زهره پلنگی!!!


 • axm432  

 • عضو از
  1398/2/7

 • پست‌ها: 7534

 • 9790

بازرگانی زنی زیبـا روی بنام زهره داشت. روزی بازرگان عزم سفر کرد بر تن زن لباسی سفید پوشاند و کاسه ای پر از رنگ نیل به غلام خود داد و گفت:


هر وقت زن مرتکب کاری ناشایست یا خیانتی شد بدون آنکه بفهمد یک انگشت را با نیل رنگی کن و بر لباس او بزن تا وقتی آمدم بدانم چقدر کار ناشایست انجام داده است و بعد به سفر رفت ...


پس از مدتی بازرگان به غلام نامه نوشت که:


کاری نکند زهره که ننگی باشد
بر جامه او ز نیل رنگی باشد


غلام هم در جواب نوشت:


گر ز آمدن خواجه درنگی باشد
چون باز آید زهره پلنگی باشدملای ده


روباهی به فرزندش گفت:
فرزندم از تمام این باغ ها میتوانی انگور بخوری، غیر از آن باغی که متعلق به ملای ده است! حتی اگر گرسنه هم ماندی به سراغ آن باغ نرو!


روباه جوان از پدرش پرسید:
چرا مگر انگور آن باغ سمی است؟


روباه به فرزندش پاسخ داد:
نه فرزندم، اگر “ملا” بفهمد که ما از انگور باغش را خورده ایم، فتوا می دهد و گوشت روباه را حلال می کند و دودمانمان را به باد می دهد! با این جماعت که قدرتشان بر جهل مردم استوار است، هیچ وقت در نیفت!!!


عبید زاکانی


پ.ن. همینجا از همه برادرانی که بخاطر دیدن عکسهای زهره خانم, که خیلی هم پلنگ هستن, تشریف آوردن صمیمانه پوزش میطلبم! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر


 • 3

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

همه حکایتهای زیر هم از عبید هست


خم و فاحشه

مردی در خم نگریست و صورت خویش در آن بدید. مادر را بخواند و گفت: در خمره دزدی نهان است! مادر فراز آمد و در خم نگریست و گفت: آری، فاحشه‌ای نیز همراه دارد!


آدم و حوّا

واعظی بر منبر می گفت هر که نام آدم و حوّا نوشته در خانه آویزد شیطان بدان خانه در نیاید. طلخک از پای منبر برخاست و گفت مولانا شیطان در بهشت در جوار خدا به نزد ایشان رفت و بفریفت. چگونه می شود که در خانه ی ما از اسم ایشان بپرهیزد؟


دام

آخوندی را گفتند خرقه خویش را بفروش. گفت اگر صیاد دام خود را فروشد به چه چیز شکار کند!


چشیدن زن!

مردی به زنی گفت: خواهم ترا بچشم تا دریابم تو شیرین‌تری یا زن من! گفت این حدیث از شویم پرس که وی من و او را چشیده باشد!


پیرزن و خلیفه

مردی در خانه پیرزنی با او گرد آمده بود پیرزن در آن میان پرسیدش تازه چه خبر؟ گفت خلیفه را فرمان است که یک سال تمام پیرزنان را بگایند. زن گفت به جان و دل فرمانبردارم. او را دختری بود به گریه اندر شد و گفت ما را چه گناه باشد که خلیفه اندیشه ما نکند. پیرزن گفت اگر اشک و خون بباری ما را یارای مخالفت با فرمان خلیفه نباشد!! (biggrin)


مرد ترسا

مردی ترسایی، مسلمان شد محتسب فرمود که او را ختنه کنند چون از این کار سرباز زد و خواست دین ترسایی پیشه کند گفتند که مرتد شده و بایستی سرش را برید هنگام مرگ از او پرسیدند که مسلمانی را چون یافتی گفت دینی عجیب است هرکس که به دین ایشان در آید سر کیرش می‌برند و چون بخواهد از دین ایشان خارج شود سر خودش می‌برند. (biggrin)


قاضی فداکار!

زنی نزد قاضی رفت و گفت: این شوی من حق مرا ضایع می‌سازد و حال آنکه من زنی جوانم. مرد گفت: من آنچه توانم کوتاهی نکنم. زن گفت: من به کم از پنج مرتبه راضی نباشم! مرد گفت: لاف نزنم که مرا بیش از سه مرتبه یارا نباشد! قاضی گفت: مرا حالی عجب افتاده است، هیچ دعوی بر من عرض نکنند مگر آنکه از کیسه من چیزی برود! باشد آن دو مرتبه دیگر را من بر گردن گیرم!!


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 9 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: Anjelina_zero49


نقل از: Anjelina_zero49 بازگشت آرش از گذاشتن تاپیک های سکسی به انتقادی را تبریک مینوماییم

قربان قبلیش هم انتقادی بود...آقاااا مبارکا باااشه! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: Anjelina_zero49


نقل از: Anjelina_zero49
نقل از: axm432
نقل از: Anjelina_zero49 بازگشت آرش از گذاشتن تاپیک های سکسی به انتقادی را تبریک مینوماییم
قربان قبلیش هم انتقادی بود...آقاااا مبارکا باااشه! :))

با این تاپیک مطمعن تر شدیم

ممنون دوست عزیز!


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: Anjelina_zero49


نقل از: Anjelina_zero49
نقل از: axm432
نقل از: Anjelina_zero49
نقل از: axm432
نقل از: Anjelina_zero49 بازگشت آرش از گذاشتن تاپیک های سکسی به انتقادی را تبریک مینوماییم
قربان قبلیش هم انتقادی بود...آقاااا مبارکا باااشه! :))

با این تاپیک مطمعن تر شدیم

ممنون دوست عزیز!

آرش وضع تخمی منو دیدی ، هر کسی تو خصوصی جواب پیامشو نمیدم ، میره یه تاپیک علیه م میزنه

چه میدونم والا کاش ملت همه کمی دوستانه تر برخورد کنن.


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0در راستاي محافظت از يوز و پلنگ ايراني كه درحال...


در راستاي محافظت از يوز و پلنگ ايراني كه درحال انقراض هستند بكوشيم


ـــــــــــ

The reality is an illusion. • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: شواليه-ايران


نقل از: شواليه-ايران در راستاي محافظت از يوز و پلنگ ايراني كه درحال انقراض هستند بكوشيم

بله منتها در این داستان اول طبق حکایت خال پلنگی میکنیمشون بعد ازشون محافظت میکنیم !


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: sh0262


نقل از: sh0262 (inlove)

(inlove)

رفیق اختصار از صفات بارز هست نه؟ ;)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • GENTLE_BOY.1990  

 • عضو از 1395/3/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 3161

 • 3362

:-(


پس كو زهره پلنگ؟ :-(


ـــــــــــ

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من..... چه کنم؟ • 2 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: GENTLE_BOY.1990


نقل از: GENTLE_BOY.1990 پس كو زهره پلنگ؟ :-(

جنتل جان در پ.ن. از دوستانی که به هوای "خود زهره خانم" میان صمیمانه عذر خواهی کردم! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: Anjelina_zero49


نقل از: Anjelina_zero49
نقل از: GENTLE_BOY.1990 پس كو زهره پلنگ؟ :-(
توام مث من کیر شدی . خخخ آرش مردم آزاریش گرفته . خخح

داداش این حرفها کدومه؟ خود عبید زاکانی گفته:

...زهره پلنگی باشد! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: Anjelina_zero49


نقل از: Anjelina_zero49 گویندی که در زمان های بسیار دور ، عمام بزرگ برای بار اول بود که به استادیوم میرفت ، در اولین سخنرانی آن عمام ، نقل است که فرمود : من ورزشکار نیستم اما فرز هستم . خخخ

اما جدا از شوخی من یجا خوندم که فرمودن

"من خود در جوانی تفنگ انداز بوده ام!"

البته منظورشون تیرانداز بوده! اما تصور "انداختن" تفنگ (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1شعری که من تو کتابش خوندم این بود :
گر در آمدن...


شعری که من تو کتابش خوندم این بود : گر در آمدن خواجه درنگی باشد ... تا خواجه رسد ، زهره پلنگی باشد


ـــــــــــ

Hi • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: mr.farahmand+gay


نقل از: mr.farahmand+gay شعری که من تو کتابش خوندم این بود : گر در آمدن خواجه درنگی باشد ... تا خواجه رسد ، زهره پلنگی باشد

ممنون از کامنتتون. من اون رو هم دیدم. چند نسخه وجود داره با تصحیحات مختلف.


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: وب.گرد


نقل از: وب.گرد

حالا من که به هوای پلنگ نیومده بودم(الکی مثلا) (biggrin)

اصلا پلنگ ملنگو ولش.

عکس فقط عکس کفتاره (ملا) (rolling) (rolling) (devil)

آقا دمت گرم شادمون کردی :)

مخلصم!

من از حکایتهای عبید خوشم میاد.

یه چند تاش که به نظرم جالبتر بودن رو گذاشتم اینجا بچه ها بخونن.


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: mr.farahmand+gay


نقل از: mr.farahmand+gay شعری که من تو کتابش خوندم این بود : گر در آمدن خواجه درنگی باشد ... تا خواجه رسد ، زهره پلنگی باشد

این ورژن هم هست:

این زهره ز نیل ، چون پلنگی باشد.


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • Naziiiii  

 • عضو از 1390/12/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 138

 • 204

همشون جالب بودن!


هرکدومش نکته ای داشت برای خودش ;)


ـــــــــــ


 • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7534

 • 9790

نقل از: Naziiiii


نقل از: Naziiiii هرکدومش نکته ای داشت برای خودش ;)

ممنون لطف دارین.


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

آیا حرف های سپاه در مورد اینکه ایران بعد از جمهوری اسلامی تبدیل به سوریه و ... میشود را باور دارید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «