بد ترین حس دنیا اینه عاشق رفیقت باشی ولی بدونی گی نیست


 • fetishmommy  

 • عضو از
  1397/10/12

 • پست‌ها: 205

 • 97


:-0


ـــــــــــ


 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • @mir17+  
 • عضو از 1395/3/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 8

 • 5

دقیقا حال الان من (dash)


دقیقا حال الان من (dash)


ـــــــــــ


 • 0 • fetishmommy  
 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 205

 • 97

بد ترین حس دنیا اینه عاشق رفیقت باشی ولی بدونی گی نیست


نقل از: @mir17+ دقیقا حال الان من (dash)

کیریه


ـــــــــــ


 • 0 • fetishmommy  
 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 205

 • 97

بد ترین حس دنیا اینه عاشق رفیقت باشی ولی بدونی گی نیست


نقل از: 14shargh آخ گفتی یه رفیق دارم بچه خوشگل و دوست داشتنی سینه های دخترونه داره قشنگ تو دست میاد کلی باهاش شوخی میکنم تو شمال که رفته بودیم کشید پایین شورتشو کونشم خوب بود

این هوسه


ـــــــــــ


 • 0 • @mir17+  
 • عضو از 1395/3/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 8

 • 5

نقل از: fetishmommy


نقل از: fetishmommy
نقل از: @mir17+ دقیقا حال الان من (dash)
کیریه

خیلی بده تو خونشون شب تنها بودیم دوتایی من حتی بهش گفتم گیم ولی نگفتم ازش خوشم میاد گفتم شاید خودش پیشنهاد بده ولی فقط گفت من اوکیم و مشکلی با گی بودن کسی ندارم :(


ـــــــــــ


 • 0 • k-sadgh  

 • عضو از 1391/10/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 49

 • 19

دقیقا من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که بیاد من رو...


دقیقا من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که بیاد من رو بکنه بار ها وبار ها گفتم ولی گفت گی نیست (dash) (dash)


ـــــــــــ


 • 0 • @mir17+  
 • عضو از 1395/3/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 8

 • 5

نقل از: k-sadgh


نقل از: k-sadgh دقیقا من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که بیاد من رو بکنه بار ها وبار ها گفتم ولی گفت گی نیست (dash) (dash)

یه باشه نمیگن راحتمون کنن که


ـــــــــــ


 • 0 • k-sadgh  

 • عضو از 1391/10/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 49

 • 19

نقل از: @mir17+


نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh دقیقا من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که بیاد من رو بکنه بار ها وبار ها گفتم ولی گفت گی نیست (dash) (dash)
یه باشه نمیگن راحتمون کنن که

همین دیگه کی دو بار از رو شلوار کیرش رو گرفتم اما نزاشت ادامه بدم می خواستم بزارم دهنم اما نزاشت


ـــــــــــ


 • 0 • @mir17+  
 • عضو از 1395/3/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 8

 • 5

نقل از: k-sadgh


نقل از: k-sadgh
نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh دقیقا من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که بیاد من رو بکنه بار ها وبار ها گفتم ولی گفت گی نیست (dash) (dash)
یه باشه نمیگن راحتمون کنن که

همین دیگه کی دو بار از رو شلوار کیرش رو گرفتم اما نزاشت ادامه بدم می خواستم بزارم دهنم اما نزاشت

حالا باز تو پیشنهاد دادی من چیزی نگفتم که بیا بکن و اینا فقط گفتم گیم به امید این که تنها بودیم پیشنهاد بده. ولی تا الان که نزدیک یه سال شده که بهش گفتم اصلا حرفشم پیش نمیکشه


ـــــــــــ


 • 1 • k-sadgh  

 • عضو از 1391/10/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 49

 • 19

نقل از: @mir17+


نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh
نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh دقیقا من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که بیاد من رو بکنه بار ها وبار ها گفتم ولی گفت گی نیست (dash) (dash)
یه باشه نمیگن راحتمون کنن که

همین دیگه کی دو بار از رو شلوار کیرش رو گرفتم اما نزاشت ادامه بدم می خواستم بزارم دهنم اما نزاشت

حالا باز تو پیشنهاد دادی من چیزی نگفتم که بیا بکن و اینا فقط گفتم گیم به امید این که تنها بودیم پیشنهاد بده. ولی تا الان که نزدیک یه سال شده که بهش گفتم اصلا حرفشم پیش نمیکشه

خوب مستقیم بهش بگو میدونم سخته اما من گفتم ولی گفت نه این شهامت رو داشته باش بهش بگو


ـــــــــــ


 • 0 • klark  

 • عضو از 1398/3/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 26

 • 33

درود


دمش گرم گی نیست


ـــــــــــ

 • 0 • k-sadgh  

 • عضو از 1391/10/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 49

 • 19

نقل از: klark


نقل از: klark دمش گرم گی نیست

چرا اون وقت؟؟؟؟


ـــــــــــ


 • 0 • Samanjoon45  

 • عضو از 1397/12/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 122

 • 93

اگه اون دوس نداشت باهاش وربری و براش بخوری و بهش...


اگه اون دوس نداشت باهاش وربری و براش بخوری و بهش بدی عیب نداره .... من هستم . میتونی بیای برا منو بخوری و باهاش ور بری و بهم بدی


ـــــــــــ

 • 0 • @mir17+  
 • عضو از 1395/3/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 8

 • 5

نقل از: k-sadgh


نقل از: k-sadgh
نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh
نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh دقیقا من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که بیاد من رو بکنه بار ها وبار ها گفتم ولی گفت گی نیست (dash) (dash)
یه باشه نمیگن راحتمون کنن که

همین دیگه کی دو بار از رو شلوار کیرش رو گرفتم اما نزاشت ادامه بدم می خواستم بزارم دهنم اما نزاشت

حالا باز تو پیشنهاد دادی من چیزی نگفتم که بیا بکن و اینا فقط گفتم گیم به امید این که تنها بودیم پیشنهاد بده. ولی تا الان که نزدیک یه سال شده که بهش گفتم اصلا حرفشم پیش نمیکشه

خوب مستقیم بهش بگو میدونم سخته اما من گفتم ولی گفت نه این شهامت رو داشته باش بهش بگو

آره راست میگی باید بگم بهش (rose)


ـــــــــــ


 • 0 • k-sadgh  

 • عضو از 1391/10/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 49

 • 19

نقل از: @mir17+


نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh
نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh
نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh دقیقا من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که بیاد من رو بکنه بار ها وبار ها گفتم ولی گفت گی نیست (dash) (dash)
یه باشه نمیگن راحتمون کنن که

همین دیگه کی دو بار از رو شلوار کیرش رو گرفتم اما نزاشت ادامه بدم می خواستم بزارم دهنم اما نزاشت

حالا باز تو پیشنهاد دادی من چیزی نگفتم که بیا بکن و اینا فقط گفتم گیم به امید این که تنها بودیم پیشنهاد بده. ولی تا الان که نزدیک یه سال شده که بهش گفتم اصلا حرفشم پیش نمیکشه

خوب مستقیم بهش بگو میدونم سخته اما من گفتم ولی گفت نه این شهامت رو داشته باش بهش بگو

آره راست میگی باید بگم بهش (rose)

اهوم حتما بگو امیدوارم قبول کنه


ـــــــــــ


 • 0 • @mir17+  
 • عضو از 1395/3/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 8

 • 5

نقل از: k-sadgh


نقل از: k-sadgh
نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh
نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh
نقل از: @mir17+
نقل از: k-sadgh دقیقا من بهش گفتم و پیشنهاد دادم که بیاد من رو بکنه بار ها وبار ها گفتم ولی گفت گی نیست (dash) (dash)
یه باشه نمیگن راحتمون کنن که

همین دیگه کی دو بار از رو شلوار کیرش رو گرفتم اما نزاشت ادامه بدم می خواستم بزارم دهنم اما نزاشت

حالا باز تو پیشنهاد دادی من چیزی نگفتم که بیا بکن و اینا فقط گفتم گیم به امید این که تنها بودیم پیشنهاد بده. ولی تا الان که نزدیک یه سال شده که بهش گفتم اصلا حرفشم پیش نمیکشه

خوب مستقیم بهش بگو میدونم سخته اما من گفتم ولی گفت نه این شهامت رو داشته باش بهش بگو

آره راست میگی باید بگم بهش (rose)

اهوم حتما بگو امیدوارم قبول کنه

مرسی


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

آیا حاضر هستید با کسی که تجربه‌ رابطه‌ کامل جنسی داشته است، ازدواج کنید؟


نمایش نتایج


آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «