داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

این سایت واقعا برای من سکسی نیست!

1399/02/06

واقعا شاید بخندین که جا خنده ام داره!
اما واقعیته …
اصلا نه رو حس سکسی من تاثیر داره نه اون بعدش رو افکار من تاثیرداره…
سایت شهوانی برام منهای شهوته!برای شماچطوره ؟ مشابهیم؟ یا من خیلی فضایی ام!!! 😁

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2020-04-25 21:08:08 +0430 +0430

برا منم انگاری مطالب این سایت دیگه تحریک کننده نیست

2 ❤️

2020-04-25 21:11:21 +0430 +0430
نقل از: D123456789 برا منم انگاری مطالب این سایت دیگه تحریک کننده نیست

بالاخره طبیعیه چیزی جز علاقه و عشق موضوعات دنیا رو جذاب نمیکنه و جذاب باقی نمیذاره…
مثل برخی دوستان که میگن ساعت های زیادی تو سایت های پورن دنبال ویدیو جذابشونن اما پیداش نمیکن!

5 ❤️

2020-04-25 21:11:34 +0430 +0430

به خاطر محتوای ضعیف و جهت گیری های خاصشه

3 ❤️

2020-04-25 21:12:18 +0430 +0430

برای من باعث تفریح و سرگرمی و شادی است 😁 شما هم بهش فرصت بدی ازش خوشت میاد. بهترین سایت اینترنته!! 🍺


2020-04-25 21:12:35 +0430 +0430
نقل از: xxx2019xxx به خاطر محتوای ضعیف و جهت گیری های خاصشه

لطفا درمورد جهت گیری خاص توضیح بیشتری بدین

1 ❤️

2020-04-25 21:13:46 +0430 +0430
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx به خاطر محتوای ضعیف و جهت گیری های خاصشه

لطفا درمورد جهت گیری خاص توضیح بیشتری بدین

بی غیرتی - سکس با محارم - کصکشی - رواج دادن بی ناموسی و در آخر بحث های دینی عقیدتی که زیاد باشون حال نمیکنم.

8 ❤️

2020-04-25 21:14:10 +0430 +0430
نقل از: شاه ایکس برای من باعث تفریح و سرگرمی و شادی است 😁 شما هم بهش فرصت بدی ازش خوشت میاد. بهترین سایت اینترنته!! 🍺

واقعا شاد میشید با کامنت کاربرا؟ کلا خط فعالیت های شما تو سایت چیه جناب؟

2 ❤️

2020-04-25 21:15:25 +0430 +0430
نقل از: xxx2019xxx
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx به خاطر محتوای ضعیف و جهت گیری های خاصشه

لطفا درمورد جهت گیری خاص توضیح بیشتری بدین

بی غیرتی - سکس با محارم - کصکشی - رواج دادن بی ناموسی و در آخر بحث های دینی عقیدتی که زیاد باشون حال نمیکنم.

منم واقعا این جور تاپیکارو باز نمیکنم و چشمی عبور میکنم!

2 ❤️

2020-04-25 21:17:05 +0430 +0430

حسم میگه شدیداشدیدا فعالیت و تعداد کاربرا کم شده انگار یه سرزمین دور افتاده که سالی یه بار یکی به دشت پر ملالشون سر میزنه!

3 ❤️

2020-04-25 21:18:06 +0430 +0430
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx به خاطر محتوای ضعیف و جهت گیری های خاصشه

لطفا درمورد جهت گیری خاص توضیح بیشتری بدین

بی غیرتی - سکس با محارم - کصکشی - رواج دادن بی ناموسی و در آخر بحث های دینی عقیدتی که زیاد باشون حال نمیکنم.

منم واقعا این جور تاپیکارو باز نمیکنم و چشمی عبور میکنم!

اصلاً آدم حالش به هم میخوره وقتی میبینه که بعضی ها به خواهر یا مادر خودشونم نظر دارن یا کسایی که دنبال دوست پسرن واسه ناموسشون

3 ❤️

2020-04-25 21:20:15 +0430 +0430
نقل از: xxx2019xxx
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx به خاطر محتوای ضعیف و جهت گیری های خاصشه

لطفا درمورد جهت گیری خاص توضیح بیشتری بدین

بی غیرتی - سکس با محارم - کصکشی - رواج دادن بی ناموسی و در آخر بحث های دینی عقیدتی که زیاد باشون حال نمیکنم.

منم واقعا این جور تاپیکارو باز نمیکنم و چشمی عبور میکنم!

اصلاً آدم حالش به هم میخوره وقتی میبینه که بعضی ها به خواهر یا مادر خودشونم نظر دارن یا کسایی که دنبال دوست پسرن واسه ناموسشون

من نمیدونم این همه ادم تو دنیا چرا آدم از هم خونش که چارچوب عاطفی و احساسی عمیق و شریفی بینشونه نگذره!

2 ❤️

2020-04-25 21:21:51 +0430 +0430
نقل از: MamalSparow
نقل از: DrArezoo2
نقل از: شاه ایکس برای من باعث تفریح و سرگرمی و شادی است 😁 شما هم بهش فرصت بدی ازش خوشت میاد. بهترین سایت اینترنته!! 🍺

واقعا شاد میشید با کامنت کاربرا؟ کلا خط فعالیت های شما تو سایت چیه جناب؟

شاه ایکس = مردم آذاری

خبر نداشتی ؟؟ 🙄

مردم ازاری خاصی ندیدم!جدا انقدر اوضاعشون حاده؟ 😁

2 ❤️

2020-04-25 21:22:47 +0430 +0430
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx به خاطر محتوای ضعیف و جهت گیری های خاصشه

لطفا درمورد جهت گیری خاص توضیح بیشتری بدین

بی غیرتی - سکس با محارم - کصکشی - رواج دادن بی ناموسی و در آخر بحث های دینی عقیدتی که زیاد باشون حال نمیکنم.

منم واقعا این جور تاپیکارو باز نمیکنم و چشمی عبور میکنم!

اصلاً آدم حالش به هم میخوره وقتی میبینه که بعضی ها به خواهر یا مادر خودشونم نظر دارن یا کسایی که دنبال دوست پسرن واسه ناموسشون

من نمیدونم این همه ادم تو دنیا چرا آدم از هم خونش که چارچوب عاطفی و احساسی عمیق و شریفی بینشونه نگذره!

اینا اصن عاطفه یا احساس نمیفهمن اون چارچوبم مدتهاس تو کونشون گیر کرده

1 ❤️

2020-04-25 21:24:36 +0430 +0430
نقل از: xxx2019xxx
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx
نقل از: DrArezoo2
نقل از: xxx2019xxx به خاطر محتوای ضعیف و جهت گیری های خاصشه

لطفا درمورد جهت گیری خاص توضیح بیشتری بدین

بی غیرتی - سکس با محارم - کصکشی - رواج دادن بی ناموسی و در آخر بحث های دینی عقیدتی که زیاد باشون حال نمیکنم.

منم واقعا این جور تاپیکارو باز نمیکنم و چشمی عبور میکنم!

اصلاً آدم حالش به هم میخوره وقتی میبینه که بعضی ها به خواهر یا مادر خودشونم نظر دارن یا کسایی که دنبال دوست پسرن واسه ناموسشون

من نمیدونم این همه ادم تو دنیا چرا آدم از هم خونش که چارچوب عاطفی و احساسی عمیق و شریفی بینشونه نگذره!

اینا اصن عاطفه یا احساس نمیفهمن اون چارچوبم مدتهاس تو کونشون گیر کرده

شماهم خوب خوش چاک و دهنیدا 😁

1 ❤️

2020-04-25 21:26:44 +0430 +0430

دیگه مغزت خودشو با محتواهای سکسی وفق داده .محتوای سکسی رو به شخمش میگیره .البته بستگی داره چند ساعت از وقت جقت گذشته باشه.دو هفته نیا تو سایت بعد دو هفته که بازش کنی مث داستاناش چار بار پشت سر هم ارضا میشی.منم بیشتر وقتمو با این سایت واذیت کردن بچه هاش میگذرونم.چون از محیطای کوچیک مجازی خوشم میاد.زیاد طرف محتواهای سکسیش نمیرم مگه داستانا اونم واسه مسخره بازی

2 ❤️

2020-04-25 21:32:39 +0430 +0430
نقل از: Sniper. دیگه مغزت خودشو با محتواهای سکسی وفق داده .محتوای سکسی رو به شخمش میگیره .البته بستگی داره چند ساعت از وقت جقت گذشته باشه.دو هفته نیا تو سایت بعد دو هفته که بازش کنی مث داستاناش چار بار پشت سر هم ارضا میشی.منم بیشتر وقتمو با این سایت واذیت کردن بچه هاش میگذرونم.چون از محیطای کوچیک مجازی خوشم میاد.زیاد طرف محتواهای سکسیش نمیرم مگه داستانا اونم واسه مسخره بازی

واقعا برا ما خانما حداقل اینجوری نیس! من اصلا محتوای پورن برام جذاب نیس چون مصنوعیه و خالی از حس جانمازم اب نمیکشم خانما با موارد دیگه ذهنشون از سکس اغنا میشه حداقل!خلقتی که این طور باید باشیم قاعدتا و اکثرا هم اینجورین

4 ❤️

2020-04-25 21:36:16 +0430 +0430

نمیدونم‌جایگاهش برام چیه ولی هیچوقت با اومدن تو شهوانی یا فکر کردن بهش تحریک نشدم 😁

4 ❤️

2020-04-25 21:36:16 +0430 +0430
نقل از: soan_bendi
نقل از: شاه ایکس برای من باعث تفریح و سرگرمی و شادی است 😁 شما هم بهش فرصت بدی ازش خوشت میاد. بهترین سایت اینترنته!! 🍺

البته تا چند سال پیش اصن شهوانی یه چیز دیگه بود. الان انگار وارد نسخه شهوانی تولید چین میشیم.

عاشق بختیاریام.آدمای مهربون و با مرامین.

1 ❤️

2020-04-25 21:36:27 +0430 +0430

رو منم اصلا ً تاثیر نمیزاره … اگه اینجوریه منم فضاییم 😎 :)

1 ❤️

2020-04-25 21:36:45 +0430 +0430

میشه بدونم چه حسی از سایت میگیری پس؟ 😁
سوال شد (dash)

0 ❤️

2020-04-25 21:37:38 +0430 +0430

کاملا با شما موافقم

دو سه سال پیش که میومدم این سایت واقعا از لحاظ سکسی تحریک میشدم ولی اکانتم پاک شد منم دوباره نیومدم ولی الان که تازه دوباره فعالیتمو شروع کردم هیچ جنبه سکسی و شهوتی نداره برام حتی با داستانا و عکس های سکسی این سایت هم دیگه تحریک نمیشم ولی نمیدونم مشکل از منه یا از محتواهای ضعیف

کلا دیگه هیچ حسی به داستانا و عکسا ندارم و بحث های سیاسی و عقیدتی هم زیاد منو به وجد نمیاره فقط تا اونجایی که میتونم نظرم رو میگم و والسلام

1 ❤️

2020-04-25 21:41:53 +0430 +0430
نقل از: DrArezoo2
نقل از: Sniper. دیگه مغزت خودشو با محتواهای سکسی وفق داده .محتوای سکسی رو به شخمش میگیره .البته بستگی داره چند ساعت از وقت جقت گذشته باشه.دو هفته نیا تو سایت بعد دو هفته که بازش کنی مث داستاناش چار بار پشت سر هم ارضا میشی.منم بیشتر وقتمو با این سایت واذیت کردن بچه هاش میگذرونم.چون از محیطای کوچیک مجازی خوشم میاد.زیاد طرف محتواهای سکسیش نمیرم مگه داستانا اونم واسه مسخره بازی

واقعا برا ما خانما حداقل اینجوری نیس! من اصلا محتوای پورن برام جذاب نیس چون مصنوعیه و خالی از حس جانمازم اب نمیکشم خانما با موارد دیگه ذهنشون از سکس اغنا میشه حداقل!خلقتی که این طور باید باشیم قاعدتا و اکثرا هم اینجورین

آها حواسم به آیدیت نبود من از منظر تخصصی خودم به قضیه نگاه کردم ‏‎:D‏ .آره از خیلیا شنیدم کلا خانما سیستمشون یه جور دیگس.ولی فک کنم هیچوقت نمیفهممش.خلاصه ببخشید

1 ❤️

2020-04-25 21:43:37 +0430 +0430

نیست. جذابیتی نداره. عادت کردیم فقط. مخدری که تخدیر نمی کنه!

1 ❤️

2020-04-25 21:48:25 +0430 +0430
نقل از: DrArezoo2
نقل از: شاه ایکس برای من باعث تفریح و سرگرمی و شادی است 😁 شما هم بهش فرصت بدی ازش خوشت میاد. بهترین سایت اینترنته!! 🍺

واقعا شاد میشید با کامنت کاربرا؟ کلا خط فعالیت های شما تو سایت چیه جناب؟

الشاه ایکس@ ولشاه ایکس@ و ما ادراک شاه ایکس@ غلبت شاه ایکس @ و ادمین پروفایل را افرید تا بندگانش در تاریکی ها روزگار نگذرانند@پس بر آن وارد شوید تا تگ ها بر شما سخن بگویند @ نمیبینید که ارواح نورانی اسمان از ورای ابرها انها را ستایش میکنند؟؟@ بخوانید تا عبرت گیرید@

انجیل شهوانی سوره شاه ایکس آیات 4 تا 8! 😁

1 ❤️

2020-04-25 21:54:31 +0430 +0430

بيشترين چيزي كه به چشم مياد
جمعيتِ گي و كون كن هاي محترمه …
فقط بدرد خنده ميخوره در برخي موارد

1 ❤️

2020-04-25 23:46:34 +0430 +0430
نقل از: Sniper.
نقل از: DrArezoo2
نقل از: Sniper. دیگه مغزت خودشو با محتواهای سکسی وفق داده .محتوای سکسی رو به شخمش میگیره .البته بستگی داره چند ساعت از وقت جقت گذشته باشه.دو هفته نیا تو سایت بعد دو هفته که بازش کنی مث داستاناش چار بار پشت سر هم ارضا میشی.منم بیشتر وقتمو با این سایت واذیت کردن بچه هاش میگذرونم.چون از محیطای کوچیک مجازی خوشم میاد.زیاد طرف محتواهای سکسیش نمیرم مگه داستانا اونم واسه مسخره بازی

واقعا برا ما خانما حداقل اینجوری نیس! من اصلا محتوای پورن برام جذاب نیس چون مصنوعیه و خالی از حس جانمازم اب نمیکشم خانما با موارد دیگه ذهنشون از سکس اغنا میشه حداقل!خلقتی که این طور باید باشیم قاعدتا و اکثرا هم اینجورین

آها حواسم به آیدیت نبود من از منظر تخصصی خودم به قضیه نگاه کردم ‏‎:D‏ .آره از خیلیا شنیدم کلا خانما سیستمشون یه جور دیگس.ولی فک کنم هیچوقت نمیفهممش.خلاصه ببخشید

افرین به ادبت در مباحثه!

2 ❤️

2020-04-25 23:50:01 +0430 +0430
نقل از: persian_kinki_dom ****خب ادمهای متفاوتی ممکنه اینجا عضو باشن.مثلا خود من بهیچ عنوان دنبال سکس مجازی و داستان های تخلیلی نیستم.کنجکاوی و ماجراجویی و تبادل نظر و یه گپ جدی میتونه حال من خوب کنه.اموزش و یادگیری ,دو اصلی که متاسفانه در روند کودکی و نوجوانی در فرهنگمان بخاطر اسیب از بین رفته !!البته توصیه میکنم خیلی جدی نباشی چون ممکنه توسط سایت فیلتر بشی مثل من 😁 ****

چجوری جدی بودنتون فیلتر کرد؟!

2 ❤️

2020-04-26 00:34:38 +0430 +0430
نقل از: persian_kinki_dom
نقل از: DrArezoo2
نقل از: persian_kinki_dom ****خب ادمهای متفاوتی ممکنه اینجا عضو باشن.مثلا خود من بهیچ عنوان دنبال سکس مجازی و داستان های تخلیلی نیستم.کنجکاوی و ماجراجویی و تبادل نظر و یه گپ جدی میتونه حال من خوب کنه.اموزش و یادگیری ,دو اصلی که متاسفانه در روند کودکی و نوجوانی در فرهنگمان بخاطر اسیب از بین رفته !!البته توصیه میکنم خیلی جدی نباشی چون ممکنه توسط سایت فیلتر بشی مثل من 😁 ****

چجوری جدی بودنتون فیلتر کرد؟!

منظور از فیلتر همان غیر فعال کردن اکانت__خب جواب به سوال شما , شاید یعنی فیلتر 🌹سایت اهداف کلی و جهت دهی داره و در صورتیکه با فعالیت شما به اهدافشون نزدیک نشن و چه بسا دورتر بالقوه…

متوجه منظور از فیلتر بودنتون شدم سوالم در مورد چگونگیش بود که توضیح دادید:)

2 ❤️

2020-04-26 00:36:10 +0430 +0430
نقل از: @TAJI@sirvan محتوای داستانا اینقد چرت شده که بیشتر واس سرگرمی و خوندن نظرات کاربرا و رفع خستگی و خنده خوبه مگه اینکه بعضی از دوستان زحمت چند تا تاپیک خوبو که موضوعاتش اجتماعی و فرهنگی هستو میکشن جالبش میکنه وگرنه مثل قدیما زیاد حال نمیده

قدیما چجوری حال میداد؟!!!

1 ❤️

2020-04-26 00:43:20 +0430 +0430
نقل از: AmirGoldeno7 میشه بدونم چه حسی از سایت میگیری پس؟ 😁 سوال شد (dash)

حس اینکه اینجا همه خودشونن و حداقل اهداف ۹۰ درصد مشخصه :)

0 ❤️

2020-04-26 00:45:55 +0430 +0430
نقل از: farhadroshanayi برا هر کسی یه جوریه این سایت و سایتای ازین قبیل بعضیا برا سرگرمی و تفریح میان و بعضیام برا وقتایی ک میزنه بالا! برای بنده حقیر آمیخته ای از هر دو

خداروشکر ما خانما همینجوری نمیزنه بالا یه ۱۰۰۰ تا فاکتور باید بچینیم تا بزنه بالا!نه_به_خشونت_علیه_مردان 😁

2 ❤️


‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


جستجو در سایت
Top Bottom