داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس های زنم

1399/06/30

سلام داستان در مورد سکس های زنم هستش که تو این ده سال زندگی مشترک اتفاق افتاده و خانومم تا ۲ سال پیش نمیدونس من خبر دارم
من محسن۳۵ خانومم مریم ۲۹ ساله
سال ۸۷ من با خانومم تو پارک اشنا شدیم یکی از پارک های شهرمون که اونا مسافرت امده بودن شهر ما تو پارک چادر زده بودن برای استراحت سره نوبت بوفه پارک شماره رد بدل کردیم اون موقع خانومم سنش کم بود هنوض اندام جنسیش رشد انچنانی نداشت فقط فیس زیباش من جذب کرد بعد از سه سال دوستی سخت به خاطر دوری شهر هامون تصمیم به ازدواج گرفتیم خوشبختانه با دو جلسه قرار خنواده ها ما نامزد کردیم بعد سه ماه رفتیم سره خونه زندگیمون شغل منم چون نظامی بودم بعد دوسال زندگی مشترک انتقالی دادن به استان کردستان که با مشورت خانومم تصمیم بر این شد که من همراه خانومم به شهر مورد نظر مهاجرت کنیم تا دوران انتقالی با هم باشیم
در مدت ۲۰ روز خونه زندگی جم کردیم راهی شدیم محل سکونت هم خانه های سازمانی بود بعد از یک هفته کار خانه بلاخره تونستیم جا گیر شیم از هفته دوم چون کارم شروع شده بود صبح میرفتم ظهر ساعت ۵ میامدم در این مدت خانومم با چند خانوم از اپارتمان دوست شده بود بعد ساعت ۵ هم چون زمستان بود سرد فقط در خانه به تماشی فیلم … میپرداختیم کم کم تنهای تو شهر غریب باعث شد خانومم افسرده بشه که به پیشنهاد من برای رفتن به بیرون و گردش استقبال نشون داد ولی در اخر گفت که تنهای جای بلد نیست …که من بهش گفتم که منم بلد نیستم ولی بچه نیستی که گم شی ادرس اپارتمان داری …پس خانوم گفت که از فردا برای پیاده روی بازار گردی میره بیرون خوابیدیم صبح من به سره کار رفتم یادم هم نبود که قراره خانومم به بازارگردی برود ظهر ساعت ۳ به خانه رسیدم چون یک شنبه ها زود تر از وقت اداری به خانه میامدم دیدم مریم رفته حموم تا لباس عوض کردم … متوجه تماس تلفنش شدم که وقتی برداشتم قط کرد شماره رو نگاه کردم به اسم مانتو فروش سسیو شده بود شک کردم گوشی باز کردم ان زمان برنامه های چت زیاد مهبوب نبود تماس و اس ام اس راه اول ارتباطی بود به پیاما مراجعه کردم که دیدم همون شماره پیام داده که مریم کون طلا کی وقت داری حرف بزنیم که من شوکه شدم پیام پاک کردم گوشی را سر جاش گزاشتم با خودم فکر میکردم این کیه با مریم چه طوری اشنا شده بودن عصبی بودم شدیداتا تصمیم گرفتم مچ مریم رو بگیرم چون پام رو پاک کرده بودم مدرک درس حسابی نداشتم حمام مریم داشت طول میکشید برای همین کنجکاو شدم ببینم داخ حمام ۱ ساعت چه میکند وارد رختکن حمام شدم از درز درب حمام داخل رو نگاه کردم دیدم مریم زیر دوش نشته و با اینه از زیر به سوراخ کونش نگاه میکنه کسشو میماله چون حواسش نبود که من زود امدم راحت داشت میمالید نگاه میکرد حرف میزد که بین حرفاش متوج شدم این اولین خیانت زنم نیست قبل از امدن به این شهر کلی با کسهای دیگه سکس داشته به ارامی حمام ترک کردم از خونه با لباس کادری زم بیرون بعد کمی دور دور فکر به این نتیجه رسیدم کهباید از همه روابط مریم با خبر شم در این بین هم یاد مالیدن کس مریم و حرفهاش میافتادم حس خاص بهم فشار میاورد که باعث شد تو یک کوچه خلوت شروع به مالش کیرم کنم کیری که ۱۳ سانت طول داشت زیادم کلفت نبود این کارم باعث شد تا ابم سرازیر بشه که باعث یک حال خوش در من شد ولی بعد از اینکه ابم امد تنفر من از مریم زیاد شد به طوری که با سرعت به سمت خونه حرکت کردم تا تکلیف روشن کنم همین که به خونه رسیدم مریم با شورت بدون سوتین داشت جارو میکشید دیرم بازم اون حس امد سراغم باعث شد دوباره راست کنم عصبانیت فروکش کنه مریم با صدای بسته شدن در متوجه امدن من شد امد بغلم کردو لبمو بوسید با شوق ذوق بهم از بازار گردیش گفت منم تو دلم به کس دادن کون دادن زنم فکر میکردم به این فکر میکردم که بعد ۲ سال هنوض موفق نشدم از کون باهاش سکس کنم چون مریم نمیزاشت بهونشم درد کون دادن بود کونی که همین امروز کردنش منی که دو ساله نتونستم بکونم …بعد از اون روز مریم هر روز میرفت بیرون منم سره کارفکرم‌پیش این که مریم با کیه چیکار میکنه تو ذهنم فانتزی میساختم تا یک روز امد گفت میخواد کار کنه منم گفتم اوکی هستم مشکلی ندارم ولی اگه قراره کار کنی بهتره خونه رو عوض کنیم تا از طرف اداره برای من مشکلی پیش نیاد بتونی برای خونه سرگرمی یک ماهواره تهیه کنیم مشکلی که از روز اول با خونه سازمانی داشتیم که داشتن ماهواره ممنوع بود تصیم گرفتیم خونرو جا به جا کردیم بعد ۶ ماه تو یه الونک تونستیم راحت یک خونه دربست اجاره کنیم راحت باشیم خونه ای که اجاره کرده بودیم بین دو خیابون اصلی شهر بود مسیر مریم نزدیک محل کارش بود داخل یک کوچه ۶ متری که بیشتر از خونه بیشتر انباری مغازه ها بود پیچ در پیچ که بسیار خلوت بود بعل خونه ما هم انباری بود که دوربین مدار بسته داشت همون انباری هم که خونه بود دارای چند تا اتاق هم پشت بومش دوربین داشت هم جلو درش که صاحب خونه موقع قرارداد گفت که حیاط خونه ای که من گرفته بودم گوشش یه اوتاقکه دم دستگاه دوربین اونجاست تا وقتی خدای نکردی دزدی زد درایو دوربین پیدا نکنه کلید اونجارو به من داد بهم گفت هر روز یک بار سر میزنی تا مطمعا شی دوربین ها کار میکنن من خوشحال شدم چون حس میکروم با دوربین امنیت بیشتری داره خونه با خودمم فکر کردم که دوربین با نریم در میون نمیزارم بهش اگه پرسید اتاق چرا قفله میگم که خرت پرت صاحب خونه توشه تا ببینم کسی وقتی من خونه نیستم میاد میره یا نه بعد چند روز جا به جا شدن مریم رفت سره کار کارش توری بود که ۸ شب می امد خونه تصیم گرفتم برم به محل کارش سر بزنم چون یک شنبه بود زود از محل کارم امده بودم لباس عوض کردم رفتم داخل پاساژ که متوجه شدم پاساژ تازه ساخته چند تا مغازه ورودی داره کار میکنه و چند انباری و یک مانتو فروشی بزرگ اخر پاساژه که در حقیقت بیشتر انباری بود تا مغازه کل جنساشون اونجا داشتن مثل شعبه دو وانباری حساب میشد چون پاساژ خلوت بود همه متوجح شدن که مشتری وارد پاساژ شده برای همین نگاه میکردن که کجا میرم برای همین دور زدم رفتم سمت زیر زمین پاساژ که یکی دوتا لباس زیر زنونه بود چند تا خانوم که گرم گرفته بودن متوجه من نشدن دور زدم از پله های اخر پاساژ که مدل L بود دید نداشت امدم بالا دوتا مغازه بین پله مغازیکه خانومم بود فاصله داشت رفتم سمت مغازه وارد شدم مغازی بسیار بزرگ بود این ور اون ورو دیدم رفتم به سمت انتها که متوجه شدم اخر مغازه پله میخوره میره پاین کسی تو مغازه نبود تصمیم گرفتم برم پاین ببینم چه خبره تا رفتم پاین متوجه شدم یک تخت دو نفره بزرگ با تلوزیون مبل حمام دستشوی پاین هست که جای استراحته متوجه دستشوی شدم که یکی داخله دیدم گوشی مریم روی کابینت برش داشتم بازش کردم دیدم مسیج داره نگاه کردم نوشته بود جنده خانوم رفتی دست شوی کونتو خالی کنی مشتری امد میبرم اون یکی مغازه امدی بیرون بیا بالا تا من بیام بریم جرت بدم گوشی گزاشتم تند سر جاش دور برو دیدم دیدم روی تخت کلی لباس زیرو ساپوت لباس مجلسی هس زود زدم بیرون بالا تو مغازه زنگ زدم به زنم چند بار صدا زدم تا از پاین امد بالا گفت دستشوی بودم…
بعد چند دقیقه نشون دادن مغازه گفتم که دستشوی دارم راحنمای کن تا دست شوی شنید رنگش سفید شد منم رفتم سمت همون پله ها رفتم پاین پشت سرمن مریم میومد تا رسیدم‌پاین روی تخت دیدم بهش گفتم لباس زیرها برای تو هستش چون چند تاش میشناختم موقع سکس میپوشید اینجا چیکار میکنن رنگش مثل گچ سفید شد به تته پته افتاد گفتم اورده بودم همکارای خانومم ببینن بخرن این جور چیزا اون روز گزشت و من رفتم یه مدت شده بود کارم دیدن دوربین چک کردن ببینم زنم با کسی میاد یا نه که خبری نشد یه روز امد خونه شب بهم گفت دوستش تولد دعوت کرده اگه بزاری برم خوشحال میشم منم گفتم اشکال نداره کی هستش گفت فردا شب شبم میمونم کمکش اگه اشکالی ندار…گفتم مشکلی نیست فردا میام دنبالت مغازه میرسونمت که گفت نه با همکارای مغازه از اونجا میریم …گفتم اوکی تصمیم گرفتم خودم برسونم به دم مغازه ببینم با کی کجا میره که فردا رفتم دم پاساژ وایسادم متوجه شدم پاساژ یک در از خارج به زیر زمین داره گفتم برم یه سرک بکشم بدون این که کسی بدونه ببینم زنم هست یا رفته اروم وارد شدم دیدم پله ها میرن داخل یه مغازه که هم به پاساژ راه داره هم به بیرون تصمیم گرفتم برگردم از راه قبلی برم رفتم داخل باز کسی نبود زیر زمین سرک کشیدم دیدم خانومم داره ارایش میکنه لباسای شبشم رو تخته گفتم تا کسی نیومده برم بعد تصمیم گرفتم گوشی سایلنت کنم کشیک بدم پشت ماتوهای دپو شده رفتم یکم بعد متوجه صدای تلفن خانوم شدم رفتم نزدیک پله های دیدم داره حرف میزنه میگه تقریبن امادم کی میاین امدنی برام زد بارداری بگیرین از داروخانه چون تا صبح اینجا زندانی میشیم نمیتونیم بریم بیرون اب غذام بگیرن که من متوجه شدم قراره تو همین مغازه ترتیب زنم بدن یه حس عجیبی داشتم وقتی زنم قرار بود کس کون بده…تصمیم گرفتم تو همون مغازه بمونم ببینم چطوری سرویسش میکنن بعد گزشت نزدیگ یک ساعت هوا تاریک شد سه نفر وارد شدن که دوتاشون شلوار کوردی داشتن یکیشون با کت شلوار در مغازرو بستن رفتن پاین تا خانوم دیدن خوش بش … انجام دادن که متوجه شدم دوتا شلوار کوردی داشتن از عراق امدن شریک تجاری صاحب مغازه هستن بعد خوردن شمام… شروع کردن عشق بازی کردن کردن کردن تا خود صبح که بارها سه نفری کوس کون دهن زنم اب دادن اونم با چه کیرهای کفت ۲۵ سانتی نزدیکهای صبح صاحب مغازه گفت تا شما استراحت کنین من میرم صبحانه تهیه کنم بیام از گوشه مغازه دیدم که در رو باز کرد خانومم صدا زد گفت اونا که خوابن تا من بیام به سرایدار پاساژ قول دادم امشب مارو ندید بگیره به اونم بدی زنم بدون چون چرا قبول کرد ساعت ۶ کرکره برقی رفت بالا سرایدار امرد صاحب معازه رفت کرکره برقی امد پاین نیمه باز موندد سرایدار دست زنم گرفت برد یه گوشه مغازه تا بکونه کشیو پاین بدون مقدمه کرد کون زنم مریم گفت اروم دردم گرفت که سرایدلره خندید گفت این همه صبح تا شب به مشتریای اقا حامد کون میدی بازم میگی درد دارم خندیدن هر دو من اروم زدم بیرون با تاخیر ۳۰ دقیقه رسیدم محل کارم چون شب نخوابیده بودم نرخصی گرفتم برگشتم خونه خوابیدم ظهر نزدیک ۱ اینا صدای در امد مریم وارد شد تعجب کرد که چرا نرفتم سره کار گفتم که صبح خواستم برم ماشین خراب بود زنگ زدم مرخصی گرفتم درستش کردم ازش پرسیدم تو چرا زود امدی گفت صاحب مغازه گفته چون تولد بوده دیشب به کار کنانش مرخصی داده بعد این که لباساشو در اورد رفت حموم منم تصیم گرفتم برم حموم تا جرش بدم چون با اتفاقات دیشب کلی حشری شده بودم رفتم داخل حموم زیر دوش بغل کردم بعد شستن تن بدن هم با کوسش بازی کردم اون ساک زد برام چهار دست پاش کردم کیر ۱۳ سانتیم صابون مالیدم بدون این که بهش بگم کردم تو کونش خیلی خیلی راحت رفت داخل طوری که ۲۰ سانیه حتی نفهمید کردم کونش فکر میکرد دارم کیرمو تو دستم میمال بعد ۲۰ سانیه که صابون باعث سوزش کونش شد خواست در بره از زیرم متوجه شد که کونش گزاشتم ولی خوابیدم روش بهش اجازه فرار ندادم گفتم که چند ساله تو حسرت کونتم اون شروع کرد به گریه که درد داره ادای تنگ هارو در اوردن شروع کردم تلمه زنم بهش گفتم دم گوشش گریه نداره تو که دیشب کیر ۴ نفره رفته تو کونت اونم چه کیرهای گریه نکردی و حالا من با این کیر ۱۳ سانتی میکنم گریه میکنه که مریم سکوت کرد حرفی نزد منم شروع به تلمبه زدم کردم فقط گاهی وقتا میگفت اشتباه کردم هر کاری میکونی بکون ولی خنوادم چیزی ندونن منم فقط داشتم میکروم ابم با تمام قدرت خالی شد توش یکم روش خوابیدم بلند که شدم با یه سوراخ قرمز باز اندازه یه در نوشابه مواجه شدم دونستم خیلی گشاد تر از این حرفا بوده که فکر میکردم دوش گرفتم امدم بیرون مریم همین جوری موند رو زمین بعد یک ساعت با ترس لرز امد رفت اتاقش خوابید صبح موقع رفتن به اداره بهش گفتم در مورد این اتفاق هیچ حرفی نزنه حتی با اونای که کردنت وگرنه بلای به سرت میارم که فکرشم نکونی از خونه زدم بیرون کلی تو روز فکر کردم که چه برخوردی کنم باهاش بعد از ظهر رسیدم خونه بعد استراحت زنگ زدم مریم گفتم کی میای گفت مثل همیشه پرسید به کسی چیزی نگفتی … گفت نه گفتم بازم کردنت جواب ندادن با بغض خداحافظی کرد منم دیدم ناراحت شد بهش پیام دادم گفتم وقتی میدادی ناراحت نشدی حالا که من میپرسم ناراحت میشی که دیدم نوشت از تو خجالت کشیدم شرمندم که نوشتم نباش نوشت چرا نوشتم چون منم خوش امده از کارت ندشت واقعا جواب ندادم تا ۸ شد امد خونه با خجالت رفتار میکرد که صداش کردم گفتم مگه نگفتم خجالت نکش … من خوش میاد مخالف نیستم فقط باید ببینم بهم بگی پنهون کاری کنی میکوشمت ازت فیلم گرفتم دیشب قصم خورد که دروغ نگه … منم گفتم ازادی جلو خودم با هر کس باشی اونم فقط تو این شهر که کسی مارو نمیشناسه اونم سرخ شد گفت چشم بعد یه مدت میامد تعریف میکرد صاحب مغازه چطور جرش میده دوستاش میکنن منم با این حرفا کوس کون گشادشو میکردم حسابی حال کردم تا این که یه شب بهم گفت مشکلی نداری میخوام یکی بیارم بکونه…چون تازه دوس شده اعطماد ندارم برم ممکنه فیلمی چیزی بگیره گفتم اوکی که چند روز بعد جمعه بود شبش ارایش … کرد نزدیک ۱۰ شب در زدن رفت وا کرد با پسره امد تو تا پسره منو دید ترسید گفت این کیه زنم بهش گفت شوهرمه مشکلی نداره راحت باش که با ترس لرز اون شب زنمو کرد بار دوم که امد منم کرد زنم روش باز شده بود هر شب به یکی میداد منم میکردن تا دوره انتقالی تموم شد رفتیم شهر دیگه اونجام کلی خاطره داشتیم حالا زنم روش باز شده گاهی با دست منو میکنه میگه بیغیرت کس کش خودمی کلی پول در اورده از این کاراش …

نوشته: Fuckmywife6969


👍 12
👎 54
53400 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

918262
2020-09-20 00:18:19 +0430 +0430

کسشعر کسشعر کسشعر
اینم خلاصه داستان

صرفا بنویسی زنتو کردند که داستان نمیشه

4 ❤️

918351
2020-09-20 05:51:31 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی. پسره جلقی عقده ای

3 ❤️

918357
2020-09-20 06:46:44 +0430 +0430

تو خونتون کجاست کسکش ؟
حداقل یه دور خودت میخوندی اینقدر غلط نمی نوشتی ، کدوم مدرسه درس خوندی؟ بچه کلاس اول هم از بهتر جمله بندی میکنه فعل های درست بکار میگیره.داستانتم که چرت و پرتی بیش نبود .

2 ❤️

918366
2020-09-20 07:29:10 +0430 +0430

کیری

2 ❤️

918376
2020-09-20 08:17:32 +0430 +0430

اون قسمت که من کردمش رو هم تعریف کن

2 ❤️

918382
2020-09-20 09:20:42 +0430 +0430

کص کش کیرم تو زندگی تخمیت حیف اکسیژنی که نفس میکشی

2 ❤️

918397
2020-09-20 11:37:42 +0430 +0430

ادرصی شمارح طلفنی اگر داری بده سواب داره ماهم یه فیزی اذ این مریم کونی زنط ببریم کل کردصتان که شما رو گاییدن ماحم بکنیم پولش رو میدیم صر کار …

3 ❤️

918407
2020-09-20 13:17:18 +0430 +0430

خاک بر سر بی غیرتت بمیری بهتره

2 ❤️

918416
2020-09-20 14:31:39 +0430 +0430

جون بیا جفتتونو بکنم

1 ❤️

918419
2020-09-20 14:51:45 +0430 +0430

ینی واقعا ننت تورو نزاییده تورو ریییییده. خاااااک تو‌سرت

1 ❤️

918420
2020-09-20 14:55:15 +0430 +0430

زندگیتو گاییدم کسکش

1 ❤️

918423
2020-09-20 15:22:47 +0430 +0430

از این بی ناموس بازیا
خوشم نمیاد ادامه نده

1 ❤️

918426
2020-09-20 15:29:59 +0430 +0430

کوس شعر بود

1 ❤️

918433
2020-09-20 16:08:57 +0430 +0430

نفر سوم میشم 32 کرج hamed13671

0 ❤️

918446
2020-09-20 17:46:32 +0430 +0430

چی بگم بهت آخه؟یا با فحش به ناموست حال میکنی یا زیر بوته بزرگ شدی که برات مهم نیست.منم فحش نمیدم که کمتر آب از کیرت سرازیر بشه. زنت تو حموم مشغول دیدن سوراخ کونش بود و حرف میزد با خودش و تو همه داستانو فهمیدی؟عین این فیلم هندیا که دقیقا وقتی یکی پنهون شده و به حرفاشون گوش میده کل داستانو میشنوه.عجب فکر متوهمی داری.معلومه یه دستت مشغول جق بوده و نوشتی که هم کوس نوشتی هم کوس گفتی.

2 ❤️

918453
2020-09-20 20:05:03 +0430 +0430

ادرس بده ما هم یعنی پسرای شهوانی بیاییم دیگه
خوشحال میشیم

1 ❤️

918455
2020-09-20 20:21:45 +0430 +0430

این فانتزی هست ولی…

1 ❤️

918488
2020-09-21 00:45:56 +0330 +0330

کسخلا بهش فحش ندید
این الان با فحشای شما داره جق میزنه

آفرین که زنت میده

2 ❤️

918524
2020-09-21 05:04:27 +0330 +0330

ننه کصص دریده؛؛ ذهن مجردهارو با این کستانهای کیررری خرابمیکنی فقط؛ بیناموص

1 ❤️

918531
2020-09-21 06:13:04 +0330 +0330

وقتی میگی تورو هم کردن یعنی از قبل کونی بودی ، اما …
گه خوردی با آبا و اجدادت که نظامی هستی کوس خواهر!! اولا امکان نداره کونی استخدام کنن چون توی معاینه پزشکی صددرصد گیر میفتی. دوما ؛ اگه حتی یک نفر تورو توی آزمون کتبی و شفاهی و مصاحبه برای هر نیرویی قبول کنه باید در اون یگان رو گِل بگیری. مگه الکیه تو با این سواد و غیرت و تعصب و بینش عمیق!! بتونی استخدام شی؟! من حتی شک دارم کردستانی باشی ، شرط می‌بندم تو زمان خدمت یه افسر کردستانی کونتو پاره کرده که عقده ای شدی.

1 ❤️

918246
2020-09-21 14:47:25 +0330 +0330

کصکش اسم کردستان رو خراب نکن!
پ.ن:تو از اونایی که موقع رانندگی به جای دنده کیر طرف رو عوض میکنی!

5 ❤️

918282
2020-09-21 16:45:44 +0330 +0330

😐😐😐😐😐
همین …
هیچ چیزی به ذهنم نرسید که جوابتو بدم

5 ❤️

918268
2020-09-21 16:45:46 +0330 +0330

کیرررررم تو کوس زنت کوس کش

3 ❤️

918284
2020-09-21 16:45:48 +0330 +0330

من حرفی‌نمیزنم
دوستان جای من چیزی که لایقته رو بارت میکنن

فقط اینکه جنده ها کمتر از زن تو دادن :/

4 ❤️

918287
2020-09-21 16:45:50 +0330 +0330

یه بار بگو کونی ام کون میدم همه رو راحت کن

6 ❤️

918288
2020-09-21 16:45:52 +0330 +0330

یکیشون کت و شلوار تنش بود دوتا دیگه شلوار کردی؟؟
بعد سرایدارم اومد کرد؟؟
توام رفتی تو حموم کردی؟

4 ❤️

918290
2020-09-21 16:45:54 +0330 +0330

هنوض؟؟
انصافا انقدر جدید بود که در قدرتم نیست هضمش کنم. نتونستم ادامه بدم
ریدم تو سوادت.


918295
2020-09-21 16:45:55 +0330 +0330

زن اون کسی رو که سعی در بیغیرت کردن مردا رو داره گاییدم… مخصوصا کسایی که با ۴ تا غلط املایی میخوان بگن که نویسنده ساده لوحه… زن سازنده ی این سایتو گاییدم… کیر تو دهنه بچه ی سازنده ی سایت و ادامه دهنده راهش … کس کشای بی ناموس … این همه سایت سکسی واسه جق زدن هست… کس کشا چرا ذهن جوونا رو خراب میکنید … کیر تو روح نکوار و جکوارتون… کیر لای پستون ننه ی مرده تون


918301
2020-09-21 16:46:02 +0330 +0330

یعنی معلومه ۴ کلاس هم سواد نداری
تو رو چجوری استخدامت کردن کسشعر محض
کسکش جلقی

3 ❤️

918605
2020-09-21 16:48:23 +0330 +0330

این داستان کلا دروغ بود ولی نویسنده دوست داره همچين اتفاقی براش بيفته
.
مصداق آرزو برجوانان عیب نیست

0 ❤️

918341
2020-09-21 16:48:41 +0330 +0330

گفتی اومدی خونه زنت حموم بود بعد گوشی رو چک کردی بعدش دیدی تو حموم داره حرف میزنه و میماله !!! بالاخره گوشی بیرون از حموم بود یا تو حموم ؟

4 ❤️

918326
2020-09-21 16:48:42 +0330 +0330

به معنای واقعی کلمه کیری
بدتر داستان امشب بود خسته نباشی.

3 ❤️

918320
2020-09-21 16:48:44 +0330 +0330

تا اونجا خوندم که گفتی شغلت نظامیه.بی شرف تو که رو زنت غیرت نداری چجوری توقع داشته باشیم رو هموطنات غیرت داشته باشی؟

4 ❤️

918317
2020-09-21 16:48:52 +0330 +0330

فوق کسشرترین داستانی که تو عمرم خوندم

3 ❤️

918316
2020-09-21 16:48:54 +0330 +0330

همون بالا مینوشتی کونی هستی دیگه اینهمه مقدمه نمیخاست که
رک مینوشتی کیر کوردی میخوای
رشد سرسام آور کونیا تو شهوانی رو مشاهده میکنید

6 ❤️

918313
2020-09-21 16:48:56 +0330 +0330

ای خاک بر سرت

3 ❤️

918609
2020-09-21 17:09:47 +0330 +0330

کوس کش اینهمه چرت و پرت نوشتی که بگی کونی هستی؟؟

0 ❤️

918614
2020-09-21 17:50:50 +0330 +0330

سلام خواهرتو گاییدم با این داستان کیریت و خود کیری ترت

0 ❤️

918534
2020-09-21 17:58:10 +0330 +0330

تخمی تخیلی

همه این اراجیف که بافتی به کنار، تو که خودت بکن بودی، چی شد یه دفعه کونی شدی؟ معلومه که از اونهایی هستی که اومدی توی سایت شهوانی تا بیغیرتی رو رواج بدن. آخه کله کیری زنت به یکی گفته که بیا من رو توی خونه بکن ولی بهش نگفته که شوهرم هم هست؟ چی فکر کردی؟ من برای داستانت میخوام از قدرت پیشگویی و پیشبینی خودم استفاده کنم و فال و احوالت رو بگیرم.
نام : محسن جق جقه
سن: بین 40 تا 55 سال
قد: کوتوله
وزن: 80
سایز کیر : دودوله
وضعیت: کونی جقی دو آتیشه
شغل: کون دادن چند نفره
تاهل: مجرد
علایق: شمردن گلهای قالی در حین کون دادن
گذشته: تاریک در کوچه پس کوچه‌ها و کونکونک بازی
حال: جق در حین کون دادن
آینده: گرفتار به بواسیر شدید. و تغییر شغل از کون دادن به ساک و کف دستی برای مشتریان
در کل شاشیدم به هرزگی.

ها کـُ‌کا

2 ❤️

918350
2020-09-21 18:09:53 +0330 +0330

دیوث تر از تو اونایی ان که لایک کردن این کصتان رو
اول خواستم غلطای املایی رو بشمارم دیدم انقد زیادن اگه کلمات درست رو بشمارم راحت ترم
قصم اخه یابو؟؟؟؟؟

3 ❤️

918354
2020-09-21 19:16:41 +0330 +0330

یه نظامی میشه نادر جهانبانی اسطوره میشه تو خلبانی یکیم میشه است کیونی با دیدن گاییده شدن زنش حال می‌کنه…
جمهوری اسلامی چه کردی با مردم

3 ❤️

918347
2020-09-21 22:11:39 +0330 +0330

موضوع خوب بود و دوس دارم زنم اینجوری جنده باشه ولی داستان رو بد نوشتی.

2 ❤️

918383
2020-09-21 23:44:27 +0330 +0330

خیلی مسخره و آبکی بود…

3 ❤️

918631
2020-09-22 01:29:27 +0330 +0330

همش دروغ بود همش دروغ

1 ❤️

918716
2020-09-22 02:08:14 +0330 +0330

بیغریت کونی ندیده بودیم که دیدیم.

0 ❤️

918252
2020-09-22 13:49:57 +0330 +0330

پر غلط املایی
پر چرت و پرت

3 ❤️

919576
2020-09-25 15:36:48 +0330 +0330

عالی بود بسیار لذت بردم ❤️

0 ❤️

920628
2020-09-29 23:54:01 +0330 +0330

عالی بود به زندگیت ادامه بده

0 ❤️

923913
2020-10-13 17:34:03 +0330 +0330

واقعا بعضی ها رو من درک نمیکنم واقعا فانتزیاتون اینه.
خداشفاتون بده

0 ❤️Top Bottom