زن برادرزن


 • Pki  

 • عضو از
  1398/3/5

 • پست‌ها: 13

 • 13


باسلام رضاهستم سیودوساله شش ساله ازدواج کردم دوتابچه دارم خیلیم زنمم دوست دارم ازاین مردای معمولی هستم یه راستش یه مدته عاشق زن برادرخانمم شدم دیت خودم نیست هزاربارباخودم گفتم زن وبچه دارم فراموش کنم ولی هربارمیادخونمون یامیبینمش بیشترتحریک میشم اسمش مریمه سبزه چشای درشتی داره قدمتوسط ولی استایلش بیسته راستشوبخواین یک بارم پیامکی بهش گفتم دوسش دارم ولی جوابای خوبی ندادمثلا توزن داری وبچه داری زشته انتظارنداشتم حتماکسی تورو فرستاده منوامتحان کنی وازاین حرفا اما یه مدته رفت وامدش به خونمون زیادشده جوری تیپ میزنه انگاربراعروسی اومده البته لباس بازنمیپوشه ولی خیلی ارایش میکنه لباسای مختلف میپوشه زیادمنوزیرنظرمیگیره چندبارپیش زنم گفته بودشوهرخوبی داری مثل اچارفرانسست یامثلا تویک ماه گذشته سه بارزنگ زدبرم براتعمیرکولورو شیرابشون خلاصه احساس میکنم منتظره من چیزی بگم راستی اینم بگم بچه دارنمیشن برادرزنمم ازاون مردای کم احساسه توکارای فنی هم هیچی بلدنیست به شدت زن ذلیله حساب کتاب همه چی دست مریم زنشه ولی راستش توظاهرکه همدیگه روخیلی دوس دارن خلاصه میخوام شماراهنمایی کنیدچه جوربهش نزدیک بشم یادلشوبدست بیارم خواهشافوش ندیدحاضرم کل داراییموبدم البته بجززن وبچه هام برایه بارم شده مال من باشه


ـــــــــــ

کوس گوشتیش خوبه


 • 4

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Mrmosio  
 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 20

 • 13

حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!


حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!


ـــــــــــ


 • 4 • Pki  
 • عضو از 1398/3/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 13

نقل از: Mrmosio


نقل از: Mrmosio حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!

نخواستیم راهنمایی اینجاهمه مغزشون گوزیده


ـــــــــــ

کوس گوشتیش خوبه • 0 • sina_8585  
 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 46

 • 37

نقل از: Mrmosio


نقل از: Mrmosio حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!

از خداش هم باشه . کسی که برای ناموس بقیه گرگ میشه باید هم منظر گله ی گرگها برای ناموسش باشه


ـــــــــــ


 • 5 • Pki  
 • عضو از 1398/3/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 13

نقل از: sina_8585


نقل از: sina_8585
نقل از: Mrmosio حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!
از خداش هم باشه . کسی که برای ناموس بقیه گرگ میشه باید هم منظر گله ی گرگها برای ناموسش باشه

هرکسی میادتواین سایت مطمعنم دنبال کثافت کاریه درضمن این خانم خودش داره انگولکم میکنه تارضایت هم نداشته باشه نوک انگشتمم بش نمیخوره


ـــــــــــ

کوس گوشتیش خوبه • 1 • sina_8585  
 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 46

 • 37

نقل از: Pki


نقل از: Pki
نقل از: sina_8585
نقل از: Mrmosio حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!
از خداش هم باشه . کسی که برای ناموس بقیه گرگ میشه باید هم منظر گله ی گرگها برای ناموسش باشه

هرکسی میادتواین سایت مطمعنم دنبال کثافت کاریه درضمن این خانم خودش داره انگولکم میکنه تارضایت هم نداشته باشه نوک انگشتمم بش نمیخوره

حرفت قبول . ولی تعهد چی میشه تاهل چی میشه ؟ تو که میدونستی براد پیت هستی و 1000 تا 1000 تا عاشق داری زن نمیگرفتی !!!! ولی الان هم اون زن عقب افتاده متاهله هم تو ! اون بیشعوره تو انسانیت و شرافت داشته باش . عاشقت شده تو هم عاشقشی هردو طلاق بگیرین ازدواج کنین


ـــــــــــ


 • 2 • Pki  
 • عضو از 1398/3/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 13

نقل از: sina_8585


نقل از: sina_8585
نقل از: Pki
نقل از: sina_8585
نقل از: Mrmosio حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!
از خداش هم باشه . کسی که برای ناموس بقیه گرگ میشه باید هم منظر گله ی گرگها برای ناموسش باشه

هرکسی میادتواین سایت مطمعنم دنبال کثافت کاریه درضمن این خانم خودش داره انگولکم میکنه تارضایت هم نداشته باشه نوک انگشتمم بش نمیخوره

حرفت قبول . ولی تعهد چی میشه تاهل چی میشه ؟ تو که میدونستی براد پیت هستی و 1000 تا 1000 تا عاشق داری زن نمیگرفتی !!!! ولی الان هم اون زن عقب افتاده متاهله هم تو ! اون بیشعوره تو انسانیت و شرافت داشته باش . عاشقت شده تو هم عاشقشی هردو طلاق بگیرین ازدواج کنین

اخه خودت بگومن بادوتابچه بدون مشکلی بازنم چه جورجدابشم سکس یه چیززودگذره چون برامامسلموناجاافتاده تعصب داریم وگرنه من واین خانم دوساعت پیش هم باشیم چیزی کم میشه اگه کسی نفهمه بعدش بخدااگربرگردیم عقب ومجردبودم این خانمم میشناختم به هرقیمتی میگرفتمش


ـــــــــــ

کوس گوشتیش خوبه • 1 • Maloos_Hashari  
 • عضو از 1394/11/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 8

 • 8

نقل از: Pki


نقل از: Pki
نقل از: sina_8585
نقل از: Pki
نقل از: sina_8585
نقل از: Mrmosio حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!
از خداش هم باشه . کسی که برای ناموس بقیه گرگ میشه باید هم منظر گله ی گرگها برای ناموسش باشه

هرکسی میادتواین سایت مطمعنم دنبال کثافت کاریه درضمن این خانم خودش داره انگولکم میکنه تارضایت هم نداشته باشه نوک انگشتمم بش نمیخوره

حرفت قبول . ولی تعهد چی میشه تاهل چی میشه ؟ تو که میدونستی براد پیت هستی و 1000 تا 1000 تا عاشق داری زن نمیگرفتی !!!! ولی الان هم اون زن عقب افتاده متاهله هم تو ! اون بیشعوره تو انسانیت و شرافت داشته باش . عاشقت شده تو هم عاشقشی هردو طلاق بگیرین ازدواج کنین

اخه خودت بگومن بادوتابچه بدون مشکلی بازنم چه جورجدابشم سکس یه چیززودگذره چون برامامسلموناجاافتاده تعصب داریم وگرنه من واین خانم دوساعت پیش هم باشیم چیزی کم میشه اگه کسی نفهمه بعدش بخدااگربرگردیم عقب ومجردبودم این خانمم میشناختم به هرقیمتی میگرفتمش

اگر خانمتم پس 2 ساعت با مرد دیگه باشه چیزی کم نمیشه کسی هم نمیفهمه


ـــــــــــ


 • 2 • sina_8585  
 • عضو از 1398/3/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 46

 • 37

نقل از: Pki


نقل از: Pki
نقل از: sina_8585
نقل از: Pki
نقل از: sina_8585
نقل از: Mrmosio حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!
از خداش هم باشه . کسی که برای ناموس بقیه گرگ میشه باید هم منظر گله ی گرگها برای ناموسش باشه

هرکسی میادتواین سایت مطمعنم دنبال کثافت کاریه درضمن این خانم خودش داره انگولکم میکنه تارضایت هم نداشته باشه نوک انگشتمم بش نمیخوره

حرفت قبول . ولی تعهد چی میشه تاهل چی میشه ؟ تو که میدونستی براد پیت هستی و 1000 تا 1000 تا عاشق داری زن نمیگرفتی !!!! ولی الان هم اون زن عقب افتاده متاهله هم تو ! اون بیشعوره تو انسانیت و شرافت داشته باش . عاشقت شده تو هم عاشقشی هردو طلاق بگیرین ازدواج کنین

اخه خودت بگومن بادوتابچه بدون مشکلی بازنم چه جورجدابشم سکس یه چیززودگذره چون برامامسلموناجاافتاده تعصب داریم وگرنه من واین خانم دوساعت پیش هم باشیم چیزی کم میشه اگه کسی نفهمه بعدش بخدااگربرگردیم عقب ومجردبودم این خانمم میشناختم به هرقیمتی میگرفتمش

حتما عاشورا تاسوعا هم زنجیر میزنی ؟ حتما عید قربان هم قربانی میکنی ؟ حتما اربعین هم میری کیربلا ببخشید کربلا . حتما سالی چن بار مشهد هم میری ؟ تبریک میگم شما یک مسلمان واقعی هستید .

بکنش عیب نداره بعدش توبه میکنی . از کثافتی و لجن بودن دین اسلام و مذهب شیعه همین بس که پیروانش هر بی شرفی در میارن بعد هم با استفاده از اعتقادات کیریشون خودشون تبرعه میکنن . ولی تو دنیا شرف و انسانیت و وجدان باید حاکم باشه نه این دین لجن که یه آدم رو به همچین توجیحی میرسونه. متاسفم برای عقاید و طرز فکرتون


ـــــــــــ


 • 3 • sefilkader  

 • عضو از 1394/8/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 23

 • 19

هجرت کن برادر ، هجرت کن .
دیوانه !!!!


هجرت کن برادر ، هجرت کن . دیوانه !!!!


ـــــــــــ


 • 0 • topsohihemo  
 • عضو از 1394/8/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 102

 • 96

مال خودم مال خودم مال همه هم مال خودم ...
ما...


مال خودم مال خودم مال همه هم مال خودم ... ما ايرانيا همينقدر حروم لقمه ايم ... موفق باشي آشغال جان اين حجم از توحش هيچ جاي دنيا باب نيست فيلم سوپرم كمتر ببين


ـــــــــــ


 • 0سلام دادا
خوبی
این کُسخل های روانی چی میفهمن که...


سلام دادا خوبی این کُسخل های روانی چی میفهمن که احساس چیه من خودمم درگیر این احساس هستم و کاملا درکت میکنم منم تو تلگرام با زن برادر خانومم چت میکنم و بهش گفتم که خیلی خوش اندامه و اینکه دوست دارم بغلش کنم البته یه بارم تو بحثای زن و شوهری سایز سینه هاشو پرسیدم اونم گفته ۸۰ منم گفتم جای شوهرت بودم هرشب با این سینه ها سُرسُره بازی میکردم


ـــــــــــ

از محبت خارها گل میشود تلگرامم Moin6530 • 1 • Rafi492  

 • عضو از 1398/3/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 6

 • 1

آقا من بهت حق میدم ،تو که نرفتی دنبالش خودش...


آقا من بهت حق میدم ،تو که نرفتی دنبالش خودش میخواد،پس اگر ندا داد با یک سکس ملایم از خجالتش در بیا...


ـــــــــــ


 • 0 • Pki  
 • عضو از 1398/3/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 13

 • 13

نقل از: Rafi492


نقل از: Rafi492 آقا من بهت حق میدم ،تو که نرفتی دنبالش خودش میخواد،پس اگر ندا داد با یک سکس ملایم از خجالتش در بیا...

توکه دم ازمسلمانی میزنی چرااینجایی بخدا امثال شماکه این حرفارومیزنن به مراتب چشتون ناپاکتره یعنی تواززنی خوشت بیایه کمم پابده نمیری دنبالش به همون امام حسین توفقط حرفشومیزنی باکله میری دنبالش بعدشم مگرهرکی کوس بکنه نامسلمانه اینجوری باشه ازروحانی گرفته تابلال حبشی کافرن اینارو تومغزت فروکردن این اخوندا تاخودشون بیشتروتمیزترگیرشون بیاد اینجورباشه بجزایران کل جهان بایدجهنم باشن


ـــــــــــ

کوس گوشتیش خوبه • 1نقل از: Pki


نقل از: Pki
نقل از: Rafi492 آقا من بهت حق میدم ،تو که نرفتی دنبالش خودش میخواد،پس اگر ندا داد با یک سکس ملایم از خجالتش در بیا...
توکه دم ازمسلمانی میزنی چرااینجایی بخدا امثال شماکه این حرفارومیزنن به مراتب چشتون ناپاکتره یعنی تواززنی خوشت بیایه کمم پابده نمیری دنبالش به همون امام حسین توفقط حرفشومیزنی باکله میری دنبالش بعدشم مگرهرکی کوس بکنه نامسلمانه اینجوری باشه ازروحانی گرفته تابلال حبشی کافرن اینارو تومغزت فروکردن این اخوندا تاخودشون بیشتروتمیزترگیرشون بیاد اینجورباشه بجزایران کل جهان بایدجهنم باشن

منکه میگم کُس مال کردنه اونم کُسی که عشوه گری میکنه تو نکنی یکی دیگه میزنش زمین


ـــــــــــ

از محبت خارها گل میشود تلگرامم Moin6530 • 0سلام


اگه مطمئنی خودش نخ میده پس منتظر چی هستی دیگه؟؟میخای خودش بیاد زیرت دراز بکشه؟ همونطوری که قبلا بهش پیامک دادی اینبار اگه اومد خونتون و تریپ خوشگلی زد بهش پیام بده و ازش تعریف کن و بگو امروز چقد جذاب و خوشگل شدی. خانمها نقطه ضعفشون همینه که ازشون تعریف کنی


ـــــــــــ

دنیا رو جدی نگیرین • 0 • soheil.o.maede  

 • عضو از 1397/12/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 128

 • 95

سلام


از طرز نوشتنت معلومه ادم متشخصی هستی! و اینکه عاشقشی خب دله دیگه فهم و شعور نداره اما بدون که کردن زن شوهر دار اونم یواشکی قطعا تاوان داره و اونی هم که تاوانشو میده میدونه نقطه ضعفت چیه! خودت فهمیدی! همینی که تو ذهنت اومد! اگر زود نشد ولی دیرتر حتما میشه! با این چیزایی که از جواب پیاماش گفتی و طرز رفتارش با تو و مشکلاتی که داره شک نکن تو اینو میکنی! مگر اینکه انقدر مرد باشیو ناموس سرت بشه که تو موقعیت قرار گرفتی یاد عفت زنو بچه ات بیافتی و بیخیالش بشی وگرنه بندو اب میدیو از اون به بعد باید منتظر جوابای کار خود خودت باشی! برو کس پولی بکن یا مخ بزن بکن اما زن شوهر دار نکن! اون زن از روی کمبود محبت و مشکلی که داره بهت حس داره خودتو بذار جای شوهرش! زنت از روی کمبودایی که داره بره کس بده؟! غیرتی نو خودت همینو میخوای! از طرز جواب دادن ریپلای های بچه ها هم معلومه راهنمایی میخوای واسه کردنش نه مشکلت! اگر کردیش منتظر دیدن یا شنیدن داستان زن یا بچه ی خودتم باش! به جوونیم قسم مو لا درزش نمیره ببین حالا


ـــــــــــ


 • 1 • soheil.o.maede  

 • عضو از 1397/12/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 128

 • 95

رضایت ?????


نقل از: Pki
نقل از: sina_8585
نقل از: Mrmosio حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!
از خداش هم باشه . کسی که برای ناموس بقیه گرگ میشه باید هم منظر گله ی گرگها برای ناموسش باشه

هرکسی میادتواین سایت مطمعنم دنبال کثافت کاریه درضمن این خانم خودش داره انگولکم میکنه تارضایت هم نداشته باشه نوک انگشتمم بش نمیخوره

زن خودتم با رضایت میده! و بکنش هم میگه من تا راضی نبود حتی نگاه کس و کونشم نکردم! همه ی ما که اینجاییم واسه کس کلک بازی هستیم اما هرکسی که نون حلال خورده و حد و مرزی داره یه خط قرمزهایی واسه کثافت کاریشم داره حرفات بشششششششدت بوی توجیح میده گل من!


ـــــــــــ


 • 1 • Mmd_bio  
 • عضو از 1398/3/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 4

 • 1

ساییدمت


نقل از: Pki
نقل از: sina_8585
نقل از: Mrmosio حاضري يك شب زنت پيش من بخوابه تا به اون برسي؟!
از خداش هم باشه . کسی که برای ناموس بقیه گرگ میشه باید هم منظر گله ی گرگها برای ناموسش باشه

هرکسی میادتواین سایت مطمعنم دنبال کثافت کاریه درضمن این خانم خودش داره انگولکم میکنه تارضایت هم نداشته باشه نوک انگشتمم بش نمیخوره

انگولک میکنه! کی اول انگولک کرد؟ خو جاکش تو خودت اول دونه کاشتی تو سرش که میخام اونم تو این مدت هی بهش فکر میکرده ذهن دختر رو نمیشناسی! چه رویا های شخمیی که تا حالا با تو تصور نکرده. الان نتیجه اینطور شده میخاین خودتونو بفنا بدین . اگه از اول دهنتو میبستی اینطور نمیشد. اگه لاشی نیستین بدون مث چی پشیمون میشین اگر هستین که دیگه مه چه فک مفتی میزنم


ـــــــــــ

دیوار رو تیر نگه میداره دختر رو کیر • 0تو ازکی راهنمایی میخای؟؟؟؟؟؟
اینجا ی مشت معلم...


تو ازکی راهنمایی میخای؟؟؟؟؟؟ اینجا ی مشت معلم اخلاق جقی جمع شدن دور هم منتظرن ی نفر حرف بزنه نصیحتش کنن

شما که اینقد خوبین اینجا چه غلطی میکنین؟؟؟؟


ـــــــــــ


 • 0 • Smd20  
 • عضو از 1398/2/20

 • پست‌‌‌ها: ‌ 198

 • 161

حرفاتو خوندم چندبار
منم موافقم که دل اون خانم رو...


حرفاتو خوندم چندبار منم موافقم که دل اون خانم رو بردی اون هنوز نوشته های پیامکتو به یاد داره دوست داره بیشتر ببینتت دور و برت بچرخه بیشتر برات جلب توجه کنه! اما یادت نره زنا خیلی احساساتی هستن همونطور که سریع اینوری شده ممکنه سریع هم دچار عذاب وجدان بشه و برگرده! کاری به خوب و بد بودنش ندارم به نظرم خودت اونقدر میفهمی که نیازی به نصیحت نداشته باشی! فقط یه قضیه که تو همین سایت چندسال پیش خوندم رو یادآوری میکنم اونجا هم یه اقایی با زن برادرزنش روابط عاطفی میگیره گویا برادر زنه از نظر قدرت مردانگی هم مشکل داشته خلاصه که اینها مدتها با هم تلفنی و مجازی در ارتباط بودند رفت و امداشون هم به خونه هم بیشتر میشه تا جایی که اقاهه فکر میکنه دیگه همه چی اوکیه در یه فرصت مناسب دست میندازه ممه خانمه رو بگیره که خانمه جوابشو با سیلی میده بعدم عذاب وجدان میگیره میره همه چی رو از سیر تا پیاز واسه شوهرش تعریف میکنه ازون سلام اول تو گوشی تا لمس بدنی آخر! حالا دیگه شما خودت حال اون اقا رو تصور کن!

لپ کلام اگه میخای هم رابطه ای برقرار کنی خیلی مواظب باش که به آبروریزی منجر نشه و برای خونوادت مشکلی ایجاد نشه


ـــــــــــ

واقعا چرا؟؟؟ • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

پدر و مادرتون رو دوست دارید(داشتید)؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «