تو عروسی های شلوغ شده کسی رو بمالید و دست مالی کنید؟


 • RAOOF_h  

 • عضو از
  1397/10/7

 • پست‌ها: 72

 • 79


تو عروسی های شلوغ وسط رقصیدن تاخالا کسی رو مالیدین یا از پشت چسبوندین به کسی.؟؟؟ با تجربه ها تعریف کنن


ـــــــــــ


 • 3

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Baby1370  
 • عضو از 1397/1/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 38

 • 18

من تجربه کردم


همیشه تو عروسی ها با مامانم میرقصم و میچسپونم بهش و دس مالی میکنم یه وقتایی ازم میپرسه چرا اینقد میچسپی بهم میگم که نمیخوام کسی نزدیکت بشه


ـــــــــــ


 • 7 • RAOOF_h  
 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 72

 • 79

نقل از: Baby1370


نقل از: Baby1370 همیشه تو عروسی ها با مامانم میرقصم و میچسپونم بهش و دس مالی میکنم یه وقتایی ازم میپرسه چرا اینقد میچسپی بهم میگم که نمیخوام کسی نزدیکت بشه

جوووون زنای دیگرو چییی شده بمالییی؟


ـــــــــــ


 • 1 • miladsz  

 • عضو از 1396/2/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 239

 • 117

یه چند بار دختر عممو مالیدمش و با هم رقصیدیم چند...


یه چند بار دختر عممو مالیدمش و با هم رقصیدیم چند بارم از پشت چسبوندم ب زن داییم... البته شلوغ بود توجهی نکرد زیاد


ـــــــــــ

جووون • 4 • RAOOF_h  
 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 72

 • 79

نقل از: miladsz


نقل از: miladsz یه چند بار دختر عممو مالیدمش و با هم رقصیدیم چند بارم از پشت چسبوندم ب زن داییم... البته شلوغ بود توجهی نکرد زیاد

اوووووف دختر عموتو چجوری مالیدیش؟ با دستتش مجاشو مالیدی؟


ـــــــــــ


 • 0 • miladsz  

 • عضو از 1396/2/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 239

 • 117

نقل از: RAOOF_h


نقل از: RAOOF_h
نقل از: miladsz یه چند بار دختر عممو مالیدمش و با هم رقصیدیم چند بارم از پشت چسبوندم ب زن داییم... البته شلوغ بود توجهی نکرد زیاد
اوووووف دختر عموتو چجوری مالیدیش؟ با دستتش مجاشو مالیدی؟

دختر عمم بود از پشت ک میچسبونم بهش با دستم یا روناشو میمالم یا پهلوهاشو... بچه بودیم خیلی همو میخاسیم و سکس بچه گونه کردیم


ـــــــــــ

جووون • 1 • Baby1370  
 • عضو از 1397/1/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 38

 • 18

از ناهید خودم بهتر نیست


نقل از: RAOOF_h
نقل از: Baby1370 همیشه تو عروسی ها با مامانم میرقصم و میچسپونم بهش و دس مالی میکنم یه وقتایی ازم میپرسه چرا اینقد میچسپی بهم میگم که نمیخوام کسی نزدیکت بشه
جوووون زنای دیگرو چییی شده بمالییی؟

از ناهید خودم بهتر نیست


ـــــــــــ


 • 1 • RahaYasin  
 • عضو از 1396/6/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 38

 • 16

ارع


ارع تو عروسي دختر دایم زنداییم رو مالوندم?کون خیلی خوبی داشت تو اون لباس تنگ بنفش بهش فکر میکنم کیرم راست میشه


ـــــــــــ

سادگی جرم نیست بلکه نشان دهنده رها بودن از زندگی غبار آلودست • 0 • RAOOF_h  
 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 72

 • 79

نقل از: RahaYasin


نقل از: RahaYasin ارع تو عروسي دختر دایم زنداییم رو مالوندم?کون خیلی خوبی داشت تو اون لباس تنگ بنفش بهش فکر میکنم کیرم راست میشه

جوووووون چحورییی مالیدیییی؟؟ با دست کجاشو مالیدی؟


ـــــــــــ


 • 0 • sepehr1500  

 • عضو از 1397/4/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 192

 • 94

سکس حضوری با کیر کلفت


سلام سپهر ۳۰ تهران اندیشه ۱۷۰,۷۰ کیر کلفت و حرفه ای بیایید تلگرام اشنا بشیم تلم iryana1600


ـــــــــــ

 • 2 • RAOOF_h  
 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 72

 • 79

دوستان با تجربه نظر بدن


دوستان با تجربه نظر بدن


ـــــــــــ


 • 0 • saapoorya  
 • عضو از 1397/10/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 26

 • 16

منم تابستون عروسی دختر عمم بود خودش خوب کسی شده...


منم تابستون عروسی دختر عمم بود خودش خوب کسی شده بود با اون سینه های گندش منم حشری بودم از طرفی بقیه دختر عمو و دختر عمه های متاهل من منو حشری کرده بودن


ـــــــــــ


 • 1 • RAOOF_h  
 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 72

 • 79

نقل از: saapoorya


نقل از: saapoorya منم تابستون عروسی دختر عمم بود خودش خوب کسی شده بود با اون سینه های گندش منم حشری بودم از طرفی بقیه دختر عمو و دختر عمه های متاهل من منو حشری کرده بودن

کسی رو مالیدی؟


ـــــــــــ


 • 0 • amirns20  
 • عضو از 1397/11/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 42

 • 40

تیر ماه امسال بود عروسی پسر عمه ام جاتون خالی عجب...


تیر ماه امسال بود عروسی پسر عمه ام جاتون خالی عجب شبی بود شلوغ بود زن عموم اون شب خوشگل شده بود ۳۵ سالشه البته همیشه تو فکر کردنش هستم اون شب تو شلوغی خودمو بهش نزدیک کردم چسبیدم از پشت بهش کیرم راست شده بود مالیدم از پشت البته خیلی شلوغ بود کسی متوجه نبود کمی مالیدم دستمو هم گذاشتم رو کونش چیزی نگفت . بعدش اومدم این ور که شاید کسی شک کنه


ـــــــــــ


 • 2 • amirns20  
 • عضو از 1397/11/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 42

 • 40

تیر ماه امسال بود عروسی پسر عمه ام جاتون خالی عجب...


تیر ماه امسال بود عروسی پسر عمه ام جاتون خالی عجب شبی بود شلوغ بود زن عموم اون شب خوشگل شده بود ۳۵ سالشه البته همیشه تو فکر کردنش هستم اون شب تو شلوغی خودمو بهش نزدیک کردم چسبیدم از پشت بهش کیرم راست شده بود مالیدم از پشت البته خیلی شلوغ بود کسی متوجه نبود کمی مالیدم دستمو هم گذاشتم رو کونش چیزی نگفت . بعدش اومدم این ور که شاید کسی شک کنه


ـــــــــــ


 • 0 • RAOOF_h  
 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 72

 • 79

نقل از: amirns20


نقل از: amirns20 تیر ماه امسال بود عروسی پسر عمه ام جاتون خالی عجب شبی بود شلوغ بود زن عموم اون شب خوشگل شده بود ۳۵ سالشه البته همیشه تو فکر کردنش هستم اون شب تو شلوغی خودمو بهش نزدیک کردم چسبیدم از پشت بهش کیرم راست شده بود مالیدم از پشت البته خیلی شلوغ بود کسی متوجه نبود کمی مالیدم دستمو هم گذاشتم رو کونش چیزی نگفت . بعدش اومدم این ور که شاید کسی شک کنه

اووووووف عالیییی بووووددددد... حتما کون گنده ای داشتهههه


ـــــــــــ


 • 0 • amirns20  
 • عضو از 1397/11/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 42

 • 40

نقل از: RAOOF_h


نقل از: RAOOF_h
نقل از: amirns20 تیر ماه امسال بود عروسی پسر عمه ام جاتون خالی عجب شبی بود شلوغ بود زن عموم اون شب خوشگل شده بود ۳۵ سالشه البته همیشه تو فکر کردنش هستم اون شب تو شلوغی خودمو بهش نزدیک کردم چسبیدم از پشت بهش کیرم راست شده بود مالیدم از پشت البته خیلی شلوغ بود کسی متوجه نبود کمی مالیدم دستمو هم گذاشتم رو کونش چیزی نگفت . بعدش اومدم این ور که شاید کسی شک کنه
اووووووف عالیییی بووووددددد... حتما کون گنده ای داشتهههه

اره کون خوبی داره خیلی دوس دارم اون کون زن عموم رو جر بدم خیلی لباس های تنگ می پوشه تو محلمون دیدم که خیلیا بهش نگاه میکنن . یعنی تو فکر اینم به کسی داده یا نه کاش به منم بده


ـــــــــــ


 • 0 • RAOOF_h  
 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 72

 • 79

دوستان گلم تجربیاتتون رو بگید


دوستان گلم تجربیاتتون رو بگید


ـــــــــــ


 • 0 • badboy777_shv  
 • عضو از 1397/8/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 89

 • 104

یه تاپیک دارم با موضوع تجربه دیده شدن بخشی از بدن...


یه تاپیک دارم با موضوع تجربه دیده شدن بخشی از بدن همسر توسط مردان دیگه سر بزنید و از تجربیات شهوت انگیز خودتون برای بقیه بگید تا همه لذت ببریم


ـــــــــــ

بگذار و بگذر...... • 1 • RAOOF_h  
 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 72

 • 79

دوستان نطر بدین.. ایا دختری با کون گنده وسط سن رقص...


دوستان نطر بدین.. ایا دختری با کون گنده وسط سن رقص عروسی شلوغ باشه بکتا ازش میگذرن؟؟ دست مالیش نمیکنن؟


ـــــــــــ


 • 0 • RAOOF_h  
 • عضو از 1397/10/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 72

 • 79

دوستان نطر بدین


دوستان نطر بدین


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

پدر و مادرتون رو دوست دارید(داشتید)؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «