دارم نامزد انتخاباتی میشم

1400/01/26

شهوانیون
جا داره از شما ملت غیور و همیشه حاضر جواب عرض کنم
من شهوانی تشکیل میدهم
من توی دهن این شهوانی میزنم
من برای شهوانی اینترنت را مجانی میکنم
بنده فلترینگ را نه تنها از ایران بلکه از کره زمین محو میکنم

1700 👀
5 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2021-04-15 04:22:49 +0430 +0430

نوه گلم
اول برو ادبیات نوشتن یاد بگیر
بعد دولت تعیین کن

4 ❤️

2021-04-15 07:23:17 +0430 +0430

منم تروریستم بیا بریم سوء قصدمو بهت فرو…ببخشید بیا بریم بهت سوء قصد کنم 😁 😁

2 ❤️

2021-04-15 13:01:24 +0430 +0430

نامزد که هیچ زن انتخاباتم بشی فایده نداره😎

2 ❤️

2021-04-16 00:38:00 +0430 +0430

↩ ali.dj17
چشم بابابزرگ 😀

0 ❤️

2021-04-16 00:41:22 +0430 +0430

↩ …Sphr…
گفتم ادمین ببیننه که بی رقیب نیست
شما ب ادمین سوقصد کن
من تازه کاندید شدم

0 ❤️

2021-04-16 03:00:35 +0430 +0430

↩ Tramadoll250
افرین نوه خوشگلم

0 ❤️

2021-04-26 05:03:12 +0430 +0430

اگه واقعا اینکارارو میکنی من که رای میدم بهت😂

0 ❤️
‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


Top Bottom