برنامه تون برای سال ۹۹ چیه؟سلام دوستان
اول اینکه عید تون مبارک
برنامه تون برای سال جدید چیه؟
چه هدفی دارین که بهش برسید؟


همه نظر بزارید


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

برنامه م اینه با یه پسر کرمانشاهی دوست بشم


یه پسر که پایه ی عشق و حال دوطرفه باشه


ـــــــــــ


 • 0:)


از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)


ـــــــــــ

همون طور که از اسمم معلومه از انگلستان اومدم و کارم گاییدن انسان های احمق و ابله هست. • 0 • حشرزاد  

 • عضو از 1398/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1665

 • 3869

نقل از: آیت-دولا


نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)

نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین (rolling) (rolling)

ـــــــــــ

 • 0:)


نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم بکن تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)


ـــــــــــ

همون طور که از اسمم معلومه از انگلستان اومدم و کارم گاییدن انسان های احمق و ابله هست. • 0 • asdgxsina  

 • عضو از 1398/11/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 40

 • 11

کار پول
اگه بشه...


کار پول اگه بشه...


ـــــــــــ

بیمار روانی mental patient یه فرد کثیف a dirty man • 0 • force11271  

 • عضو از 1398/12/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 21

 • 18

زندگی فندوقی(کوتاه)


هر چه پیش آید خوش آید (rose)


ـــــــــــ


 • 0کص بکنیم


کص بکنیم


ـــــــــــ


 • 0 • حشرزاد  

 • عضو از 1398/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1665

 • 3869

نقل از: آیت-دولا


نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

ـــــــــــ

 • 0 • mfmمتاهل  

 • عضو از 1397/1/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 242

 • 318

نقل از: حشرزاد


نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

(biggrin) خوب گاییدش مفت.خورو (erection) به انگل بودن عادت کردن
ـــــــــــ

**مکان اختصاصی و اقامت رایگان برای متاهل هایی که قصد سفر به شمال دارند و نفر سوم میخوان . فقط متاهل های رسمی با شخصیت پیام بدن نه بیزینسی و پولی. توضیحات بیشتر در پروفایلم **** • 0:)


نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

حالا فعلا که آبجی و مامانت اینجان و کیرم تو کص و کون و دهنشونه، خارکصده (erection)
ـــــــــــ

همون طور که از اسمم معلومه از انگلستان اومدم و کارم گاییدن انسان های احمق و ابله هست. • 0:)


نقل از: mfmمتاهل
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

(biggrin) خوب گاییدش مفت.خورو (erection) به انگل بودن عادت کردن
معلومه آیت دولا ها خودت و مامانت را مفت و مجانی حسابی گاییدن که عقده ای شدی (erection)
ـــــــــــ

همون طور که از اسمم معلومه از انگلستان اومدم و کارم گاییدن انسان های احمق و ابله هست. • 0 • حشرزاد  

 • عضو از 1398/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1665

 • 3869

نقل از: آیت-دولا


نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

حالا فعلا که آبجی و مامانت اینجان و کیرم تو کص و کون و دهنشونه
آغای دوجنس.گرای مف.تی کو.نی فعلا برو کو.نتو بده او.بی . بعدشم وقت کردی بدو ژتون مادرتو بفروش تا اخر ماه بابات مجبور نشه برای اضافه کاری خودشو و خواهرتو و توی کو.نی رو بزاره سرکار که کونتون بزارن .
ـــــــــــ

 • 0 • mfmمتاهل  

 • عضو از 1397/1/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 242

 • 318

نقل از: آیت-دولا


نقل از: آیت-دولا
نقل از: mfmمتاهل
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

(biggrin) خوب گاییدش مفت.خورو (erection) به انگل بودن عادت کردن
معلومه آیت دولا ها خودت و مامانت را مفت و مجانی حسابی گاییدن که عقده ای شدی (erection)
فعلا که اخوندها با برنامه های مفتی مادرتو رو گا.ییدن . بچه گدا برو دنبال مفتی باش . مادر قسطی
ـــــــــــ

**مکان اختصاصی و اقامت رایگان برای متاهل هایی که قصد سفر به شمال دارند و نفر سوم میخوان . فقط متاهل های رسمی با شخصیت پیام بدن نه بیزینسی و پولی. توضیحات بیشتر در پروفایلم **** • 0:)


نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

حالا فعلا که آبجی و مامانت اینجان و کیرم تو کص و کون و دهنشونه
آغای دوجنس.گرای مف.تی کو.نی فعلا برو کو.نتو بده او.بی . بعدشم وقت کردی بدو ژتون مادرتو بفروش تا اخر ماه بابات مجبور نشه برای اضافه کاری خودشو و خواهرتو و توی کو.نی رو بزاره سرکار که کونتون بزارن .
دو جنس گراییم فقط به خاطر کون تو هست که فوق العاده هست، از کردنت سیر نمیشم. (erection)
بعدم بدبخت بیچاره آیت دولا ها که فعلا پول مملکت و نفت و مالیات را مفتی دارند، توی بدبخت باید کون بدی که زنده بمونی ، مامان تو با جندگی خرج تو را در میاره. (erection) (wanking)
ـــــــــــ

همون طور که از اسمم معلومه از انگلستان اومدم و کارم گاییدن انسان های احمق و ابله هست. • 0:)


نقل از: mfmمتاهل
نقل از: آیت-دولا
نقل از: mfmمتاهل
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

(biggrin) خوب گاییدش مفت.خورو (erection) به انگل بودن عادت کردن
معلومه آیت دولا ها خودت و مامانت را مفت و مجانی حسابی گاییدن که عقده ای شدی (erection)
فعلا که اخوندها با برنامه های مفتی مادرتو رو گا.ییدن . بچه گدا برو دنبال مفتی باش . مادر قسطی
خوبه بالاخره اعتراف کردی که مفتی مادرتو گاییدیم.
کور بدبخت اسمم را نگا من خودم آیت دولا(آخوند=آیت دولا) هستم.
از بس کون دادی عقلت از کار افتاده و از بس جق زدی کور شدی منا نمی بینی!
ـــــــــــ

همون طور که از اسمم معلومه از انگلستان اومدم و کارم گاییدن انسان های احمق و ابله هست. • 0:)


نقل از: mfmمتاهل
نقل از: آیت-دولا
نقل از: mfmمتاهل
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

(biggrin) خوب گاییدش مفت.خورو (erection) به انگل بودن عادت کردن
معلومه آیت دولا ها خودت و مامانت را مفت و مجانی حسابی گاییدن که عقده ای شدی (erection)
فعلا که اخوندها با برنامه های مفتی مادرتو رو گا.ییدن . بچه گدا برو دنبال مفتی باش . مادر قسطی
خوبه بالاخره اعتراف کردی که مفتی مادرتو گاییدیم.
کور بدبخت اسمم را نگا من خودم آیت دولا(آخوند=آیت دولا) هستم.
از بس کون دادی عقلت از کار افتاده و از بس جق زدی کور شدی منا نمی بینی!ننه ساعتی
ـــــــــــ

همون طور که از اسمم معلومه از انگلستان اومدم و کارم گاییدن انسان های احمق و ابله هست. • 0عارضم که...


دلت خوشه ها


ـــــــــــ

عاقل همه را به تخم خود بسپارد...! • 0 • حشرزاد  

 • عضو از 1398/12/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1665

 • 3869

نقل از: آیت-دولا


نقل از: آیت-دولا
نقل از: mfmمتاهل
نقل از: آیت-دولا
نقل از: mfmمتاهل
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

(biggrin) خوب گاییدش مفت.خورو (erection) به انگل بودن عادت کردن
معلومه آیت دولا ها خودت و مامانت را مفت و مجانی حسابی گاییدن که عقده ای شدی (erection)
فعلا که اخوندها با برنامه های مفتی مادرتو رو گا.ییدن . بچه گدا برو دنبال مفتی باش . مادر قسطی
خوبه بالاخره اعتراف کردی که مفتی مادرتو گاییدیم.
کور بدبخت اسمم را نگا من خودم آیت دولا(آخوند=آیت دولا) هستم.
از بس کون دادی عقلت از کار افتاده و از بس جق زدی کور شدی منا نمی بینی!
آخوند = حرا.مزاده= هزار اسپرم برای حسن ختام فعلا این کی.رو تقدیم میکنم به کص نا.موست مخصوصا ماد.رت که برای شماها خیلی زحمت کشید البته زیر پتو لنگ در هوا زیر کیر مردم (rolling) فعلا اینو داشته باش تو ک.سش تا حسابی اب بیوفته خخخ**** (biggrin) (erection)


ـــــــــــ

 • 0:)


نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: mfmمتاهل
نقل از: آیت-دولا
نقل از: mfmمتاهل
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا
نقل از: حشرزاد
نقل از: آیت-دولا از اسمم معلومه هدفی ندارم، دنبال کس و کون مفت می گردم. (erection)
نگران نباش امثال ز.باله مثل تو این جامعه زیادن که دنبال مفت میگردن . اب و برق مفت و مجانی ،سیب زمینی مفت، یارانه مفت ، اینترنت ۱۰۰گیگ مفت . اخرشم هیچ گ.هی نمیشید فقط انگ.ل جامعه هستین

فعلا که شدیم سرور تو، مملکت که هیچ تو و مامانت هم گاییدیم. (erection)

اره حتما با کو.نی هم که تو میدی سرورم هستی . پدرتم همینجوری بود به اهل محل میداد مامانتم مجانی میداد صداش میکردن سرور . بی بی کس.ده از اسپرم مفت اهل محل بوجود اومدی اول بگرد ببین که کی کس مادرتو زده و نطفه تو رو بسته . مف.ت خور زبا.له (rolling)

(biggrin) خوب گاییدش مفت.خورو (erection) به انگل بودن عادت کردن
معلومه آیت دولا ها خودت و مامانت را مفت و مجانی حسابی گاییدن که عقده ای شدی (erection)
فعلا که اخوندها با برنامه های مفتی مادرتو رو گا.ییدن . بچه گدا برو دنبال مفتی باش . مادر قسطی
خوبه بالاخره اعتراف کردی که مفتی مادرتو گاییدیم.
کور بدبخت اسمم را نگا من خودم آیت دولا(آخوند=آیت دولا) هستم.
از بس کون دادی عقلت از کار افتاده و از بس جق زدی کور شدی منا نمی بینی!
آخوند = حرا.مزاده= هزار اسپرم برای حسن ختام فعلا این کی.رو تقدیم میکنم به کص نا.موست مخصوصا ماد.رت که برای شماها خیلی زحمت کشید البته زیر پتو لنگ در هوا زیر کیر مردم (rolling) فعلا اینو داشته باش تو ک.سش تا حسابی اب بیوفته خخخ**** (biggrin) (erection)

بدبخت بیچاره ما بدتر از این کیر تو کص و کون مادرت و خودت و همه کست فرو کردیم ، آن هم در واقعیت و نه در رویا و خیال.
ـــــــــــ

همون طور که از اسمم معلومه از انگلستان اومدم و کارم گاییدن انسان های احمق و ابله هست. • 0 • Paye69  

 • عضو از 1396/11/6

 • پست‌‌‌ها: ‌ 115

 • 35

کردن زن های شوهر دار حالا یا جلو شوهرشون یا تنها


کردن زن های شوهر دار حالا یا جلو شوهرشون یا تنها


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

میخواهید پس از دریافت پیام خصوصی، ایمیل آگاهسازی دریافت کنید؟


نمایش نتایج


آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «