از کجا بفهمید قصد لاس زدن دارد؟

1401/03/26

چطور بفهمید دختری به شما نخ میدهد؟ 20 نشانه‌ی بی خطا!

مقاله‌ای از BETHANY LOCKE


اینکه تشخیص بدهید دختری به شما نخ میدهد یا خیر امر آسانی نیست.
آیا تنها قصد دارد رابطه‌ای دوستانه داشته باشد یا چیزی فراتر مد نظرش است؟

شاید خودتان هم اهمیت تشخیص نخ دادن دختران را متوجه نشوید، اما این یک مهارت منحصر بفرد است. در غیر اینصورت، ممکن است دوستانه بودنش را با چیز دیگری اشتباه بگیرید و خودتان را خجالت‌زده کنید!
اگر نظرتان به دختری بانمک جلب شده، مشخصاً میخواهید در اسرع وقت بفهمید که آیا او نیز همین حس را نسبت به شما دارد یا خیر. مرز باریکی میان دوستی و لاس‌زنی وجود دارد و اگر به‌موقع متوجه نخ دادن یک دختر نشوید، ممکن است شانس داشتن قراری عاشقانه با او را از دست بدهید!
درحالیکه لاس زدن به تنهایی بیانگر همه چیز نیست، نشانۀی پر قوتی است بر آنکه کسی به شما علاقه‌مند است یا خیر. در واقع، لاس زدن از نخستین اقداماتی است که برای نشان دادن علاقه‌ی خود به شما انجام میدهند.

چرا مهم است که بفهمید دختری برایتان دلبری میکند؟
وقتی نشانه‌ها را بشناسید، میتوانید از آنان بعنوان جاپایی جهت قدم نهادن به سوی شخص موردعلاقه‌ی خود استفاده کنید. شاید به یکی از لطیفه‌هایی که پراندید خندید یا بطور غیرعمد دستتان را لمس کرد. از چنین چیزی میتوانید اینطور برداشت کنید که شما را تنها بعنوان دوست نمیبیند و چیزی بیشتر میخواهد.
درحالیکه ممکن است مستقیماً این را اظهار نکند، اعمال و نشانه‌های بدنی‌اش بسیار رسا‌تر از هر سخن مستقیمی خواهند بود. اگر بدانید چطور تلاش دختری برای بردن دلتان را تشخیص دهید، این امر در زندگی عاطفی‌تان بسیار مطلوب خواهد بود! در انتها، خواهید توانست سرنخ‌هایی که دختری بر شما حواله میکند تشخیص دهید تا حرکتی بزنید!

از کجا بدانید قصد بردن دلتان را دارد، یا اسیر نمودنتان در “منطقه‌ی دوستی” (Friendzone) ؟
اینکه تشخیص دهید دختری واقعاً قصد دلبری دارد آسان‌ترین کار نیست. اما برای پسران بسیار آسان است که نشانه‌های دلبری کردن دختری را حتی وقتی کاملاً واضح است، نادیده بگیرند! زیرا گمان میکنند دختر موردنظر تنها قصد بازیگوشی دوستانه دارد.
درک و تشخیص این موضوع که دختری با شما دوستانه است یا دلبرانه، میتواند بسیار دشوار و نیازمند مهارت باشد.
دلتان میخواهد بدانید آیا شما را در “منطقه‌ی دوستی” محصور کرده یا چیزی فراتر از آن در نظرش است؟
پس اگر کرشمه آمدنش برایتان جای سؤال است، حواستان به این نشانه‌ها باشد:

1. با موی خود بازی میکند
لمس موهایش نشان خوبیست از اینکه برایتان عشوه می‌آید.
البته اگر حتی در زمان تنهایی، بطور مداوم با موی خود بازی میکند، تارهایش را میان انگشتانش میپیچاند، به سمتی دیگر میکشاند و یا پشت گوش خود قرار میدهد، چنین زبان بدنی حاکی از دستپاچه و مضطرب بودن اوست.
اما اگر متوجه شوید که زمان صحبت کردن با شما و در کنارتان چنین رفتاری از خود نشان میدهد، پس برایتان عشوه می‌آید. این یکی از نشانه‌های محکم دال بر دلبری کردنش برای شماست.
لمس گردن و نواحی اطراف ترقوه نیز به همین معنی است، پس حواستان باشد!

2. تماس چشمی‌اش را با شما حفظ میکند
تماس چشمی یکی از نشانه‌های بارز دلبریست. اصلاً اگر شما را تنها بعنوان یک “دوست” میبیند چه دلیلی دارد دیدگانش را به چشمانتان بدوزد؟ این موضوع چه در صورتی که از دو سوی مخالف یک اتاق به هم نگاه کنید و چه مستقیماً و از روبروی هم، صادق است. اگر مکث کند و بدون زدن حرفی تنها به چشمانتان خیره شود، قطعاً میخواهد به شما بفهماند که مجذوبتان شده است. بیخود نیست که میگویند: «چشم همچون پنجره‌ای به روی سرشت است!»

3. بسیار میخندد
برای دختران، این کاملاً عادیست که تمام مدت درحال خندیدن باشند. اما اگر وقتی در اطراف شماست بیشتر هم بخندد، پس قصد دلبری دارد. در راه فهمیدن اینکه دختری برایتان عشوه می‌آید، به صدای خنده‌اش توجه کنید و ببینید آیا با خنده‌اش در کنار دیگران یکسان است یا صدای نازک‌تری دارد؟
آیا همیشه به شوخی‌هایتان میخندد؟ شما را بامزه میپندارد؟ وقتی میخندد ناخودآگاه دستانش را بر دست شما میگذارد؟ چنین چیزهاییست که نشان میدهند دوستی است یا دلبری!
دختران عاشق مردان شوخ‌طبع هستند و خندیدنشان به‌شکلی رسا گویای احساساتشان خواهد بود.
`
4. شما را لمس میکند
چه باورتان بشود چه نه، او آنقدر هم دست و پا چلفتی نیست که مدام دستش به شما بخورد! واضح‌ترین نشانه‌ای که از دلبری یک دختر میتوانید ببینید، زمانیست که عملاً از حصار ارتباط لمسی عبور میکند.
اگر دستش را دراز میکند تا بازو یا دستتان را لمس کند یا به‌شکلی بازیگوشانه با شما برخورد میکند و یا در آغوشتان میگیرد، این‌ها علائمی پراطمینان از آنند که برایتان عشوه می‌آید و میخواهد مسائل را به جلو ببرد.

5. همیشه پاسخگوست
اگر به او در شبکه‌های مجازی پیام میدهید و او همیشه به سرعت و بشکل مداوم به پیامتان پاسخ میدهد، این دیگر نشان دوستی خالصانه نیست. تنها وقتی دختری واقعا به شما علاقه دارد توجهش را تمام و کمال به شما میدهد!
او حتی یک ثانیه هم فرصتش را برای صحبت با شما از دست نمیدهد. اگر به شما به‌سرعت پاسخ میدهد و منتظرتان نمیگذارد، بدین معناست که به شما علاقمند است و میخواهد دلتان را ببرد.

6. خودش اول تماس میگیرد
اگر منتظر نمیماند که خودتان به او پیام دهید یا تماس بگیرید و خودش دست به کار میشود، میخواهد بفهماند که به شما علاقه دارد. وقتی میخواهید دلبری کردن دختری را تشخیص دهید، بدانید دختری که به شما علاقمند است از برداشتن قدم نخست هراسی ندارد.
او برای تماس گرفتن با شما، پیام دادن و یا دعوتتان به گشت و گذار، درنگ نمیکند. هرچه باشد اکنون قرن 21 است! اگر خاطرتان را میخواهد چرا خودش حرکت اول را انجام ندهد؟ مگر نه؟

7. مشتاق ملاقات است
مدام پیشنهاد دیدنتان را میدهد؟ حتی اگر بطور اتفاقی نیز با هم برخورد میکنید؟ اگر متوجه شوید که او مدام بدنبال راهی برای ملاقات شما در اوقات خارج از برنامه است، پس دل به شما باخته!
ممکن است بهانه‌اش پروژه‌ی مدرسه باشد یا اینکه چیزی نزد شما جا گذاشته (حتی وقتی اینچنین نیست).

8. شما را به شوخی میگیرد!
این یکی از نشانه‌های بارز لاس‌زنی است که اغلب مردم با دوستی اشتباه میگیرند. وقتی او به خود زحمت اذیت کردن و به شوخی گرفتن شما را میدهد، واضح است که با شما لاس میزند!
اگر شما نیز به او علاقه دارید برای تلافی شوخی‌هایش درنگ نکنید! جفت پسران و دختران از ترفندِ سربه‌سر گذاشتن برای ابراز علاقه‌ی خود به کسی که دوستش دارند، استفاده میکنند.

9. بحث را به مسائل جنسی میکشاند
آیا مدام صحبت‌هایتان را به حرف‌های سکسی میکشاند؟ یا به “شوخی” میگوید چه زوج خوبی میشدید؟ اگر تا حالا لاس نزدید یا از پشت کوه آمدید باید بگویم این مشخصاً لاس زدن است!
دوستان عادی بدون دلیل درمورد مسائل جنسی به شوخی نمیپردازند. او ممکن است به فراتر از دوست بودن اشاره داشته باشد.

10. از شما تعریف و تمجید میکند
اگر همیشه میگوید از ظاهرتان خوشش می‌آید یا هوش، شوخ‌طبعی و استعدادتان را تمجید میکند، به این خاطر است که از نظرش شما فرد محشری هستید و امیدوار است به او پیشنهاد دهید!
در فهمیدن اینکه دختری به شما نخ میدهد یا خیر، حواستان به تعریف‌هایی که از شما میکند باشد. اگر این کار را انحصاراً برای شما و نه افراد دیگر انجام میدهد، مطمئناً به شما علاقه دارد! او در تلاش است که از راه تعریف و تمجید توجهتان را بدست بیاورد.

11. شما را به تمجید از خویش وا میدارد
اگر بخواهد لاس بزند، به شما فرصت‌های زیادی میدهد که هندوانه زیربغلش بگذارید. حرف هایی نظیر “چه فکری راجع‌به موهام میکنی؟” و “به نظرت این تاپ بهم میاد؟” از این جمله اند.
اگر شما نیز به او علاقه دارید، سرنخ را دریافت کنید و به او بگویید چقدر امروز زیبا شده و به جزئیات ظاهری‌اش اشاره کنید. این حرف مطمئناً روزش را خواهد ساخت!

12. قلقلکتان میدهد
میخواهد لمستان کند اما نمیخواهد زیادی آشکار شود که دوستتان دارد؛ چون نمیداند چه واکنشی خواهید داد! پس کار مشخصی که میتواند انجام دهد چیست؟
دقیقاً! قلقلکتان بدهد!
بهترین ویژگی این کار همین است که علاقه اش را رو نمیکند (مگر اینکه خودتان متوجه شوید البته).
البته ممکن است تنها قصد بازیگوشی داشته باشد اما در اغلب اوقات، تلاش به بردن دلتان به شیوه‌ای نامحسوس دارد!

13. لباس‌هایتان را قرض میگیرد
آیا هودی موردعلاقه‌تان بیشتر دور شانه‌ی اوست تا بر تن شما؟ دختران اغلب این کار را میکنند و این رفتار را در دخترانی که لباس دوست پسرشان را قرض میگیرند نیز مشاهده میکنید. آنان با این کار، حس نزدیکی به شخص پیدا میکنند.
اگر قصد یاد گرفتن تشخیص دلبری دختری را دارید، به این توجه کنید که چقدر لباس‌هایتان را قرض میکند (و یا هرچیز دیگری که بر تن میکنید).

14. سعی میکند خجالتتان بدهد
برخلاف باور عموم، پسران نیز از خجالت سرخ میشوند! اگر او حرفهایی میزند یا کارهایی میکند که لپ‌هایتان گل می‌افتند، پس قصد سنجیدن اوضاع را دارد.
بخصوص وقتی برای مدتی طولانی شما را میشناسد، پس سرخ کردنتان از خجالت برایش آسان خواهد بود چون میداند چه چیزهایی شما را به لبخند وا میدارد و قند در دلتان آب میکند.
اگر هم سرانجام گلگون شدید، این امر به او تضمین میدهد که حستان مشترک است!

15. اطراف شما به ظاهر خود میرسد
دختران همیشه برای دلبری لباس میپوشند، بخصوص وقتی به ملاقات فرد مورد علاقه‌ی خود میروند! در تشخیص اینکه دختری قصد بردن دلتان را دارد، حواستان به نحوه‌ی لباس پوشیدنش در اطرافتان باشد و این لباس را با اوقاتی که در کنار دیگر افراد است مقایسه کنید.
اگر در کنار شما بیشتر روبه‌مُد است، پس در تلاش است که متوجهش شوید!

16. صدایش آرام‌تر میشود
اغلب وقتی زنان به کسی علاقه دارند، حین دلبری برای آنان، صدایشان آرام میشود. مطمئن باشید که حواستان را بر این مورد جمع کنید و اگر متوجه شدید صدایش هنگام صحبت کردن با شما متفاوت است، احتمالاً به این دلیل است که قصد لاس زدن دارد.
این یکی از نشانه‌های ناچیزانگاشته‌ی نخ دادن است، اما قطعاً نشانگر آن است!

17. ناز و خجالتی رفتار میکند
آیا اطراف شما کاملاً بانمک، ملیح و خجالتی به نظر می‌آید؟ او قطعاً بدین طریق میخواهد روی دخترانه و لطیفش را به شما نشان دهد. اگر متوجه شدید که متفاوت رفتار میکند (و در کنار شما، زنانه‌تر)، پس ممکن است بیش از آنچه فکر میکنید از شما خوشش بیاید.
در هر صورت، اصلاً چرا باید رفتارش در اطراف شما تغییر کند، اگر حسی به شما ندارد؟

18. اطراف شما با دیگر پسران شیرین‌زبانی میکند
این از نشانه‌های شناخته‌شده و واضح لاس زدن نیست که مردان از آن آگاه باشند، اما زنان اغلب از این روش استفاده میکنند. در انتها، حسادت و غبطه ابزار استراتژیک قدرتمندی بمنظور بردن دل شخص موردنظر است.
این ممکن است دور از عقل به نظر برسد اما یکی از راه‌های لاس زدن با شما همین است که به جایش با دیگران لاس بزند! مخصوصاً وقتی متوجه میشوید که حین صحبت با مردی دیگر به شما نگاه میکند؛ گویا میخواهد توجه شما را جلب و حسادتتان را برانگیخته کند!

19. از شما سؤالات زیادی میپرسد
وقتی دختری شما را دوست دارد اما نمیخواهد آشکارش کند، تمام صحبت‌هایش بر شما متمرکز میکند و بس. او میخواد شما را عمیقاً بشناسد بلکه بتواند ارتباطی بهتر برقرار کند.
وقتی از شما سؤالاتی شخصی میپرسد و به نظر میرسد خالصانه به زندگیتان علاقمند است، ممکن است همین به منزله‌ی لاس زدن باشد!

20. جزئیات کوچک را به خاطر میسپارد
همانطور که شما حتی کوچکترین جزئیات را درباره‌ی محبوب خود به خاطر می‌آورید، این مسئله برای او نیز صدق میکند. اگر او قهوه‌ی موردعلاقۀ شما و کارهایی که آخر هفته انجام دادید را به ذهن سپرده، پس شاید این تنها دوستانه بودن رابطه‌ نیست که تلاش به ابرازش دارد.
در دانستن اینکه دختری به شما نخ میدهد یا خیر، به این دقت کنند که چطور جزئیات کوچک زندگی شما را به یاد می‌آورد.

پس چطور بفهمیم دختری قصد دلبری دارد؟
اگر نشانه‌ها را میشناسید، پس خواهید توانست تفاوت را میان دلبری‌های یک دختر و رفتار دوستانه‌اش، تشخیص دهید.
در اغلب موارد، او به شوخی‌هایتان میخندد، از محدودیت‌های لمسی عبور میکند، از شما تمجید میکند و هرکاری برای جلب توجهتان انجام میدهد. زیرا در انتها، وقتی کسی را دوست دارید دلتان میخواهد تا جای ممکن متوجهتان شود.

و این هم از این! اگر میخواهید بدانید دختری به شما نخ میدهد یا خیر، کلیدش همین است که عمیقاً دقت کنید! ممکن است تصور کنید تنها رابطه‌ای دوستانه است درحالیکه او به شکلی زیرکانه، میخواهد به شما بفهماند که مجذوبتان شده. پنجره‌ی فرصت شما برای دست‌ به‌ کار شدن گشوده شده است!

منبع

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2022-06-16 19:52:13 +0430 +0430

اینا تو فرهنگ ما جواب نمیده
اگر حوصلشو داشتم یه دستورالعمل مبسوط برای مخ‌زنی ارائه میکردم دقیقا ب اساس فرهنگ خودمون

4 ❤️

2022-06-16 20:00:45 +0430 +0430

تاپیک خوبی بود، مورد لمس و شیرین زبونی با بقیه پسرا رو مخصوصاً تأیید میکنم.😂

پ.ن: آقایون عزیز همانطور که تو مقاله اشاره کردن، هیچ کدوم از اینا صد درصدی نیست.🤰🏻

6 ❤️

2022-06-16 20:33:47 +0430 +0430

↩ morebakakh
ما گوش مون با شماس بفرما

1 ❤️

2022-06-16 20:36:54 +0430 +0430

لزوما قبول ندارم چون دختر عموی من هم دقیقا همین صحبت ها و حرکات رو بجز ۱و ۹ و۱۳

1 ❤️

2022-06-16 21:49:54 +0430 +0430

↩ Shoeib111
دو کلمه نیست که
مثنوی هفتاد من کاغذ میشه
ولی به طور خلاصه باید بگم رفتارهای همه ما چه مرد و چه زن و چه دختر و چه پسر تحت تاثیر محدودیت‌های بی‌دلیل و تعصبات مذهبی و قومی و قبیله‌ایه
برای همینم درک درستش نیاز به تحلیل این اثرات بر هر کسی داره
دخترها از اونجا که بیشتر محدودیت دارن رفتارهای ناهنجار بیشتری نشون میدن
تا اونجا که من فهمیدم دختر‌هایی که دوست دارن تو جامعه آزاد باشن تقریبا همشون از داشتن رابطه استقبال میکنن هر چند که سلیقه‌هاشون متفاوته اما به خاطر عدم شناخت کافی از جنس مخالف نمیتونن انتخاب دقیقی داشته باشن
برای همین همیشه یک سری کلیات رو مطرح میکنن و وارد جزئیات نمیشن
بنابراین اگر کسی بتونه مثلا حس حمایت رو البته واقعی نه با تظاهر و حرکات بچه‌گانه، به دختری انتقال بده، به نظر من صرف نظر از خیلی خصوصیات شخصی و جزئی میتونه ۸۰ درصد مخ یک دختر رو بزنه.
البته از اونجایی که تو جامعه ما پرورش هرگز در کنار آموزش نبوده پسرها هم واقعا بلد نیستن چیزی رو که یک دختر نیاز داره بهش ارائه کنن
من شخصا سالها قبل از ازدواج با یک برخورد اونم به صورت اتفاقی اما واقعی و قلبی میتونم بگم قلب دختری رو که آرزو داشتم مال من بشه و همسرم باشه تسخیر کردم و تا حالا بعد از حدود ۳۰ سال زندگی مشترک دهها بار شنیدم که اون خاطره رو نقل کرده
اینو نمیگم که دلتون بسوزه میگم که برین رو خودتون کار کنین و مرد بودن رو تو وجود خودتون نهادینه کنین
من همین الانم با هر زن و دختری نیم ساعت صحبت کنم میخ خودمو تو ذهنش میکوبم که بهم فکر کنه و اگر دو یا سه بار باهاش هم کلام بشم دیگه قطعا قلبش رو تسخیر میکنم
در حالی که از نظر ظاهری میتونم بگم هیچ خصوصیت چشمگیری ندارم ولی این مهمه که بدونی چی رو چه موقع و با چه لحنی و … بگی
ببخشید پر چونگی کردم

4 ❤️

2022-06-16 22:39:56 +0430 +0430

↩ morebakakh
خب حداقل بگو چی میگی و چچوری حرف میزنی ک میگی میخت کوبیده میشه😂

0 ❤️

2022-06-16 22:56:55 +0430 +0430

↩ Shoeib111
بستگی به مورد داره
همه که یجور نیست
باید از حرف زدنش بفهمی چی بهش بگی
یه مهارت‌هایی نیاز داره برای موفقیت

0 ❤️

2022-06-16 23:20:54 +0430 +0430

مرسین!!

پی نوشت: دیگه طرف باید گاو باشه اینارو نفهمه!!

0 ❤️

2022-06-17 01:53:27 +0430 +0430

بسیار عالی بود!

سوال مهم تر! چگونه این مقاله را به صورت ناشناس به شخص مورد نظر بفرستیم تا متوجه نخ دادن ما شود؟!

0 ❤️

2022-06-17 02:29:48 +0430 +0430

این چه وضع ترجمه کردنه!
نه تنها در این تاپیک و این مطلب بلکه مطالب دیگری که از شما دیدم الان و با منبع مقایسه کردم، اکثرا ترجمه‌های بی‌کیفیت و بدون دقت و حتی اشتباه بودن. مگه مجبوری دوست عزیز؟
ترنسلیت می‌دادی بهتر ترجمه می‌کرد!

اصلا جدای از نوشتار بد شما که فعلا اصلا باهاش کار ندارم، شما مفهوم جملات رو هم اشتباه ترجمه می‌کنی. به یک نمونه فقط از بین خطاهای شما اشاره می‌کنم! که در همون قسمت اول متن بود و من اصلا بقیه‌شو نخوندم که چه بسا خطا‌های بیشتری هم در همین متن ساده و کوتاه پیدا میشد!

در متن اصلی گفته شده:
In fact, flirting is one of the few things you do to let someone know you like them.
که مفهوم درست چنین است:
در حقیقت، لاس زدن از معدود کارهایی است که شما انجام می‌دهید که به کسی بفهمانید از او خوشتان می‌آید.
ترجمه شما:
در واقع، لاس زدن از نخستین اقداماتی است که برای نشان دادن علاقه‌ی خود به شما انجام میدهند.

و این اشتباهات در تاپیک‌های دیگر شما هم به کرات موجود است!
این چه وضع ترجمه است آخه! :\

3 ❤️

2022-06-17 08:47:18 +0430 +0430

همه ش درسته 😁 😂

0 ❤️

2022-06-17 09:48:29 +0430 +0430

↩ Mime
دوست عزیز، احتراماً این نخستین باری هست که بازخوردی منفی نسبت به ترجمه‌ی خودم دریافت میکنم و اگر ترجمه‌ی اینجانب اونطور که شما به تندی و شدت تمام اون رو محکوم میکنید دارای ایراد های مکرر و مداوم بود، مطمئناً پس از این همه مدت بیشتر از حداقل یک بار ازش انتقاد میشد!
بله بنده ممکن هست گاهی به منظور روان ساختن جمله، آسان‌تر کردنش برای تفهیم، یا بنا به هماهنگی با مضامین مختلف جمله‌ی ترجمه شده رو کمی تغییر بدم و حاصل ممکنه عیناً ترجمه‌‌ی کلمه به کلمه‌ی اثر اصلی نباشه اما همواره امانت در ارائۀ مفهوم اون حفظ شده.
در مورد مثالی که فرمودید هممشخصاً بنده زمان خواندن جمله کلمه‌ی few رو first دیدم و سهواً این اشتباه رخ داده که البته جدا از ایجاد کوچکترین تغییری در مفهوم و دریافت مطلب بهرصورت خطایی سهوی بوده که قبولش میکنم و از اشاره به اون متشکرم، اما احتراماً به دفاع از ترجمه‌ی خود پایبندم.
اینکه به ترجمه‌ی بنده الفاظی چون “اشتباه” و “بی‌کیفیت” نسبت میدید و اون رو حتی با ترنسلیت مقایسه میکنید مشخصه یا دیگر مطالب بنده رو مطالعه نکردید و به کذب ادعا میکنید و از همان یک جمله‌ی بی‌ارزش که چشمتان را گرفت به قضاوت پرداختید، و یا اینکه صرفاً به هر دلیلی تنها قصد کوباندن بنده رو داشتید!
بنده نظر و انتقاد رو با دست باز میپذیرم اما تهمت، افترا و نسبت دادن ناسزا به حاصل زحماتم رو هرگز!
موفق باشید

2 ❤️

2022-06-17 13:40:31 +0430 +0430

↩ Benjamin_az78
تاپیک

متن اصلی:
There is ample research suggesting correlations between how we are raised, the type of parenting practices used, and the probability of developing disorders of stress or trauma-related personality disorders such as Borderline Personality Disorder (BPD).
ترجمه جناب‌عالی:
با مضمون بررسی روابط میان نحوه‌ی به بار آمدن کودک، روش‌های تربیتی بکاررفته، و احتمال شکل‌گیریِ اختلالات اضطرابی یا شخصیتیِ مرتبط با ضربات روحی (تروما)، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته‌اند. که از میان اختلالات مذکور، میتوان به اختلال شخصیتی مرزی (Borderline Personality Disorder یا به اختصار BPD) اشاره کرد.

ترجمه درست با ادبیات خودت:
تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان‌دهنده رابطه هم‌بستگی بین نحوه به بار آمدن ما، نوع روش‌های تربیتی به‌کار‌رفته، با احتمال شکل‌گیری اختلالات اضطرابی یا اختلالات شخصیتی ناشی از تروما مانند اختلال شخصیت مرزی، هستند.

عدم دقت در ترجمه!

متن اصلی:
Research suggests that an estimated 93 percent of adolescents raised by a parent with BPD have experienced maltreatment and/or abuse, compared to a sample of adolescents raised by non-disordered caregivers, with as many as 47 percent admitting their maltreatment earlier in life was a predictor of abusing their own children.
ترجمه شاهکار شما:
تحقیقات انجام شده اینگونه بیان میکنند که بطور تقریبی، 93 درصد بالغانی که توسط سرپرستِ مبتلا به “BPD” تربیت شدند، در مقایسه با گروهی که والدینشان فاقد اختلالات شخصیتی بود، بدرفتاری و یا آزار روحی/جسمی را تجربه کردند. که 47 درصد این افراد به اقرار، سابقه‌ی مورد آزار قرارگرفتن خود را عامل اصلی بدرفتاری با فرزندانشان دانستند.

مفهوم درست اینه ۹۳ درصد کسایی که توسط سرپرست مبتلا به bpd بودن دچار بدرفتاری شدن تو کودکی در مقابل یه جامعه نمونه که سرپرستاشون اختلال نداشتن ۴۷ درصدشون ادعا کردن که بدرفتاری باهاشون در گذشته نتیجه داشته در بدرفتاری با فرزندان خودشون.
شما اصلا کلا یه چیز دیگه گفتی این دوتا دسته رو یکی گرفتی و اصلا مفهوم رو اشتباه گفتی.

ترجمه اشتباه!

متن اصلی:
Because there are many factors in play, including individual differences, being raised by a caregiver with toxic parenting practices is not a guarantee that we will inherit attachment trauma, that we will go on to develop other disorders, such as BPD, or that our relationships will be negatively affected.
ترجمه‌ت:
هرچند با وجود عوامل مؤثر متعددی مانند تفاوت‌های انفرادی، پرورش یافتن توسط سرپرستی با روشهای تربیتی ناسالم، به هیچ‌وجه ضمانتی حتمی بر به ارث بردن ترومای وابستگی، توسعه‌ی اختلالات روانی دیگر مانند BPD، یا متحمّل شدنِ تأثیرات منفی بر روابط آینده، نخواهد بود.

رابطه علی معلولی رو اصلا درست ترجمه نکردی و اصلا کلا اون هرچند من نمی‌دونم اون وسط چیکار می‌کنه

کژتابی!

تازه این فقط قسمت مقدمه متن بود که این همه اشتباه داشت! بقیه‌شو شانس آوردی این‌قدر بد ترجمه کردی اصلا نخوندم.
مشکل این تاپیکه؟ یه تاپیک دیگه رو بررسی می‌کنیم اصلا!


تاپیک

متن اصلی:
Especially if they were the cause of the unbearable damage in your life all because they didn’t respect you as a person or didn’t treat you the way you deserve, then they deserve a taste of their own medicine.

ترجمه شما:
به‌خصوص، در مواردی که آنان دلیل اصلی تمام صدمات غیرقابل تحملی بودند که در زندگی متحمل شدید، برای شما بعنوان یک شخصیت مستقل احترام قائل نبودند و آنگونه که سزاوارش بودید با شما رفتار نکردند، لایق آنند که طعم زهر خودشان را بچشند.

بازم به رابطه معلولی اشاره نکردی و نمی‌فهمم مشکلت با because چیه! مفهوم رو اشتباه رسوندی با ترجمه نکردن همین یه کلمه!

کژتابی!

یه تاپیک دیگه؟ باشه!


تاپیک

متن اصلی:
Whether you want to mix it up, get into something new, or just aren’t that into porn, sometimes all of us need a few alternatives to porn to tickle your fancy.

ترجمه شما:
چه بخواهید ترکیبش کنید، چیزی نوین امتحان کنید و یا اینکه کلاً به تماشای پورن علاقه‌ای ندارید، گاهی همه‌ی ما به تعدادی جایگزین‌ برای پورن نیاز داریم تا تصوراتمان را به خارش در آورند!

خارش؟ :)))
ترجمه بد!

بازم؟ باشه!


تاپیک

متن اصلی:
Certain shows, like Fear Factor, capitalize on those aversions, offering people rewards if they can manage to suppress those feelings to a greater degree than their competitors.
ترجمه‌‌:
برخی برنامه‌های تلویزیونی، مانند عامل وحشت (Fear Factor)، این موضع‌گیری‌ها را برجسته میکنند؛ در این مورد، با اهدای پاداش به کسانی که نسبت به رقبایشان توانایی بیشتری در سرکوب نمودن وسوسه‌ها و احساسات درونی خود داشته باشند.

دوست عزیز این‌جا competitors به احساسات اشاره داره که میگه اگه بتونن به این احساسات نسبت به رقیب‌هاشون ( بقیه احساسات) برتری بدن!

این ترجمه بد نتیجه نقص و اشتباه در فهم خود شما بوده! یه ترجمه ساده رو نمی‌تونی این‌جا انجام بدی بعد میگی همه راضین؟ من چی بگم بهت دیگه وقتی نمی‌خوای قبول کنی!


خلاصه که من حتی کامل نخوندم ترجمه‌های جناب‌عالی رو و مطمئنا با این روند اگه می‌خوندم ترجمه‌های غلط‌ها، ترجمه‌های بدون دقت و کژتابی‌های بیشتری پیدا می‌کردم و این فقط برای یه تاپیک هم نیست مشخصا در تاپیک‌هاتون تکرار شده و چه بسا من این چندتا تاپیک رو رندم انتخاب کردم و جالبه ازز همه‌شون هم حداقل یه غلط مشهود پیدا کردم.
تازه بازم میگم با نحوه نوشتارت هم کاری نداشتم!

نمی‌فهمم چیو نمی‌خوای قبول کنی؟ چرا توجیه می‌کنی خودتو؟ =))))))
وقتشه باز خودم شروع به ترجمه کنم. -.-

در ضمن اینو هم بگم که واقعا فکر می‌کنی کاربرهای این‌جا با دقت متن رو می‌خونن که ببینن ایراد داره یا ترجمه شما درسته که میگی تا حالا کسی ایرادی نگرفته، اصلا این استدلال این‌قدر مضحک بود که می‌خواستم وقتی اینو دیدم اصلا پاسخی ندم اما در نهایت لازم دونستم از توهم بی‌غلطیت درت بیارم.

دیگه هم بنده بحثی ندارم و فکر کنم به اندازه کافی متوجه ضعفت شدی و جای توجیه و تفسیر باقی نمی‌مونه.

موید باشید.

1 ❤️

2022-06-17 21:38:39 +0430 +0430

↩ Mime
در یک کلام، شگفت زده شدم از شدت بیکاری و عقده‌ی نهفته‌ی شما دوست عزیز :)
ترجمه، یک امر subjective و بنا بر عقیده‌ هست. هر مترجمی خودش رو حق به جانب میدونه و برای هر متنی سلیقه‌ی خودش رو به کار میبره و این دقیقا کاریه که شما در ارزیابی ترجمه‌ی بنده انجام دادید. صرفاً چون ترجمه با معیار و نحوه‌ی ترجمه‌ی مورد نظر خودتون هم‌خوانی نداره اون رو ایراد تلقی میکنید و با اطمینان خاطر، خودتون رو علامه دهر، دانای کل و استاد بررسی متون ادبی از دانشگاه آکسفورد میدونید در حالیکه هیچ یک از این موارد نیستید جز یک فرد غرض‌ورز و کینه‌توز که برای تخلیه‌ی نفرت اندوخته‌ی خود به چنین مرزهایی از وقاحت پا میگذاره و اقدام به تخریب حاصل زحمت دیگران میکنه. حال آنکه همه‌ی ما انسانیم و نه ماشین بی‌نقص ترجمه و احتمال بروز خطا حتی در بزرگترین آثار ادبی ترجمه شده نیز وجود دارد و بنده این رو رد نمیکنم.
اگر بنا به ایراد آوردن باشه، حتی وقتی به ترجمه‌های رسمی بزرگان ادبیات هم میرسیم، هر شخصی که وقت خودش رو از سر راهش آورده باشه و انقدر وقیح، بیکار و حق به جانب باشه که وقتش رو صرف بیرون آوردن مشکل و نوشتن تومار بابت اون بکنه، میتونه هر مترجمی که دلش میخواد بکوبه و من واقعا برای همچین شخصی و شیوه‌ی اتلاف وقتش فقط میتونم متأسف باشم و بس.
با این وجود همواره پذیرای انتقاد سازنده هستم، اما وقتی جهت “سازندگی” و بهبود باشه نه صرفاً بهر تخریب از روی کینه یا به هر هدفی!

صحبت از “هدف” شد:

وقتشه باز خودم شروع به ترجمه کنم. -.-

خلاصه‌ی تمام این صحبت‌ها همین بود :)

لذا چنانچه از ترجمه‌ی اینجانب رضایت ندارید و اون رو به این اندازه مغایر با استانداردهای یک‌جانبه‌ی خود میدونید، آزاد هستید که به مراجع موردنظر نیز انتقاد خود رو برسونید و ارزیابی و قضاوت رو بر عهده‌ی ایشان بگذارید.
موفق باشید🌹

In short, get a life.
Maybe then you’ll actually sound acknowledgeable rather than simply miserable and desperate for craving credit out of discrediting another person’s work.
So long and good luck with your further toxicities, partner! 😚

1 ❤️

2022-06-18 14:25:14 +0430 +0430

↩ Dokhtare_qam2
فالوم کن وبه اکانتم سربزن

0 ❤️

2022-06-19 19:50:51 +0430 +0430

حتی اگر اینان باشد:

  1. غرور خود را حفظ کرده
  2. به کناری رفته
  3. آرامش خود را حفظ کرده
  4. در فکر فرورفته و به مطالعه عمیق در ژرفا یا فوتبال های مهم جهان بوده و این را از سر خود بیاندازیم

شوخی کردم تشکرات

0 ❤️

2022-06-22 01:32:24 +0430 +0430

↩ morebakakh
چرا خوبه

0 ❤️

2022-06-24 14:49:30 +0430 +0430

↩ Gomboltopoli
چی خوبه؟
چی چرا خوبه؟
من هرچی رفتم کامنتامو دوباره نگاه کردم نفهمیدم منظورت چیه
اگر چیز مهمیه یه جوری بگو بفهمم

0 ❤️

2022-07-02 23:41:39 +0430 +0430

↩ Benjamin_az78
صحیح است… فرمایشاتتون. بازم دمت گرم که برای اطلاع رسانی درست…(متاسفانه اکثرا بیسواد و چرتپرت گویین)… درود برتو

0 ❤️

2022-07-03 09:21:41 +0430 +0430

مطلب خوبی بود
مرسی

0 ❤️
halohul‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «