تنها گذاشتن سه خانوم در اتاق دربسته


 • Nimnima1990  

 • عضو از
  1397/8/20

 • پست‌ها: 1379

 • 2340


سلام به همگی شما
با همفکری یکی از دوستان گلم یه فانتزیی به ذهنم رسید میخوام نظرتونو بدونم که با قشنگترینش یه جلق. حسابی بزنم (biggrin)

همیشه فانتزیام درمورداقایون بود اما ایندفعه ممیخوام خانومای عزیزو ازاین فکرملجوقم بی نصیب نزارم (wanking)


بنظرشما اگر *لیدی روناک،مربا،سفیدبرفی*باهم تو یه اتاق دربسته بزاریم چه اتفاقی بینشون میفته
فانتزیاتونو لطف بفرمایید بیان کنین تایوقت خدانکرده تو دلتون نمونه یوقت غم باد بگبرین


کامبیزخان هم نگهبان میزاریم یوقت هیچکدومشون فکرفراربسرشون نزنه (biggrin)


ـــــــــــ


 • 5

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • kambiz55  

 • عضو از 1396/2/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4031

 • 10403

نیم‌نیمای عزیز؛


این وحی‌های تو داره خطرناک میشه‌ها، سیمشو قطع کن لطفا تا یه کاری دستت نداده گلم! (dash) (biggrin)


ـــــــــــ

Keep cool; "Happy wife" makes the "Happy life"..... ; no doubt • 10 • Different man  

 • عضو از 1397/8/30

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2784

 • 8073

Different man


بابا بیخیال پسر تو چقد وحی بت میرسه! بنظرم اون دوتا شروع میکنن به جقیدن مربا هم دستاشو میزاره رو چشاش میگه: واااا چقد شما بی ادبین!! کامبیز هم از بیرون داره نصیحتشون میکنه میگه خودارضایی نکن خواهر من آخر و عاقبت نداره هزارتا ضرر داره

ـــــــــــ
 یه نخ سیگار، هدفون و دایان...!


 • 9لیدی روناک مخشونو میخوره (biggrin) (rolling)


لیدی روناک مخشونو میخوره (biggrin) (rolling)


ـــــــــــ

همانا مذهب را اختراع کردن که کارگر به جای «اعتراض» «دعا» کند... • 1 • Different man  

 • عضو از 1397/8/30

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2784

 • 8073

نقل از: حجت+السلام+حشری


نقل از: حجت+السلام+حشری
نقل از: Devilish_Angel بابا بیخیال پسر تو چقد وحی بت میرسه! بنظرم مربا میره به کامبیز میگه این کارتون خیلی بی ادبیه میشه من برم؟ سفید برفی هم میگه: ی چیزی بگم، اگه دستم به این پسره نرسه مورد سوم رو بیخی!

مورد سوم تن فروشه

برادر یا خواهر من ، من کاری به باقیش ندارم به منم مربوط نی. در ضمن پستمم ویرایش کردم که شکی بوجود نیاد اما مثل اینکه زودتر دس بکار شدین


ـــــــــــ
 یه نخ سیگار، هدفون و دایان...!


 • 2 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7178

 • 27671

گوه خوریایی یه جقیو مخ کپک زده رو نادیده میگیرم و...


گوه خوریایی یه جقیو مخ کپک زده رو نادیده میگیرم و اما هر سه تامون انقد با هم زر میزنیم تا بیهوش شیم بعد من شب میرم سراغشونو.... (wanking)


ـــــــــــ

 • 15 • kambiz55  

 • عضو از 1396/2/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4031

 • 10403

سلام دیفرنت جان؛


نقل از: Devilish_Angel

بابا بیخیال پسر تو چقد وحی بت میرسه! بنظرم اون دوتا شروع میکنن به جقیدن مربا هم دستاشو میزاره رو چشاش میگه: واااا چقد شما بی ادبین!! کامبیز هم از بیرون داره نصیحتشون میکنه میگه خودارضایی نکن خواهر من آخر و عاقبت نداره هزارتا ضرر داره

حالا یه بار تو وحی نیم‌نیما از من اسمی نبود و تو منو وارد قضیه کردی؟! (preved) (biggrin)


ـــــــــــ

Keep cool; "Happy wife" makes the "Happy life"..... ; no doubt • 1 • moraba  

 • عضو از 1390/9/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 517

 • 2453

фФф


سلام سه تایی میرقصیم


ـــــــــــ

ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺖ … ﮔﺎﻫﻰ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ • 16 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7178

 • 27671

نقل از: moraba


نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم

سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)


ـــــــــــ

 • 10 • kambiz55  

 • عضو از 1396/2/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4031

 • 10403

به‌به مربا خانوم؛


نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم

اجازه بده نفر سوم هم بیاد (سفید برفی جان) بعدا شروع کنید؛ DJ هم آماده است (cool) (biggrin)


ـــــــــــ

Keep cool; "Happy wife" makes the "Happy life"..... ; no doubt • 5 • moraba  

 • عضو از 1390/9/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 517

 • 2453

نقل از: Lady_Ronaak


نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

سلام من عاشق رقصیدنم


ـــــــــــ

ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺖ … ﮔﺎﻫﻰ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ • 8 • moraba  

 • عضو از 1390/9/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 517

 • 2453

نقل از: kambiz55


نقل از: kambiz55
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
اجازه بده نفر سوم هم بیاد بعدا شروع کنید: DJ هم آماده است (cool) (biggrin)

سلام حالا یذره برقصم؟


ـــــــــــ

ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺖ … ﮔﺎﻫﻰ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ • 5 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7178

 • 27671

نقل از: moraba


نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

سلام من عاشق رقصیدنم

پس تا سفید برفی میاد یه قری بده (erection)


ـــــــــــ

 • 8 • kambiz55  

 • عضو از 1396/2/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4031

 • 10403

سلام روناک جان؛


نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

هنوز هیچی نشده راهتو جدا نکن لطفا، هر کاری که دو نفر انجام بدن؛ نفر سوم هم باید اون کارو انجام بده، هر سه در شرایط یکسان هستین و پارتی بازی هم نداریم (ok) (biggrin)


ـــــــــــ

Keep cool; "Happy wife" makes the "Happy life"..... ; no doubt • 2 • moraba  

 • عضو از 1390/9/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 517

 • 2453

نقل از: Lady_Ronaak


نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

سلام من عاشق رقصیدنم

پس تا سفید برفی میاد یه قری بده (erection)

شب یلدا اینقدر قر دادم فکر کنم نیم کیلو وزنم کم شد


ـــــــــــ

ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺖ … ﮔﺎﻫﻰ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ • 5 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7178

 • 27671

نقل از: kambiz55


نقل از: kambiz55
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

هنوز هیچی نشده راهتو جدا نکن لطفا، هر کاری که دو نفر انجام بدن؛ نفر سوم هم باید اون کارو انجام بده، هر سه در شرایط یکسان هستین و پارتی بازی هم نداریم (ok) (biggrin)

سلام کامبیز جان چون من کاکتوس دارم پس باید حرف حرف من باشه وگرنه غلافش میکنم (wanking) (wanking) (wanking) (wanking) (wanking) (wanking) (wanking)


ـــــــــــ

 • 6 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7178

 • 27671

نقل از: moraba


نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

سلام من عاشق رقصیدنم

پس تا سفید برفی میاد یه قری بده (erection)

شب یلدا اینقدر قر دادم فکر کنم نیم کیلو وزنم کم شد

حالا چه مدلی رقصیدی (hypnotized)


ـــــــــــ

 • 5 • moraba  

 • عضو از 1390/9/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 517

 • 2453

نقل از: Lady_Ronaak


نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

سلام من عاشق رقصیدنم

پس تا سفید برفی میاد یه قری بده (erection)

شب یلدا اینقدر قر دادم فکر کنم نیم کیلو وزنم کم شد

حالا چه مدلی رقصیدی (hypnotized)

هر جور که بگی قر دادم


ـــــــــــ

ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺖ … ﮔﺎﻫﻰ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ • 5 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7178

 • 27671

نقل از: moraba


نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

سلام من عاشق رقصیدنم

پس تا سفید برفی میاد یه قری بده (erection)

شب یلدا اینقدر قر دادم فکر کنم نیم کیلو وزنم کم شد

حالا چه مدلی رقصیدی (hypnotized)

هر جور که بگی قر دادم

پس جای من خالی بوده (erection) (wanking)


ـــــــــــ

 • 2 • moraba  

 • عضو از 1390/9/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 517

 • 2453

نقل از: Lady_Ronaak


نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

سلام من عاشق رقصیدنم

پس تا سفید برفی میاد یه قری بده (erection)

شب یلدا اینقدر قر دادم فکر کنم نیم کیلو وزنم کم شد

حالا چه مدلی رقصیدی (hypnotized)

هر جور که بگی قر دادم

پس جای من خالی بوده (erection) (wanking)

عروسی دخترتون اینقدر برقص برات که بگی بسه


ـــــــــــ

ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺖ … ﮔﺎﻫﻰ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ • 2 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7178

 • 27671

نقل از: moraba


نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: moraba سلام سه تایی میرقصیم
سلام وقتی من میرقصم حس میکنم شبیه دلقک شدم پس دوتا تون برقصین من دیدتون میزنم (biggrin) (wanking)

سلام من عاشق رقصیدنم

پس تا سفید برفی میاد یه قری بده (erection)

شب یلدا اینقدر قر دادم فکر کنم نیم کیلو وزنم کم شد

حالا چه مدلی رقصیدی (hypnotized)

هر جور که بگی قر دادم

پس جای من خالی بوده (erection) (wanking)

عروسی دخترتون اینقدر برقص برات که بگی بسه

نه من نمیرقصم احساس زشتی بهم دست میده (cry)


ـــــــــــ

 • 3

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

از عملکرد admin راضی هستید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «