مهاجرت و ازدواج با خالم (۲)

1399/10/24

...قسمت قبل

خب دفعه پیش از این گفتم که چی شد با خالم رابطه برقرار کردم و اولین سکسمون چطور اتفاق افتاد ؛ همون طور که گفته بودم من الان ۲۱ سالمه ولی شروع رابطه برای ۴ سال پیش بود اگر بخوام همشو بگم و برسم به اینجا خیلی زمان میبره پس تا جایی که بشه خلاصش میکنم.

بعد از اون شب و اون رابطه فهمیدم که واقعا از روی هوس نبوده و عاشق مریم شدم شایدم بخاطر این بود با دخترای زیادی رابطه نداشتم حالا در کل مهم این بود عاشق مریم شده بودم اونم منو دوست داشت.
سکس ما بیشترو بیشتر میشد و هر دفعه مثل دفعه اول لذت میبردیم گاهی برای لذت کارهای عجیب میکردیم مثلا یه بار که باغ بودیم کل فامیل شب. مریم برای اینکه مرخصی نداشت میخواست برگرده منم بهونه باشگاه اوردم و با هم قرار شد برگردیم ولی برگشتنی در کار نبود سوار ماشین که شدیم رفتیم داخل جاده و بعد از کمی رفتن زیر یه درخت وایستادیم طوری که ماشین دیده نمیشد صندلی هارو خوابوندیم و شروع کردیم لب گرفتن بعد از خوردن لب و مالیدن سینه های نرمش شلوار و شرتمو در اوردم و شروع کرد به ساک زدن یکم که خیس شد شلوار خودشو در اورد شرتشم طوری بود که پارش کردم و پشت رو کرد بهم پوزیشن داگی شروع کردم لیس زدن لص تپل گوشتیش و انگشت کردن سوراخ کونش انقدر این کارو کردم که یکم لرزید و فهمیدم ارضا شده بلند شدم کیرمو ارو کردم تو کصش در همین حال با کرمی که تو داشبوردش بود شروع کردم انگشت کردن کونش تا به ۳ انگشت رسید از اونجایی که تلمبه نمیزدم ارضا نشدم ( مث دوستان نیستم که چن ساعت بتونم بکنم و ارضا نشم ) کیرمو کشیدم بیرون و گذاشتم رو سوراخ کونش و با انگشتام دو طرف سوراخو باز کردم مریم دیگه ناله نکرد تا برگشت بهم نگاه کرد کل کیرمو کردم داخل که یه آی سوختم سکسی گفت و بعدشم یه دیوث بهم گفت منم اروم شروع کردم تلمبه زدن یکم که گذشت با شدت بیشتری تلمبه زدم تا ابم اومد و همشو ریختم تو کونش یکم که حالمون اومد سر جاش لباسامونو پوشیدیم که مریم گفت خستس و من بیشنم پشت فرمون ( این برا سال بعدشه که گواهینامه گرفته بودم ) نشستم مریم هم به در تیکه داد و پاهاش رو انداخت رو پاهای من منم چون ماشین اتومات بود با یه دست فرمونو گرفتم و با دست دیگه پاهای سکسیه مریمو میمالیدم گاهی هم پاهاش رو بوس میکردم یا لیس میزدم تا رسیدیم خونه مامانبزرگم مریم رفت تو منم رفتم یه سوپر پیدا کردم یکم چیپسو بستنیو این چیزا گرفتم با ۲ تا ردبول و برگشتم که دیدم همون جوری رو مبل خوابه وسایلو گذاشتم رفتم لخت شدم اروم لباساشو در می اوردم که بیدارشد بقیه لباساشم در اورد ردبول هارو خوردیم و همون طوری لخت یکم لب گرفتیم بغلش کردم و رفتیم تو حمام دوش رو باز کردم یکم گردن و مه مه هاشو خوردم که چرخید دست هاشو گذاشت روی دیوار و منم رفتم پایین یک پاشو از پشت اوردم بالا و شروع کردم لیسیدن و مکیدن انگشتاش پاشو رو زمین گذاشتم رفتم بالا تر یه زبون رو کصش کشیدم تا سوراخ کونش و زبونم کردم داخل یه اه ناز سکسی کشید زبونمو بیرو اوردم و کیرمو کردم تو کصش که داشت نبز میزد شروع کردم به تلمبه زدن که دیدم مریم داره پاهاش سست میشه لبم رو از رو گردنش به لبش رسوندم و بعد از لب گرفتن گفتم
. پاهات خسته شده عشم
_ اره یکم ، آههه ( انگشتمو کردم تو کونش)
لرزید و ارضا شد منم کیرمو کردم تو کونش یکم تلمبه زدم که منم ارضا شدم.

خودمو مریمو شستم و رفتیم بیرون مریم با حوله رفت افتاد رو تخت منم رفتم یکم بستنی با موز اوردم خوردیم و همونجا تو بقل هم خوابیدیم.

کار ما شده بود پیدا کردن فرصت و سکس در این حال منم که از لحاظ جنسی نیاز نداشتم تو ورزش و درسم پیشرفت زیادی داشتم رشتم حقوق بود تا فوق دیپلم خوندم و شده بود ۲۰ سالم که تصمیم گرفتم با صحبت با معلم والیبالم و اشناهایی که داشت برم ترکیه و اونجا داخل یک تیم خوب بازی کنم و درسمم اونجا ادامه بدم تا بتونم خودمو نشون بدم و بعدشم برم یه تیم اروپایی تصمیم قطعی بود و به مریم گفتم اولش قیافش رفت تو هم وای تا بهش گفتم تو هم باهام باید بیای چشماش برق زد و پرسید
_ خب چطوری من نمیخوام ایندت خراب بشه
. اینده من تویی بعدشم شرکت شما یه شعبه هم تو ترکیه و المان داره انتقالی میگیری
_ به این راحتیام نیست
. سختم نیست تو میای باهام ؟
_ معلومه

اونجا بود که دیگه رسما رفتنمون قطعی شد بعد از اون و درگیری ها و مشکلات بالاخره من رفتم برای تیم تست دادم قبول شدم و گفته بودم زن دارم و بعد از قرداد میاد و باید خونه بهم بدین چون اونجا مجرد ها داخل سوییت هایی مثل هتل بودن ولی بقیه بهشون خونه میدادن وضعیتم که اوکی شد اومدم ایران به خونوادم سر زدم و یه مهمونی خداحافظی برای من و مریم گرفتن ( تواین مدت کارای انتقال مریم درست شد و یکم زبان انگلیسی میخواست که یادداشت و منم باهاش کار میکردم )
سوار تاکسی شدیم که بریم فرودگاه اسرار کرده بودم که کسی نیاد وقتی مسیر عوض شد مریم با تعجب نگام کرد و گفت چرا داده راهو اشتباه میره یه بوسه به نوک بینیش زدم و گفتم قبلش میریم عقد رسمی میکنیم خوانومی که یه لبخند زیبا رو سورتش نقش بست و پرسید ولی این میشه ازدواج محارم و نمیشه که گفتم کسی نمیفهمه میگی دختر دایی دختر خاله ای چیزیم میشی مریم اروم گرفت و سرشو گذاشت رو شونم بعد از عقد و رسیدن به ترکیه رفتیم خونه یکم استراحت کردیم فرداش یکم رفتیم چرخ زدیم و محل تمرین رو به مریم نشون دادم محل کارش رو هم پیدا کردیم و از اون روز زندگی ما شروع شد.

قسمت بعدی قسمت اخره و کوتاه تره و درمورد شب تولدم هست که مریم قرار بود بیاد پیشم ولی داخل هواپیما منفجر شد بله هواپیمای اوکراینی خیلی کلنجار رفتم با خودم شاید قسمت بعد رو ننویسم هنوز مطمئن نشدم.

لطفا همگی نظراتتون رو بنویسید

ادامه دارد…

نوشته: Dani


👍 7
👎 21
44701 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

786154
2021-01-13 00:34:49 +0330 +0330

بیچاره خاله ها !
باید یه نامه به انجمن شوهر خاله های گمنام بنویسم !

8 ❤️

786165
2021-01-13 00:50:39 +0330 +0330

سریع کردیش تو هواپیما اوکراینیه؟

2 ❤️

786175
2021-01-13 01:02:51 +0330 +0330

سورتش ؟؟؟؟؟؟؟ منظورت صورته دیگه
بعد همینجوری رفتی خالتو عقد کردی
بدون شناسنامه ای و چیزی
کیر تمام فیل های دنیا تو کونت بدبخت جقی اینقدر جق زدی سلول های خاکستری مغز کیری ت نابود شدن
فانتزی داری خب برو جق بزن باهاش چرا میای مارو خر فرض میکنی و کسشرتو اینجا میزاری
کونی اومده میگه رفتم خالمو عقد کردم اگه هم پرسیدن میگم دختر داییمه
کونی

6 ❤️

786180
2021-01-13 01:11:30 +0330 +0330

منم ی نفرو میشناسم عاشق خالش بود
همیشه باهم سکس میکردن.فرار کردن رفتن ترکیه.

3 ❤️

786181
2021-01-13 01:12:13 +0330 +0330

نابغه مگه میشه دختر ازدواج نکرده رو بدون رضایت پدرش عقد کرد!! پدر یا باید خودش باشه یا گواهی فوتش یا رضایت نامه محضریش! به علاوه گیرم که خانواده نفهمیدن رفتنتون رو چند وقت دیگه که بچه هاتون اومدن دنیا یا برای انحصار وراثت مجبور شدین بیاین ایران چه گوهی میخواستین بخورین!! خوب شد سپاه دو تا موشک زد گندی که زدی پاک شد!! کاش یکیم به تو میزد!! 😁

6 ❤️

786183
2021-01-13 01:15:55 +0330 +0330

فک نمیکردم بعد از قسمت اول ادامه بدی.
نخوندم چون اگر نویسنده همون قسمت اول باشی واقعا ادامه دادنت نمیدونم چه معنی داشت ؟؟؟ یا فک کردی داستانت خوبه یا هم نظر بقیه واست مهم نبوده…

1 ❤️

786203
2021-01-13 02:35:03 +0330 +0330

آخه کیرم پس کلت،مرتیکه پلشت،هر کستانی مینویسی لطفا با اون حادثه شوخی نکن،یاد رفیقای خوبم بخیر،روحتون قرین آرامش

1 ❤️

786210
2021-01-13 03:38:12 +0330 +0330

اخه کیرم تو خالت خودت مقصد هوا پیمای اوکراینی اوکراین بود نه ترکیه میخوای گوه بخوری خودت خاله جندتو به این ربط بدی قبلش تحقیق کن

4 ❤️

786212
2021-01-13 03:47:51 +0330 +0330

البته شاید خالت گفته اول برم اوکراین چند دست اونجا بدم بعد بیاد ترکیه به تو بده تو اون مغز متوهمت مرتیکه جقی

2 ❤️

786277
2021-01-13 16:06:58 +0330 +0330

داداش ننویس زور که نیس

1 ❤️

786291
2021-01-13 18:46:04 +0330 +0330

آقا ننویس خدایی ننویس ریدی بدم ریدی کس شعر ننویس جقی محترم

1 ❤️

786293
2021-01-13 19:03:12 +0330 +0330

سکوت و دیگر هیچ

0 ❤️

786318
2021-01-13 22:26:26 +0330 +0330

کسخل رفتی عقد کردی ازمایش نخواستم کیرم تو شناسنامت؟

1 ❤️

786324
2021-01-13 23:56:47 +0330 +0330

هواپیما اوکراین یه نیش ترمز قرار بود بزنه تریکه ؟؟؟؟
حداقل ید چیزی که ازش نمیفهمی شوخی نکن

1 ❤️

786334
2021-01-14 00:40:01 +0330 +0330

خاک تو سرت، ما تازه فهمیدیم علت شلیک موشک به هواپیمای اکراینی چی بوده، بدبخت اون ملتی که تو هواپیما بودند به خاطر کارهای توی انتر جان باختند،
بعد مگه کسی که میخواد از ایران بره ترکیه اول میره اکراین( البته یعنی ما نمیدونیم که مقصد اون هواپیما نه ترکیه بود و نه اکراین بلکه داشت میرفت کانادا) بعد برمیگرده ترکیه؟
جلل الخالق این خاله تو داشته تو رو میپیچونده که بره کانادا، ولی اینا فهمیدن با موشک زدنش

0 ❤️

786335
2021-01-14 00:43:08 +0330 +0330

البته ببخشید من اشتباه کردم مقصد کیف اکراین بوده

0 ❤️

786412
2021-01-14 13:06:31 +0330 +0330

واقعا نمیدونم چطوری روت میشه بنویسی؟؟؟ ینفر نظر خوب نداده درباره کصتانت . خیلی چرته خیلی خیلی چرته . ببین برای اینکه منظورمو بفهمی چقد داستانت کصشره فک کن مثلا تو یه داستانی شرک بره cj رو بکنه . همنقد کصشر همنقد عن

0 ❤️

786462
2021-01-14 23:03:15 +0330 +0330

بعد میگن احترام بزارین و فحش ندین اولا اگه بیشرف ترین انسان رو زمین رو پیدا کنی حاضر نیست با خاله خودش ازدواج کنه چون بچه هاشون مث بچه های سرسی و جیمی لنیستر دیوث و حروم زاده بدی میشن! آخرشم که خواستی جعمش کنی و خدای نکرده چند تا بچه حرومی نره تو پاچت ریدی و ربطش دادی به هواپیمای اوکراینی و … ریدم دهنت عزیزم

0 ❤️

786471
2021-01-15 00:19:20 +0330 +0330

نکنه تو هم با ویزای سکسی رفتی

0 ❤️

786564
2021-01-15 13:43:06 +0330 +0330

بنویس

0 ❤️

786684
2021-01-16 05:27:14 +0330 +0330

عالی بود

0 ❤️

788784
2021-01-28 11:31:58 +0330 +0330

این کسخل شاه ایکس فقط میاد یک ضری بزنه چندتا اسگل تر از خودش میان لایک میکنن
احمق گاگول درست داستانو بخون گفت خاله نامزد کرده بود قبلا جدا شده بوده تو ایران نامزد یک بار عقد شده بعد دیگه نیاز به رضایت ولی نداره
کیرم تو مغز نداشته ات

0 ❤️

793226
2021-02-22 01:39:42 +0330 +0330

زاییده ذهنت بود دیوث آخرشم وصل هواپیما کردی بیشرف همش دروغ بود

0 ❤️Top Bottom