خواهرم فرحناز من

  1396/12/19

  میدونید که داشتن سکس تو زندگی خیلی مهمه ولی مهمتر اینکه باکی سکس میکنی و چقدر ازش لذت میبری من ازوقتی که فهمیدم کس چیه همیشه دنبال راحت ترین راه برای دید زدنش بودم برای من از همه راحت تر دید زدن خواهرم از پنجره حموم بود همیشه از لای پنجره نگاهش میکردم چه جوری لخت میشد وخودش رو میشست خودش رو دست مالی میکرد با کسش ور میرفت کسش رو میخواروند با پستوناش بازی میکرد منم همین جور ابم میومد خیس اب میشدم کیرم راست بودو نمیتونستم بکنمش همیشه سعی میکردم که بعداز خواهرم برم حموم اون گرمای حموم منو بدتر دیونه میکردوشورت خواهرم که همیشه تو حموم میزاشت تا ابش بره منم با شورتش حال میکردم اونو بو میکردم ولیسش مزدم میکردم تو دهنم و یا میپیچیدمدور کیرم خلاصه یه دست جلق حسابی براش میزدم خواهرم دو بار طلاق گرفته بود حسابی همه تو خونه از دستش کلافه بودن با بیست شش سال سن بیوه بود اونم یه همچین کسی که منم که برادرشم نمیتونم ازش بگذرم دوست دارم بگیرم تا کمر دارم از عقب و جلو بکنمش خلاصه هر روزحشری تر میشدم سعی میکردم ککه خیلی راحت با هاش حرف بزنم از پشت میگرفتمش و هی به عناوین مختلف خودمو به میمالوندم که بعضی وقتها حس میردم که شاید فهمیده که چی تو کلمه یه دفعه که داشتم از پنجره حموم نگاهش میکدردم خوابید و زمین حموم شروع کرد با کسش بازی کردن وخودش رو انگشت کردن اوه دیگه داشتم دیونه میشدم دوست داشتم برم تو حموم و بیفتم رو کسش وکسش رو جر بدم تمام تنش راداشت دستمالی میکرد دیگه نمیتونستم تحمل کنم اومدم پایین وخودم رو مشغول کردم تا از حموم بیاد وقتی ز حموم اومد ومنو دید که عین دیونه ها شدم گفت چی شده من هیچی نگفتم ولی از چهرم معلوم بود که کلافم دوباره ازم پرسید و گفت که به من بگو هر چی شده من برات حلش مکنم که دیگه دوام نیاوردم اون تنش که هنوز ازش گرمای حموم میومد بهش چسبیدم و گفتم من تورو برا یکبارم که شده میخوام شروع کردم سینه هاش رو مالوندن و وقتی دیدم ساکت مونده و هیچی نمیگهبردم تو اطاق خواب و پرتش کردم وتخت وشروع کردم به مالوندنش داشتم یونه میشدم به تنها چیزی که فکر میکردم کیرم بود ک داشت میترکید خواهرم هیچی نمیگفت من دامنش رو بالا زدم اون پاهای سفیدش کسش از زیره شورت توریش شلوارم رو پایین کشیدم و کیرم اوردم بیرون کیرم شده بود دوبرابر شق درد گرفته بودم ابم همینجوری شرشر میومد مثل سیل ابم میریخت رو تخت خواهرم داشت کیرم و میدید بهش گفتم سلهاست که تو حموم دیدت میزنم ولی الان دیگه نوبت منه که کستو بکنم مخوا جرش بدم میخوام مثل یهجنده بکنمت تو همین حال دستم تو شورتش بود داشتم کسش رو میمالیدم شورتش رو کشیدم پایین و خوابیدم روش هنوز باورم نمیشد کیرم و چسبوندم به کسش و بعد چند لحظه کردم توش مثل یه حیون شروع کردم به کردنش مثل وحشیها دوست داشتم که صدای اه و ناله اش رو بشنوم که یواش یواش داشت بلند میشد اوه چه کسی بلوزش رو در اودم وشروع به مک زدن پستوناش کردم یکی دو بار که کیرم از تو کسش بیرون پرید که خودش با دستاش دوباره کرد توش دیگه خیالم راحت تر شد وقدرت بیشتری پیدا کردم کیرم رو تا دسته تو کسش میکردم بعد از چند لحظه چرخوندمش پاهام رو تکیه دادم به دیوار و شروع کردم دوباره به کردنش ولی خیلی محکم تر طوری که وحشت رو تو چشمهاش میدیدم اون روز حسابی بیرحمانه کردمش لیسش زدم و تو چشمهاش رضایت و دیدم چندروزی باهم زیاد حرف نزدیم تا بعد از مدتی دوباره شروع شد.


  نوشته: شاهرخ

 • 6

 • 23
 • نظرات:
  •   SENDAAD
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • لجن واره


  •   S.super.2017
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • به جق زدنت ادامه بده تا بحق کیره عمو جانی خشک بشی


  •   general_bu
  • 1 سال،10 ماه
   • 1

  • خار کس ده


  •   feri6677
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • من نمیدونم چی میزنین شما کسشر نویسا.
   اون دوش حموم تو کونت خالی بند.


  •   eyval123412341234
  • 1 سال،10 ماه
   • 1

  • فرحناز من؟ يه چيزي تو مايه هاي بتمن يا سوپرمن؟ اونوخ كُلمن ميشه مردي براي همه؟ بابا اسم داستانو لاقل درست بنويسين!


  •   Amirhosein74
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • معلوم بود غیر واقعیه . ????????????


  •   Sep2na
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • تو نمونه کامل یه بی ناموس بلفطره هستی


  •   milad1ma
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • این مملکت داره به کدوم سمت میره واقعا...


  •   Javane.jahel
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • بازم خوبه نگفت بیا پشتمو کیسه بکش.


  •   Dashreza1381254
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • کیررررم بره فرق سرت ، دیوث کون پاره ، قرمساق خواهرتو دید میزنی؟ خجالت نمیکشی الدنگ


  •   PayamSE
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • فرحنازت میخوارید؟خوارش داشت؟خواروندیش؟من اگه کاره ای بودم نصف آموزگاران فارسی ابتدایی رو اخراج میکردم.
   آدم بیعرضه که میگن،منظور یکی مانند توست، اونهمه دختر تو اون مملکت، رفتی سراغ خواهرت.


  •   shaghayegh62
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • پس چرا خواهرت بهم نگفته بود
   کونشم که گشاده
   ولی من دو تا سوراخشو باز کردم تشکر هم کرد ازم ههههه


  •   strong.boyyy
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • کثیف بود داستانت به شدت فقط همینو میتونم بگم


  •   ماهان..ماهان
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • من فقط بدونم کی اینو لایک کرده


  •   Mr.Mostafa.Bk
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • ریدی گل من


  •   sislover30
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • مظاهر دروغ و حسرت تو داستانت موج میزنه


  •   zsx39662m
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • خط دوم سوم گفتی دوست دارم حسابی از عقب جلو بکنمش! یعنی نکردی! شایدم اصن نداری.
   وجدانا چی میزنین؟چه جنسیه


  •   nimax96
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • جقي ك.سكش


  •   Alijahan64
  • 3 ماه،4 هفته
   • 0

  • بیناموس تو مگه نگفتی از حموم اومد ببرون ازت پرسید چته که گفتی میخوای بکنیش و بردیش تو اتاق؟
   کیر تو ناموست پس چرا لباس تنش بود که در اوردی؟?کم خالی ببند جقی
   کیرم تو جفت سوراخای خواهر و مادرت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو