داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

آیا تو محل کارتون سکس داشتین! ؟

1398/09/19

ﺍﯾﻦ ﺗﺎﭘﯿﮏ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺳﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ؟
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻢ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﻢ ﺯﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻨﻦ؟

ﺁﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺣﺠﺎﺑﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻥ؟

ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ، ﺁﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﮕﺮﺩﯾﺪ؟
ﺍﮔﺮ ﺳﮑﺲ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﺪ، ﺁﯾﺎ ﺟﮏ ﺳﮑﺴﯽ ﯾﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎﯼ ﭼﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

5459 👀
0 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2019-12-10 21:14:52 +0330 +0330

لذت جالبی داره ولی استرس خیلی بالایی هم داره چون اگر میفهمیدن واسه جفت مون خیلی بد میشد

2 ❤️

2019-12-10 21:16:07 +0330 +0330

همیشه باهم شوخی با حرف سکسی می‌زدیم
ولی یه بار واقعا حشری شدم و گفتم بیا بکنیم
اولش ترسید و گفت نه
ولی بعد دیگه راضی شد و همونجا کشید پایین و خم شد
بعدش هر روز تا همدیگرو می‌دیدیم می‌خندیم

3 ❤️

2019-12-10 21:16:46 +0330 +0330

چه جورم (erection) بسیاار

2 ❤️

2019-12-10 21:19:26 +0330 +0330

هر روز میکنمش

2 ❤️

2019-12-10 21:19:43 +0330 +0330
نقل از: Kami95 لذت جالبی داره ولی استرس خیلی بالایی هم داره چون اگر میفهمیدن واسه جفت مون خیلی بد میشد

اما اکه یکم وارد جزییات میشدی بهتر میشد

0 ❤️

2019-12-10 21:20:52 +0330 +0330
نقل از: Motahel_tehran_23 همیشه باهم شوخی با حرف سکسی می‌زدیم ولی یه بار واقعا حشری شدم و گفتم بیا بکنیم اولش ترسید و گفت نه ولی بعد دیگه راضی شد و همونجا کشید پایین و خم شد بعدش هر روز تا همدیگرو می‌دیدیم می‌خندیم

کارتون درسته

0 ❤️

2019-12-10 21:22:08 +0330 +0330
نقل از: hamed62_teh چه جورم (erection) بسیاار

جزییات هم بگو

0 ❤️

2019-12-10 21:24:05 +0330 +0330
نقل از: Ma_hg هر روز میکنمش

کی هس؟

0 ❤️

2019-12-10 21:43:50 +0330 +0330

بقیه بی تجربه ان؟؟

0 ❤️

2019-12-10 21:50:15 +0330 +0330

ی پسر افغانیو تو ارایشگاهم ی شب در میون میکنمش

2 ❤️

2019-12-10 22:01:44 +0330 +0330

مملکته یا شبکه برازرس 😁 👌 (clap) 🙄

2 ❤️

2019-12-10 22:10:30 +0330 +0330
نقل از: shiva-zoj خودم نه اما یه دوست پرستار داشتم که با دوست پسرش تو همون بیمارستان مکان جور میکردن و حالشو میبردن

عزیزم تشریف بیارید منزل در خدمت باشیم
یه وقت نری بیمارستان مثه دوستت 😎

0 ❤️

2019-12-10 22:12:18 +0330 +0330

اره تا دلت بخواد .من مغازه دارم بزرگه و دو طبقه .طبقه دوم تقریبا انباریه .اونجا بیشتر ناهار گرم میکنم میخورم و استراحت .فکر کنم دیوارهاش خیلی چیزا دیدن (blush)

1 ❤️

2019-12-10 22:17:21 +0330 +0330

یه سوالی پرسیدی که با دیدنش حالم گرفته شد و منو برد به حدود 7سال پیش که اون زمان کارگاهی داشتم و کارمندام هم دختر و زن بودن هم مرد . باهاشون مثل صاحب کار و کارگر رفتار نمیکردم نه به خاطر اینکه زن بودن نه… با کارگرهای مرد هم که داشتم همینطور بودم چون خودم سختی زیاد کشیده بودم و کارگر رو درک میکردم . بگذریم شوخی میکردم باهاشون ولی خدا شاهد که خودشون بیشتر راقب بودن که دست مالی و بیشتر از اون انجام بدم و بعضی هاشون هم وقتی میدیدن خبری نیست و کبریت بی خطرم میرفتن . اما با همه احتیاطی که کردم …( چون زنمو خیلی دوست داشتم و دارم ) …افتادم توی دام یکی از همون دخترا که اون زمان آثار مخرب الانو حس نمیکردم و بعد از رفتنش که دستم بشکنه چون خودم شوهرش دادم رفت … بعد از رفتن اون به کلی داغون شدم و بعد از اون با هیچ کسی نتونستم سکس کنم . دوستام زن دختر جوون میاوردن توی سویت کارگاه میکردن ولی من دست نمیزدم هرچی میگفتن که آخه تو چی شدی؟ جوابی جز سکوت نداشتم چون بعد از اون دیگه کسی به تمیزی و خوش هیکلی اون ندیدم و همون منو برای همیشه بیچاره کرد که هنوزم توی فکرشم .

قبل از نوشتن این متن کامل داستانو نوشتم با جزییات ولی همرو پاک کردم و خلاصه داستان رو نوشتم .

گاهی اوقات خوشی زیاد خیلی هم خوب نیست چون وقتی از دستت بره داغون میشی .
اگر واقعا عاشق زنم نبودم صد در صد باهاش ازدواج میکردم و خودش هم راضی بود. و اون زمان سر دوراهی سختی قرار گرفته بودم ولی به خاطر زنم رو دلم پا گذاشتم . هنوزم که هنوزه به من میگه ازت نمیگذرم چون من عاشقت بودم با وجود زن و بچه ای که داشتی .

3 ❤️

2019-12-10 22:24:59 +0330 +0330

آره تو محل کارم سکس داشتم
نه کاملا آزاد نیست بستگی ب شرایط و ساعت کاریمون داره
نه نمیتونیم هز طوری بگردیم
آره جک سکسی و شوخی سکسی تعریف کردن از رابطه ها (بین ما خانمها) وجود داره

1 ❤️

2019-12-10 22:49:21 +0330 +0330
نقل از: naderkhan1366 یه سوالی پرسیدی که با دیدنش حالم گرفته شد و منو برد به حدود 7سال پیش که اون زمان کارگاهی داشتم و کارمندام هم دختر و زن بودن هم مرد . باهاشون مثل صاحب کار و کارگر رفتار نمیکردم نه به خاطر اینکه زن بودن نه...... با کارگرهای مرد هم که داشتم همینطور بودم چون خودم سختی زیاد کشیده بودم و کارگر رو درک میکردم . بگذریم شوخی میکردم باهاشون ولی خدا شاهد که خودشون بیشتر راقب بودن که دست مالی و بیشتر از اون انجام بدم و بعضی هاشون هم وقتی میدیدن خبری نیست و کبریت بی خطرم میرفتن . اما با همه احتیاطی که کردم ...( چون زنمو خیلی دوست داشتم و دارم ) ....افتادم توی دام یکی از همون دخترا که اون زمان آثار مخرب الانو حس نمیکردم و بعد از رفتنش که دستم بشکنه چون خودم شوهرش دادم رفت .... بعد از رفتن اون به کلی داغون شدم و بعد از اون با هیچ کسی نتونستم سکس کنم . دوستام زن دختر جوون میاوردن توی سویت کارگاه میکردن ولی من دست نمیزدم هرچی میگفتن که آخه تو چی شدی؟ جوابی جز سکوت نداشتم چون بعد از اون دیگه کسی به تمیزی و خوش هیکلی اون ندیدم و همون منو برای همیشه بیچاره کرد که هنوزم توی فکرشم .

قبل از نوشتن این متن کامل داستانو نوشتم با جزییات ولی همرو پاک کردم و خلاصه داستان رو نوشتم .

گاهی اوقات خوشی زیاد خیلی هم خوب نیست چون وقتی از دستت بره داغون میشی .
اگر واقعا عاشق زنم نبودم صد در صد باهاش ازدواج میکردم و خودش هم راضی بود. و اون زمان سر دوراهی سختی قرار گرفته بودم ولی به خاطر زنم رو دلم پا گذاشتم . هنوزم که هنوزه به من میگه ازت نمیگذرم چون من عاشقت بودم با وجود زن و بچه ای که داشتی .

خوب کاری کردی که باش ازدواج نکردی و بیشتر ازین به خانومت خیانت نکردی

وری لایک

1 ❤️

2019-12-10 23:24:19 +0330 +0330

حاجی من تعمیر کار موبایلم و زنی بود گوشیش هر مشکلی داشت میاورد من اوکی میکردم ،باهم شوخی هم داشتیم اما نه شوخی سکسی!
یه بار اومد گفت دخترم دستش خورده همه عکسام پاک شده میتونی برگردونی؟گوشیش رو گرفتم مشغول کارم شدم،ظهر بود همه جا هم خلوت بود ،داشتیم گپ میزدیم و گوشیشو ریکاوری میکردم که دیدم اوه اوه اوه …
چن تا عکس لختی گرفته بدون صورت.حشری شدم کلم داغ شد
خودشو نگا میکردم بعد عکس سینه هاشو نگا میکردم خیلی فاز میداد
دلمو زدم به دریا کارم تموم شد گوشی رو میخواستم بدم بهش یکی از عکسای سکسیش رو باز کردم گوشی رو دادم گفتم بیا همش برگشت
صفحه گوشی رو دید لبشو گاز گرفت گفت وای خاک تو سرم این چیه؟!
منم که داغ شده بودم گفتم ممه و کوسته دیگه دیگه نمیبینی:)))))
زنه با خنده گفت کور نیستم میبینم اما من نیستم از نت برداشتم
مم پر رو پر رو گفتم اره جون خودت سایز ممه هات که خودشه پایینی رو هم باید ببینم خودشه با نه…
زیاده ادامه رو نمینویسم که سر درد نشه
خواستین ادامه رو میگم

1 ❤️

2019-12-11 00:01:21 +0330 +0330

من مشاوره روانشناسی میرفتم ، روانشناسه باهام حال کرد دوست شدیم ، مکان نداشتیم تو مطب میکردمش ، به منشی گفته بود این پسر میاد چون حساسه اصلا نیا تو اتاق ، ما هم تا میرفتیم اونجا میکشیدیم پایین اول لب می گرفتیم بعد یه ساک حسابی بعدم سکس ، آخرش جالب بود برای اینکه همکاراش شک نکنن بیرون به مبلغ حق مشاوره رو کارت میکشیدم ، اونم بعدا میزد به کارتم

0 ❤️

2019-12-11 00:32:14 +0330 +0330

من تو محل کارم نه. ولی یه زن صابکار داشتم جر داد منو از بس کیرمو بلند می کرد با کارهاش. آخرشم نتونستم کاری کنم چون کلا موودی بود

1 ❤️

2019-12-11 00:54:44 +0330 +0330

انقدر سکس توی محل کارم داشتم که هر کدومش یه خاطره ست

0 ❤️

2019-12-11 01:17:09 +0330 +0330
نقل از: naderkhan1366 یه سوالی پرسیدی که با دیدنش حالم گرفته شد و منو برد به حدود 7سال پیش که اون زمان کارگاهی داشتم و کارمندام هم دختر و زن بودن هم مرد . باهاشون مثل صاحب کار و کارگر رفتار نمیکردم نه به خاطر اینکه زن بودن نه...... با کارگرهای مرد هم که داشتم همینطور بودم چون خودم سختی زیاد کشیده بودم و کارگر رو درک میکردم . بگذریم شوخی میکردم باهاشون ولی خدا شاهد که خودشون بیشتر راقب بودن که دست مالی و بیشتر از اون انجام بدم و بعضی هاشون هم وقتی میدیدن خبری نیست و کبریت بی خطرم میرفتن . اما با همه احتیاطی که کردم ...( چون زنمو خیلی دوست داشتم و دارم ) ....افتادم توی دام یکی از همون دخترا که اون زمان آثار مخرب الانو حس نمیکردم و بعد از رفتنش که دستم بشکنه چون خودم شوهرش دادم رفت .... بعد از رفتن اون به کلی داغون شدم و بعد از اون با هیچ کسی نتونستم سکس کنم . دوستام زن دختر جوون میاوردن توی سویت کارگاه میکردن ولی من دست نمیزدم هرچی میگفتن که آخه تو چی شدی؟ جوابی جز سکوت نداشتم چون بعد از اون دیگه کسی به تمیزی و خوش هیکلی اون ندیدم و همون منو برای همیشه بیچاره کرد که هنوزم توی فکرشم .

قبل از نوشتن این متن کامل داستانو نوشتم با جزییات ولی همرو پاک کردم و خلاصه داستان رو نوشتم .

گاهی اوقات خوشی زیاد خیلی هم خوب نیست چون وقتی از دستت بره داغون میشی .
اگر واقعا عاشق زنم نبودم صد در صد باهاش ازدواج میکردم و خودش هم راضی بود. و اون زمان سر دوراهی سختی قرار گرفته بودم ولی به خاطر زنم رو دلم پا گذاشتم . هنوزم که هنوزه به من میگه ازت نمیگذرم چون من عاشقت بودم با وجود زن و بچه ای که داشتی .

خوب الانم میتونی بکنیش که

0 ❤️

2019-12-11 07:49:56 +0330 +0330
نقل از: Argoalonso69 ی پسر افغانیو تو ارایشگاهم ی شب در میون میکنمش

بگو ماهم بیایم آرایشگاهت البته قول بده منو نکنی

0 ❤️

2019-12-11 07:51:53 +0330 +0330
نقل از: Matrix2015 مملکته یا شبکه برازرس 😁 👌 (clap) 🙄

نکنی میکنن

0 ❤️

2019-12-11 07:53:32 +0330 +0330
نقل از: کس.طلایی تو دندون پزشکی سکس نکردم ولی روی یونیت خودارضایی کردم

یکم عجیبه ها کسی نبود؟

0 ❤️

2019-12-11 07:54:32 +0330 +0330

من چون محل کارم، مال خودم هست و همه چیزش دست خودمه، تقریبا مکان سکسم کردمش. هر کی رو که خواستم بکنم، بردم اونجا و ترتیبش رو دادم.
ولی با همکارام سکس نداشتم چون بعدا ممکن بود پررو بشن

0 ❤️

2019-12-11 07:55:10 +0330 +0330
نقل از: naderkhan1366 یه سوالی پرسیدی که با دیدنش حالم گرفته شد و منو برد به حدود 7سال پیش که اون زمان کارگاهی داشتم و کارمندام هم دختر و زن بودن هم مرد . باهاشون مثل صاحب کار و کارگر رفتار نمیکردم نه به خاطر اینکه زن بودن نه...... با کارگرهای مرد هم که داشتم همینطور بودم چون خودم سختی زیاد کشیده بودم و کارگر رو درک میکردم . بگذریم شوخی میکردم باهاشون ولی خدا شاهد که خودشون بیشتر راقب بودن که دست مالی و بیشتر از اون انجام بدم و بعضی هاشون هم وقتی میدیدن خبری نیست و کبریت بی خطرم میرفتن . اما با همه احتیاطی که کردم ...( چون زنمو خیلی دوست داشتم و دارم ) ....افتادم توی دام یکی از همون دخترا که اون زمان آثار مخرب الانو حس نمیکردم و بعد از رفتنش که دستم بشکنه چون خودم شوهرش دادم رفت .... بعد از رفتن اون به کلی داغون شدم و بعد از اون با هیچ کسی نتونستم سکس کنم . دوستام زن دختر جوون میاوردن توی سویت کارگاه میکردن ولی من دست نمیزدم هرچی میگفتن که آخه تو چی شدی؟ جوابی جز سکوت نداشتم چون بعد از اون دیگه کسی به تمیزی و خوش هیکلی اون ندیدم و همون منو برای همیشه بیچاره کرد که هنوزم توی فکرشم .

قبل از نوشتن این متن کامل داستانو نوشتم با جزییات ولی همرو پاک کردم و خلاصه داستان رو نوشتم .

گاهی اوقات خوشی زیاد خیلی هم خوب نیست چون وقتی از دستت بره داغون میشی .
اگر واقعا عاشق زنم نبودم صد در صد باهاش ازدواج میکردم و خودش هم راضی بود. و اون زمان سر دوراهی سختی قرار گرفته بودم ولی به خاطر زنم رو دلم پا گذاشتم . هنوزم که هنوزه به من میگه ازت نمیگذرم چون من عاشقت بودم با وجود زن و بچه ای که داشتی .

واقعا متاسفم

0 ❤️

2019-12-11 07:56:47 +0330 +0330
نقل از: mina_p آره تو محل کارم سکس داشتم نه کاملا آزاد نیست بستگی ب شرایط و ساعت کاریمون داره نه نمیتونیم هز طوری بگردیم آره جک سکسی و شوخی سکسی تعریف کردن از رابطه ها (بین ما خانمها) وجود داره

چه محیط کار دوست داشتنی ای

0 ❤️

2019-12-11 07:57:55 +0330 +0330
نقل از: pasha.tabriz حاجی من تعمیر کار موبایلم و زنی بود گوشیش هر مشکلی داشت میاورد من اوکی میکردم ،باهم شوخی هم داشتیم اما نه شوخی سکسی! یه بار اومد گفت دخترم دستش خورده همه عکسام پاک شده میتونی برگردونی؟گوشیش رو گرفتم مشغول کارم شدم،ظهر بود همه جا هم خلوت بود ،داشتیم گپ میزدیم و گوشیشو ریکاوری میکردم که دیدم اوه اوه اوه ... چن تا عکس لختی گرفته بدون صورت.حشری شدم کلم داغ شد خودشو نگا میکردم بعد عکس سینه هاشو نگا میکردم خیلی فاز میداد دلمو زدم به دریا کارم تموم شد گوشی رو میخواستم بدم بهش یکی از عکسای سکسیش رو باز کردم گوشی رو دادم گفتم بیا همش برگشت صفحه گوشی رو دید لبشو گاز گرفت گفت وای خاک تو سرم این چیه؟! منم که داغ شده بودم گفتم ممه و کوسته دیگه دیگه نمیبینی:))))) زنه با خنده گفت کور نیستم میبینم اما من نیستم از نت برداشتم مم پر رو پر رو گفتم اره جون خودت سایز ممه هات که خودشه پایینی رو هم باید ببینم خودشه با نه........ زیاده ادامه رو نمینویسم که سر درد نشه خواستین ادامه رو میگم

اخرش مهمه خخخ

0 ❤️

2019-12-11 07:59:08 +0330 +0330
نقل از: saman kir boland من مشاوره روانشناسی میرفتم ، روانشناسه باهام حال کرد دوست شدیم ، مکان نداشتیم تو مطب میکردمش ، به منشی گفته بود این پسر میاد چون حساسه اصلا نیا تو اتاق ، ما هم تا میرفتیم اونجا میکشیدیم پایین اول لب می گرفتیم بعد یه ساک حسابی بعدم سکس ، آخرش جالب بود برای اینکه همکاراش شک نکنن بیرون به مبلغ حق مشاوره رو کارت میکشیدم ، اونم بعدا میزد به کارتم

اون باید تعریف میکرد محیطکار اون بود ناسلامتی

0 ❤️

2019-12-11 08:01:22 +0330 +0330
نقل از: Kayoga من تو محل کارم نه. ولی یه زن صابکار داشتم جر داد منو از بس کیرمو بلند می کرد با کارهاش. آخرشم نتونستم کاری کنم چون کلا موودی بود

کلا زن صابکار رو باید گایید

0 ❤️

2019-12-11 08:02:17 +0330 +0330

خیررررد
ادم جایی که پول در میاره دول در نمیاره، منتهی شوخی های منظور دار و جوک و اینا اره بوده، البته نه خیلی شوخی های اونجوری! در حد خیلی خفیف

0 ❤️


‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


جستجو در سایت
Top Bottom