اینم رفت راهپیمایی


 • T-N-T  

 • عضو از
  1397/3/11

 • پست‌ها: 5233

 • 6447

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 15

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Zoj.dusdashtani  
 • عضو از 1397/9/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 131

 • 140

گرفتار شدیم این روز تعطیلی


گرفتار شدیم این روز تعطیلی


ـــــــــــ

اون لحظه که دروغ نگی آره دقیقا همونجا که واژه دروغ واست غریبه باشه همون وقت من تو بهشتم... • 2 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

منم رفتم


ولی ندیدمش


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 0سپاس


فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر


ـــــــــــ

 • 8 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5233

 • 6447

چرا


نقل از: Zoj.dusdashtani گرفتار شدیم این روز تعطیلی

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0یبس تر از اونه که بره


یبس تر از اونه که بره


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5233

 • 6447

(biggrin) ینی میگی رفته شمال


نقل از: کیر ابن آدم یبس تر از اونه که بره

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

پونه؟


نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 0نقل از: erny19qwerty


نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

این پلویزه... یادش به خیر. از اولین سری پرویز و پونه تا الآن همشو دیدم. میگف لبات شبیه کون مرغ شده


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 0 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

نقل از: کیر ابن آدم


نقل از: کیر ابن آدم
نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

این پلویزه... یادش به خیر. از اولین سری پرویز و پونه تا الآن همشو دیدم. میگف لبات شبیه کون مرغ شده

من ندیدم اگه دیدم هم شادی یادم نیس


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 1نقل از: erny19qwerty


نقل از: erny19qwerty
نقل از: کیر ابن آدم
نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

این پلویزه... یادش به خیر. از اولین سری پرویز و پونه تا الآن همشو دیدم. میگف لبات شبیه کون مرغ شده

من ندیدم اگه دیدم هم شادی یادم نیس

یه سر به پیج سوریلند تو اینستا بزن. جدیداشد ببین


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 0 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

نقل از: کیر ابن آدم


نقل از: کیر ابن آدم
نقل از: erny19qwerty
نقل از: کیر ابن آدم
نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

این پلویزه... یادش به خیر. از اولین سری پرویز و پونه تا الآن همشو دیدم. میگف لبات شبیه کون مرغ شده

من ندیدم اگه دیدم هم شادی یادم نیس

یه سر به پیج سوریلند تو اینستا بزن. جدیداشد ببین

اها باش اوکی مممنون مرسی


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 1 • GENTLE_BOY.1990  

 • عضو از 1395/3/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1458

 • 1129

نقل از: erny19qwerty


نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

پلويز و پونه ديگن


ـــــــــــ

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من..... چه کنم؟ • 1این الان تخت پرویزه یا پونه؟


این الان تخت پرویزه یا پونه؟


ـــــــــــاگر کسی بر ضد یک شخصیت جز انچه که قابل اثبات بود،نمیگفت،تاریخ رو نمیشد نوشت. • 0نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار


نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

تخت جمشیده. دی: از شوخی گذشته این تخت پلویزه


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 1نقل از: کیر ابن آدم


نقل از: کیر ابن آدم
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟
تخت جمشیده. دی: از شوخی گذشته این تخت پلویزه

این کص کش کون گشاد واسه یه ساندیس سیب موز قید خاب سر صبح روز تعطیل رو زد.


ـــــــــــاگر کسی بر ضد یک شخصیت جز انچه که قابل اثبات بود،نمیگفت،تاریخ رو نمیشد نوشت. • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5233

 • 6447

چشمت دنبال پونه ست (biggrin)


نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 2 • erny19qwerty  

 • عضو از 1396/12/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3250

 • 3965

نقل از: hot_boy.1990


نقل از: hot_boy.1990
نقل از: erny19qwerty
نقل از: فامیل.دور

فکر نمی کنم از این آدمای جیره خوار باشه که بره راهپیمایی

احتمالا بابای پونه اومده از همون رختخواب با شورت بردتش استخر

کی هست؟

پلويز و پونه ديگن

نمیشناسم

شما بهم بگو خز چیه منم میگم نمیدونم


ـــــــــــwhy we can't recognize why we are live ? and live for what? i get mad?ha • 0نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

میخام براش عوجولات بگیرم


ـــــــــــاگر کسی بر ضد یک شخصیت جز انچه که قابل اثبات بود،نمیگفت،تاریخ رو نمیشد نوشت. • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5233

 • 6447

چرابیخودی خرجکنی،لیسکتو بهش بده


نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار
نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

میخام براش عوجولات بگیرم

(biggrin)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار
نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار این الان تخت پرویزه یا پونه؟

میخام براش عوجولات بگیرم

(biggrin)

لیسکمو مفت نمیدم به کسی،پول نمیده (biggrin)


ـــــــــــاگر کسی بر ضد یک شخصیت جز انچه که قابل اثبات بود،نمیگفت،تاریخ رو نمیشد نوشت. • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

آیا از اندام جنسی (کیر و کص) خود رضایت دارید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «