اولین سکس من درسینما پرسیا

  سلام من اسمم میلاده 25 سالمه این داستان واقعیه و بر میگرده به 5 سال پیش یعنی زمانی که20سالم بود زیاد تعریف از خودم نمیکنم یه پسر خوشتیپی وخوش استلیم حالا زیادم نه اما کلا خوبم راستی این اولین داستان منه خوب جریان از اونجایی شرو میشه که من یه رفیقی داشتم بنام ارسلان که دوست دختری داشت بنام مریم یه روز که ارسلان بین چند نفر از دوستام نشسته بود از دختری گفت که بد جور تو کفشه که از دوستام میخاست کمکش کنن این دوست دخترشو بتونه بکنه این جور که من متوجه شدم مریم پرده نداشت و دمبال این بود پردشو بدوزه و قرارشده بود ارسلان ببرتش پیش دکتر که یکی از دوستای خودش بود پردشو بدوزه براش اما غافل ازاین که همه ی اینا نقشست من وقتی جریانو فهمیدم دلم سوخت
  خدایش اولش فکر سکسم نمیکردک خلاصه گوشی ارسلانو ازش گرفتم زنگ بزنم وشماررو برداشم از گوشیس وعصرش با مریم تماس گرفتم خودمو معرفی نکرم اما التماسش کردم بیاد یکی از پارکای شهرمو با هاش بحرفم اول قبول نکر بعدش که قبول کرد اومدش وبعد از نیم ساعتی الافی توی پارکی دیدم یه دختره ی خوشکل وخوش اندام اومد واقا عجب سیته ای داشت سایز85وکون نسبتا بزرگ بعد از سلام وعلیک واشنایی ومعرفی تمام جریانو تو ضیح دادم براش ازم خیلی تشکر کرد که از این اتفاق شوم نجاتش دادم البته یه 1دقیقه ای هم گریه کرد بعد از همه ی حرفا گفتم گوشیت دوسیم کارته گفت اره گفتم ارسلان شماره دوتاشو دار گفت نه گفتم اون سیم کارتت که شمارشو داره بهم بده وازش گرفتم وشکوندم وبعدش بهش گفتم بروودرانتخاب دوست پسرت دقت کن خدافظی کردم و رفتم یه خورده که دورشدم برگشتم نگاه کردم دیدم اه پشت سرم داره میاد برگشتم گفتم جونم چیزی میخای گفتش اگه الان بگی به پات میوفتم اما قبول کن باهات باشم چمیدونم کفت ازقیافت صداقتت ومردونگیت خوشم اومده خلاصه منم که بدم نیومده بود قبول کردم دعوتش کردم بریم سینما اونم قبول کردو اومدش رفتیم سینمایی بنام پرسیا خلاصه رفتم داخلو فیلم شروع شد رپی اون صدلی عایی که نشته بودیم تا 5 تاصندلی از چپو راستمون کسی نبوپشت سرمونم کسی نبو اما جولمون یه ردیف کامل پر رود البته سینما شلوغم نبود خلاصه هم زمان مه فیلم میدیدم درمورد هم باهمدیگه حرفزدیم تاجایی که ازش خاستم بهم لب بده البته میترسید اما رازیش کردم گفتم تولین تجربه ی سکسم بود شروع کردم لباشو خوردن چقدر شیرن بود دوست داشتم قورتش بدم یواش یواش وبا احطیات که کسی نبینه دست روی رونش کشیدم دیدم مقاومتی نمیکنه اروم دستمو روی شکمش کشیدم دیدم دوباره مقاومتی نمیکه اروم اروم دستمو بردم توی شلوارش دیدم دستم داخل نمیره دکمهی شلوارش خیلی محکم بود اخه شلوار لی تنش بود یکم فشار دادم دیدم خودش دکمرو باز کرد دستم به شرتش خورد تمام بدنم لرزید اخه اولین بارم بود دستمو بردم توشرتش دیدم خیسه خیسهاروم انگشتمو کردم توی کسش یهویی دیدم شل شد ویه اه کچولو کشی یکمی دستمو تکون دادم شروع کرده به اه. اه کشیدن دیدم بشتر ادامه بدم زایع هستش بهش گفتم من دست شویی دارم بریم دست شویی وبرگردیم اومدیم دستشویی دیدم دستشویی زنانه ومردانه بافاصله ی متوسط ازم هم جدا دوتا مردانه ودوتا زنانه پاییدم دیدم نه کسی توی دست شویی هاس نه کسی هست که ببینه مارو
  با هم رفتیم توی دست شویی زنانه که اگرم کسی اومد شکک نکهوطرف دست شویی زنانه هم کسینمیاد خلاصه رفتیم تودست شویی درو بستیموهمدیکرو محکم بغل کردیم واقا عجب سینه هایی داشت دل تودلم نبود سینه اشو ببینم مناتوشو باز کردم یه تی شرت قرمز تنش بود تی شرتشو زدم بالا یه سوتین سفید گل گلی تنش بود سینه هاشو از سوتین که دراوردم باورم نمیشد بانوک قهوای یه بزرگش تاچشم بهش خور مثل ادمای حریص خوردمش ومکش میزدم اونم شروکرد به نفس تفس زدن اروم میگفت میلاد بخورش عزیزم بخورش حدود 2دقیقه ای سینه هاشو خردم بعدش اروم دکمهی شلوارشو باز کردم شلوارشو کشیدم پایین دیدم یه شرت زرد که گلای قرمز وسبز داره روی شرتشه وشرتشم کلی خیس شده اروم شرتشو کشیدم پایی وانگشتمو کردم توی کسش وشرو کردم سینه هاشو مجدد خوردن وانگشتموبالا پایین کردن دیدم داره اه ونالت میکنه مه یعویی گفت میلا کشتیم زود باش بکن وگرنه داد میزنم بعد برگشدوتا دستشو زد به دیوار کونشو داد سمت من منم ازپشت اروم کیرمو کردم تومسش واااااااای چقدر توش گرم بود حال عجیبی داشتم اخه تجربه اولم بود وباورم نمیشد شروع کردم به تلمبه زدن ومریمم هی باصدای اروم میگفت بکن بکن میلاد عزیزم اوووووف چه کیری بکنم کیرتو دوست دارم یهو دیدم بین این حرفاشبدنش توی دستام لرزید وشل شد وگفت میلادشدم همین گفت شدم منم داشتم ارضا میشدم اما کسش این قدر گرم بود که نتونستم جولو خودمو بگیرم وکل ابمو ریختم توی کسش وای چه حالی میداد دلم نمیخاست کیرمو دربیارم ازکسش یکم از دستم ناراحت شد که چرا ابمو ریختم توی کسش اما بعدش خودش گفت اچکالی نداره قرص میخورم بعدش چون دست شوییه زنونه بو اول اون رفت بیرون چک کرد کسی نیست زنگ زد منم رفتم بیرون از اون روز تا حالا5 سال میگذره ومن هنوز با مریم دوستم وسکس های زیادی داشتن .


  بچه ها اگه داستانم غلط املایی داشت یا طولانیبود یا جذاب نبود ببخشید چون هم اولین داستانم بود وهم اولین خاطراط سکسم بود اما خداییش واقعیت داشت بازم ممنون که وقت گذاشتید وداستانمو خوندید


  نوشته: میلاد

 • 1

 • 9
 • نظرات:
  •   trall777
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • یگانه کسخل عالم جق خب مگه مجبوری مکان خیالیتو خونه انتخاب میکردی ک نگیم کس میگی یارو تو خونه هم اینقد راحت کص نمیکنه ک


  •   arashhashari31
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • از این پسرایی هستی که زیر آب رفیق میزنن واسه کوسلیسی دوست دخترش!!!شرم آوری تو بخدا...وای وای کریم...وای...بخدا تو مسلمون نیستی...کوسلیس داغون با اون نوشتت...ریدی حاجی


  •   shahx-1
  • 11 ماه،2 هفته
   • 2

  • اصل ماجرا
   به دوست دختر رفیقش گیر داده بوده اساسی ول نمیکرده که اخرش یه روز بهش زنگ میزنه میگه خونمون خالیه اگر قول بدی بعدش بی خیال شی بیا ولی یه دونه مو تو تنت باشه برت میگردونم!! اینم خوشحال صافو صوف میکنه میره داخل میبینه امیر ارسلان نامدار و لشگرش منتظرشن!! خلاصه بعد از اینکه میفمن چه کونی داره دسته جمعی به پاش میوفتن که قبول کن هفته ای یه بار همنیجوری دسته جمعی باهات باشیم!!! از اونروز تاحالا پنج سال میگذره و چون کونش به قدری گنده شده که شلوار اماده پاش نمیره خیاط محل از مزد دوختن شلوار برای این رفته امریکا!!! (biggrin)


  •   Morteza69311
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • تو خودت نمره بیستی مثل هیچ کس خولی نیستی .
   اخه کس مغز افتاد دنبالت بهت التماس کرد باهات باشه خو کمتر جغ بزن تا مغزت هنگ نکنه کیر بچه ها تو کونت


  •   PayamSE
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • رجبعلی خیاط، خودتی بالام جان؟ خوب میبردیش لژ خانوادگی سینما.تختخواب هم دارن.خیاط هم هستی خودت بدوز پردشو.
   رفتی مردونگی کنی نزاری اون پسره بکندش،اما یساعت بعدش تو سینما خودت کردیش.حالا میخوای دست بزنیم برات؟


  •   nimbaz021
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • همون موقع رفتید سینما کس نگو سید


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  اطلاعیه
  جستجو