ازدواج دختر 13 سالهسلام خدمت دوستان آیا ازدواج با دختر 13 ساله کاری درست یا که این امر جنایت می دانید


لطفا نظر دهید.


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • dara joon  
 • عضو از 1391/7/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 118

 • 126

دختر 13 ساله طفل معصوم وقت بازی اشه ...وقت ازدواجش...


دختر 13 ساله طفل معصوم وقت بازی اشه ...وقت ازدواجش نیست ....خودش هم احتمالا راضی نیست


ـــــــــــ


 • 2صدرحمت به جنایت


از جنایت هم کلی اونطرف تره اخه که چی اثبات میشه از یک دختر بچه بی دفاعی که کل اینده اش قرار نابود بشه این کجاش انسانیته


ـــــــــــسکس در نهایت اوج لذت فقط ادم با تجربه توی سکس میخواد وگرنه توی خود ارضایی که همه صاحب سبک هستن... (clap) **** • 1من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه...


من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله


ـــــــــــ

غریبگی نکن / نکن غریبگی پسرم / اینجا خاور میانه است و هرکجای خاک را بکنی دوستی عزیزی برادری بیرون می زند / / • 4نقل از: نابخشودنی++


نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله

شوهر شما چند بزرگ تره


ـــــــــــ


 • 0نقل از: ahmadreza1377dagh


نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال


ـــــــــــ

غریبگی نکن / نکن غریبگی پسرم / اینجا خاور میانه است و هرکجای خاک را بکنی دوستی عزیزی برادری بیرون می زند / / • 0نقل از: نابخشودنی++


نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال

خب شما که گفتی دهنت سرویس شده به خاطر اختلاف زیاد هم هستش و شوهر شما فکر کرده با یکی یک سال کوچک تر از خودش ازدواج کرده


ـــــــــــ


 • 0نقل از: ahmadreza1377dagh


نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال

خب شما که گفتی دهنت سرویس شده به خاطر اختلاف زیاد هم هستش و شوهر شما فکر کرده با یکی یک سال کوچک تر از خودش ازدواج کرده

7 سال اختلاف سنی زیاد نیس نرماله نه چون ازدواج کلی مسئولیت واسه آدم داره که تو سن کم سخت میشه از پسش بر اومد


ـــــــــــ

غریبگی نکن / نکن غریبگی پسرم / اینجا خاور میانه است و هرکجای خاک را بکنی دوستی عزیزی برادری بیرون می زند / / • 1نقل از: نابخشودنی++


نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال

خب شما که گفتی دهنت سرویس شده به خاطر اختلاف زیاد هم هستش و شوهر شما فکر کرده با یکی یک سال کوچک تر از خودش ازدواج کرده

7 سال اختلاف سنی زیاد نیس نرماله نه چون ازدواج کلی مسئولیت واسه آدم داره که تو سن کم سخت میشه از پسش بر اومد

پس شما هفت سال کوچکتر تایید میکنید


ـــــــــــ


 • 0نقل از: ahmadreza1377dagh


نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال

خب شما که گفتی دهنت سرویس شده به خاطر اختلاف زیاد هم هستش و شوهر شما فکر کرده با یکی یک سال کوچک تر از خودش ازدواج کرده

7 سال اختلاف سنی زیاد نیس نرماله نه چون ازدواج کلی مسئولیت واسه آدم داره که تو سن کم سخت میشه از پسش بر اومد

پس شما هفت سال کوچکتر تایید میکنید

سن مهم نیس به نظرم


ـــــــــــ

غریبگی نکن / نکن غریبگی پسرم / اینجا خاور میانه است و هرکجای خاک را بکنی دوستی عزیزی برادری بیرون می زند / / • 0نقل از: نابخشودنی++


نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال

خب شما که گفتی دهنت سرویس شده به خاطر اختلاف زیاد هم هستش و شوهر شما فکر کرده با یکی یک سال کوچک تر از خودش ازدواج کرده

7 سال اختلاف سنی زیاد نیس نرماله نه چون ازدواج کلی مسئولیت واسه آدم داره که تو سن کم سخت میشه از پسش بر اومد

پس شما هفت سال کوچکتر تایید میکنید

سن مهم نیس به نظرم

دختر 13 ساله خوبه با یک پسر حداکثر 15 ساله ازدواج کنه


ـــــــــــ


 • 0نقل از: ahmadreza1377dagh


نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال

خب شما که گفتی دهنت سرویس شده به خاطر اختلاف زیاد هم هستش و شوهر شما فکر کرده با یکی یک سال کوچک تر از خودش ازدواج کرده

7 سال اختلاف سنی زیاد نیس نرماله نه چون ازدواج کلی مسئولیت واسه آدم داره که تو سن کم سخت میشه از پسش بر اومد

پس شما هفت سال کوچکتر تایید میکنید

سن مهم نیس به نظرم

دختر 13 ساله خوبه با یک پسر حداکثر 15 ساله ازدواج کنه

ولی معمولا با اختلاف سنی خیلی بیشتری ازدواج میکنه چون پسر 15 ساله دانش آموزی بیش نیست چطور میخواد خرج ی زندگی رو بده و ادارش کنه


ـــــــــــ

غریبگی نکن / نکن غریبگی پسرم / اینجا خاور میانه است و هرکجای خاک را بکنی دوستی عزیزی برادری بیرون می زند / / • 0نقل از: نابخشودنی++


نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال

خب شما که گفتی دهنت سرویس شده به خاطر اختلاف زیاد هم هستش و شوهر شما فکر کرده با یکی یک سال کوچک تر از خودش ازدواج کرده

7 سال اختلاف سنی زیاد نیس نرماله نه چون ازدواج کلی مسئولیت واسه آدم داره که تو سن کم سخت میشه از پسش بر اومد

پس شما هفت سال کوچکتر تایید میکنید

سن مهم نیس به نظرم

دختر 13 ساله خوبه با یک پسر حداکثر 15 ساله ازدواج کنه

ولی معمولا با اختلاف سنی خیلی بیشتری ازدواج میکنه چون پسر 15 ساله دانش آموزی بیش نیست چطور میخواد خرج ی زندگی رو بده و ادارش کنه

بله واقیعت ماجرا این است و ظلمی در حق دختران مگر اینکه اون اقایی که با یه همچین دخترایی ازدواج میکنه باید با همه رفتاراشون کنار بیاد تا لطمه روحی نبینن


ـــــــــــ


 • 1نقل از: kirhana


نقل از: kirhana من دختر عمه ۱۲ سالشو خود ارضایی میکنه اگر شوهر کنه که بهتره نیاز آدمه اتفاقا بچه ۱۳ ساله همه چی رو خوب حالیشه و فقط نباید حامله بشه

تو از کجا میدونی خودرضایی میکنه


ـــــــــــ


 • 0نقل از: kirhana


نقل از: kirhana ولی به روش نیووردم

خوب کاری میکنی برای اینکه ممکنه از تو بدش بیاد بعد این قضیه مال چند سال پیشه


ـــــــــــ


 • 0 • Ehdima  

 • عضو از 1397/11/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 73

 • 33

نقل از: ahmadreza1377dagh


نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال

خب شما که گفتی دهنت سرویس شده به خاطر اختلاف زیاد هم هستش و شوهر شما فکر کرده با یکی یک سال کوچک تر از خودش ازدواج کرده

7 سال اختلاف سنی زیاد نیس نرماله نه چون ازدواج کلی مسئولیت واسه آدم داره که تو سن کم سخت میشه از پسش بر اومد

پس شما هفت سال کوچکتر تایید میکنید

سن مهم نیس به نظرم

دختر 13 ساله خوبه با یک پسر حداکثر 15 ساله ازدواج کنه

فاصله سنی تا ۸ سال بیشتر نباشه کاملا نرمال چون مرد هرچی سنش بالاتر باشه پخته تر میشه وقتی مرد از زن ۱ یا دو سال بزرگتر باشه زن ها حس مادری دارن تا همسری ازدواج با دختر بالای ۱۵ سال هم منطقی به نظرم حداقل از نظر جسمی میتونه ازدواج کنه از نظر عقلی هم بستگی به خود دختر و فهمش داره


ـــــــــــ

 • 0خوبه دیگه داداش از وقت ازدواجش هم گذشته الان...


خوبه دیگه داداش از وقت ازدواجش هم گذشته الان ترشیده شده سیزده سال رسما پیر دختره


ـــــــــــ

کووووون • 0نظرات بیشتر لطفا


نظرات بیشتر لطفا...


ـــــــــــ


 • 0نقل از: Ehdima


نقل از: Ehdima
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++
نقل از: ahmadreza1377dagh
نقل از: نابخشودنی++ من که 16 سالگی ازدواج کردم دهنم سرویس شده چه برسه بچه 13 ساله
شوهر شما چند بزرگ تره

7 سال

خب شما که گفتی دهنت سرویس شده به خاطر اختلاف زیاد هم هستش و شوهر شما فکر کرده با یکی یک سال کوچک تر از خودش ازدواج کرده

7 سال اختلاف سنی زیاد نیس نرماله نه چون ازدواج کلی مسئولیت واسه آدم داره که تو سن کم سخت میشه از پسش بر اومد

پس شما هفت سال کوچکتر تایید میکنید

سن مهم نیس به نظرم

دختر 13 ساله خوبه با یک پسر حداکثر 15 ساله ازدواج کنه

فاصله سنی تا ۸ سال بیشتر نباشه کاملا نرمال چون مرد هرچی سنش بالاتر باشه پخته تر میشه وقتی مرد از زن ۱ یا دو سال بزرگتر باشه زن ها حس مادری دارن تا همسری ازدواج با دختر بالای ۱۵ سال هم منطقی به نظرم حداقل از نظر جسمی میتونه ازدواج کنه از نظر عقلی هم بستگی به خود دختر و فهمش داره

ابولا به این نظرت روشنمون کردی

.


ـــــــــــ


 • 0.


.


ـــــــــــ


 • 0کسی انمی خوات نظر جدیدی ثبت کنه


کسی نمی خوات نظر جدیدی ثبت کنه


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

میخواهید پس از دریافت پیام خصوصی، ایمیل آگاهسازی دریافت کنید؟


نمایش نتایج


آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «