خاطره خفت شدنم

  با سلام خدمت تمام كاربران شهواني اين موضوع واسه سال پيشه ببخشيد زياد خو نميتونم تايپ كنم اميدوارم خوشتون بياد من اشكان هستم (اسم مستعار) 17 من دوستمم حسن 17 ساله هستش منو حسن خيلي صميمي بوديمو هميشه باهم بيرون ميرفتيم من خيلي دوست داشتم بكنمش ولي خب ما رفيق صميمي بوديمو اينكار واقعا خوب نبود همه چيز عادي پيش ميرفت تا اينكه ي روز حسن گف بيا خونه فوتبال بزنيم گفتم كسي نيست؟ گف نه خودمم تنها گفتم باشه من رفتم اونجا درو وا كردم ديدم كسي نيس رفتم داخل گفتم حسن نيستي؟ ك يهو چند نفر از پشت گرفتنمو هلم دادن تو اتاق برگشتم ديدم چهاره هاشون مشخص نيس ك يهو حسن اومد گف پشت سر من حرف زدي؟ گفتم حسن چي ميگي داري اشتباه ميكني ك يهو زد تو گوشم گف خفه شو و اومد لختم كرد منم كاري نميتونستم بكنم رفت كرم نرم كننده اورد اسكل ميخواس كيرشو بكنه تو كون من ك تاحالا انگشتم نرفته بود توش هر كاري كرد كيرش نميرف تو يكي از اونايي ك بودش صورتشو پوشونده بود اومد انگشتم كرد ي انگشتي دو انگشتي و بيشتر يكم جا باز شد همين طور ادامه داد اولش خيلي درددد داشت بعدش كمتر شد بعدش حسن اومد و كيرشو يهو تا تهههههه كردم تو كونم خيلييييي درد داشتو ميسوخت فك كنم خونم اومد من رو شكم خوابيده بودمو دستو پامو گرفته بودن و هيچي نميديدم من كامل رو زمين خواب بودم و واقعا اين حالتي درد داشت حسن ب ٢/٣ دقه نرسيد ابش اومد ريخت تو كونم و رف بعدش اومد كونمو شست فهميدم خون اومده بود من واقعا درد داشتم و ميشه گف اصن بيهوش شده بودم حسن رف گوشيشو اورد و ب اونا گف شماهم بكنين اونا هم نامردي نكردنو كونمو گذاشتن و حسن فيلم ميگرف البته ديگه درد نداشتو لذت شده بود منم بعدا سر حسن تلافي كردم ك اگه دوست داشتين واستون تعريف ميكنم

  نوشته: اشكان

 • 1

 • 13
 • نظرات:
  •   shadow69
  • 3 سال،1 ماه
   • 4

  • ﺑﺨﺎﻃﺮﻩ ﺧﻮﺏ ﺗﺎﻳـﭗ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺳﺨﺘﻪ ﻳﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺧﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﺎﻳـﭙ ﻛﻨﻲ
   ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﻛﻴﻮﻧﺶ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﻨﻮ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻛﺮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﻮ ﻛﻴﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻩ ﺍﻳﻨﻮ ﻟﻄﻔﺎ
   ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﺘﻢ ﻻﺑﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺴﺘﻲ ﺟﻠﻮﺵ ﻛﻴﻮﻧﺘﻮ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍﺩﻱ؟


  •   johnniewalker
  • 3 سال،1 ماه
   • 2

  • خیلی خطرناکه حسن (biggrin)


  •   aghamajid021
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • الان چاغال شدی عزیزم منم بکنمت


  •   Saeee66eeed
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • نه کیرم دهنت، همینم به زور خوندیم‌.. حالا میخواد یکی دیگه ام تعریف کنه کسکش خان


  •   amirz22
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • دوره آخر زمان شده ما با رفیقامون تا شاهرگ پای هم دعوا میکردیم اینا چه راحت کون هم میذارن


  •   rezasex20
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • انتحاری داعش اینجوری نیست حسن


  •   milad1ma
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • والا زمان ما.... دوستیها یه جور دیگه بود...


  •   Saeid2885
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • حسن به خدا تو مسلمون نیستی (dash)


  •   Kos69mos
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • حسسسون چرا کون بیچاره رو گاییدی تنهایی ما رو هم خبر می کردی


  •   ممه-خوار
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • همه اینا گفتی که بگی کونی شدنت دست تقدیر بوده؟


  •   atusa1980
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • خاک تو سرت حسن کیر تو کونت حسن توی داستانا ی مرد دیدیم اونم تو کونی کردی کثافت


  •   کاندوم.مفروش.جهنم
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • ننویس عنم گرفت جینده


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو