اگه قاضی بودی چه حکمی میدادی ؟؟؟در راستای طرح بزرگ اوقات فراغت این تایپیك وچند تایپیك دیگه زده میشه تا جوانان ما از راه راست منحرف نشن وبه تفریحات سالم بپردازن


اگه قاضی باشی برای نفرقبلی چه حکمی صادر میکنی؟ اولین حکم هم خودم


هرچی به نظرت میرسه صادرکن...؟ (cry) (angry) (biggrin) (drinks)


ـــــــــــ

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار . به امید روزی که کسی به خودش حق نده آزادی بقیه رو بگیره??


 • 3

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • milonino2  

 • عضو از 1397/10/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 624

 • 546

خخخخ


مقعدتو پراز سرب کنن


ـــــــــــ

 • 1نفر قبلی کیه...چیکار کرده...قضیه چیه.


نفر قبلی کیه...چیکار کرده...قضیه چیه.


ـــــــــــ


 • 2نقل از: milonino2


نقل از: milonino2 مقعدتو پراز سرب کنن

چیزت زده بیرون ???? اگه تو متهم بودی التت و میبریدم چاک باز میکردم باست ? (clap)


ـــــــــــ

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار . به امید روزی که کسی به خودش حق نده آزادی بقیه رو بگیره?? • 2 • چیکوو  

 • عضو از 1397/10/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 270

 • 358

نقل از: خشمwسکوت


نقل از: خشمwسکوت نفر قبلی کیه...چیکار کرده...قضیه چیه.

اسید تو کونش بریزن (rolling)


ـــــــــــ

20 سانت طول و 14 سانت عرض • 1نقل از: Salima


نقل از: Salima اردوگاه آیشویتس کار اجباری کنه 20 سال ! (biggrin)

20 سااااال دووم میاره ??


ـــــــــــ

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار . به امید روزی که کسی به خودش حق نده آزادی بقیه رو بگیره?? • 1 • Korkak  

 • عضو از 1396/8/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2071

 • 3510

*** تو کیونت لوله بذارن و از داخل لوله قیر جوشیده...


تو کیونت لوله بذارن و از داخل لوله قیر جوشیده بریزن (biggrin) از فانتزیام اینه که سر یه آخوندی این بلا بیارم (biggrin)


ـــــــــــ

توهم خطرناک جاوید شاش • 0نقل از: چیکوو


نقل از: چیکوو
نقل از: خشمwسکوت نفر قبلی کیه...چیکار کرده...قضیه چیه.
اسید تو کونش بریزن (rolling)

یه دیقه از تو فکرش بیا بیرون??? واقعا حکم سنگینی بود


ـــــــــــ

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار . به امید روزی که کسی به خودش حق نده آزادی بقیه رو بگیره?? • 0نقل از: Korkak


نقل از: Korkak *** تو کیونت لوله بذارن و از داخل لوله قیر جوشیده بریزن (biggrin) از فانتزیام اینه که سر یه آخوندی این بلا بیارم *** (biggrin)

ایشالله فانتزیت عملی بشه ??


ـــــــــــ

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار . به امید روزی که کسی به خودش حق نده آزادی بقیه رو بگیره?? • 1نقل از: Salima


نقل از: Salima
نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: Salima اردوگاه آیشویتس کار اجباری کنه 20 سال ! (biggrin)
20 سااااال دووم میاره ??

دیگه جوری باشه بره بمونه (biggrin)

ایشالله باهم همونجا (biggrin) (devil)


ـــــــــــ

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار . به امید روزی که کسی به خودش حق نده آزادی بقیه رو بگیره?? • 1 • milonino2  

 • عضو از 1397/10/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 624

 • 546

عزیزم


نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: milonino2 مقعدتو پراز سرب کنن
چیزت زده بیرون ???? اگه تو متهم بودی التت و میبریدم چاک باز میکردم باست ? (clap)

جمهوری اسلامیه ها احکامش باید قاطع و بازدارنده باشه


ـــــــــــ

 • 1 • lovely_grl  

 • عضو از 1397/7/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2960

 • 8894

نقل از: milonino2


نقل از: milonino2
نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: milonino2 مقعدتو پراز سرب کنن
چیزت زده بیرون ???? اگه تو متهم بودی التت و میبریدم چاک باز میکردم باست ? (clap)

جمهوری اسلامیه ها احکامش باید قاطع و بازدارنده باشه

آلتشو همراه تخماش قطع میکردم ک دیگه عکسی نذاره امضاش


ـــــــــــ

 • 3نقل از: lovely_grl


نقل از: lovely_grl
نقل از: milonino2
نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: milonino2 مقعدتو پراز سرب کنن
چیزت زده بیرون ???? اگه تو متهم بودی التت و میبریدم چاک باز میکردم باست ? (clap)

جمهوری اسلامیه ها احکامش باید قاطع و بازدارنده باشه

آلتشو همراه تخماش قطع میکردم ک دیگه عکسی نذاره امضاش

نمی دونم چرا هم فکریم ??


ـــــــــــ

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار . به امید روزی که کسی به خودش حق نده آزادی بقیه رو بگیره?? • 3 • Helia_th  

 • عضو از 1398/2/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 101

 • 138

نقل از: شوالیه__تاریکی


نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: lovely_grl
نقل از: milonino2
نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: milonino2 مقعدتو پراز سرب کنن
چیزت زده بیرون ???? اگه تو متهم بودی التت و میبریدم چاک باز میکردم باست ? (clap)

جمهوری اسلامیه ها احکامش باید قاطع و بازدارنده باشه

آلتشو همراه تخماش قطع میکردم ک دیگه عکسی نذاره امضاش

نمی دونم چرا هم فکریم ??

میدادم 4 تا تین افریقایی به نفر بالاییم تجاوز کنن :|


ـــــــــــ

حداقل کاش میشد خنده هاتو به پلکام اویزون کنم تا بلکه سنگین شه وخوابم ببره و تو خواب ببینم که لباتو بوسیدم • 1 • Angel_of_death  

 • عضو از 1398/2/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 169

 • 1485

Angel_of_death


نقل از: Helia_th
نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: lovely_grl
نقل از: milonino2
نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: milonino2 مقعدتو پراز سرب کنن
چیزت زده بیرون ???? اگه تو متهم بودی التت و میبریدم چاک باز میکردم باست ? (clap)

جمهوری اسلامیه ها احکامش باید قاطع و بازدارنده باشه

آلتشو همراه تخماش قطع میکردم ک دیگه عکسی نذاره امضاش

نمی دونم چرا هم فکریم ??

میدادم 4 تا تین افریقایی به نفر بالاییم تجاوز کنن :|

پرتت میکردم تو یع کوه آتشفشانی فعال (dash)


ـــــــــــ

 • 1 • milonino2  

 • عضو از 1397/10/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 624

 • 546

اوه اوه


نقل از: Angel_of_death
نقل از: Helia_th
نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: lovely_grl
نقل از: milonino2
نقل از: شوالیه__تاریکی
نقل از: milonino2 مقعدتو پراز سرب کنن
چیزت زده بیرون ???? اگه تو متهم بودی التت و میبریدم چاک باز میکردم باست ? (clap)

جمهوری اسلامیه ها احکامش باید قاطع و بازدارنده باشه

آلتشو همراه تخماش قطع میکردم ک دیگه عکسی نذاره امضاش

نمی دونم چرا هم فکریم ??

میدادم 4 تا تین افریقایی به نفر بالاییم تجاوز کنن :|

پرتت میکردم تو یع کوه آتشفشانی فعال (dash)

شما ها از جمهوری اسلامی خشن ترید


ـــــــــــ

 • 0 • elephunk  

 • عضو از 1393/10/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 727

 • 516

میسوزوندم امضاشو


میسوزوندم امضاشو


ـــــــــــ

بيماريهای جسمی با ويروس و باکتری منتقل ميشن، بيماريهای روحی با حرفا و رفتارمون. • 0 • mehdi.98  

 • عضو از 1397/3/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 763

 • 580

از کیر دار زدن


ـــــــــــ

خانمها از مازندران پیام بدن • 0 • Momoooam  

 • عضو از 1398/3/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 172

 • 197

یه لوله ۹۰ بکنن تو کون طرف و ۱ کیلو کرم بریزن تو...


یه لوله ۹۰ بکنن تو کون طرف و ۱ کیلو کرم بریزن تو کونش


ـــــــــــ

Amir Tataloo_Man(²) 1:50 ●━━────── 14:34 ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ • 0 • GENTLE_BOY.1990  

 • عضو از 1395/3/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2220

 • 2269

به 4 شيوه غير ممكن بهش تجاوز ميكردم، بعدشم...


به 4 شيوه غير ممكن بهش تجاوز ميكردم، بعدشم ميذاشتمش كلاس قرآن اجباري با سعيد طوسي بمدت سه ماه


ـــــــــــ

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من..... چه کنم؟ • 1 • Momoooam  

 • عضو از 1398/3/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 172

 • 197

نقل از: GENTLE_BOY.1990


نقل از: GENTLE_BOY.1990 به 4 شيوه غير ممكن بهش تجاوز ميكردم، بعدشم ميذاشتمش كلاس قرآن اجباري با سعيد طوسي بمدت سه ماه

غیر ممکن بهش تجاوز میکردی عجب


ـــــــــــ

Amir Tataloo_Man(²) 1:50 ●━━────── 14:34 ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

آیا از اسم‌ خود رضایت دارید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «