دیدگاهی از شاملو در باب نوشتن

1400/01/29

حقیقت این است که استفاده از نقطه‌گذاری غربی‌ها باعث رواج نوعی سهل‌انگاری و نتیجتاً ویران‌گری در نحو فارسی شده است. از موقعی که برای کار از کامپیوتر استفاده می‌کنم به این شیوه رسیده‌ام (و آن را بسیار کارآیند یافته‌ام) که چون نقطه‌گذاری در خط فارسی وجود نداشته اگر سعی کنیم جمله‌یی را چنان بنویسیم که بدون نیاز به نقطه‌گذاری به راحتی خوانده شود حاصل کار سلیس‌ترین جمله‌یی خواهد بود که با آن تعداد از کلمات می‌توان نوشت. یعنی هرگاه به جمله‌یی برخوردیم که برای هدایت خواننده به درست خواندنش خود را ناچار به استفاده از نشانه‌ها دیدیم باید یقین کنیم که آن جمله هنوز سلیس نیست و باید اجزای آن چندان جابه‌جا بشود که بدون استعانت از نشانه‌ها قابل درک باشد. همین‌جا این پاره از نامه‌ی مرا دوباره بخوانید تا ملاحظه کنید که آن را بدون استفاده از راهنمایی علایم نگارشی درست خوانده‌اید و هیچ‌جا ناچار به دوباره‌خوانی نشده‌اید.

*از نامۀ احمد شاملو به محمود فلکی، کتاب موسیقی در شعر سپید فارسی، ص. ۱۳۴

9 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2021-04-18 21:44:47 +0430 +0430

همین‌جا این پاره از نامه‌ی مرا دوباره بخوانید تا ملاحظه کنید که آن را بدون استفاده از راهنمایی علایم نگارشی درست خوانده‌اید و هیچ‌جا ناچار به دوباره‌خوانی نشده‌اید.
جالب و مفید بود اسه م سپاس 🙏

1 ❤️

2021-04-18 22:12:23 +0430 +0430

عالی بود 👏 👌 👏

1 ❤️

2021-04-18 23:17:58 +0430 +0430

مفيد و كاربردي بود مرسي👌🏾🌺

1 ❤️

2021-04-19 18:06:44 +0430 +0430
1 ❤️

2021-04-19 18:07:54 +0430 +0430

↩ Self Esteem
🌹 🌹

1 ❤️

2021-04-19 18:09:10 +0430 +0430

↩ om1d00
🌹 🌹

1 ❤️

2021-04-19 18:14:37 +0430 +0430

↩ Mastewine
🌹 🌹

1 ❤️
‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


Top Bottom