زنان و دختران کورد


 • msa7120  

 • عضو از
  1398/7/6

 • پست‌ها: 5

 • 1


کسی اگه چیزی در موردشون میدونه بگه تا همه بدونن


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

کردها سراسر غیرت اند و زنانشون در کنار مردانشون می...


کردها سراسر غیرت اند و زنانشون در کنار مردانشون می جنگند


ـــــــــــ


 • 5 • laleh1380  

 • عضو از 1396/6/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1892

 • 20541

خب برای چی تو اینترنت سرچ کن


خب برای چی تو اینترنت سرچ کن


ـــــــــــ

دختربایدشیطون باشههه • 3نقل از: uouo72721


نقل از: uouo72721 خب برای چی تو اینترنت سرچ کن

کرد ها واقعا غیرت اند


ـــــــــــ


 • 1 • GreatES  

 • عضو از 1394/6/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 130

 • 125

من خیلی با کوردای زیادی نداشتم. یه دختر کورد هست...


من خیلی با کوردای زیادی نداشتم. یه دختر کورد هست که دوست معمولی ام باهاش. (خودش دوست پسر داره) با اینکه تک دختر بود و خیلی لوسش کرده بودن ولی عجیب وحشی بود. خیلیم آتیشی. سریع قاطی میکرد جیغ میزد. البته با من خوبه رفتارش. ولی مثلا یکی یه تیکه مینداخت، به من حتی، عصبانی میشد جیغ میزد پاچه اشو میگرفت خخخ. کلا یه جرات و جسارتی توی رفتارش هست. خیلیم رفاقت براش مهمه.کلا هم هر حسی داره بیرون میریزه. والا خوب از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون چند باریم باهاش خوابیدم. موهاش فر و پر و بلند و سیاهه. اندامشم تو پره. کلا هیکل درشتی هم داره. کونش خیلی برجسته است. من همش محو کونش میشدم. خوابیدن باهاش هم اینطوری شروع شد که اومده بود خونم با هم مست کردیم و تو مستی دیگه پیش اومد. صبحشم با هم رفتیم دوش گرفتیم و یک بار دیگه.


ـــــــــــ


 • 1 • M.oha.mma.d_7  

 • عضو از 1398/5/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 49

 • 59

نقل از: GreatES


نقل از: GreatES من خیلی با کوردای زیادی نداشتم. یه دختر کورد هست که دوست معمولی ام باهاش. (خودش دوست پسر داره) با اینکه تک دختر بود و خیلی لوسش کرده بودن ولی عجیب وحشی بود. خیلیم آتیشی. سریع قاطی میکرد جیغ میزد. البته با من خوبه رفتارش. ولی مثلا یکی یه تیکه مینداخت، به من حتی، عصبانی میشد جیغ میزد پاچه اشو میگرفت خخخ. کلا یه جرات و جسارتی توی رفتارش هست. خیلیم رفاقت براش مهمه.کلا هم هر حسی داره بیرون میریزه. والا خوب از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون چند باریم باهاش خوابیدم. موهاش فر و پر و بلند و سیاهه. اندامشم تو پره. کلا هیکل درشتی هم داره. کونش خیلی برجسته است. من همش محو کونش میشدم. خوابیدن باهاش هم اینطوری شروع شد که اومده بود خونم با هم مست کردیم و تو مستی دیگه پیش اومد. صبحشم با هم رفتیم دوش گرفتیم و یک بار دیگه.

هوی خارکصه بیناموس دروغگو بار اخرت باشه همچین گوهی راجب دخترای کورد میخوری ها بیناموس تو تنها حرکت جنسیت این بوده رفتی ریدی انگشت زدی سوراخت خودتو شستی مادرتو میگام ی بار دیگ کصشر بگیا


ـــــــــــ

 • 6 • GreatES  

 • عضو از 1394/6/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 130

 • 125

نقل از: M.oha.mma.d_7


نقل از: M.oha.mma.d_7
نقل از: GreatES من خیلی با کوردای زیادی نداشتم. یه دختر کورد هست که دوست معمولی ام باهاش. (خودش دوست پسر داره) با اینکه تک دختر بود و خیلی لوسش کرده بودن ولی عجیب وحشی بود. خیلیم آتیشی. سریع قاطی میکرد جیغ میزد. البته با من خوبه رفتارش. ولی مثلا یکی یه تیکه مینداخت، به من حتی، عصبانی میشد جیغ میزد پاچه اشو میگرفت خخخ. کلا یه جرات و جسارتی توی رفتارش هست. خیلیم رفاقت براش مهمه.کلا هم هر حسی داره بیرون میریزه. والا خوب از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون چند باریم باهاش خوابیدم. موهاش فر و پر و بلند و سیاهه. اندامشم تو پره. کلا هیکل درشتی هم داره. کونش خیلی برجسته است. من همش محو کونش میشدم. خوابیدن باهاش هم اینطوری شروع شد که اومده بود خونم با هم مست کردیم و تو مستی دیگه پیش اومد. صبحشم با هم رفتیم دوش گرفتیم و یک بار دیگه.
هوی خارکصه بیناموس دروغگو بار اخرت باشه همچین گوهی راجب دخترای کورد میخوری ها بیناموس تو تنها حرکت جنسیت این بوده رفتی ریدی انگشت زدی سوراخت خودتو شستی مادرتو میگام ی بار دیگ کصشر بگیا

باشه :)


ـــــــــــ


 • 0 • Ali66x  
 • عضو از 1398/11/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 180

 • 52

زن و دختر کُرد


گوشتی ترین و گاییدنی ترین نژاد ایرانین مخصوصا با اون لباس کردی وسط رقص دسته جمعی تو کونشون تلمبه بزنی


ـــــــــــ


 • 3 • dr.om  
 • عضو از 1398/2/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 90

 • 102

نقل از: M.oha.mma.d_7


نقل از: M.oha.mma.d_7
نقل از: GreatES من خیلی با کوردای زیادی نداشتم. یه دختر کورد هست که دوست معمولی ام باهاش. (خودش دوست پسر داره) با اینکه تک دختر بود و خیلی لوسش کرده بودن ولی عجیب وحشی بود. خیلیم آتیشی. سریع قاطی میکرد جیغ میزد. البته با من خوبه رفتارش. ولی مثلا یکی یه تیکه مینداخت، به من حتی، عصبانی میشد جیغ میزد پاچه اشو میگرفت خخخ. کلا یه جرات و جسارتی توی رفتارش هست. خیلیم رفاقت براش مهمه.کلا هم هر حسی داره بیرون میریزه. والا خوب از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون چند باریم باهاش خوابیدم. موهاش فر و پر و بلند و سیاهه. اندامشم تو پره. کلا هیکل درشتی هم داره. کونش خیلی برجسته است. من همش محو کونش میشدم. خوابیدن باهاش هم اینطوری شروع شد که اومده بود خونم با هم مست کردیم و تو مستی دیگه پیش اومد. صبحشم با هم رفتیم دوش گرفتیم و یک بار دیگه.
هوی خارکصه بیناموس دروغگو بار اخرت باشه همچین گوهی راجب دخترای کورد میخوری ها بیناموس تو تنها حرکت جنسیت این بوده رفتی ریدی انگشت زدی سوراخت خودتو شستی مادرتو میگام ی بار دیگ کصشر بگیا

هوی کونی تو رو چه به همخوابگی با دختر کرد ، از این زر زر ها اینجا نکنی


ـــــــــــ


 • 2با آنکه کورد نیستم ولی کسی حق نداره به این ملت...


با آنکه کورد نیستم ولی کسی حق نداره به این ملت شریف جسارت کنه حق شون این بی ادبی ها و لاشی بازیهایی که شما دارید نیست.


ـــــــــــ


 • 8 • شاه ایکس  

 • عضو از 1396/3/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1207

 • 27912

نقل از: GreatES


نقل از: GreatES من خیلی با کوردای زیادی نداشتم. یه دختر کورد هست که دوست معمولی ام باهاش. (خودش دوست پسر داره) با اینکه تک دختر بود و خیلی لوسش کرده بودن ولی عجیب وحشی بود. خیلیم آتیشی. سریع قاطی میکرد جیغ میزد. البته با من خوبه رفتارش. ولی مثلا یکی یه تیکه مینداخت، به من حتی، عصبانی میشد جیغ میزد پاچه اشو میگرفت خخخ. کلا یه جرات و جسارتی توی رفتارش هست. خیلیم رفاقت براش مهمه.کلا هم هر حسی داره بیرون میریزه. والا خوب از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون چند باریم باهاش خوابیدم. موهاش فر و پر و بلند و سیاهه. اندامشم تو پره. کلا هیکل درشتی هم داره. کونش خیلی برجسته است. من همش محو کونش میشدم. خوابیدن باهاش هم اینطوری شروع شد که اومده بود خونم با هم مست کردیم و تو مستی دیگه پیش اومد. صبحشم با هم رفتیم دوش گرفتیم و یک بار دیگه.

کاری ندارم ادعات راسته یا دروغ ولی یه وقت بزار راجع به معنی دوست معمولی با هم حرف بزنیم!! (biggrin)

 • پی نوشت: اینجوری که ایشون حساب کردن دولت با همه ما دوست معمولیه!!! (biggrin)

ـــــــــــ


 • 1 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1654

 • 4617

اینو بخون یکم داستان بیاد دستت


من کورد کوردم، زانم بیکه‌س نیم هزار فامیلم، بی فه‌ریاد ره‌س نیم

مه‌س کسانم وه باده مس نیم نژاد مادم ره‌گه‌ز پرست نیم

من ئفتخار که‌م نژاد کوردم ره‌سم و رۆسووم خوه‌م له‌ بیر نه‌وردم

برا کورده‌گه‌م هاوراز ده‌ردم ئاگا وه‌ خفه‌ت هه‌ناسه‌ی سه‌ردم

لۆری یا کلهر، لکی یا گوران هاوخوینیم وه‌ ته‌‌ک شه‌کاک و سووران

گشت چشمه‌ی جوشان وه‌ یه‌ سراویم موج و طوفانیم، اوج هه‌تاویم

آزاده‌گان ژیرتیغ ظهاکیم له خون کاوه‌ی مرد بی‌باکیم


ـــــــــــ

رویای من اینه دنیای بی کینه ، دنیای بی کینه رویای من ایییینه! • 5 • jackiJOHNY  

 • عضو از 1395/9/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 201

 • 364

قبلا خیلی غیرتی بودن ولی الان نه
من آموزشیم سمت...


قبلا خیلی غیرتی بودن ولی الان نه من آموزشیم سمت گیلان غرب بود.. میگن کرمانشاهیا اینطور نیستن.. ینی اینارو ب عنوان کورد قبول ندارن...

منم شنیدم


ـــــــــــ


 • 2 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1654

 • 4617

نقل از: GreatES


نقل از: GreatES من خیلی با کوردای زیادی نداشتم. یه دختر کورد هست که دوست معمولی ام باهاش. (خودش دوست پسر داره) با اینکه تک دختر بود و خیلی لوسش کرده بودن ولی عجیب وحشی بود. خیلیم آتیشی. سریع قاطی میکرد جیغ میزد. البته با من خوبه رفتارش. ولی مثلا یکی یه تیکه مینداخت، به من حتی، عصبانی میشد جیغ میزد پاچه اشو میگرفت خخخ. کلا یه جرات و جسارتی توی رفتارش هست. خیلیم رفاقت براش مهمه.کلا هم هر حسی داره بیرون میریزه. والا خوب از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون چند باریم باهاش خوابیدم. موهاش فر و پر و بلند و سیاهه. اندامشم تو پره. کلا هیکل درشتی هم داره. کونش خیلی برجسته است. من همش محو کونش میشدم. خوابیدن باهاش هم اینطوری شروع شد که اومده بود خونم با هم مست کردیم و تو مستی دیگه پیش اومد. صبحشم با هم رفتیم دوش گرفتیم و یک بار دیگه.

اگه راست بگی ، خیلی جنم داری یه چیزی تو مایه های همه چیز تموم باید باشی اگه نه که توهم نزن برا (dash)


ـــــــــــ

رویای من اینه دنیای بی کینه ، دنیای بی کینه رویای من ایییینه! • 0 • Saman.rt  

 • عضو از 1398/7/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 302

 • 783

هیشکی قرار نیس اینجا راستشو ب تو بگه


!


ـــــــــــ

 • 0 • bandariam  
 • عضو از 1398/7/4

 • پست‌‌‌ها: ‌ 35

 • 19

آدمای خوبی هستن معمولاً


ولی هرجایی و هرقومی خوب و بد دارن هیچکس 100 درصد خوب یا بد نیست. منم با یه زوج کورد (کرمانشاه) دوست بودم خیلی هم آدمای خوبی بودن روابطمون هم آزاد بود. الان از اینجا رفتن. ولی درتماس هستیم


ـــــــــــ

اکانت قبلی مسدود شد Banadri • 0 • Neshane21  

 • عضو از 1397/10/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1654

 • 4617

نقل از: jackiJOHNY


نقل از: jackiJOHNY قبلا خیلی غیرتی بودن ولی الان نه من آموزشیم سمت گیلان غرب بود.. میگن کرمانشاهیا اینطور نیستن.. ینی اینارو ب عنوان کورد قبول ندارن... منم شنیدم

مثل فخر فروشی تبریزیا به باقی ترک نشین هاست... اورامانات اگر بری ، باید با خودت دیکشنری ببری چون زبانشون با سایر مناطق فرق داره.


ـــــــــــ

رویای من اینه دنیای بی کینه ، دنیای بی کینه رویای من ایییینه! • 1 • GreatES  

 • عضو از 1394/6/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 130

 • 125

نقل از: شاه ایکس


نقل از: شاه ایکس
نقل از: GreatES من خیلی با کوردای زیادی نداشتم. یه دختر کورد هست که دوست معمولی ام باهاش. (خودش دوست پسر داره) با اینکه تک دختر بود و خیلی لوسش کرده بودن ولی عجیب وحشی بود. خیلیم آتیشی. سریع قاطی میکرد جیغ میزد. البته با من خوبه رفتارش. ولی مثلا یکی یه تیکه مینداخت، به من حتی، عصبانی میشد جیغ میزد پاچه اشو میگرفت خخخ. کلا یه جرات و جسارتی توی رفتارش هست. خیلیم رفاقت براش مهمه.کلا هم هر حسی داره بیرون میریزه. والا خوب از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون چند باریم باهاش خوابیدم. موهاش فر و پر و بلند و سیاهه. اندامشم تو پره. کلا هیکل درشتی هم داره. کونش خیلی برجسته است. من همش محو کونش میشدم. خوابیدن باهاش هم اینطوری شروع شد که اومده بود خونم با هم مست کردیم و تو مستی دیگه پیش اومد. صبحشم با هم رفتیم دوش گرفتیم و یک بار دیگه.
کاری ندارم ادعات راسته یا دروغ ولی یه وقت بزار راجع به معنی دوست معمولی با هم حرف بزنیم!! (biggrin) - پی نوشت: اینجوری که ایشون حساب کردن دولت با همه ما دوست معمولیه!!! (biggrin)

خخخ... گفتم که دوست صمیمیمه. منظورم از دوست معمولی مقابل رل بودنه. یعنی باهاش رل نیستم. ولی خوب صمیمی هستیم.


ـــــــــــ


 • 1 • xalix  

 • عضو از 1390/9/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 326

 • 372

سلام.


rقبول دارم کردا مردم میارزی هستن ولی این دلیل نمیشه اینقد باتعصب ازشون دفاع کنیم. مناطقی اطراف تهران هستن که فقط بخاطر جنده های کردش معروفن. همه میتونن برن تحقیق کنن مثلا سراسیاب که همه جنده هاش کرد کرمانشاهی هستن. از ایرانم زیاد میرن کردستان عراق برا کوس کردن. تا همین چند سال پیش یه جاهایی حتی شنیدم با پول دختر می فروختن تو سن پایین. یعنی مث همه مردم دنیا. حتی بعضی شعرا هم در این مورد درست شده، مثل: الستون و ولستون، دختر کردی بستون.

با این حال من بخاطر خوی مبارزشون براشون احترام زیادی قایلم. امیدوارم موفق هم بشن.


ـــــــــــ

هرجوری و هرکسی خواست سکس کنه خصوصی پیام بده. فقط بات و بی نیستم. • 2 • xalix  

 • عضو از 1390/9/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 326

 • 372

سلام.


rقبول دارم کردا مردم میارزی هستن ولی این دلیل نمیشه اینقد باتعصب ازشون دفاع کنیم. مناطقی اطراف تهران هستن که فقط بخاطر جنده های کردش معروفن. همه میتونن برن تحقیق کنن مثلا سراسیاب که همه جنده هاش کرد کرمانشاهی هستن. از ایرانم زیاد میرن کردستان عراق برا کوس کردن. تا همین چند سال پیش یه جاهایی حتی شنیدم با پول دختر می فروختن تو سن پایین. یعنی مث همه مردم دنیا. حتی بعضی شعرا هم در این مورد درست شده، مثل: الستون و ولستون، دختر کردی بستون.

با این حال من بخاطر خوی مبارزشون براشون احترام زیادی قایلم. امیدوارم موفق هم بشن.


ـــــــــــ

هرجوری و هرکسی خواست سکس کنه خصوصی پیام بده. فقط بات و بی نیستم. • 0 • GreatES  

 • عضو از 1394/6/2

 • پست‌‌‌ها: ‌ 130

 • 125

نقل از: Neshane21


نقل از: Neshane21
نقل از: GreatES من خیلی با کوردای زیادی نداشتم. یه دختر کورد هست که دوست معمولی ام باهاش. (خودش دوست پسر داره) با اینکه تک دختر بود و خیلی لوسش کرده بودن ولی عجیب وحشی بود. خیلیم آتیشی. سریع قاطی میکرد جیغ میزد. البته با من خوبه رفتارش. ولی مثلا یکی یه تیکه مینداخت، به من حتی، عصبانی میشد جیغ میزد پاچه اشو میگرفت خخخ. کلا یه جرات و جسارتی توی رفتارش هست. خیلیم رفاقت براش مهمه.کلا هم هر حسی داره بیرون میریزه. والا خوب از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون چند باریم باهاش خوابیدم. موهاش فر و پر و بلند و سیاهه. اندامشم تو پره. کلا هیکل درشتی هم داره. کونش خیلی برجسته است. من همش محو کونش میشدم. خوابیدن باهاش هم اینطوری شروع شد که اومده بود خونم با هم مست کردیم و تو مستی دیگه پیش اومد. صبحشم با هم رفتیم دوش گرفتیم و یک بار دیگه.
اگه راست بگی ، خیلی جنم داری یه چیزی تو مایه های همه چیز تموم باید باشی اگه نه که توهم نزن برا (dash)

نمدونم چرا اینقدر همه تعجب کردن و واکنشا اینطوریه.


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو
نظرسنجی

نظر شما در مورد تولید مثل و افزایش جمعیت چیست؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «