اینم رفت راهپیمایی


 • T-N-T  

 • عضو از
  1397/3/11

 • پست‌ها: 5564

 • 7379

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 15

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Zoj.dusdashtani  
 • عضو از 1397/9/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 135

 • 182

گرفتار شدیم این روز تعطیلی


گرفتار شدیم این روز تعطیلی


ـــــــــــ

اون لحظه که دروغ نگی آره دقیقا همونجا که واژه دروغ واست غریبه باشه همون وقت من تو بهشتم... • 2سپاس


فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر


ـــــــــــ

 • 8 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5564

 • 7379

چرا


نقل از: Zoj.dusdashtani گرفتار شدیم این روز تعطیلی

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0یبس تر از اونه که بره


یبس تر از اونه که بره


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5564

 • 7379

(biggrin) ینی میگی رفته شمال


نقل از: کیر ابن آدم یبس تر از اونه که بره

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0نقل از: erny19qwerty


نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

این پلویزه... یادش به خیر. از اولین سری پرویز و پونه تا الآن همشو دیدم. میگف لبات شبیه کون مرغ شده


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 0نقل از: erny19qwerty


نقل از: erny19qwerty
نقل از: کیر ابن آدم
نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

این پلویزه... یادش به خیر. از اولین سری پرویز و پونه تا الآن همشو دیدم. میگف لبات شبیه کون مرغ شده

من ندیدم اگه دیدم هم شادی یادم نیس

یه سر به پیج سوریلند تو اینستا بزن. جدیداشد ببین


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 0 • GENTLE_BOY.1990  

 • عضو از 1395/3/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3454

 • 3627

نقل از: erny19qwerty


نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

پلويز و پونه ديگن


ـــــــــــ

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من..... چه کنم؟ • 1این الان تخت پرویزه یا پونه؟


این الان تخت پرویزه یا پونه؟


ـــــــــــ

 • 0نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار


نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

تخت جمشیده. دی: از شوخی گذشته این تخت پلویزه


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 1نقل از: کیر ابن آدم


نقل از: کیر ابن آدم
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟
تخت جمشیده. دی: از شوخی گذشته این تخت پلویزه

این کص کش کون گشاد واسه یه ساندیس سیب موز قید خاب سر صبح روز تعطیل رو زد.


ـــــــــــ

 • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5564

 • 7379

چشمت دنبال پونه ست (biggrin)


نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 2نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

میخام براش عوجولات بگیرم


ـــــــــــ

 • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5564

 • 7379

چرابیخودی خرجکنی،لیسکتو بهش بده


نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار
نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

میخام براش عوجولات بگیرم

(biggrin)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار
نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

میخام براش عوجولات بگیرم

(biggrin)

لیسکمو مفت نمیدم به کسی،پول نمیده (biggrin)


ـــــــــــ

 • 1 • GENTLE_BOY.1990  

 • عضو از 1395/3/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3454

 • 3627

نقل از: erny19qwerty


نقل از: erny19qwerty
نقل از: hot_boy.1990
نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

پلويز و پونه ديگن

نمیشناسم

شما بهم بگو خز چیه منم میگم نمیدونم

خز چيه؟


ـــــــــــ

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من..... چه کنم؟ • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5564

 • 7379

شاید صغرا کماندو صیغه کرده(biggrin)


نقل از: CaTwW دارم نگرانش میشم یعنی تا الان برنگشته؟ (rolling)

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5564

 • 7379


نقل از: CaTwW
نقل از: T-N-T
نقل از: CaTwW دارم نگرانش میشم یعنی تا الان برنگشته؟ (rolling)

شایدم بابای پونه تو ساندیساش سم ریخته بوده (rolling)
ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: CaTwW
نقل از: T-N-T
نقل از: CaTwW دارم نگرانش میشم یعنی تا الان برنگشته؟ (rolling)

شایدم بابای پونه تو ساندیساش سم ریخته بوده (rolling)ممه رو... (erection) (wanking)


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5564

 • 7379

چنده بنظرت(biggrin)


نقل از: کیر ابن آدم
نقل از: T-N-T
نقل از: CaTwW
نقل از: T-N-T
نقل از: CaTwW دارم نگرانش میشم یعنی تا الان برنگشته؟ (rolling)

شایدم بابای پونه تو ساندیساش سم ریخته بوده (rolling)ممه رو... (erection) (wanking)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

نظر شما درباره چت روم جدید شهوانی چیست؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «