ای بابا پس کی پاسخگوعه!!!


 • T-N-T  

 • عضو از
  1397/3/11

 • پست‌ها: 5021

 • 6538

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 5

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

سلام


فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه

فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست


ـــــــــــ


 • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: الهه.همیشه.سبز


نقل از: الهه.همیشه.سبز فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست

میبینم ک ی قطره ریختی


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست

میبینم ک ی قطره ریختی

اوهوم تاپیک زیاد می زنی یادم می ره بیام

ولی می یام فراموش نکردم


ـــــــــــ


 • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: الهه.همیشه.سبز


نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست

میبینم ک ی قطره ریختی

اوهوم تاپیک زیاد می زنی یادم می ره بیام

ولی می یام فراموش نکردم

باشه کمتر میزنم
ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست

میبینم ک ی قطره ریختی

اوهوم تاپیک زیاد می زنی یادم می ره بیام

ولی می یام فراموش نکردم

باشه کمتر میزنمنه هر جور دوس داری عمل کن

من که چیزی نگفتم اگه جسارت شد عذر می خواهم


ـــــــــــ


 • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: الهه.همیشه.سبز


نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست

میبینم ک ی قطره ریختی

اوهوم تاپیک زیاد می زنی یادم می ره بیام

ولی می یام فراموش نکردم

باشه کمتر میزنمنه هر جور دوس داری عمل کن

من که چیزی نگفتم اگه جسارت شد عذر می خواهم

ن باو بزن بر طبل شادانه خوش باشیم اینجا


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 2 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: thingz


نقل از: thingz ماشینش بیمه عباسه رانندگیش شبیه شمر بن ذی الجوشن

شایدم آیتولا دستغیب پشت فرمون بوده (biggrin)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست

میبینم ک ی قطره ریختی

اوهوم تاپیک زیاد می زنی یادم می ره بیام

ولی می یام فراموش نکردم

باشه کمتر میزنمنه هر جور دوس داری عمل کن

من که چیزی نگفتم اگه جسارت شد عذر می خواهم

ن باو بزن بر طبل شادانه خوش باشیم اینجا

خوشی که تو مملکت راننده خروس امام زمان پشت فرمون هست و کشور رو هوا نمی دونم شاید ارزش نداشته باشه
ـــــــــــ


 • 0 • DarkWeb  

 • عضو از 1394/10/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3944

 • 6588

.


ای بابا راستی مگه اینجا مملکت عمام زمان نیست؟

عاها یادم نبود باید ملت همدیگر رو تیکه پاره کنن تا ظهور کنه

البته بعد اینکه فهمیدن خیلی ضایع است عمر یه نفر ابدی باشه ، گفتن رژیم غذاییش خیلی خوبه ، سالم مونده ، پیرم نمیشه :)

البته جنسشون نابیه لامصبا خوب حرفایی میزنن :دی


ـــــــــــ

در عصر ما دیگر چیزی به نام فاصله گرفتن از سیاست وجود ندارد. همه چیز سیاسی است و سیاست توده ای از دروغ، بهانه جویی، حماقت، نفرت و اسکیزوفرنی است. جورج اورول • 5 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: الهه.همیشه.سبز


نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست

میبینم ک ی قطره ریختی

اوهوم تاپیک زیاد می زنی یادم می ره بیام

ولی می یام فراموش نکردم

باشه کمتر میزنمنه هر جور دوس داری عمل کن

من که چیزی نگفتم اگه جسارت شد عذر می خواهم

ن باو بزن بر طبل شادانه خوش باشیم اینجا

خوشی که تو مملکت راننده خروس امام زمان پشت فرمون هست و کشور رو هوا نمی دونم شاید ارزش نداشته باشه
برخی جاها دایورت کن وگرنه دیوانه میشی
ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست

میبینم ک ی قطره ریختی

اوهوم تاپیک زیاد می زنی یادم می ره بیام

ولی می یام فراموش نکردم

باشه کمتر میزنمنه هر جور دوس داری عمل کن

من که چیزی نگفتم اگه جسارت شد عذر می خواهم

ن باو بزن بر طبل شادانه خوش باشیم اینجا

خوشی که تو مملکت راننده خروس امام زمان پشت فرمون هست و کشور رو هوا نمی دونم شاید ارزش نداشته باشه
برخی جاها دایورت کن وگرنه دیوانه میشی
تو ایران ملت دیوانه نمی شن زامبی می شن می ببینی که اطراف رو درثانی دایورت ماله سیب زمینی ها است ببخشید اگه تند حرف زدم یکم اعصابم سره جاش نیست
ـــــــــــ


 • 1 • Nimnima1990  

 • عضو از 1397/8/20

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1422

 • 2546

یحتمل حضرت عباس جای دگ سرش گرم بوده (biggrin)...


یحتمل حضرت عباس جای دگ سرش گرم بوده (biggrin) (dash)


ـــــــــــ


 • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: الهه.همیشه.سبز


نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: T-N-T
نقل از: الهه.همیشه.سبز فکر کنم دم خروس حضرت امام زمان باید پاسخگو باشه فعلا مملکت رو امام زمان نگه داشته والا آخوند که خیلی وقته دایورت کرده به.... اونجاش منظورم هست

میبینم ک ی قطره ریختی

اوهوم تاپیک زیاد می زنی یادم می ره بیام

ولی می یام فراموش نکردم

باشه کمتر میزنمنه هر جور دوس داری عمل کن

من که چیزی نگفتم اگه جسارت شد عذر می خواهم

ن باو بزن بر طبل شادانه خوش باشیم اینجا

خوشی که تو مملکت راننده خروس امام زمان پشت فرمون هست و کشور رو هوا نمی دونم شاید ارزش نداشته باشه
برخی جاها دایورت کن وگرنه دیوانه میشی
تو ایران ملت دیوانه نمی شن زامبی می شن می ببینی که اطراف رو درثانی دایورت ماله سیب زمینی ها است ببخشید اگه تند حرف زدم یکم اعصابم سره جاش نیست
گفتم گاهی. همه اینارو میدونم. اینو (rose) بگیر یکمم دایورت کن اگ سلامتیت برات مهمه
ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1 • Sallomenta...  

 • عضو از 1397/10/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 793

 • 2342

اشتباه نکنين دوستان....


اين آقا راننده نيسان، به دليل تاخير در پرداخت حق بيمه به عباس،از خدمات بيمه محروم شده و به اين روز افتاده،بچه ها من دارم ميرم بيمه ام رو تمديد کنم شما نمياين؟!


ـــــــــــ
an unhappy person  -_-


 • 1 • Nafas-  

 • عضو از 1397/8/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 285

 • 972

ها ها ها


(rolling) (rolling)


ـــــــــــ

زن که باشی .......

مهربانی ات دست خودت نیست خوب میشوی حتی با انان که چندان با تو خوب نبوده اند دلرحم میشوی حتی در مقابل انهاییی که چندان رحمی به تو نداشتن • 2 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: Sallomenta...


نقل از: Sallomenta... اين آقا راننده نيسان، به دليل تاخير در پرداخت حق بيمه به عباس،از خدمات بيمه محروم شده و به اين روز افتاده،بچه ها من دارم ميرم بيمه ام رو تمديد کنم شما نمياين؟!

سر راه دو سیخ بالم بگیر (biggrin)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: خود_شخص_معاویه


نقل از: خود_شخص_معاویه کسخلن دیگه! میدونن ابولفضل اصن دست نداره دست فرمون داشته باشه سر پیچا فرمونو میدن دستش! دیوثا تو اتوبان که دستش نمیدن (cry)

ثوثک میشیا (dash)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: خود_شخص_معاویه


نقل از: خود_شخص_معاویه
نقل از: T-N-T
نقل از: خود_شخص_معاویه کسخلن دیگه! میدونن ابولفضل اصن دست نداره دست فرمون داشته باشه سر پیچا فرمونو میدن دستش! دیوثا تو اتوبان که دستش نمیدن (cry)

ثوثک میشیا (dash)

چطو میتونه منو صوصک کنه نمیتونه یا ماشینو نجات بده؟

چطو به ماشین گیر نداده؟به من گیر میده؟

شاید تخصصشون نبوده


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5021

 • 6538

نقل از: Nimnima1990


نقل از: Nimnima1990 یحتمل حضرت عباس جای دگ سرش گرم بوده (biggrin) (dash)

ب سرش چکارداری (dash) (biggrin)


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

آیا از اسم‌ خود رضایت دارید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «