روز جهانی خر

1400/02/18

امروز ۸ مِی روز جهانی خر است 🐴

8 ماه می روز جهانی خر نامگذاری شده و انجمن “پناهگاه الاغ‌ها” هدف از نامگذاری این روز را برجسته کردن ارزش خرها در سراسر جهان عنوان می‌کند.
۸ مه ⁧روز جهانی خر⁩ است. این روز به یاد و برای حمایت از حیوانی نام‌گذاری شده‌است که بیش از ۵ هزار سال قبل از میلاد در کنار انسان بوده و برایش بار می‌برد.
" ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﺮ ! ﺷﻌﺮى ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه از ایرج میرزا، در پست بعدی


11 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2021-05-08 17:15:19 +0430 +0430

🦓🦓🦓🦓
"ایرج میرزا "

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ
ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ نَرُﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐُﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑُﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟
ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐِ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑُﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟
ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳﺮﯼ ﺗﻮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﺮﯼ ﺗﻮ
ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ
ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺖ.
😁👌


2021-05-08 17:16:57 +0430 +0430

روز جهانیه خر رو ب همه خرا تبریک میگم😌😌😌

1 ❤️

2021-05-08 17:17:31 +0430 +0430

خر ها موجودات زحمت کشی هستند.
از زحمت کشی و تمام عمر بار بریشون که بگذریم. روغنشون هم برای درد مفاصل خیلی خوب. اما به پای روغن مار در شفا بخشی نمیرس.
ممنون برای تاپیک خوبتون. 🌹

2 ❤️

2021-05-08 17:36:30 +0430 +0430

↩ Masks
شما از عن و پشکلش غافل شدی برادر!
عن خر هر یک دونه ش بیست تومنه

یعنی اگه یه خر روزی دو بار برینه و هر بار ۱۰ تا عنبر نسارا بندازه میشه ۲۰تا عنبر نسارا از قرار هر کدوم ۲۰ تومن میشه ۴۰۰ تومن

یعنی یه خر روزی ۴۰۰ هزار تومن از ریدنش فقط درامد زایی داره
حالا من بعنوان یک کارگر تو ایران روزی چقدر درامدمه؟!😁😂

1 ❤️

2021-05-08 17:41:27 +0430 +0430

↩ .Evil.girl.
عررررعرررررر

خرا از شما تشکر کردن بانو😂😂

حالا به کره خر ها تبریک گفتی یا نر خر ها و ماده خرا؟!😂

1 ❤️

2021-05-08 17:47:42 +0430 +0430

↩ آغ.بالا
ایشح سیک وار😂

0 ❤️

2021-05-08 18:10:46 +0430 +0430

↩ horney_persian_man
ماده خر ها

1 ❤️

2021-05-08 18:20:26 +0430 +0430

↩ .Evil.girl.
تکلیف نره خر ها‌چی میشه پس😂😂😂

0 ❤️

2021-05-08 18:36:08 +0430 +0430

کسی از کافه ی ایشک‌لر در زمان پهلوی تو تبریز اطلاعاتی داره عایا؟!

0 ❤️
‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «