ادمـــیــــن شــهــوانـــی پـــاســـخـــگـــو بــاش


 •  

 • عضو از

 • پست‌ها:من میدونم بعد از پــرســیــدن ایــن ســوالــا مــخــت ســوت مــیــکــشــه و اکـــانــتــمــو پــاک مـــیــکــنــی ولــی بــازم این تــاپـیـکـو میزنم
ادمــیــــن شـــهـــوانـــی گـــرایـــش هــای هــمــجــنس بــازی و ســکـــس گـــروهــی و مــیــســتــرس و اســلــیــو جــزو بــیــمــاری هــای روانــــی جــنــســـی و هــســتـــش و تــو هـمــه جــای دنــیــا مـــیــگـــن بــایـــد تــحـــت درمــان بـــاشـــه پــس شــمـــا چــرا بـــرخــوردی بـــا ایــن جـــور چـــیــزا نـــداری و مــوقـــع درســـت کـــردن پــروفــایـــل هــم ایــن گــزیــنــه هــا رو تـــو گــــرایـــش گــذاشـــتــی گــلــه مــن؟
تـــو ایـــن دو ســـــه ســـال اخــیـــر بــبـیـن ایــن ســایــت بــه چــی تــبــدیـــل شــده آخــه گــلــه من
نــکــنــه بـــده بــســتــونـــی بــا ایـــن ایــنـــجــور آدمــا داری که ایـــن چــیــزا رو مــمــنــوع نــمـــیــکــنی؟
آقــایـــی کــه خـــودتـــو ادمــیــن ایــن ســایـــت مـــیـدونـــی چـــرا وقــتــی مــیــری ســر تــاپـــیــک مــیــبــیــنــی یـه خــانــوم اول تـــوهــیـــن رو شــروع کـــرده بــعــد یــه آقـــا جــواب تــوهـــیــنــش رو بــا تــوهــیــن داده اون آقــا رو اخــراج مــیــکـــنـــی ولـــی خـــانــومـــه ســـرجـــای خـــودش بـــاقــیـــه؟نـکـنـه نــفــعــی بــرات دارن؟
اومــدی تــاپــیــک زدی نــظــرات کــــاربـــرا رو واســـه ســاخــتــن اپ انــدرویــدی شــهــوانی بــدونــی تــو اول کــیــفــیــت مــحــتـــوایــی ســایــتــت رو بــالــا بــبــر الــان چــن ســالــه مــن ایــنــجــام هـــی مـیـبـیـنـم داسـتــان ســکـــس بـــا مــحـــارم رو درج مــیــکنــی .
گــلــه مـــن ایـــن گــرایــش هـــا بـــیــمــاری روانــیـــه تـــو کـــل دنــیــا ایــنــا بـــیـــمــاری شــنــاختــه شـــدن بــعـــد شـــمــــا مـــیـــای اجـــازه مـــیــــدی هـــرچـــی دل شــون خـــواســـت رو تــــو تـــاپــیـــک شــون بــگـــن؟


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Agha@sis  

 • عضو از 1395/1/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 144

 • 39

كس گفتى


كس گفتى


ـــــــــــ

تعصب زیاد باعث احمق شدن میشه.. • 1 • randomGuy  

 • عضو از 1396/7/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 58

 • 155

(biggrin)


طفلک حذف شد :( (biggrin)


ـــــــــــ


 • 0 • under_world  
 • عضو از 1396/7/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7

 • 1

آره ادمین هر شب زیر منه به تو چه هموفوبی
ادمین...


آره ادمین هر شب زیر منه به تو چه هموفوبی ادمین عزیزم اینارو ول کن بیا یه کم بهت تلمبه بزنم


ـــــــــــ


 • 1خواهش میکنم بخونین


شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها


ـــــــــــ


 • 4 • under_world  
 • عضو از 1396/7/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7

 • 1

نقل از: پسرم.از.بابل


نقل از: پسرم.از.بابل شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها

اوه یس


ـــــــــــ


 • 0 • mi-244  

 • عضو از 1396/5/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 229

 • 235

نقل از: پسرم.از.بابل


نقل از: پسرم.از.بابل شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها

اینجا جای ساندیس خورا نیست . البته هست و مطمئنم خیلی هاتون بدون اینکه هویت اصلیتون لو بره توی این سایت در حال ارضا کردن تمایلات عجیب و غریب هستید،اما جای موعظه و امر به معروف نیست.ضمنا همونطوری که رژیم آخوندی به سیاست دخول کرده، این سایت هم مجازه به مسائلی مثل دین و سیاست و علی الخصوص رهبری ، دخول کنه . خوش اومدی .


ـــــــــــ


 • 0 • homayoon2222  
 • عضو از 1391/9/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 116

 • 87

من با شما موافقم ،
درسته که این سایت اسمش شهوانی...


من با شما موافقم ، درسته که این سایت اسمش شهوانی است ،اما همه ی این رفتارها که اشاره کردین در زمره انحرافات هست ، بیایید مثل سه کاف دانشگاهی باشید برای آموزش دختران و پسران که به حقوق جنسی خود واقف و مشرف باشن، همه ی دختران و پسران ایران فرزندان ما هستن


ـــــــــــ

کنجکاو • 1 • homayoon2222  
 • عضو از 1391/9/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 116

 • 87

من با شما موافقم ،
درسته که این سایت اسمش شهوانی...


من با شما موافقم ، درسته که این سایت اسمش شهوانی است ،اما همه ی این رفتارها که اشاره کردین در زمره انحرافات هست ، بیایید مثل سه کاف دانشگاهی باشید برای آموزش دختران و پسران که به حقوق جنسی خود واقف و مشرف باشن، همه ی دختران و پسران ایران فرزندان ما هستن


ـــــــــــ

کنجکاو • 0 • under_world  
 • عضو از 1396/7/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7

 • 1

نقل از: mi-244


نقل از: mi-244
نقل از: پسرم.از.بابل شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها

اینجا جای ساندیس خورا نیست . البته هست و مطمئنم خیلی هاتون بدون اینکه هویت اصلیتون لو بره توی این سایت در حال ارضا کردن تمایلات عجیب و غریب هستید،اما جای موعظه و امر به معروف نیست.ضمنا همونطوری که رژیم آخوندی به سیاست دخول کرده، این سایت هم مجازه به مسائلی مثل دین و سیاست و علی الخصوص رهبری ، دخول کنه . خوش اومدی .

پسرم تو به این چیزا کار نداشته باش همین که با تاکسیت کاسبی میکنی و نون در میاری کوفت کنی بسه برات تا حالا تو تاکسیت سوژه به تورت میخورده میگاییدی ولی یهو دیدی گشت ارشاد اومد تو تاکسی تو صندوق عقبت باتون تو کیونت جا کرد مواظب باش


ـــــــــــ


 • 0 • mi-244  

 • عضو از 1396/5/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 229

 • 235

نقل از: under_world


نقل از: under_world
نقل از: mi-244
نقل از: پسرم.از.بابل شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها

اینجا جای ساندیس خورا نیست . البته هست و مطمئنم خیلی هاتون بدون اینکه هویت اصلیتون لو بره توی این سایت در حال ارضا کردن تمایلات عجیب و غریب هستید،اما جای موعظه و امر به معروف نیست.ضمنا همونطوری که رژیم آخوندی به سیاست دخول کرده، این سایت هم مجازه به مسائلی مثل دین و سیاست و علی الخصوص رهبری ، دخول کنه . خوش اومدی .

پسرم تو به این چیزا کار نداشته باش همین که با تاکسیت کاسبی میکنی و نون در میاری کوفت کنی بسه برات تا حالا تو تاکسیت سوژه به تورت میخورده میگاییدی ولی یهو دیدی گشت ارشاد اومد تو تاکسی تو صندوق عقبت باتون تو کیونت جا کرد مواظب باش

پسرم ! من سنم اونقدری هست که بتونم بابات باشم.نون پاک در میارم نوش جونم باشه،مثل شما حروم خورا نامرد و آدم فروش نیستم که پول آدم فروشی و دروغ و ریا سر سفره ببرم و شیکم زن و بچه مو با مال مردم پر کنم.گشت ارشادم تا حالا اینو خورده،از این به بعد هم میخوره.


ـــــــــــ


 • 0 • under_world  
 • عضو از 1396/7/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7

 • 1

نقل از: mi-244


نقل از: mi-244
نقل از: under_world
نقل از: mi-244
نقل از: پسرم.از.بابل شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها

اینجا جای ساندیس خورا نیست . البته هست و مطمئنم خیلی هاتون بدون اینکه هویت اصلیتون لو بره توی این سایت در حال ارضا کردن تمایلات عجیب و غریب هستید،اما جای موعظه و امر به معروف نیست.ضمنا همونطوری که رژیم آخوندی به سیاست دخول کرده، این سایت هم مجازه به مسائلی مثل دین و سیاست و علی الخصوص رهبری ، دخول کنه . خوش اومدی .

پسرم تو به این چیزا کار نداشته باش همین که با تاکسیت کاسبی میکنی و نون در میاری کوفت کنی بسه برات تا حالا تو تاکسیت سوژه به تورت میخورده میگاییدی ولی یهو دیدی گشت ارشاد اومد تو تاکسی تو صندوق عقبت باتون تو کیونت جا کرد مواظب باش

پسرم ! من سنم اونقدری هست که بتونم بابات باشم.نون پاک در میارم نوش جونم باشه،مثل شما حروم خورا نامرد و آدم فروش نیستم که پول آدم فروشی و دروغ و ریا سر سفره ببرم و شیکم زن و بچه مو با مال مردم پر کنم.گشت ارشادم تا حالا اینو خورده،از این به بعد هم میخوره.

فرزندم هنوز مونده قدت به پشمام برسه من 45 سالمه از 17 سالگیم جون کندم تا به اینجا رسیدم پس کسشر نباف که میبافمت من واسه خوردن نون حلال صب تا شب تو مغازم جون میکنم تو با تاکسیت منم ساطور و چاقو به دست تو مغازم رفیق که زیاد دارم به خاطر رفیق دو ماه زندان هم خوابیدم و زن و بچم آواره موندن آدم فروشی از پس آدمای ناموس فروش و گی و متجاوز و... مثل تو برمیاد نه من من از سیاست چیزی سرم نمیشه و نمیخام هم بشه از نظام جمهوری اسلامی هم راضی هستم


ـــــــــــ


 • 0 • mi-244  

 • عضو از 1396/5/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 229

 • 235

نقل از: under_world


نقل از: under_world
نقل از: mi-244
نقل از: under_world
نقل از: mi-244
نقل از: پسرم.از.بابل شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها

اینجا جای ساندیس خورا نیست . البته هست و مطمئنم خیلی هاتون بدون اینکه هویت اصلیتون لو بره توی این سایت در حال ارضا کردن تمایلات عجیب و غریب هستید،اما جای موعظه و امر به معروف نیست.ضمنا همونطوری که رژیم آخوندی به سیاست دخول کرده، این سایت هم مجازه به مسائلی مثل دین و سیاست و علی الخصوص رهبری ، دخول کنه . خوش اومدی .

پسرم تو به این چیزا کار نداشته باش همین که با تاکسیت کاسبی میکنی و نون در میاری کوفت کنی بسه برات تا حالا تو تاکسیت سوژه به تورت میخورده میگاییدی ولی یهو دیدی گشت ارشاد اومد تو تاکسی تو صندوق عقبت باتون تو کیونت جا کرد مواظب باش

پسرم ! من سنم اونقدری هست که بتونم بابات باشم.نون پاک در میارم نوش جونم باشه،مثل شما حروم خورا نامرد و آدم فروش نیستم که پول آدم فروشی و دروغ و ریا سر سفره ببرم و شیکم زن و بچه مو با مال مردم پر کنم.گشت ارشادم تا حالا اینو خورده،از این به بعد هم میخوره.

فرزندم هنوز مونده قدت به پشمام برسه من 45 سالمه از 17 سالگیم جون کندم تا به اینجا رسیدم پس کسشر نباف که میبافمت من واسه خوردن نون حلال صب تا شب تو مغازم جون میکنم تو با تاکسیت منم ساطور و چاقو به دست تو مغازم رفیق که زیاد دارم به خاطر رفیق دو ماه زندان هم خوابیدم و زن و بچم آواره موندن آدم فروشی از پس آدمای ناموس فروش و گی و متجاوز و... مثل تو برمیاد نه من من از سیاست چیزی سرم نمیشه و نمیخام هم بشه از نظام جمهوری اسلامی هم راضی هستم

باز یه متوهم دیگه،باز یه شاخ مجازی دیگه .... حتما اینجا اومدی دنبال عکسای زن و بچه ت بگردی و نظر بقیه گی ها و ناموس فروش ها رو در موردشون بشنوی و به مقام والای ارگاسم نائل بشی ؟ نه ؟ از جمهوری اسلامی راضی هستی ، پس برو بکپ توی همون عن دونی ای که به عنوان جیره آدم فروشی و حروم خوری دادن بهت و سرت تو کار خودت باشه .


ـــــــــــ


 • 1 • under_world  
 • عضو از 1396/7/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7

 • 1

نقل از: mi-244


نقل از: mi-244
نقل از: under_world
نقل از: mi-244
نقل از: under_world
نقل از: mi-244
نقل از: پسرم.از.بابل شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها

اینجا جای ساندیس خورا نیست . البته هست و مطمئنم خیلی هاتون بدون اینکه هویت اصلیتون لو بره توی این سایت در حال ارضا کردن تمایلات عجیب و غریب هستید،اما جای موعظه و امر به معروف نیست.ضمنا همونطوری که رژیم آخوندی به سیاست دخول کرده، این سایت هم مجازه به مسائلی مثل دین و سیاست و علی الخصوص رهبری ، دخول کنه . خوش اومدی .

پسرم تو به این چیزا کار نداشته باش همین که با تاکسیت کاسبی میکنی و نون در میاری کوفت کنی بسه برات تا حالا تو تاکسیت سوژه به تورت میخورده میگاییدی ولی یهو دیدی گشت ارشاد اومد تو تاکسی تو صندوق عقبت باتون تو کیونت جا کرد مواظب باش

پسرم ! من سنم اونقدری هست که بتونم بابات باشم.نون پاک در میارم نوش جونم باشه،مثل شما حروم خورا نامرد و آدم فروش نیستم که پول آدم فروشی و دروغ و ریا سر سفره ببرم و شیکم زن و بچه مو با مال مردم پر کنم.گشت ارشادم تا حالا اینو خورده،از این به بعد هم میخوره.

فرزندم هنوز مونده قدت به پشمام برسه من 45 سالمه از 17 سالگیم جون کندم تا به اینجا رسیدم پس کسشر نباف که میبافمت من واسه خوردن نون حلال صب تا شب تو مغازم جون میکنم تو با تاکسیت منم ساطور و چاقو به دست تو مغازم رفیق که زیاد دارم به خاطر رفیق دو ماه زندان هم خوابیدم و زن و بچم آواره موندن آدم فروشی از پس آدمای ناموس فروش و گی و متجاوز و... مثل تو برمیاد نه من من از سیاست چیزی سرم نمیشه و نمیخام هم بشه از نظام جمهوری اسلامی هم راضی هستم

باز یه متوهم دیگه،باز یه شاخ مجازی دیگه .... حتما اینجا اومدی دنبال عکسای زن و بچه ت بگردی و نظر بقیه گی ها و ناموس فروش ها رو در موردشون بشنوی و به مقام والای ارگاسم نائل بشی ؟ نه ؟ از جمهوری اسلامی راضی هستی ، پس برو بکپ توی همون عن دونی ای که به عنوان جیره آدم فروشی و حروم خوری دادن بهت و سرت تو کار خودت باشه .

نه خبر دادن زنت اینجاس اومدم مخشو بزنم فردا تا دسته ساطور بکنم کیونش عکس و فیلمشو بذارم برو بکس شهوانی یه کف دستی بزنن مرتیکه نون نظام رو میخوری تو خیابون های مملکت که به زحمات نظام الان امنه و مثل سوریه و عراق نیست داری نون در میاری کوفت میکنی معلومه حاصل تجاوز مغول به عربی که نمک میخوری و نمکدون میشکنی


ـــــــــــ


 • 0 • keyvan_net  

 • عضو از 1396/5/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 38

 • 22

بله


نقل از: DEANW بزرگترین ایرادی که به شهوانی میتونم بگیرم حذف نکردن اکانت افراد زیر 18 سال هستش

کاملا" موافقم.ولی این تنها ایرادش نیست


ـــــــــــ

شخصیت و ادب از لذت سکس کم نمیکنه به طرف مقابلتون احترام و اعتماد هدیه کنید • 0 • under_world  
 • عضو از 1396/7/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7

 • 1

نقل از: DEANW


نقل از: DEANW بزرگترین ایرادی که به شهوانی میتونم بگیرم حذف نکردن اکانت افراد زیر 18 سال هستش

آفرین فرزندم فهمیدم 19 سالت شده و زیر 18 نیستی ولی به نکته ی بسیار مزخرفی اشاره نمودی اگه اکانت اینارو حذف کنه چی میشه مگه؟خوب بدون اکانت میان کف دستی بزنن فرقش اینه نمیتونن نظر بدن


ـــــــــــ


 • 0 • DarkWeb  

 • عضو از 1394/10/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3159

 • 2704

عجب وضعی ها!


وای بازم یه شستوشو شده ی مغزی اومد حرف زد!

عاغا یا خانوم یا هر چی که هستی! تو رو به هر چی میپرستی !

اول یکم تحقیق کن ، منابعت رو گسترش بده

بعد به لز و گی و میسترس و اسلیو بگو مریض! یا بیمار جنسی!

وقتی حتی نمیدونی فانتزی جنسی چیه!

اگه شما افریده خدا هستی! میکروب و لجن و انگل هم افریده خداست!

بجای ادمین ، دست به دامن خدات شو!


ـــــــــــ

در عصر ما دیگر چیزی به نام فاصله گرفتن از سیاست وجود ندارد. همه چیز سیاسی است و سیاست توده ای از دروغ، بهانه جویی، حماقت، نفرت و اسکیزوفرنی است. جورج اورول • 2 • DarkWeb  

 • عضو از 1394/10/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3159

 • 2704

.....


اصن فاز این هایی که موافق استارتر تاپیک هستن رو درک نمیکنم!

اگه با روش ادمین و محتوای سایت مخالفید ، پس چرا عضو میشید؟

مطمئنید اون قانون که میگه زیر ۱۸ سال نباید عضو بشن رو دیدید؟

یا اون قانون که میگه اینجا دین و ایمان نداریم(البته خلاصشو گفتم :دی)

دقیقا وات د فاز ؟ (biggrin)


ـــــــــــ

در عصر ما دیگر چیزی به نام فاصله گرفتن از سیاست وجود ندارد. همه چیز سیاسی است و سیاست توده ای از دروغ، بهانه جویی، حماقت، نفرت و اسکیزوفرنی است. جورج اورول • 3 • shadow69  

 • عضو از 1395/10/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4073

 • 7279

shadow


نقل از: پسرم.از.بابل شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها

ﻧﺎﻣﻮﺳﻦ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻛﻴﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﻮ ﺗﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻛﻴﺮﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﺻﻞ ﻣﻴﺸﻲ؟؟؟؟؟
ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﮔﻮﺯﻣﺎﻱ ﻭﻻﻳﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺴﺖ ﺍﻧﺪﻱ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻴﺮﻩ ﻣﺎﻟﻴﺪﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻲ
ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﺍﺯﺍﺩﻩ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍﺵ ﭼﻮﺏ ﺗﻮ ﻛﻴﻮﻧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻧﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﺭ ﺍﺭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺷﺮﺗﺖ ﺑﺮﻭ ﺳﺎﻳﺘﺎﻱ ﺍﺧﻮﻧﺪﻱ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ.


ـــــــــــ

انسان تنها بود، خدا رو آفرید...

@majlooqin • 0 • mi-244  

 • عضو از 1396/5/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 229

 • 235

نقل از: under_world


نقل از: under_world
نقل از: mi-244
نقل از: under_world
نقل از: mi-244
نقل از: under_world
نقل از: mi-244
نقل از: پسرم.از.بابل شک نکنید درست میگه، مطمئنم مدیر ای سایت و عوامل اصلیش از جای دیگه خط میگیرن و بدنبال نابود کردن جوونا ما هستن، یکم آدم فکر کنه راحت این قضیه رو متوجه میشه، شما ببینید چه قدر بر ضد دین و رهبری دارن تلاش میکنن، درصورتیکه این یه سایت کاملا سکسیه و وظیفش این نیست که به سیاست ورود کنه، مطمئن باشید پشت این سایت کسایی هستن که قصدشون نابودی این مملکته، به خدا قسم کلی از داستان ها رو خودشون مینویسن تا ما رو ترغیب کنن به محارممون پیشنهاد بدیم و بی غیرت بشیم، جوونای ما خییییییلی ساده هستن و به راحتی میشه گولشون زد ولی بچه ها توروخدا یکم فکر کنید، باور کنید این سایت و بزرگاش همش از عوامل دشمنن، این بیچاره رو هم حذف کردن چون بهشون انتقاد کرد حالا خودشون میگن چرا مسئولین انتقاد پذیر نیستن، مطمئن باشید منم به خاطر این حرفا حذف میشم و اینم یکی دیگه از نشونه های درستی حرف منه، فقط تورو خدا عاقل باشید بچه ها

اینجا جای ساندیس خورا نیست . البته هست و مطمئنم خیلی هاتون بدون اینکه هویت اصلیتون لو بره توی این سایت در حال ارضا کردن تمایلات عجیب و غریب هستید،اما جای موعظه و امر به معروف نیست.ضمنا همونطوری که رژیم آخوندی به سیاست دخول کرده، این سایت هم مجازه به مسائلی مثل دین و سیاست و علی الخصوص رهبری ، دخول کنه . خوش اومدی .

پسرم تو به این چیزا کار نداشته باش همین که با تاکسیت کاسبی میکنی و نون در میاری کوفت کنی بسه برات تا حالا تو تاکسیت سوژه به تورت میخورده میگاییدی ولی یهو دیدی گشت ارشاد اومد تو تاکسی تو صندوق عقبت باتون تو کیونت جا کرد مواظب باش

پسرم ! من سنم اونقدری هست که بتونم بابات باشم.نون پاک در میارم نوش جونم باشه،مثل شما حروم خورا نامرد و آدم فروش نیستم که پول آدم فروشی و دروغ و ریا سر سفره ببرم و شیکم زن و بچه مو با مال مردم پر کنم.گشت ارشادم تا حالا اینو خورده،از این به بعد هم میخوره.

فرزندم هنوز مونده قدت به پشمام برسه من 45 سالمه از 17 سالگیم جون کندم تا به اینجا رسیدم پس کسشر نباف که میبافمت من واسه خوردن نون حلال صب تا شب تو مغازم جون میکنم تو با تاکسیت منم ساطور و چاقو به دست تو مغازم رفیق که زیاد دارم به خاطر رفیق دو ماه زندان هم خوابیدم و زن و بچم آواره موندن آدم فروشی از پس آدمای ناموس فروش و گی و متجاوز و... مثل تو برمیاد نه من من از سیاست چیزی سرم نمیشه و نمیخام هم بشه از نظام جمهوری اسلامی هم راضی هستم

باز یه متوهم دیگه،باز یه شاخ مجازی دیگه .... حتما اینجا اومدی دنبال عکسای زن و بچه ت بگردی و نظر بقیه گی ها و ناموس فروش ها رو در موردشون بشنوی و به مقام والای ارگاسم نائل بشی ؟ نه ؟ از جمهوری اسلامی راضی هستی ، پس برو بکپ توی همون عن دونی ای که به عنوان جیره آدم فروشی و حروم خوری دادن بهت و سرت تو کار خودت باشه .

نه خبر دادن زنت اینجاس اومدم مخشو بزنم فردا تا دسته ساطور بکنم کیونش عکس و فیلمشو بذارم برو بکس شهوانی یه کف دستی بزنن مرتیکه نون نظام رو میخوری تو خیابون های مملکت که به زحمات نظام الان امنه و مثل سوریه و عراق نیست داری نون در میاری کوفت میکنی معلومه حاصل تجاوز مغول به عربی که نمک میخوری و نمکدون میشکنی

من مجردم.غسل واجب شدی ساندیس خور عزیز.چون ریدی . نظام بی پایه و اساس جمهوری آخوندی به برکت امثال ماست که سر پا ایستاده و اگه منه راننده نبودم ، اگه منه کارگر نبودم،وضعیت این عرب زاده ها الان در حد جمهوری جیبوتی بود.حالا بزن به چاک


ـــــــــــ


 • 0 • shadow69  

 • عضو از 1395/10/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4073

 • 7279

shadow


ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻳـﮕﺮ ﻣﺘﻮﺣﻤﺎ ﻋﺎﺭﺿﻢ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺩﻣﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺴﻲ ﺭﻭ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎﭘﻴﻜﺎﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﻴﺸﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﺴﻤﻴﺦ ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺬﻑ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﺭﻧﮕﻪ ﻛﻪ ﺍﺩﻣﻴﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺒﻴﻨﻪ ﺣﺬﻓﻢ ﻛﺮﺩ


ـــــــــــ

انسان تنها بود، خدا رو آفرید...

@majlooqin • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

نظر شما در مورد همجنسگرایان چیست؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «