اقایونی که فکرمیکنن قطریا طول الت جنسیشون کوچیک .حتما بخونن


 • sobhan999  

 • عضو از
  1392/10/24

 • پست‌ها: 32

 • 1


بزرگ کردن آلت جنسی در مردانروش Penimore به عنوان یکی از معتیرترین روشهایبزرگ کردن آلت تناسلیدر دنیا میباشد . این روش که بر پایه یکسری تمرینات مخصوص روزانه بنا شده است ، در حقیقت بی عارضه ترین روش بزرگ کردن آلت تناسلی مردان محسوب میشود . این روش سالهاست که در کشورهای آمریکایی و اروپایی استفاده میشود .تا به امروز تحقیقات مفصلی بر روی این روش انجام شده و امروزه توسط پزشکان سکسولوژیست در سراسر دنیا توصیه میشود.مشاهده شده است که اگر این تمرینات را به دقت و بدون وقفه انجام دهید ، معمولاًاثر آن بعد از سه هفته تا یک ماه شروع شده و تا 6ماه کامل میشود .معمولاً بین 5/1 تا 5/2 سانتیمتر به محیط آلت تناسلی و حدود 3تا 10 سانتیمتر هم به طول آلت تناسلی اضافه میشود که رقم بسیار وسوسه بر انگیزی هست . درصد موفقیت این روش تا به امروز % ٩٨ گزارش شده است . دیده شده است که بروز آثار این روش به یکسری از فاکتورهای فردی ارتباط دارد .بطور مثالسیگار باعث تضعیف آثار این روش شده و برعکس ، تغذیه مناسب و مرتب انجام دادن این تمرینات باعث تقویت این روشمیشود .مطالعات نشان داده عوامل خارجی نیز میتواند در بزرگ شدن آلت تناسلی نقشداشته باشد . همانطور که ذکر شد سیگار از جمله عوامل مهم با اثر منفی بر روی این روش است . متاسفانه گزارش شده است که آلودگی هوا در نواحی شهری هم همانند سیگار دارای اثر منفی میباشد . همچنین لباسهای زیر تنگ ، مایوهای شنا و لیاسهای تنگ ورزشی مثل لباسهای سوارکاری هم اثر منفی بر اندازه آلت تناسلی مردان دارند و یرعکس ورزش ، بخصوص ورزشهای پر تحرک مثل دویدن ، شنا و … اثری بسیار مطلوب بر این روش دارد.روشهایی که از انجام آنها باید اجتناب کرد:استفاده از دارو : بسیاری از سایتها با استفاده از تبلیغات کاذب اقدام به فروشقرص هایی برای افزایش سایز آلت تناسلی میکنند ، باید توجه کرد که تاکنون هیچ دارویی برای افزایش سایز آلت تناسلی ساخته نشده است و تمامیاین قرصها بی تاثیرند.استفاده از دستگاه مکنده : این روش که به ساکشن آلت تناسلی معروف است ، به دلیل مکیدن آلت تناسلی باعث رسیدن خون بیشتر به آلت تناسلی شدهکه این روش همراه با درد و کبودی عضو میباشد.استفاده از وزنه : این روش که در قدیم مرسوم بوده ، وزنه های مختلفی را به مدت حدودا 20 دقیقه به آلت تناسلی وصل میکردند که این روش باعث بیماری قانقاریا میشود.عمل جراحی : روشی کاملا خطرناک همراه با درد زیاد بوده و احتمال مرگ هم دور از ذهن نیست!! در این روش با استفاده از عمل جراحی پلاستیک مقداری چربی به آلت تناسلی تزریق میکنند که علاوه برهزینه بالای جراحی ، مدت زمان دوره نقاهت زیاد است.نکته هایی در این زمینه : سایز آلت تناسلی در مردان بین 11 تا 15 سانتیمتر میباشد ، همچنین استثناء هاىی هم وجود دارد ولی به خاطر داشته باشید کوچکی آلت تناسلی زمانی مشکل سازاست که طول آن کمتر از 5 سانتیمتر باشد و نتوان عمل نزدیکی را انجام داد ، در همین رابطه ) بزرگ بودن آلت تناسلی ( افرادی هستد که با داشتن آلتی 20 سانتی از بزرگی آن رنج میبرند و باید اضافه کرد درصد کمی از زنان قادر به تحمل آلتی بزرگتر از 20 سانتیمتر هستند . این تمرینات باید بطور مستمر و پیگیر انجام و با دقت به دستورات آن عمل شود تا حداکثر اثر را نشان دهد . اثر این تمرینات معمولاً در مدت کمتر از یک ماه ظاهر و تا شش ماه کامل میشود. تمام این تمرینات باید 5 روز در هته انجام شود و بدن 2 روز متوالی هم استراحت نیاز دارد. بهتر است موهای اطراف آلت تناسلی راکوتاه کنید . باید دقت کنیم هدف از این تمرینات بزرگ کردن آلت تناسلی میباشد نه از دست دادن کلی آن لذا نباید در اثر زیاده روی به خود آسیب وارد کنید . اگر درد و یا هرگونه زخم در اثر این تمرینات انجام شد ، باید بدانید زیاده روی کرده اید و باید استراحت کنید تا درد برطرف شود . باید دارای ذهنی مثبت باشید تا بهترین اثر را دریافت کنید .خلاصه برنامه روزانه :١- استفاده از حوله گرم ) ١ دقیقه(٢- تمرینات کششی ) 25 تا 30 دقیقه(٣- تمرینات رشد و گردش خون ) ١ دقیقه(۴- استفاده ار ماده لیز کننده۵- تمرینات جلکینگ ) 10 تا 20 دقیقه(۶- ماساژ و گرم کردن ) ۵ تا 10 دقیقه(روش هاى استفاده از اىن روش ها١- استفاده از حوله گرم :یک حوله یا پارچه تمیز را انتخاب کرده وتوسط گرما و یا در آب گرم آن را گرم کرده و به مدت 1دقیقه به دور آلت تناسلی بپیچید و یا اگر میخواهید تمرینات را در حمام انجام دهید میتوانید بهمدت 30 ثانیه آلت تناسلی را زیر آب گرم نگه دارید .این کار باعث افزایش خونرسانی و الاستیسیته آلت تناسلی میشود.هر چه خونرسانی به آلت تناسلی بهتر باشد ، افزایش سایز آلت تناسلی بهتر و سریعتر خواهد بود .٢- تمرینات کششیاین تمرین باعث افزایش طول آلت تناسلی میشود .افرادی که میخواهند آلت تناسلی آنها بیشتر رشد طولی داشته باشد میتوانند بیشتر از این تکنیک استفاده نمایند .چندین نوع تکنیک در اینزمینه وجود دارد که شما میتوانید یکی را انتخاب کرده و آن را انجام دهید . این تمرینات را میتوانید در حالت ایستاده و یا نشسته انجام دهید که به شرح زیر میباشد.نکه مهم در مورد این تمرینات این است که حتماً آلت تناسلی شل باشد ، زیرا در غیر اینصورت آثار تمرینات ظاهر نخواهد شد .تکنیک اول :الف: در حالت استراحت یا Flaccid سر آلت تناسلی را با انگشتان یک دست بگیری )آنقدر محکم نگیرید که خونرسانی آن مختل شود(ب : آلت تناسلی را بسمت جلو بکشید تا حدی که میتوانید )نباید احساس درد داشته باشید( و به مدت 5دقیقه نگه دارید، بعد از هر یک دقیقه آن را آرام رها کرده و به مدت چند ثانیه استراحت کنید و سپس دوباره انجام دهید.ج : بعد از 5دقیقه اول به مدت 1دقیقه آلتتناسلی را ریلکس کرده و 30 بار آنرا در حالت شل )Flaccid( بچرخانید .د : مراحل فوق را در چهار جهت دیگر)بالا ، پایین ، چپ و راست(انجام دهید و بعد از هر 5 دقیقه در هر جهت ، مرحله ج را تکرار کنید .ه : بعد از اتمام مراحل فوق به مدت 1دقیقه ، آلت تناسلی خود را 10 بار به سمت جلو بکشید .تکنیک دوم :این تکنیک بسیار شبیه تکنیک اول است و بارها این تکنیک با موفقیت روبرو بوده است .الف : در حالت استراحت یا Flaccid سر آلت تناسلی را با انگشتان یک دست بگیرید )آنقدر محکم نگیرید که خونرسانی آن مختل شود(ب : آلت تناسلی را بسمت جلو بکشید تا حدی که میتوانید )نباید احساس دردداشته باشید( و به مدت 1دقیقه نگه دارید و سپس آنرا آرام رها کرده و به مدت چند ثانیه )حدوداً 10 ثانیه( به آن استراحت دهید .ج : عمل فوق را 15 تا 20 بار تکرار کنید و سپس به مدت 10 دقیقه استراحت کنید .تکنیک سوم :الف : در حالت استراحت یا Flaccid سر آلت تناسلی را با انگشتان یک دست بگیرید )آنقدر محکم نگیرید که خونرسانی آن مختل شود(ب : به صورت ریتمیک آلت تناسلی را به تعداد 10 بار و هر بار به مدت 15 ثانیه آنرا به سمت جلو بکشید و رها کنید.ج :عمل فوق را در سه جهت راست ) 10 بار( ، چپ ) 10 بار( و پایین ) 10 بار( تکرار کنید.د : سر آلت را کمی بمالید تا به حالت نیمه راست شده برسد ، سپس آلت را گرفته آن را در حالتی که میچرخانید به سمت بیرون بکشید و سپس رها کنید)نباید آنقدربکشید که درد ایجاد شود(ه : سپس عمل فوق را در دو جهت راست وچپ تکرار کنید .٣- تمرینات رشد و گردش خونبعد از تمرینات کششی حتماً باید تمرینات رشد و گردش خون را انجام داد ، زیرا باعث افزایش گردش خون در آلت تناسلی شده و موجب رشد آن میشود .روشکار به این شکل است که آلت تناسلیرا به سمت جلو نگه داشته و با دست دیگر ضربات آرامی به آن وارد کنید ) 30بار( . باید مواظب باشید تا ضربات به مناطق حساس مانند بیضه ها برخورد نکند .۴- استفاده ار ماده لیز کنندهقبل از شروع تمرینات جلکینگ میبایست به مقذار کمی ماده لیز کننده مانند ژل لوبریکانت را بر روی آلت تناسلی بمالید زیرا باعث راحتی در انجام تمرینات جلکینگ میشود .۵- تمرینات جلکینگاین تمرین باعث افزایش محیط آلت تناسلی میشود .افرادی که میخواهند آلت تناسلی آنها بیشتر رشد محیطی داشته باشد میتوانند بیشتر از این تمرین استفادهنمایند. چندین نوع تکنیک در این زمینه وجود دارد که شما میتوانید یکی را انتخاب کرده و آن را انجام دهید . نکته مهم این مرحله انجام این تمرینات در حالتنیمه راست شدۀ آلت تناسلی میباشد .تکنیک اول :پس از استفده از لوبریکانت و وقتی آلت تناسلی نیمه راست شد ، توسط انگشتان شست و اشارۀ دست چپ حلقه ایدرست کرده پس از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و آن را بدوشید ، باید حتماً حرکت دست و تماس آن با آلت به سمت جلو باشد ، سپس همین کار را با دست راست انجام دهید . با این کار سر آلت تناسلی شما قرمز و بزرگ میشود )به علت تجمع خون( که این امر مورد انتظار است ، در این مرحله از دست زدن به نوک آلت بپرهیزید زیرا بسیار حساس است . اگر در حین این تمرینات نزدیک به حالت انزال رسیدید و یا آلت تناسلی شما کمی Erect شد باید کاملاً صبر کنید تا دوباره به حالت نیمه راست برگردد . این روش را درهفته اول ٢٠٠ تا ٣٠٠ بار ، در هفته دوم ٣٠٠ تا ۵٠٠ بار و در هفته های بعد ۵٠٠ بار و یا بیشتر انجام دهید.تکنیک دوم :در حالت شل یا Flaccid با استفاده از پس از استفاده از لوبریکانت ، و با هر دو دست آلت را به سمت پایین و خارج)مانند تکنیک قبل( بدوشید . این تمرین باید در حالت شل انجام گیرد و اگر در حین این تمرینات آلت تناسلی شما کاملاً Erect شد یا اینکه نزدیک به حالت انزال رسیدید ، باید کمی صبرکنید تا آلت شما دوباره به حالت استراحت و یا شل برگردد . به مدت دو هفته و در هر بار تمرین عمل فوق را ١٠٠بار انجام دهید و در هفته های بعد این کار را به ٢٠٠ بار در هر تمرین برسانید .تکنیک سوم :این تمرین برای کسانی توصیه میشود که میخواهند سر آلت تناسلی خود را هم بزرگ کنند . پس از استفاده از لوبریکانت و وقتی آلت تناسلی به حالتنیمه راست شده درآمد، توسط انگشتان شست و اشارۀ دست چپ حلقه ای درست کرده سپس از ابتدای آلت تناسلی دست رابه سمت سر آلت حرکت داده و دست را نزدیک سر آلت به مدت 5ثانیه نگه دارید .سپس این عمل را با دست دیگر انجام دهید.این کار را میتوانید به مدت 10 تا 15 دقیقه در هر تمرین انجام دهید۶- ماساژ و گرم کردنپس از انجام مراحل ذکر شده نوبت ماساژ واستراحت میرسد که باید به نرمی انجام شود .میتوانید از حوله گرم نیز استفاده کنید و در پایان میتوانید آلت تناسلی را شسته و آن را خشک نم


ـــــــــــ

مرد تنهای شب


 • None

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • jabersanam  

 • عضو از 1392/5/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 83

 • 1

من تقریبا از این کار تا حد یک سانتی متر نتیجه گرفتم ولی به طور مستمر این کار رو نتونستم انجام بدم . فکر می کنم اگه به صورت مستمر انجام بشه تا 5 س هم نتیجه خواهد داد


ـــــــــــ


 • 0 • Maryam75ir  

 • عضو از 1397/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 22

 • 47

سایز بزرگ


من دوست پسرم کیرش کوچیک بود . تقریبا 14 سانت بود . یه جایی خونده بوده که روغن خراطین تاثیر خوبی میزاره . حالا براش از اینجا خریدم و داره استفاده میکنه . امیدوارم جواب بگیره . https://mahlol.com/product-category/natural-oil/kharatin-oil/


ـــــــــــ


 • 0 • Helenjon  

 • عضو از 1396/12/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 190

 • 415

واقعا


سکس با کیر کوچیک خیلی سخته


ـــــــــــ

آیدی تلگرامم khaterenbv@ • 0 • Maryam75ir  

 • عضو از 1397/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 22

 • 47

خیلی تو دهنا پیچیده


نقل از: mohsengay12 روغن خراطین هم برای افزایش طول الت خوبه؟

میگن خوبه . اما باید منظم و دقیق مصررف کنی تا نتیجه بگیری : روغن خراطین


ـــــــــــ


 • 0 • sasy__78  

 • عضو از 1396/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 322

 • 472

مقاله خوبی بود
ولی یکم سخته که هرروز شرایط و جا...


مقاله خوبی بود ولی یکم سخته که هرروز شرایط و جا مکان جور باشه و تمریناتو انجام بدیم چنتا سوال اول اینکه سکس تو دوره ی تمرین تاثیر منفی یا مثبت داره ایا و بعد اینکه اگه از طول رازی باشیم و فقط قطرش رو بخوایم بزرگ کنیم‌یا بلعکس واجبه تمرین‌مخصوص دیگری رو هم انجام بدیم یا نه بازم تشکر


ـــــــــــ

داره زندگی کردنو یادم میره حتی یادم میره که یادم میره • 0عرض شود که


فارق از درست یا غلط بودن مقاله، بد نی اگه متنی رو که میگیرید کمپلت-کپی‌پیست میکنید لاقل خودتونم یوخوده وخ بذارید یه صفایی به نظم و ترتیبش (فاصله‌بندی ـ پاراگراف‌بندی ـ گزینه‌بندی) هم بدید نه این‌که همینجوری عین فرقون بریزید خالی کنید اینجا تا چش و چال ملت دربیاد واسه خوندنش!

یه ذره «احترام به مخاطب» هم جای دوری نمیره.


ـــــــــــ

k@hrobaقاعده‌ای در کار نیست • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

اگر دین داری ، با دینت چطور آشنا شدی؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «