بات پلاگ نخواستیم

1400/06/13

به همسرم میگم فانتزی بات پلاگ دارم برام بگیر اینارو فرستاده میگه خوبن ؟؟؟میگم لعنتی اینا واسه ادما نیستن ، این عکسو فرستاده


هیچی دیگه نتونستم حرفی بزنم فقط گفتم من غلط کردم گفتم میخوام

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2021-09-07 06:21:02 +0430 +0430

↩ iamsatan
🤣🤣🤣 اره فک کنم

0 ❤️

2021-09-07 06:22:57 +0430 +0430

↩ REYHANE_PL
دقیقا ،

1 ❤️

2021-09-09 08:50:39 +0430 +0430

بگو‌ اول خودش استفاده کنه تا بفهمه یعنی چی

1 ❤️

2021-09-09 08:57:08 +0430 +0430

اشتهاشون خوبه . سلام منم بهشون برسونین ثواب داره

1 ❤️

2021-09-16 08:05:02 +0430 +0430

حق داری بمولا اینا چی چین… 😳

1 ❤️

2021-09-18 13:40:03 +0430 +0430

😂

1 ❤️

2021-09-21 01:28:02 +0430 +0430

اصاً همون بهتر . کوچیکشم که باشه هی باید در بیاری روان کننده بزنی . داستان داره . ولش کن . 😂

1 ❤️

2021-09-21 01:30:12 +0430 +0430

↩ Sadafjuun
هر چیزی زیادیش بده . ولی از طرفی هر چیزی هم روشی داره .

1 ❤️

2021-09-21 07:53:07 +0430 +0430

↩ Knowmeashades
😂😂😂

0 ❤️

2021-09-21 07:54:25 +0430 +0430

↩ ar.sissy
اره دیگه کلا برنامه کنسل شد 😂

1 ❤️

2021-10-11 12:22:42 +0330 +0330

بگو نمیخوام خودت اگر ارزه داشته باشی گشادم میکنی

1 ❤️

2021-11-25 19:39:04 +0330 +0330

تصوری‌که ازت داره جالبه مهندس

1 ❤️

2021-11-25 20:10:14 +0330 +0330

↩ Im__owner
🤕🤕

0 ❤️

2021-11-28 13:34:57 +0330 +0330

😂 😂 😂
امیدوارم پس از استفاده ازینا زنده بمونی😐

0 ❤️

2021-12-19 16:34:57 +0330 +0330

↩ retsina84
داداش من کلی سرم کلاه رفت و چیزی هم گیرم نیومد

0 ❤️kosbazar‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «