با عجیب ترین انواع اختلال فوبیا آشنا شوید


 • Lady_Ronaak  

 • عضو از
  1397/7/24

 • پست‌ها: 5806

 • 22482


فوبیا به ترسی شدید از نوع بیمارگونه و پایدار اطلاق می شود که باعث اختلال در زندگی روزمره ی فرد شود. ترس از مرگ، تاریکی، ارتفاع، فضاهای بسته و بسیاری موارد دیگری که احتمالا تا به حال در مورد آن ها شنیده اید از انواع رایج فوبیا هستند. اما موارد عجیبی هم در فهرست بلندبالای انواع این اختلال وجود دارد.


اراکیبوتیروفوبیا Arachibutyrophobia : ترس از چسبیدن کره بادام زمینی به سقف دهاناین حالت برای همه احساس ناخوشایندی است اما ترس از چسبیدن کره ی بادام زمینی به سقف دهان برای برخی افراد یک فوبیای واقعی است. بعضی از این افراد مشکلی با مقدار کمی از آن ندارند اما تعدادی از آن ها به کلی از خوردن محصولاتی که در آن ها بادام زمینی وجود دارد مثل سس ها و بستنی های کره ی بادام زمینی، پرهیز می کنند. این مسأله می تواند ریشه در فوبیایی وسیع تر مثل ترس از بافت های چسبنده و خفقان آور داشته باشد، یا می تواند مستقلا رخ دهد.


آلیومفوبیا Alliumphobia : ترس از سیرنان سیر مورد علاقه ی شما می تواند شخصی که ترسی غیر معمول از سیر دارد را دچار حملات عصبی کند. افراد مبتلا به این فوبیا تنها از مزه ی این سبزی بیزار نیستند، بلکه ممکن است در مواجهه با سیر یا سبزیجات تند دیگری مثل پیاز و پیازچه شروع به لرزیدن کنند یا حتی احساس کنند قادر به نفس کشیدن نیستند.


فوبوفوبیا Phobophobia : ترس از داشتن فوبیامتاسفانه کسانی که از ترس از دچار شدن به یک فوبیا رنج می برند درگیر مبارزه ای می شوند که نتیجه ای جز شکست ندارد.


سسکوپدلوفوبیا Sesquipedalophobia : ترس از کلمات طولانیقطعا کسانی که به این فوبیا دچار هستند علاقه ای به شنیدن نام طولانی بیماری شان ندارند چون ترسی بیمارگونه از کلمات طولانی دارند


آلبوتوفوبیا Ablutophobia : ترس از حمام کردن و تمیز کردناگر با کسی مواجه شدید که بوی ناخوشایندی می داد عجولانه قضاوت نکنید؛ ممکن است آن شخص ترس از حمام کردن و تمیز کردن داشته باشد؛ مساله ای که بیشتر در میان زنان و کودکان شایع است. این فوبیا اغلب ریشه در ضربه ای روحی در گذشته ی فرد دارد و می تواند منجر به انزوای اجتماعی او شود


دکستروفوبیا Dextrophobia : ترس از حضور چیزی در سمت راست بدندر این حالت که شکلی از اختلال وسواس فکری-عملی است، فرد نمی تواند حضور چیزی را در سمت راست بدن خود تحمل کند. برای مثال، این مسأله می تواند رانندگی در خیابان را با وجود ماشین های دیگری که در سمت راست در حرکت هستند بسیار دشوار کند. عکس این حالت یعنی لووفوبیا (Levophobia) به ترس از حضور چیزی در سمت چپ بدن اطلاق می شود.


سایدروفوبیا Siderophobia : ترس از ستاره هاشما هم احتمالا از تماشای ستاره ها لذت می برید اما همه ی افراد چنین احساسی ندارند. اشخاص مبتلا به این فوبیا، دچار ترس از ستاره ها هستند و احتمالا شب ها پنجره هایشان را با پرده می پوشانند تا عظمت و کنترل ناپذیری جهان، آن ها را در خود غرق نکند.


آریتموبیا Arithmophobia : ترس از اعدادشاید در دوران مدرسه از درس ریاضی بیزار بودید، اما افرادی که دچار ترس از اعداد هستند ممکن است یک جدول ضرب باعث اضطرابی جدی در آن ها شود.


لوگوفوبیا Logophobia : ترس از یادگیری خواندنافرادی که دچار ترس از کلمات هستند در انجام مکالمات عملکرد خوبی دارند، اما آن ها با دیدن کلمات ممکن است به سختی نفس بکشند، دچار لرزش یا حالت پارانوئید شوند. اغلب افراد مبتلا به این فوبیا قادر به خواندن نیستند و از تلاش برای یادگیری آن امتناع می کنند


پلوتوفوبیا Plutophobia : ترس از پولشاید بعضی از ما بدمان نیاید چنین مشکلی داشته باشیم! این فوبیا می تواند به شکل ترس از خود پول، ثروتمند شدن یا افراد ثروتمند باشد


ایدیوفوبیا Ideophobia : ترس از ایده هاافراد مبتلا به این فوببا، دچار سوء ظن نسبت به ایده ها هستند یا از آن ها ترس دارند. شاید به همین دلیل است که همکار رقابت جوی شما همیشه با ایده هایتان مخالفت می کند.


جلیوفوبیا Geliophobia : ترس از خندهاین فوبیا را با جلوتوفوبیا (Gelotophobia) که ترس از تمسخر شدن است اشتباه نگیرید. افرادی که دچار ترس از خنده هستند، از صدای خنده ی آرام و بلند دیگران بیزارند. بعضی از این افراد در این حالت کمی احساس ناخوشایندی دارند اما تعدادی از آن ها به نفس نفس می افتند


اومفلوفوبیا Omphalophobia : ترس از نافافرادی که دچار ترس از ناف هستند سعی می کنند حتی در حمام از لمس ناف شان خودداری کنند و ممکن است ناف خود را با نوار پانسمان بپوشانند یا از رفتن به مکان هایی مثل استخرهای عمومی پرهیز می کنند تا ناف دیگران را نبینند.


زانتوفوبیا Xanthophobia : ترس از رنگ زردتاکسی های زرد رنگ می توانند احساس بسیار ناخوشایندی در افراد مبتلا به این فوبیا به وجود آورند. این فوبیا به ترس از رنگ زرد یا واژه ی آن اطلاق می شود.


الوتروفوبیا Eleutherophobia : ترس از آزادیافرادی که دچار ترس از آزادی هستند عموما نمی توانند کاری را بدون دستور گرفتن از دیگران انجام دهند و این فوبیا موجب می شود فرد بیشتر مایل به پیروی باشد تا رهبری. این افراد احتمالا از مسئولیت های بیشتری که به دنبال آزادی بیشتر به وجود می آید ترس دارند.


چتوفوبیا Chaetophobia : ترس از موتفاوتی ندارد موهای خود شخص باشد یا دیگران؛ افراد مبتلا به این فوبیا، دچار ترس از مو هستند. آن ها احتمالا از فرو بردن انگشتان شان در داخل موهایشان بیزارند یا از دیدن یک مشت مو بر روی زمین میخکوب می شوند.


اوکتوفوبیا Octophobia : ترس از عدد هشتکارشناسان معتقدند ترس از عدد هشت می تواند ریشه در خرافات داشته باشد چرا که با چرخش هشت انگلیسی به یک سمت، این عدد تبدیل به علامت بی نهایت می شود. این فوبیا می تواند به شکل ترس از سمبل عدد هشت یا ترکیبات این عدد باشد.


سیمتروفوبیا Symmetrophobia : ترس از تقارنکسانی که دچار این فوبیا هستند احتمالا از دیدن یک دایره ی بی عیب و نقص خوششان نمی آید. این افراد احتمالا تقارن را حد کمال یا زیبایی بیش از اندازه ای می دانند که لیاقت برخورداری از آن را دارند. عکس این حالت یعنی اسیمتروفوبیا (Asymmetriphobia) به ترس از اشیاء نامتقارن اطلاق می شود.


کاتایزوفوبیا Kathisophobia : ترس از نشستنبسیاری از ما همیشه به دنبال صندلی راحتی برای نشستن هستیم، اما افرادی وجود دارند که دچار ترس از نشستن هستند.


آروفوبیا Aurophobia : ترس از طلایک گردنبند طلای مجلل هر کسی را به وجد نمی آورد، به ویژه کسانی که ترس از طلا دارند. این افراد با دیدن طلا می توانند دچار حمله های اضطرابی به همراه حالت تهوع، تعریق یا تپش قلب نامنظم شوند.


نوستوفوبیا Nostophobia : ترس از بازگشت به خانهدر نظر بسیاری از ما خانه مکانی دوست داشتنی است، اما کسانی هم وجود دارند که دچار ترس از بازگشت به خانه هستند. احتمالا این افراد در خانه مورد بد رفتاری قرار گرفته اند یا در صورت تجربه ی یک شکست، ترس از شرم ناشی از آن را دارند.


کالجینفوبیا Caligynephobia : ترس از زنان زیبااین ترس که با عنوان ونوسترافوبیا (Venustraphobia) هم شناخته می شود، فراتر از احساس اضطراب یا وحشت در نزدیکی یک شخص زیبا است. افراد مبتلا به این فوبیا با دبدن زنان جذاب، دچار احساس درد در ناحیه ی قفسه ی سینه یا احساس کرخی می شوند و یا حتی ممکن است بیهوش شوند.


ـــــــــــ
 • 12

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • g2014  
 • عضو از 1393/11/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 76

 • 55

لیدی روناک بازم با یه پست آموزنده خوب اومدی ممنونم...


لیدی روناک بازم با یه پست آموزنده خوب اومدی ممنونم ازت . فقط لطف کن مقاله راهکار مبارزه با فوبیا رو هم در ادامه پست بیار .ممنون ازت


ـــــــــــ

کوس قشنگترین ترک دنیاست • 1 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

نقل از: g2014


نقل از: g2014 لیدی روناک بازم با یه پست آموزنده خوب اومدی ممنونم ازت . فقط لطف کن مقاله راهکار مبارزه با فوبیا رو هم در ادامه پست بیار .ممنون ازت

در اسرع وقت :)


ـــــــــــ

 • 3 • Siamak323  

 • عضو از 1397/10/30

 • پست‌‌‌ها: ‌ 88

 • 84

فوبیای کیر کلفتم بعضی دخترا دارن


فوبیای کیر کلفتم بعضی دخترا دارن


ـــــــــــ

آنچیز که در جستن آنی ; آنی • 1 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

نقل از: Siamak323


نقل از: Siamak323 فوبیای کیر کلفتم بعضی دخترا دارن

اون دیگه به جاست (rolling)


ـــــــــــ

 • 1 • kambiz55  

 • عضو از 1396/2/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4047

 • 10371

درود و سلام به روناک عزیز


ممنون بابت تاپیک خوبی که زدی، من با فوبیا و مواردی مثل فوبیای ارتفاع، تنهایی، تاریکی، جای تنگ و.... آشنا بودم اما خیلی تعجب‌آور بود مواردی رو که بیان کردی

قابل توجه آقایون؛ درصدد یافتن و ازدواج با خانومی باشید که فوبیای پول و طلا داشته باشه! (biggrin)


ـــــــــــ

Keep cool; "Happy wife" makes the "Happy life"..... ; no doubt • 3 • Mind_Freak  

 • عضو از 1397/7/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 199

 • 646

با سلام


بسیار عالی :)

چقدر فوبیاهای عجیب و غریب هست که نمیدونستم (hypnotized)


ـــــــــــ

 • 3 • Siamak323  

 • عضو از 1397/10/30

 • پست‌‌‌ها: ‌ 88

 • 84

نقل از: Lady_Ronaak


نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: Siamak323 فوبیای کیر کلفتم بعضی دخترا دارن
اون دیگه به جاست (rolling)

کجاش بجاست? چرا باید از این نعمت بزرگی که دارید بترسید (cool)


ـــــــــــ

آنچیز که در جستن آنی ; آنی • 1 • Arashmajidi  
 • عضو از 1396/11/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11

 • 118

Trophobia
ترس از حفره های متقارن
اینو یادت رفت...


Trophobia ترس از حفره های متقارن اینو یادت رفت لیدی خیلیا به این فوبیا مبتلا هستن


ـــــــــــ


 • 1 • Maryamreza2018  

 • عضو از 1397/3/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 322

 • 344

چه جالب من فکر میکردم باسوفوبیا خیلی جالبه دیدم...


چه جالب من فکر میکردم باسوفوبیا خیلی جالبه دیدم جالب ترش هم هستتت


ـــــــــــ

به ریسکش نمی ارزه • 1 • کوثلاو  

 • عضو از 1397/7/22

 • پست‌‌‌ها: ‌ 723

 • 788

روناک جان ممنون، ترس ازحمام برای آدم های گشاد!...


روناک جان ممنون، ترس ازحمام برای آدم های گشاد! ازفردا به هرکی بگی فلانی بوگند میدی یسربرو حموم ، میخاد بگه من فوبیاحمومی دارم (biggrin)


ـــــــــــ

 • 1 • کوثلاو  

 • عضو از 1397/7/22

 • پست‌‌‌ها: ‌ 723

 • 788

یه فوبیای خیلی بامزه


من یه دوسدختر داشتم ترس از عن داشت (rolling) این حتی تومستراح به عن خودش هم نگاه نمیکرد و چون دوستیمون طولانی بود تونستم مچشو بگیرم که فوبیای عن داره (cool) (devil)


ـــــــــــ

 • 2 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

..


چه خبر بوده من نبودم (wanking)


ـــــــــــ

 • 1 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

نقل از: kambiz55


نقل از: kambiz55 ممنون بابت تاپیک خوبی که زدی، من با فوبیا و مواردی مثل فوبیای ارتفاع، تنهایی، تاریکی، جای تنگ و.... آشنا بودم اما خیلی تعجب‌آور بود مواردی رو که بیان کردی ***قابل توجه آقایون؛ درصدد یافتن و ازدواج با خانومی باشید که فوبیای پول و طلا داشته باشه!*** (biggrin)

به به کامبیز خان گوسفند قربونی کنیم (wanking) (erection)


ـــــــــــ

 • 1 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

نقل از: Mind_Freak


نقل از: Mind_Freak بسیار عالی :) چقدر فوبیاهای عجیب و غریب هست که نمیدونستم (hypnotized)

آره خودمم تعجب کردم :/


ـــــــــــ

 • 2 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

نقل از: Arashmajidi


نقل از: Arashmajidi Trophobia ترس از حفره های متقارن اینو یادت رفت لیدی خیلیا به این فوبیا مبتلا هستن

به نظرم زیادم عجیب نیست


ـــــــــــ

 • 0 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

..


فرهاد دهنت سرویس با اون گیفت (rolling) (rolling) (rolling)


ـــــــــــ

 • 2 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

نقل از: کوثلاو


نقل از: کوثلاو من یه دوسدختر داشتم ترس از عن داشت (rolling) این حتی تومستراح به عن خودش هم نگاه نمیکرد و چون دوستیمون طولانی بود تونستم مچشو بگیرم که فوبیای عن داره (cool) (devil)

(rolling) (sick)


ـــــــــــ

 • 0 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

نقل از: We_Are_All_Victims


نقل از: We_Are_All_Victims
نقل از: Lady_Ronaak فرهاد دهنت سرویس با اون گیفت (rolling) (rolling) (rolling)
فقط اونجاش که از دهنش میریزه بیرون و همچنین اونجاش که با بغض نگاش میکنه (biggrin)

اره (biggrin)


ـــــــــــ

 • 1 • A.t1363  

 • عضو از 1397/5/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 279

 • 769

Allium phobia


Shayaaaad bekhandiiin vali man allium phobiaaa ( tars az sir ) daram

Say mikonak mive forooshiii naram Shomal beram hichvaqt bazar nemiram Az tarse boosh hatta jorat nadaram savare metro ya vasilehaye kheyliii shoolooq besham

Kheyliiii baaade kheyliiiiii :(


ـــــــــــ


 • 1 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5806

 • 22482

نقل از: A.t1363


نقل از: A.t1363 Shayaaaad bekhandiiin vali man allium phobiaaa ( tars az sir ) daram Say mikonak mive forooshiii naram Shomal beram hichvaqt bazar nemiram Az tarse boosh hatta jorat nadaram savare metro ya vasilehaye kheyliii shoolooq besham Kheyliiii baaade kheyliiiiii :(

پس آش رشته یا آش دوغم نمیخوری


ـــــــــــ

 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

آیا از اندام جنسی (کیر و کص) خود رضایت دارید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «