۱۳ سالگی و افسردگی

1396/10/11

من اسمم رضاس من از بچگی خیلی سفید بودم . وبه همین خاطر بدترین اتفاق زندگی برام رخ داد. بی مقدمه میرم سر اصل مطلب من از همون بچگی نمیدونم چرا همه به من دست میزدند ولی من به هیچکس نمیگفتم هم چون خجالت میکشیدم هم مامان بابام اگه متوجه میشدن هم روابط فامیلی خراب میشد هم خودم جلوی بقیه سرافکنده .یه باررفتم خونه عموم دوطبقه بود طبقه پایین خونه عمو کوچیکم بود طبقه بالا هم خونه عمو دیگم پسرعموم منو به هوای اینکه بریم پاستور بازی کنیم اورد خونه عمو کوچیکم . بعد داشتیم حکم بازی میکردیم بعد دیدم که با انگشت پاش داره میزنه به باسنم یکم جا خوردم قرمز شدم جامو عوض ک
ردم . بعد دیدم باز اون اومد اونور حالم خیلی بد شد . نمیدونستم باید چیکا کنم گفتم بریم بالا گفت فعلا نه .بعد دسشو زد به باسنم من نمیدونستم باید چیکا کنم (من سیزده سالم بود اون شانزده سالش سالش) گفتم من میرم بالا داشتم میرفتم سمت در اومد گرفتم .گفت اگه رضا بری بالا به بابات حرفی بزنی میدونم چه کارت کنم . گف اگه یه کاری بزاری انجام بدم کاریت ندارم .گفتم چیکار گفت به پشت بخواب من یکم تعجب کردم گفتم چرا ؟گفت حالا بخواب . من خوابیدم چاره ای دیگه نداشتم .بعد دستشو کردم تو شلوارم گفتم داری چیکار میکنی در ضمن اصلا هیچ حال خاصی نمیداد بعد شلوارمو تا جای زانوم کشید پ
ایین بعد یه چیز گرمیو حس کردم داخل باسنم بعد چند دقیقه دیدم بلند شد رفتم تا جای سینک ظرف شویی اومد چند دقیقه نشست بعد گف بریم بالا (مادربزرگم با عمو کوچیکم خونه پایینی بودن عموم مجرد بود ) این خاطره یکی از بدترین خاطره های زندگیمه که یه آدم بخاطر رفع نیازش پسر مردم بدبخت و بی آبرو میکنه حالم بهم میخوره ازش تا حالا چند بار مامان اینا خواستن برن بیرون گفتن برو جای اون حیون ولی من دیگه نرفتم . امیدوارم باور کنین و نزارین سرعزیزاتون همچین بلایی بیارن حتی به چشم خودتون اعتماد نکنید .
در ضمن من الان ۱۸ سالمه
مخلصم . اگه دوس داشتین یه خاطره بد دیگه رو هم مینویسم ???
نوشته: رضا


👍 1
👎 9
19070 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

667646
2018-01-01 23:57:19 +0330 +0330
NA

چقد زرت و پرت کردی
یه دور بخون بعد ارسال کن کس و شعرهات را کوچولو

0 ❤️

667655
2018-01-02 01:20:41 +0330 +0330

آخی ،طفلی آخرش نوشته درضمن الان ۱۸سالمه ،از طرز نگارش و بیانت مشخصه که ۱۸ سالته گوگولی مگولی

0 ❤️

820016
2021-07-14 00:28:11 +0430 +0430

وقتی رییس جمهور شیش کلاسه باشه هیجده ساله ها هم اینجوری مینویسن🙂

1 ❤️