خستــــه شـــدمـــــ !


 • T-N-T  

 • عضو از
  1397/3/11

 • پست‌ها: 5319

 • 7052


هرگاه از خسته شدن خسته شدی!
اونجاست ک دو گزینه برات ظاهر میشه!..


1_دگرگــــون کردنِ زنـدگــی!
2_پــایـــان دادن ب زنـدگــی !
-


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 10

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052


1_دگرگــــون کردنِ زنـدگــی!


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 7 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052


2_پــایـــان دادن ب زنـدگــی !


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 3 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 893

 • 3603

دگر گونه ، کردن زندگی (biggrin)


دگر گونه ، کردن زندگی (biggrin)


ـــــــــــ

 • 2 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

باز کتک میخایااا


نقل از: Neshane21 دگر گونه ، کردن زندگی (biggrin)

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 893

 • 3603

نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: Neshane21 دگر گونه ، کردن زندگی (biggrin)

مرض بیشور هی هیچی نمیگم پررومیشه :/


ـــــــــــ

 • 0 • 1Joker1  
 • عضو از 1397/11/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 32

 • 22

شاید باورتون نشه ولی انقد خسته ام که توان دگرگون...


شاید باورتون نشه ولی انقد خسته ام که توان دگرگون کردن زندگی رو ندارم..یا حتی توان پایان دادن...


ـــــــــــ


 • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

نقل از: Neshane21


نقل از: Neshane21
نقل از: T-N-T
نقل از: Neshane21 دگر گونه ، کردن زندگی (biggrin)

مرض بیشور هی هیچی نمیگم پررومیشه :/
ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • Sepidarsal  
 • عضو از 1397/10/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 321

 • 227

خر


خر


ـــــــــــ


 • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

آرزوی سلامت روح و تن و برات (rose)


نقل از: 1Joker1 شاید باورتون نشه ولی انقد خسته ام که توان دگرگون کردن زندگی رو ندارم..یا حتی توان پایان دادن...

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

نقل از: Sepidarsal


نقل از: Sepidarsal خر

بزه


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

گوارای وجود


نقل از: Hardcoreman گزینه ای هست به نام جق که همه چیو از یادت میبره!

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0ما هرموقه خاستیم زندگیمونو دگر گون کنیم،بجاش زندگی...


ما هرموقه خاستیم زندگیمونو دگر گون کنیم،بجاش زندگی دگر تو کون ما کرد


ـــــــــــ

 • 0 • Tab98019  

 • عضو از 1398/6/10

 • پست‌‌‌ها: ‌ 86

 • 57

چایت را بنوشنگران فردایت نباشاز گندمزار من...


چایت را بنوش ... نگران فردایت نباش .... از گندمزار من وتو مشتی کاه میماند برای بادها...

 • نیما یوشیج

ـــــــــــ

از تبریز و اطراف اگر خانمی یا زوجی تمایل به رابطه و دوستی‌ همراه با ساپورت مالی داره، بیاد خصوصی برای آشنایی • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

امیدوار باش


نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار ما هرموقه خاستیم زندگیمونو دگر گون کنیم،بجاش زندگی دگر تو کون ما کرد

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 1 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

همیشه راهی هست


نقل از: الهه.همیشه.سبز خیلی خیلی خسته شدیم نه گزینه یک چاره است نه دو فقط خسته شدیم

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

بله باید بخوشی بگذره. ک خوشی خوشی کشاند


نقل از: Tab98019 چایت را بنوش نگران فردایت نباش از گندمزار من وتو مشتی کاه میماند برای بادها... - نیما یوشیج

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

بله باید بخوشی بگذره. ک خوشی خوشی کشاند


نقل از: Tab98019 چایت را بنوش نگران فردایت نباش از گندمزار من وتو مشتی کاه میماند برای بادها... - نیما یوشیج

ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0نقل از: T-N-T


نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار ما هرموقه خاستیم زندگیمونو دگر گون کنیم،بجاش زندگی دگر تو کون ما کرد

ما امید داریم،مشکل اینه امید مارو نداره.خخ


ـــــــــــ

 • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

شوخی شوخی خودتو ناامید نکن


نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار
نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار ما هرموقه خاستیم زندگیمونو دگر گون کنیم،بجاش زندگی دگر تو کون ما کرد

ما امید داریم،مشکل اینه امید مارو نداره.خخ


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0 • T-N-T  

 • عضو از 1397/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5319

 • 7052

شوخی شوخی خودتو ناامید نکن


نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار
نقل از: T-N-T
نقل از: فکرتوکوص-کیرتوکار ما هرموقه خاستیم زندگیمونو دگر گون کنیم،بجاش زندگی دگر تو کون ما کرد

ما امید داریم،مشکل اینه امید مارو نداره.خخ


ـــــــــــ

ماهمه روسپی هستیم.هرکدوم ازماقسمتی ازخودشو میفروشه.یکی تنشو یکی فکرشویکی هنرش رویکی نبوغشو یکی استعدادشو و • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

آیا حرف های سپاه در مورد اینکه ایران بعد از جمهوری اسلامی تبدیل به سوریه و ... میشود را باور دارید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «