مائده آوردن. فقط موندم اگه لذته این باشه، کسی که سهیل رو راضی می‌کنه به این کار کی خواهد بود!!!؟؟؟


825333
2021-08-10 09:00:39 +0430 +0430

کاربر Raazmh در قسمت رازهای پشت پرده گزینه عکاس هست 😌

2 ❤️

825334
2021-08-10 09:23:14 +0430 +0430

همچنان پر هیجان👏

1 ❤️

825335
2021-08-10 09:44:38 +0430 +0430

اهنگه‌ دقیقا مال خوده‌ داستان مثل اینکه آهنگ رو داریوش برای پریسا می خونه 😂😂😂😂😂😌😂😂

1 ❤️

825336
2021-08-10 09:49:02 +0430 +0430

هرچی حشرمون زد بالا با تیکه اخرش پرید

3 ❤️

825339
2021-08-10 10:17:19 +0430 +0430

سلام شیوا جان بازم باید تشکر کنم وقت میزاری و با اون قلم استادانت برامون داستان مینویسی خسته نباشی خدا قوت
با اینکه صبرم نیست ببینم اخر داستان چی میشه ولی از یک طرف دلم نمیخواد تمام بشه ی جورایی داریم با داستانت زندگی میکنیم امیدوارم تمام شد دوباره و خیلی زود ی داستان دیگه شروع کنی و ما رو تو خماری قلم گیرات نزاری
خوشحالم حدس های که زده بودم و گفته بودمت داره درست از اب در میاد
بازم ممنونم روز به روز موفق تر باشی

1 ❤️

825340
2021-08-10 10:29:14 +0430 +0430

مثل همیشه عالی
👏👏👏👏👏😍😍😍😍

2 ❤️

825341
2021-08-10 10:41:07 +0430 +0430

عالی مثل همیشه 👌🌹
ولی شیوا یکاری کن ته داستان گروهی به مانی تجاوز کنن دلمون خنک شه 😐😬😅

6 ❤️

825342
2021-08-10 10:45:18 +0430 +0430

دمت گرم
خیلی به ندرت کامنت میزارم ولی بالاخره یه داستان خوش متن خوندم اینجا
هم داستانش زیبا بود هم نگارش و شخصیت پردازیش
مرسی

1 ❤️

825344
2021-08-10 10:51:10 +0430 +0430

مرسی و خسته نباشی شیوا بانو
با وجود همه مشغولیت ها وقت میذاری و مینویسی

1 ❤️

825346
2021-08-10 11:17:41 +0430 +0430

خسته نباشی بانو.
مثل همیشه عالی و جذاب .👍👍👌👌❤❤❤
((مخصوصا بخش های پایانی داستان که حالت راز آلود دارن😍😍))

1 ❤️

825347
2021-08-10 11:18:43 +0430 +0430

شیوا خانم عالی بود👍😏
بالاخره بعد چند وقتی که عضو این سایت شدم اولین داستانی بود که خوندنش بهم حال داد دمت گرم🌹🌹❤️❤️
من از چندسال پیش این داستانهارو میخوندم قبل اینکه گوشی اندروید بیاد تو بازار و حتی داستانهای تصویری بیاد 😂😂
این داستانها به صورت فایل جاوا تو گوشیهای نوکیا و سونی اریکسون بود یادش بخیر🥺🥺
نمی‌دونم کیا یادشونه ولی خیلی حال میداد خوندنشون😊😊
بازم دمت گرم عالی بود💯💯🌹🌹

2 ❤️

825348
2021-08-10 11:33:07 +0430 +0430

با مغز و روان ادم بازی میکنی شیوا😭😭

1 ❤️

825349
2021-08-10 11:35:02 +0430 +0430

چرا همه رو بردی ۳ سال جلو؟ یومی از حالش به جوانی شون بود

2 ❤️

825351
2021-08-10 11:52:57 +0430 +0430

دم شما جیزززززز
مرسی که با وجود مشغله فراوان، زود منتشرش کردی این قسمتو 🙏🙏🙏

1 ❤️

825356
2021-08-10 13:02:30 +0430 +0430

فقط اونجاش که با لذت اب کیر غریبه رو بعنوان یه زن شوهردار قورت میدی. به به

1 ❤️

825361
2021-08-10 13:31:46 +0430 +0430

فعلا سرم شلوغه بعدا میخونم ولی با شناختی که دارم اول و آخر باید لایک بدم.
لایک ۶۶ اینجا باشه امانت تا بخونم.
ولی خودمونیما تا کل خانواده رو ندی زیره کیر بیخیال نمیشیا😂😂😂
من برم بیام.

2 ❤️

825366
2021-08-10 13:40:52 +0430 +0430

جالب بود ، داستان عجیبی شده ، نقطه ضعف پریسا پسرش بود که اونو ازش گرفتن و الان پریسا تو شرایط بد روحی قرار میگیره …
درمورد گندم و شایان که همه دوستشون دارن واقعن تلخ میشه اگه از هم جدا بشن و گندم به مانی بپیونده…
داستان گنگ شده و بی رحمی توش موج میزنه و هرکی بخاطر منافع خودش هر عملی رو مرتکب میشه…
بنظرم واسه این داستان باید یه پایان تلخ و شیرین رقم بخوره
و این داستان اگه کشته نده انصافا من تعجب میکنم…
حداقل یه شخصیت مثبت و یه شخصیت منفی اگه کشته بشن داستان و جذاب تر میکنه…
دیگه بستگی به قلم نویسنده داره…

3 ❤️

825369
2021-08-10 14:05:26 +0430 +0430

ای کاش یه جوری بشه که سحر بلایی سر خودش نیاورده باشه و با مهدیس دهن این پریسا رو سرویس کنن…کثافت هرزه رو…
شیوا جان واقعا امیدوارم سحر رو که کاریزماتیک ترررررین شخصیت مجموعت هست رو به این آسونی از بین نبری…
دوستت داریم و عالی مینویسی

3 ❤️

825370
2021-08-10 14:06:21 +0430 +0430

منم حدس میزنم عکاس همون برادر شوهر پریسا باشه
اون داستان انتقامم صفر تا صدش کار اون سه تا شیطان رجیم بود 😁
بازی که اون سه تا با مپریسا راه انداختن اگه فقط دیدن پسرش حین سکس باشه خیلی خیلی ساده‌ست قطعا اون سه تا نمیذارن سهیل همینجوری از اونجا بره بیرون یه بلایی سر سهیل و پریسا میارن که فکر میکنم بازی اصلیشون همینه

3 ❤️

825372
2021-08-10 14:11:31 +0430 +0430

یعنی میخوای سکس پریسا و پسرش را هم وارد داستان کنی ؟۱

چرا تو اغلب اتفاقا داریوش کمتر از بقیه سکس میکنه و بیشتر ناظره؟

یعنی پریسا اینقد ساده لوحه که این سه نفر هر چی را بهش میگن قبول میکنه !!!

2 ❤️

825373
2021-08-10 14:18:33 +0430 +0430

دستت درست عالی بود
ولی باهر بار نوشتنت سوال پشت سوال
به نظرم هین سوالهاست که داستان هاتو جالب کرده
من داستان زیاد خوندم ولی داستانهای شما یه چیز دیگه هست

1 ❤️

825375
2021-08-10 14:25:13 +0430 +0430

افرين شيوا دقيقا همين را حدس زده بودم سهيل
را اوردي داخل بازي تو هيچ مرزي نداري بچه پدر
مادر خانواده اصلا مهم نيست خيلي سخته يه بچه
حالا ١٦سالش باشه با ابرو بزرگ شده باشه
شاهد كثيف ترين سكس يك زن كه مادرش باشه
را از نزديك ببينه احتمال خود كشي زياده
ولي تو زيركً تري هنوز براي هيجان و شايد
زجر بعضي خوانندگانت ايده جديدي داري
نمي دانم ايده جديدت چيه ولي اخرشو برات
گفته بودم سهيل جانشين داريوش موسس
شركت بي مرز ها مطمعن بودم
روح و روان يك بچه خيلي اسيب پذيره جه دختر
چه پسر ولي هر چيزي و كاري تاوان داره
ممنون وخسته نباشيد
مراقب سلامتي خودتان باشيد
ببخشيد كهزاين را مي گم ولي شيطان درونت
خيلي در حال رشده اميد وارم كانون خانواده شما
اسيبي نبينه و شاد باشيد بانو

2 ❤️

825376
2021-08-10 14:50:19 +0430 +0430

والا اصولا اهل کنجکاوی و حدس زدن نیستم ، ترجیح میدم صبر کنم ببینم داصتان چی ب چیه ! ولی خب دیگ این رونگم ک نمیشه ، نفر چهارم ، شایان هست !
شواهد نشون میده شایان همدست و رفیق داریوش و مانی و رضا می باشد.
عکاس شایان می باشد.
منتها موندم چرا زندگیش رو به چخ داده زن گرفته بااین وجود.
و چجوری میتونن وانمود بع یه ادم دیگه ایی کنن وقتی یه ادم دیگن.
پشمام
اما خب بعداز لو رفتن قضیه توسط مهدیس ، نمیدونم داستان چطور پیش بره‌
ترسناکم ک نمیشه
اینا نمیکشن ، تجاووز میکنن فقط :/

1 ❤️

825378
2021-08-10 15:22:48 +0430 +0430

بعضی ها گفتن عکاس شایانه‌ و شایان نفر ۴ رمه‌ این گروهه حالا دو تا مورد هست ۱. مانی چرا گندم رو دوست داره و میخواد شایان رو حذف کنه اگه دوست اون ۳ تاست
۲. اگه هم باشه ک هست چون اینترنتی‌ با گندم !!! آشنا شده پس اومدن تظاهر کردن قضیه اینه‌ ک مانی عاشق گندم شده و مهدیس بخواد نجاتش‌ بده ک این زوج برن‌ پیش مهدیس و ‌…
اما با سوال پرسیدن شایان درباره عکاس کلا اون دو مورد بالا منتفی میشه … شیواااااااااااااا‌ 🤯🤯🤯🤯🤯

2 ❤️

825382
2021-08-10 15:42:07 +0430 +0430

پشمااااااامممم پششششماااااااااام پشششششماااعاعاعاااااام آخرش فقططططط واااااااای
ینی پرام ریخته شیوا مغزتو گاییدم نه چیز ببخشید مغزتو نه عجب مغز خوبی برای نوشتن داری 😁😁😁😁😁😁😁 آخرش پرزام ریخت

1 ❤️

825384
2021-08-10 15:59:31 +0430 +0430

من شاکی ام. این تگ داستان چه مشکلی داره که آلارم میده؟ همیشه جا میمونم از بدون مرز 😭

2 ❤️

825386
2021-08-10 16:10:01 +0430 +0430

اخی سهیل بدبخت

1 ❤️

825387
2021-08-10 16:11:03 +0430 +0430

دمت گرم عالیه فقط سحر و مهدیس رو بذار کنار هم

3 ❤️

825388
2021-08-10 16:15:37 +0430 +0430

#انتقام سخت

1 ❤️

825389
2021-08-10 16:34:43 +0430 +0430

مثل همیشه عالی

1 ❤️

825392
2021-08-10 17:10:23 +0430 +0430

پشمامممممم

1 ❤️

825397
2021-08-10 18:21:14 +0430 +0430

مثل همیشه عالی

1 ❤️

825398
2021-08-10 18:42:55 +0430 +0430

خب منم سوالات دوستمون رو دارم مث عکاس مثل ماجرای مائده مثل نقش پانیذ و پرهام و از همه مهمتر اگر یه رقابت پنهانی میان مهدیس و مانی وجود داره چرا مانی ریسک کرد و گندم رو برد به خونشون؟ چرا یک درصد فکر نکرد مهدیس برای انتقام قضیه سحر ممکنه سوژه رو پر بده و گندم بی گندم؟ سحر بعد از سه سال چه بلایی سرش اومد؟
خلاصه من دلم میخواد تک تک شخصیت ها یه فرجامی داشته باشن چه فرعی چه اصلی
مرسی جینگولم خسته نباشی💜😘💜

3 ❤️

825399
2021-08-10 18:46:44 +0430 +0430

خیلی داستان عالی بود
خود داستان عالی تصویر سازی عالی و توصیف قسمت سکسی هم عالی

خوشحال میشم که داستان من رو هم در تاپیک گذاشتم بخونید و نظر بدید

1 ❤️

825403
2021-08-10 19:17:36 +0430 +0430

پای لایکی که دادم هستم و اگر میشد چندتا لایک میدادم.
فقط مگه در بسته نبود؟
سهیل چطوری اومده بود داخل؟

1 ❤️

825405
2021-08-10 19:32:43 +0430 +0430

من دوس ندارم‌تو جامعه ای که انقد وحشی باشه زندگی کنم کلا تگ‌شیوا می بینم نمی خونم

1 ❤️

825406
2021-08-10 19:34:59 +0430 +0430

اونجا که گفت یهووی با صدای سهیل به خودم اومدم پشمام ریخت. گفتم سهیل کیه بعد دیدم همون پسر پریساس. اینقدر شخصیتا زیاد شدن گیج شدم

1 ❤️

825407
2021-08-10 19:37:03 +0430 +0430

اصلا نمیپسندم این داستان ها رو، اسمشون نشون دهنده ی محتواشون هست! تریسام من و شوهرم، سورپرایز دوست پسرم جلوی چشم های شوهرم، به شوهرم خیانت کردم، اولین ضربدری من و شوهرم، میخوام زن شوهرت بشم، من هرزه ام، تریسام خانوادگی، یک ضربدری واقعی، یک مادر هرزه و…
واقعا برای چی؟ متاسفانه دارید بی بند و باری رو نشر و عادی جلوه میدید

1 ❤️

825408
2021-08-10 19:39:51 +0430 +0430

فقط میتونم بگم عقده گشایی

0 ❤️

825409
2021-08-10 19:54:58 +0430 +0430

ای تو اون روحت ، خیلی خوب نوشتی ، دلم نمیاد همشه یجا بخونم میترسیدم زود تمام بشه
عجب مخ پیچیدهای داری هزار لایه
فقط این کلمه پاز . تو تمام داستان ها ، کلی میگم سه بار استفاده کرده دو بار در شیوا یک بار هم اینجا با معانی مختلف که فکر کنم یکی درست باشه و بقیه اشتباه تایپ

2 ❤️

825413
2021-08-10 21:01:44 +0430 +0430

حس میکنم صحنه ی پایانی قسمت اخر ، تریسام ِ نوید ، داریوش و شایان باشه

2 ❤️

825414
2021-08-10 21:32:23 +0430 +0430

سلام و درود به شیوای عزیز

به نظر شخصی من اگه این قسمت قبل از افشاگری های مهدیس می اومد و ما مطمئن نبودیم خود پریسا هم بازیچه مانی و بقیه اس ، تاثیر بیشتری می ذاشت. اینجوری دیگه فک نمی کنم کسی از دیدن برادرشوهر پریسا کنار داریوش تعجب کنه.
البته هستن کسانی که توی کامنتا میگن مگه مانی نرفت درو ببنده

یه بنده خدایی هم گفته بود من دوس ندارم توی جامعه ای که اینقد وحشیه زندگی کنم ، که باید در جوابشون بگم دوست عزیز ، و احتمالا خواهر عزیز ، درستش اینه که شما دوس نداری یه داستان واقعی یا به قول شما وحشی بخونی . وگرنه که جامعه سالم کلا وجود خارجی نداره ، باید بری بمیری

4 ❤️

825418
2021-08-10 21:38:55 +0430 +0430

سلام به نویسنده عزیز شیوا خانوم و کلیه منتقدان عزیز واقعیت دور به داستان رسیدم و خوندمش اول بخاطر عنوان جا خوردم ولی بعد از خوندن داستان متوجه شدم که بعضی ادم ها به اسم ادم پیش ما زندگی می کنن ولی رفتارشون مثل حیوانات هست دومین شک تجاوز به اون زن بیگناه وسومین شک اتفاقی که برای روان سهیل می افته ولی از رسوا شدن مانی.بردیا.داریوش و پرسیا بی ابرو شدن امیدوارم مهدیس کاری که لیاقتش دارن سرشون بیاره تا واقعا تلافی کل کارهای که کردن سرشون دربیاره حتی اگه ادم های بیگناه ضربه بخورن چون وجود همچنین حیواناتی روی زمین واقعا گناه وجود داشته باشن واقعا از این قسمت دلم گرفت

3 ❤️

825421
2021-08-10 21:57:47 +0430 +0430

اوفف لطفا ادامشو زودتر بزار
تو یک کلام توصیفش میکنم خیلی خیلی بهتر از فوق العاده

2 ❤️

825423
2021-08-10 22:12:24 +0430 +0430

مرسی شیواجان

1 ❤️

825424
2021-08-10 22:14:40 +0430 +0430

اوضاع اسفناک شده.
و چه همه مشتاق مجازی که اصلا مشتاق این اوضاع برای خودشون نیستن.
.
و عجیبه که همه کاراکترای که خلق میکنیی بر خلاف شخصیت به ظاهر محکم، مملو از خشم و حقارتن

1 ❤️

825427
2021-08-10 22:33:57 +0430 +0430

فکر کنم کسی ک از داریوش و مانی و بردیا عکس گرفته برادرشوهر پریساس
اون کاری هم ک آرزوشونه انجام بدن سکس مادر و پسره.طبق برنامه ریزی پسرشو کشوندن اونجا ک کم کم بیارنش تو جمع🤦

1 ❤️

825431
2021-08-10 22:47:13 +0430 +0430

بازهم یک داستان ناب از ملکه شهوانی. مرسی که می نویسی

1 ❤️

825433
2021-08-10 23:06:23 +0430 +0430

فقط میتونم بگم : Such a wow! 😄

1 ❤️

825435
2021-08-10 23:22:52 +0430 +0430

خوشم نیومد

دیگه آدمهای بدی شدن و کارشون تجاوزه، اون از سحر و این هم از زن برادر شوهر پریسا
کثیف بودن و لذت بردن با بد بودن فرق می‌کنه، چون کثیف بودن به خودشون مربوطه

برای انتقام می‌تونستن چند نفری کون برادر شوهره بذارن نه اینکه یک بی‌گناه رو قاطی کنن

سکس پارتی‌شون هم بیشتر شبیه جنده خونه بود، انگار زن‌ها حق انتخاب چندانی نداشتن و فقط باید کس و کون می‌دادن

پسر پریسا هم همینطور، خیلی داستان چندش شد

2 ❤️

825436
2021-08-10 23:46:42 +0430 +0430

وای که کل خستگی روزم در رفت با این داستان باقلوا.
از همه شیرینتر قسمت های پایانی داستانهات هست که معما گونه تموم میشه. من به شخصه عاشق اینجور پایانهای مخ درگیر کن هستم. خیلی لذت بخشه.
نکته بعدی اینکه من تازه چشمه ای از محفل خفن مخفی رو فهمیدم چیه. تا قبل از این به نظرم اینطوری نشون داده نشده بود.

آنچه همه خوبان دارن، تو یکجا داری شیوای عزیز

واقعا لذت بردیم از داستان. مرسی 🌹

1 ❤️

825438
2021-08-11 00:04:35 +0430 +0430

اول سلام
دوستان مهدیس نفر چهارم رو پیدا کرده اگر نفر چهارم شایان باشه چنین حماقتی مرتکب نمیشه که بخواد خودش و نقشه هاش رو برای اون رو کنه پس نفر چهارم نمیتونه شایان باشه.
مورد دوم:
سهیل با پدر بزرگ و پدرش رفت و آمد داره پس خیلی از نکات که می فرمایید برادر شایان همون عموی سهیل هستش که از خارج اومده اصلا با داستان جور درنمیاد لطفا بیشتر دقت کنید.
این شیوایی که من میشناسم از داستان ضربدری تا الان مطمئن باشید تا قسمت آخر همتون رو سرکار میذاره

2 ❤️

825443
2021-08-11 00:18:43 +0430 +0430

شیوا ممنون میشم این سوالم رو جواب بدی :
چند سال پیش یه داستان نوشتی درمورد چندتا خانوم که خارج از ایران زندگی می کردن برای نجات دوستشون میرن ترکیه اونجا یه شخصیت توی ایران بودش به اسم داریوش که اینا باهاشون ارتباط داشتن و از داریوش زخم خورده بودن این داریوش همون شخصیت هستش؟
اون داریوش هم محفل سکسی داشت

1 ❤️

825453
2021-08-11 00:32:52 +0430 +0430

به نظرم یکم فضاسازی داستان هات کم شده که البته حتما دلیلش اینه که زیادی طولانی نشه… ولی عالی بود… رو اعصاب بود… هیچوقت فکر نمی کردم که از خوندن یه داستان سکسی اصلا تحریک نشم.

1 ❤️

825458
2021-08-11 00:48:35 +0430 +0430

مثل همیشه عالیییی شیوا بانو مرسسی که هستییییی

1 ❤️

825468
2021-08-11 01:00:52 +0430 +0430

با اینکه له شدن غرور ادما بدترین اتفاقه اما اخیش، اینکه سهیل پریسارو دید جیگرم خنک شد. بدترین اتفاق تجاوزه و از اون بدتر انتقام متجاوزانه س! قلمت طلا
حتی سفید دل ترین ادما هم یه لوح سیاه توی دلشون دارن و برعک حتی سیاه دل ترین ادما هم یه رگه هایی از خوبی توشون هست
امیدوارم کلید حل معمای محفل پریسا باشه

2 ❤️

825476
2021-08-11 01:14:45 +0430 +0430

دست به قلمت خوبه
ولی واقعا حیفه در راستای ترویج هرزگی و بی ناموسی استفاده میکنی

2 ❤️

825485
2021-08-11 02:22:06 +0430 +0430

گندت بزنن عمو کسکش

0 ❤️

825488
2021-08-11 02:41:27 +0430 +0430

نه به قسمت قبل که جونمون بالا اومد تا منتشرش کردی نه به این قسمت که بی خبر و یه هویی دیدیم تو سایته، کامل مشخصه که حس مردم آزاری داری از این کارت لذت میبری،،،، ببر، تا اونجایی که میتونی لذت ببر ما هم خدایی داریم 😳
از شوخی گذشته، دستت درد نکنه بانو با این قلم زیبا و نثر شیوا،
کلا انتقام خیلی مزه میده، به امید انتقام از چهل و چند سال تجاوز ددمنشانه جمهوری اسلامی به ملت نگون بخت، به قول بزرگی کیرم تو کس خار مادر یک یکشون

3 ❤️

825494
2021-08-11 03:26:24 +0430 +0430

دیگه خیلی تکراری و طولانی شده این مجموعه 👎

1 ❤️

825498
2021-08-11 03:44:05 +0430 +0430

درسته ك خوب مينويسيا شكي نيست
ولي خيلي احمقانه اس ك ي زن انتقامشو از ي زن بيگناه بگيره
فكر كردم ميخواي تهش ب برادر شوهره تجاوز كني ك دلمون خنك ش
عجب حيوونايي ساختي تو داستان

1 ❤️

825507
2021-08-11 04:12:39 +0430 +0430

شیوا خسته نباشی
من قبلا هم گفتم از خط داستانی پریسا بدم میاد و طبیعتا زیاد در مورد این داستان نمیتونم نظر بدم ولی انقدر زیبا نوشتی و انقدر ذهن رو به چالش میکشی که نتونستم جلوی خودمو بگیرم و نظری ندم ولی در مورد قسمت قبل
برای من یکی از جذابترین موضوعات بلایی هستش که سر مائده آوردن و هنوز حتی یک ذره هم مشخص نشده به نظر من البته
ولی میخوام توجهتونو به قسمت ۳۰ جلب کنم:
«ادامه حرفم رو قورت دادم. نوید سرش رو به علامت منفی تکون داد و گفت: از طریق همون دوست اطلاعاتیم موفق شدم موردی رو بفهمم که حتی یک درصد هم نمی‌تونی حدس بزنی. البته چیزی نیست که در ظاهر عجیب به نظر بیاد، اما بهت قول می‌دم که برای من و تو، خیلی عجیبه. عجیب تر از اونی که حتی فکرش رو بکنی.»
اون قسمتی که نوید میگه در ظاهر عجیب نیست ولی برای من و تو عجیبه خیلی جالبه
حالا باید ببینیم چه چیزایی نوید و مهدیس رو خاص میکنه؟
من خیلی فکر کردم و به دوتا مورد رسیدم
۱-نوید و مهدیس(تا حدودی)همجنسگرا هستن
۲-اوایل مهدیس به عنوان کسی که میخواست جای روناک رو بگیره و برای نوید نقش همون دوست دختر رو بازی کنه، وارد زندگی نوید شد
و همین دوتا موضوع به اندازه کافی جذاب هست که منتظر بمونیم تا ببینیم داستان مائده چیه

یه موضوع دیگه هم که توجهمو جلب کرد این دیالوگ از سمیه بود (قسمت «سحر») :
سمیه چند لحظه به من نگاه کرد و بعد رو به ژینا گفت: گندم اونی نیست که نشون می‌ده. خواهر و برادرش با هم سکس دارن و این موضوع رو می‌دونه و به گفته خواهرش، بدش نمیاد که خودش هم با خواهر و برادرش سکس کنه.
اون قسمتی که سمیه میگه «به گفته خواهرش» یعنی این که پانیذ با کسی در مورد علاقه گندم به تریسام خواهر برادری صحبت کرده(شاید هم شنود کردن، نمیدونم!)
البته زمانی که پانیذ و گندم با هم رفته بودن رستوران هم میتونستن به گوشی پانیذ دسترسی داشته باشن

در کل همه چیز عالی بود، هست و خواهد بود
ممنون شیوا❤️

5 ❤️

825532
2021-08-11 10:33:47 +0430 +0430

شیوا تو محشری
تصویرسازیش ادم رو دگرگون میکنه

1 ❤️

825533
2021-08-11 10:37:10 +0430 +0430

من دارم اوم سه سمت pdf رو میخونم، اولی رو قبل از pdfخوندم، دومی رو نصفه بودم که تبدیل کردی، حالا دارم میخونم تموم بشه، گاهی شخصیتهای اینجا و اونجا رو قاطی میکنم ولی اونم عالیه،ممنونم از تمام زحماتی که میکشی و اینقدر جذاب مینویسی، خوندن یه کتاب زیبا خوبه، خوندن به داستان سکسی هم عالیه، حالا اون دوتا مورد علاقه ها جمع شدن و جذابیت ها میترکونه، کاش میشد همه رو چاپ کرد و داشت، مخصوصا این داستان، اینکه همچین کتابی رو با داشتن تمام جذابیت تو کتابخونه ات داشته باشی خیلی کیف میده

1 ❤️

825545
2021-08-11 11:12:20 +0430 +0430

با اینکه قلمت رو می ستایم ولی با این قسمته زیاد حال نکردم
به امید پیدا شدن نفر چهارم اون عکس لامصب… 😁

1 ❤️

825552
2021-08-11 12:36:41 +0430 +0430

ماشالاه شیوا عالی
حق تو داره اینجا پایمال میشه
باید از نوشته هات یه فیلم بسازن

1 ❤️

825562
2021-08-11 14:13:21 +0430 +0430

خسته نباشید مثل همیشه محشر بود

1 ❤️

825569
2021-08-11 14:53:38 +0430 +0430

برديا درب باشگاه رابسته بود پس چه جوري سهيل
مياد داخل باشگاه
شان داريوش كه يه ادم پول دارييه حد اقل
چه طور خودش را وارد يه همچين كاري مي كنه
اون تو اين داستان فقد دستور ميده ايده ميده
بقيه فقد انجام ميدن ١٦سال سن سهيل با توجه
به كل سري اين داستان ها كمي زياد نيست
نقش پدر سهيل گم شد اون را كه داريوش اورد داخل
بازي چي شد در كل مثل هميشه شيوا برنده ميشه
موفق باشي

1 ❤️

825571
2021-08-11 15:00:54 +0430 +0430

هرچی پیش میره جریان بیشتر دارک میشه . من که بشدت ازین دارک شدنه دارم لذت میبرم 😍

3 ❤️

825573
2021-08-11 15:33:30 +0430 +0430

نقش حسن این وسط چیه؟
عسل مگه با دوست پسرش کات نکرد؟

1 ❤️

825579
2021-08-11 15:47:41 +0430 +0430

مثل همیشه خوب نوشتی شیوا جان
گرچه من خط داستانی مهدیس رو ببشتر از بقیع دوست دارم 👌🏻
فکر میکنم نامه زیر سر ۳تفنگدار باشه نه برادر شوهرش 🤔🤷🏻‍♀️

3 ❤️

825580
2021-08-11 15:49:12 +0430 +0430

شیواااا ، توجه ویژه داری که کامنتها داره بیشتر از خود داستان در میاد؟!!!😂🙈
ببین چیکارر کردیااااا! همه رو ریختی بهم.
مسلمون نیستی!!!😂

2 ❤️

825595
2021-08-11 18:05:31 +0430 +0430

نقشه قبلی کشیدن،شوهر سابق پریسا اصلا خیانت نمیکرده به پریسا همش نقشه برادر شوهره بود پریسا رو بیارن به بازی،و میخوان سکس مادر و پسر سکس کنن و از اون بچه دار بشه، یا هم سکس با پسرش، یعنی پیش پریسا با پسرش سکس کنن،

4 ❤️

825635
2021-08-12 00:15:58 +0430 +0430

دهنت سرویس وسط زدن رسیدم اخر داستان کلا قضیه کنسل شد نیم ساعت تو شک بودم مگه اون لامصب درو نبسسسسست🥲

1 ❤️

825663
2021-08-12 01:05:04 +0430 +0430

همون روز اول خوندم ولی کامنت نزاشتم چون منتظر کامنت بقیه بودم ، فک نکنم نیازه به تعریف باشه ازت شیوا گفتنی ها گفته شده همینطور ادامه بده
خط داستانی پریسا این دفعه هیجان انگیز نبود ، بیشتر گره گشایی بود
جذابیت گروه مقابل ، تیم مهدیس و نوید بیشتره رو اون به نظرم قسمت بعدی تمرکز کن
حسم میگه تا ته داستان و حل کردی و منتظری چند روز بگذره و اپلود کنی ، نمیدونم ، ولی به هر حال قسمت بعدی کی منتشر میشه شیوا؟
حتما بعد قسمت اخر این داستانتم pdf کن

3 ❤️

825672
2021-08-12 01:40:31 +0430 +0430

سکس گروهی گندم کدوم قسمت بود؟؟🤔🤔🥺🥺

2 ❤️

825673
2021-08-12 01:42:50 +0430 +0430

پیتزا واقعا عالیه ، ولی اگه سی روز یا سی بار در یک مدت کوتاه همش پیتزا بخوری کم کم از پیتزا بدت میاد (و به اصتلاح زده میشی)
به نظر میاد حتی تا ده قسمت دیگه ادامه داشته باشه ، امییدوارم موفق باشید ولی خواننده ها رو الکی به نابودی نکشونید،
ممنون بابت زحمت هاتون

2 ❤️

825708
2021-08-12 05:17:26 +0430 +0430

عالی مثل همیشه

1 ❤️

825724
2021-08-12 08:55:29 +0430 +0430

احتمال هایی که من میدم
شایان قطعا نفر چهارم نیست با عقل جور در نمیاد چرا که به اون جلسه محرمانه گندم و شایان باهم رفتن اگه این طور بود تیم مهدیس که میدونن نفر چهارم کیه مگه مغزشون خر … که بیان شایان و دعوت کنن
با توجه به سابقه کثیف شهرام ، اون میتونه باشه ولی یه موضوعی اونم منتفی میکنه ، اگه نفر چهارم شهرام بود موقع تجاوز به زنش این قدر خوب نمیتونه نقش بازی کنه
نفر چهارم از نظر من مائده هست ، مانی مجبور کرده تن بده به اون سه تا اخرشم عضو گروه شده ، و یه جورایی عضو ارشد گروه مائده هست ، شیوا تو داستان قبلیت( فرشته) هم یه شخص کاملا بی ربط و اوردی سردسته کردی پس امکانش هست عکاس مائده باشه
و اون مکالمه مهدیس و نوید که پشماشون ریخته بود راجب مائده به این احتمال قوت میده
اون نامه هم بی شک از سمت اون سه تا روانی نوشته شده به پسر پریسا برای تحقق ارزوی کثیفشون ، که به نظرم با این کار ممکنه تیرشون به سنگ خورده باشه و پریسا یه جورایی وارد تیم مهدیس بشه ( احتمالش ۵۰ درصده چون پریسا هم یه جورایی مریضی ذهنی داره و ممکنه از این موضوع استقبال هم کنه)

4 ❤️

825725
2021-08-12 09:12:11 +0430 +0430

شیوا خیلی بیرحمی ❤️ ❤️ ❤️

2 ❤️

825746
2021-08-12 11:58:46 +0430 +0430

ممنون این روزا شهوانی رو بیشتر به خاطر داستان های شما رفریش میکنم

1 ❤️

825748
2021-08-12 11:59:53 +0430 +0430

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍

1 ❤️

825758
2021-08-12 14:00:21 +0430 +0430

Lilak lime دسخوش کامنتت خیلی خوب بود کاملا موافقم باهات👍👍👍👍👍👍

2 ❤️

825760
2021-08-12 14:06:54 +0430 +0430

مجله کیهان بچه ها نوشته کسکش!
رمان هنوز کمتره!

0 ❤️

825761
2021-08-12 14:18:02 +0430 +0430

پشمام 😂😂😂😂

شیوا من چند دور داستان رو خوندم
ففط یه سوال مونده تو ذهنم
سمیه کیه و از کجا اومد؟

نمیدونم گفتی و من نفهمیدم یا هنوز خبر نداریم و قراره تو قسمت های آینده بفهمیم

1 ❤️

825765
2021-08-12 14:47:32 +0430 +0430

این قصه سر دراز دارد
خوب ولی زیادی آدم تو کف قسمت بعدی میمونه همینش اعصاب خورد کن
ممنون از زحمات شیوا بانو

1 ❤️

825775
2021-08-12 16:52:52 +0430 +0430

داستان سحر رو ک خوندم گفتم تنها چیزی ک از اون بازی میتونه بدتر باشه دخالت دادن پسر پریسا تو این بازیه ، نامه رو عموهه ننوشته ، این سه تا نوشتن ، ک پسر پریسا رو بیارن تو بازی

3 ❤️

825814
2021-08-12 20:52:39 +0430 +0430

درود و سپاس زیاد بابت داستان فوق العاده.به نظرم این روبه رو شدن سپهر با مادرش پریسا توسط مانی و داریوش و بردیا از عمد برنامه ریزی و اتفاق افتاده تا دلبستگی پریسا به بچه اش مانع از اجرای نقشه ها و برنامه هاشون نشه یا شایدم بازی کثیفی که تو قسمت قبل مهدیس گفت برای پریسا در سر دارن اینه که سهیل رو هم وارد روابط پریسا و بقیه بکنن

2 ❤️

825892
2021-08-13 02:47:33 +0430 +0430

هر کی گفته انتقام آرامش نمیاره، چرت گفته،،،
ولی آتیش انتقام هیچوقت خاموش نمیشه،،،،،
بازی هم که شروع بشه، مثل دومینو، تا همه خونه ها رو خراب نکنه، تموم نمیشه،، 🙏🙏🙏👏👏👏🙏🙏🙏

2 ❤️

825910
2021-08-13 05:53:38 +0430 +0430

خوب بود شیوا جون فقط نگفته بودی سهیل جان تنش به تنه دیوید کاپرفیل خورده و میتونسته از در بسته باشگاه در شه و داخل بیاد این خیلی مجهول بود این سری خخ خخ

1 ❤️

825927
2021-08-13 10:13:01 +0430 +0430

مثل همیشه عالی
از این دارک تر شدن داستان خیلی خوشم میاد لطفا ادامه بده
سحر احتمالا خودکشی کرده…اگه زنده باشه هم یکی دیگه قطعا میمیره چنین داستانی بدون حداقل ۱ مرگ نمیشه
من همش تو ذهنمه یکی از بازی های دارک دیگه ای که میکنن(جز سکس مادر و پسر که همه گفتن) اینه که یکی رو lolita میکنن و چهار دست و پاش و میبرن
از تو بعید نیست شیوا جون😁 حداقل یه دست قطع میکنن 😁
و این که مهدیس چجوری اون زوج نفوذی که باران و کارن باشن رو پیدا کرده اینطوری بوده که کارن داداش کیوانه.
خسته نباشی قلمت عالیه👌

2 ❤️

825928
2021-08-13 10:18:11 +0430 +0430

چند قسمت اخر داستان رو از یه جایی قطع میکنی و ادامشم دیگه توضیح نمیدی قسمت قبلی داستان پریسا جایی تموم شد که عسل بهش زنگ زد و حالش بد بود خب چی شد اون جریان😐؟
توی این قسمت از خیانت شایان حرف میزنن و راجع بهش خبر دارن ایا امکانش هست همون دوست پسر عسل باشه ک مجبورش کردن باهاش کات کنه؟که البته فکر نکنم اینطور باشه .
توی داستان دیگه به همه تجاوز شد😑خیلی غم انگیزه /:
و سوال خیلی مهم که سحر چی شد؟؟؟؟؟ فکر نکنم تا قسمت اخر جوابشو بدی همرو تو کف گزاشتی😂
خسته نباشی ممنون که این دنیای جذاب رو خلق کردی(:

3 ❤️

825940
2021-08-13 12:29:44 +0430 +0430

سلام به همه اساتید قلم به دست و منتقدان
دس خوش داری شیوا خانم بنازم
داستان داره توی هر سه تا مسیر که الان داره میشه یه مسیر خوب پیش میره
در مورد بخش آخر این قسمت بگم که سهیل چند سال توی اون باشگاه بوده و سوراخ سمبه هاش رو بلده و ثانیا مانی گفت میرم در رو ببندم و احتمالش بالاست که نقشه این روانی ها باشه
در مورد نفر چهارم بگم که شایان نیست چون خودش پرسید عکاس کی بوده و من احتمال زیاد میدم که کارن شوهر باران باشه با توجه به اون قسمت که پریسا به باران گفت داریوش توی جموزی چی بهت گفت که مخت رو زد و اون در جواب گفت که یه رازه
و حالا همه دوست دارن که سحر پیداش بشه و با اون مرموز بودن خودش به مهدیس کمک کنه
منتظر هستیم همچنان شیوا
ببخشید که چند روز نبودم ✌

2 ❤️

825949
2021-08-13 13:56:11 +0430 +0430

به نظر من این قسمت برخلاف نظرات بقیه جزو قسمت های ضعیف مجموعه بود و چیزی برای ارائه نداشت علی الخصوص نسبت به قسمت قبل و قبلترش.
ولی قسمت تحسین برانگیزش این بود که چقدر خوب کش دادی این قسمتو و فکر میکنم به خاطر اصرار مخاطبات به سرعت انتشار این قسمتو دادی. برادرشوهرش اومد تجاوز کردن پسرش دید سکس پریسارو. همین یک خطو به این بلندی و شیوایی نوشتن کار زیبایی بود.
اما چند تا چیز هم به ذهنم رسید.
مهدیس خبر داشت که عکاس کی بوده؟ اگر خبر نداشته باشه شانس شایان بیشتر از بقیس. اما همچنان شانس اولو به عموی مانی میدم.
برادر شوهر پریسا احتمالا نباید همدست اینا باشه. خودشو که نمیتونه گول بزنه و موقع تجاوز به زنش گریه کنه درسته؟ یا اینکه چطوری تونسته پاس بده پریسارو به مانی؟ اگر قبلا گفته باشی که مانی و باشگاهش رو برادرشوهرش معرفی کرده به پریسا احتمالش میره بالا اما یادم نمیاد همچین چیزی.
کارن تو این قسمت نبود ولی باران بود دلیل خاصی داره؟ یا تو مهمونی رو یکی دیگه بوده و نیازی نبوده ازش اسمی ببری؟
ضمنا یکی از کامتتا گفته بود کارن برادر کیوانه احتمالا میتونه درست باشه؟ با توجه به اینکه اسم خواهر برادرارو معمولا نزدیک به میزاری میتونی درست باشه.

2 ❤️

825999
2021-08-13 23:28:55 +0430 +0430

بگم نولان بیاد یاد بگیره
خیلی خوبی تو شیوا 💞

1 ❤️

826038
2021-08-14 01:56:19 +0430 +0430

من فقط ی چیزو فهمیدم.شیوا دنباله اینه ک ی جوری داستانو جلو ببره ک همه فک کنن میتونن ادامه داستانو حدس بزنن اما ذهن بازی ک شیوا داره ورق رو ب سمتی میبره ک هیشکی حدس نزده.بخاطر همین همه کامنتارو میخونه
بازم ممنون از اینکه مینویسی
فقط ب عشق بدون مرز میام شهوانی

1 ❤️

826114
2021-08-14 13:51:36 +0430 +0430

دیگه داره اون روم بالا میاد از دست اون سه تا کون کش🤬😂

1 ❤️

826152
2021-08-14 20:54:57 +0430 +0430

خب خب خب
شیواااااا حس میکنم داریم کم کم به آخر داستان نزدیک میشیم لامصب اگه تو بری ما دیوونه میشیم بدون تو

2 ❤️

826199
2021-08-15 01:22:43 +0430 +0430

خدا وکیلی به این فکر کردین‌ ک سحر و مانی و گروه داریوش با هم همدستند!!! چرا اینو میگم :
۱. سحر بعد ۱ ماه یهو ب مهدیس سال اول دانشگاه دل بست
۲. شروع سال دوم دانشگاه، سحر میره‌ خونه مهدیس ، با توجه ب دیوس بودن مانی و جا ب جا کردن ماشین سحر !! و تعریف سحر از مانی و اینکه بعد از اینکه فهمید مانی ، مهدیس رو لخت دید گفت بهت نظر داره و بعدش یهو تو کل کل مهدیس و مامانش سر رفتن به شیراز با ماشین سحر ، یهو مانی پیداش میشه و میگه برو زودتر … حالا خدا میدونه قبلش‌ کجا بوده
۳. هل دادن مهدیس تو اکیپ نوید و اینکه سحر از کجا کلا نوید رو می شناخت بخصوص ک گفت هوای رنگین کمونی ها رو داره
۴. اونجا ک مهدیس تو بیمارستان بود و سحر داشت با ی نفر رمزی‌ صحبت میکرد ( علی رغم اینکه اکثر کاربرا‌ نتونستن‌ حدس بزنن‌ اون کی بود )
۵. اصرار سحر به مهدیس برای ب یاد آوری اون خاطره فراموش شده ( شاید میخواسته‌ مهدیس بفهمه صاحبش‌ مانیه)
۶. تو زمان حاضر داستان اصلا سحر نیست و شاید علت انتقام ستیزیه‌ مهدیس سر جری‌ شدنش‌ از سحر باشه ک مثلا همچین خیانتی‌ ازش دیده
و مورد اخر حرکت تجاوز سحر توسط سه تفنگ دار… سحری که ب شدت از مهدیس عصبانیه‌ ب محض دریافت پیامش‌ یهو میاد خونش!!! و اینکه سحر ی چرچیلی‌ برای خودش بوده احتمال داره علی رغم درد هایی ک سر تجاوز دیده ب خاطر وفاداریش‌ ب داریوش و … همکاری کنه
پ . ن : از اون بی خوابی هایی ک میزنه ب سر ادم و هزار تا فکر جور وا جور میزنه ب سرت 🤯 اینم نتیجه اش 👆👆👆
شیوا ، خدا رو بگم چکارت‌ نکنه ک از زندگی انداختیمون😑🤐🤐😥

5 ❤️

826403
2021-08-16 08:20:20 +0430 +0430

درو مگه قفل نکرد

1 ❤️

826435
2021-08-16 15:01:40 +0430 +0430

چی شد چی شد؟؟؟مگه مانی درو نبست؟؟؟پس چجوری سهیل اومد تو؟؟؟

عالی شیوا جان مثل همیشه…😍

1 ❤️

826602
2021-08-17 02:57:18 +0430 +0430

عاااااالییییی بود مثل همیشه،فقط ناراحتم از اینکه من نفهمیدم کی این قسمت اومده،و وقتی قسمت بعدی رو خوندم تازه دیدم ی قسمت اومده بوده که نخوندم

1 ❤️

826646
2021-08-17 09:19:53 +0430 +0430

🌷🌷

1 ❤️

826944
2021-08-19 01:27:34 +0430 +0430

داستان گندم و شایان به کجا رسیده
منتظر اونم چرا انقد قاطی داستان میدی یکی و تموم کن برو بعدی…

1 ❤️

827023
2021-08-19 12:41:26 +0430 +0430

بسیار حرفه ای نوشته بودی ولی فانتزیش خیلی خیلی بالا بود
خیلی از حقیقت فاصله داشت
مرسی

2 ❤️

827377
2021-08-21 05:01:43 +0430 +0430

دمت گرم عالی نوشتی مثل همیشه، خیلی با تاخیر، تا الان هم لذتش رو نداشتم،

نکته هایی ک وجود داره بمونه اخره داستان

0 ❤️

827481
2021-08-21 20:53:40 +0430 +0430

عالییییی زود قسمت بعدی بنویس

0 ❤️

827648
2021-08-22 13:06:12 +0430 +0430

اولین کامنت بعد از حدود نه سال حضور در سایت

واقعا عالی
دمت گرم

کماکان مثل قبلی ها منتظر ادامه داستان هستم …

0 ❤️

827875
2021-08-23 17:47:40 +0430 +0430

میدونم خیلی طرف دار داری، ولی من سبک نوشتنت را دوست ندارم، چون تقریبا همیشه یه جور شروع میکنی
بدون اینکه شخصیت هارو معرفی کنی یا در مورد خصوصیات شون بنویسی، یکباره خواننده را بمباران میکنی
برای همین من تا حالا دوسه تا از داستان هاتو بیشتر نخوندم
نمیدونم چرا دوست داری خواننده هارو به چالش بکشی؟!
میدونم که حواست هست و کم سوتی میدی
ولی اینکه هردفعه توقع داری ما خودمون نسبت شخصیت ها و نوع ارتباطشون را حدس بزنیم باب میل من یکی نیست
من آدمی هستم که ترجیح میدم نویسنده داستان یا فیلمنامه شخصیت هارو یکی یکی معرفی و وارد داستان کنه
مثل فیلم 6underground یا جوخه انتقام

0 ❤️

827879
2021-08-23 17:59:51 +0430 +0430

ولی از اون پیامک خیلی خوشم اومد
B مخفف بالماسکه
L مخفف لانژری به معنی لباس زیر
V2 به معنی violet شماره 2 بنفش بادمجانی
بعلاوه NS
که درستش SN بود
Stark naked به معنی لخت مادرزاد
بخاطر همین یه تیکه و باسوادی و ابتکارت
بهت لایک دادم.

0 ❤️

827974
2021-08-24 07:31:40 +0430 +0430

٦/٧ساله ميخونمو لذت ميبرم از اين همه هوش و استعداد تو رو نداشتيمً چيكا ميكرديم شيواا 😍

0 ❤️

828046
2021-08-24 21:52:27 +0430 +0430

فقط. منتظر قسمت جدیدم 😑

0 ❤️

828895
2021-08-29 23:35:52 +0430 +0430

خیلی داستان هات خوبه چندباری خوندم جزیات عالبه فقط خیلیی طولانین و ادمو خسته میکنن
ولی درکل عالین

0 ❤️

829574
2021-09-02 01:11:03 +0430 +0430

تکلیف کارن چیشد؟

0 ❤️