داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سهم من از پستان(navidmaster )

1399/04/13

نميدونم وقتى چشمتون به بدن كيى تو خيابون ميفته چه حالى ميشين ولى سوال اينجاست كه حق خودتون ميدونين كه ديد بزنين يا نه به نظرتون نبايد نگاه كرد در كل برخوردتون با اين قضيه چيه فقط طرف حرفم با مردا نيست خانوما هم بگن
نظر همه محترمه 🌹

4 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2020-07-03 16:10:01 +0430 +0430

من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

8 ❤️

2020-07-03 16:11:23 +0430 +0430
نقل از: Ado_Den_Haag من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

دليل نگا.ه نكردنت چيه اگه دوست دارى بگو

7 ❤️

2020-07-03 16:12:49 +0430 +0430
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

دليل نگاه نكردنت چيه اگه دوست دارى بگو

چون اگه به سینه یا پستان یه نفر خیره بشی و حواست نباشه، بهت تهمت هیزی میزنن.

6 ❤️

2020-07-03 16:13:59 +0430 +0430
نقل از: دلورس سوال و متن تاپیک اصلا برام شفاف نیست. :( خنگ شدم و متوجه نشدم. :)

سادش اينه كه هيزى كنيم يا نه 😁

8 ❤️

2020-07-03 16:15:00 +0430 +0430
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

دليل نگاه نكردنت چيه اگه دوست دارى بگو

چون اگه به سینه یا پستان یه نفر خیره بشی و حواست نباشه، بهت تهمت هیزی میزنن.

خب پس به خاطر ابرو اين كارو نميكنى درست ميگم

8 ❤️

2020-07-03 16:15:21 +0430 +0430
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

دليل نگاه نكردنت چيه اگه دوست دارى بگو

چون اگه به سینه یا پستان یه نفر خیره بشی و حواست نباشه، بهت تهمت هیزی میزنن.

خب پس به خاطر ابرو اين كارو نميكنى درست ميگم

درسته.

5 ❤️

2020-07-03 16:17:29 +0430 +0430
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

دليل نگاه نكردنت چيه اگه دوست دارى بگو

چون اگه به سینه یا پستان یه نفر خیره بشی و حواست نباشه، بهت تهمت هیزی میزنن.

خب پس به خاطر ابرو اين كارو نميكنى درست ميگم

درسته.

خب اگه مطمئن بشى كسى متوجه نميشه نگاه ميكنى مگه نه

8 ❤️

2020-07-03 16:17:58 +0430 +0430
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

دليل نگاه نكردنت چيه اگه دوست دارى بگو

چون اگه به سینه یا پستان یه نفر خیره بشی و حواست نباشه، بهت تهمت هیزی میزنن.

خب پس به خاطر ابرو اين كارو نميكنى درست ميگم

درسته.

خب اگه مطمئن بشى كسى متوجه نميشه نگاه ميكنى مگه نه

نه نگاه نمیکنم.

6 ❤️

2020-07-03 16:19:08 +0430 +0430

من نگاه نمیکنم مگه چشم یهو بفته
در کل چیزی که برای من نیست بهش فک نمیکنم برای خودم بهتره چون عذابم میده
وقتی یه شاه کوس جولوت هست و میدونی هیچ وقت براتو نمیشه چرا الکی بهش فک کنم و بیفتم دنبالش وقتی آخرش هیچی نمیشه
مگه پول بدی که اونم کیریه

3 ❤️

2020-07-03 16:19:58 +0430 +0430
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

دليل نگاه نكردنت چيه اگه دوست دارى بگو

چون اگه به سینه یا پستان یه نفر خیره بشی و حواست نباشه، بهت تهمت هیزی میزنن.

خب پس به خاطر ابرو اين كارو نميكنى درست ميگم

درسته.

خب اگه مطمئن بشى كسى متوجه نميشه نگاه ميكنى مگه نه

نه نگاه نمیکنم.

يعنى وجدانتم درگيره درسته

8 ❤️

2020-07-03 16:22:22 +0430 +0430
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

دليل نگاه نكردنت چيه اگه دوست دارى بگو

چون اگه به سینه یا پستان یه نفر خیره بشی و حواست نباشه، بهت تهمت هیزی میزنن.

خب پس به خاطر ابرو اين كارو نميكنى درست ميگم

درسته.

خب اگه مطمئن بشى كسى متوجه نميشه نگاه ميكنى مگه نه

نه نگاه نمیکنم.

يعنى وجدانتم درگيره درسته

در این موضوع وجدانی ندارم که درگیر باشه یجورایی زیاد به چشمم نمیاد.

6 ❤️

2020-07-03 16:22:45 +0430 +0430
نقل از: samansports من نگاه نمیکنم مگه چشم یهو بفته در کل چیزی که برای من نیست بهش فک نمیکنم برای خودم بهتره چون عذابم میده وقتی یه شاه کوس جولوت هست و میدونی هیچ وقت براتو نمیشه چرا الکی بهش فک کنم و بیفتم دنبالش وقتی آخرش هیچی نمیشه مگه پول بدی که اونم کیریه

رك بودمتون خيلى جالب و قابل تحسينه
امضاتونم رك بودنتونو ميرسونه 😁


2020-07-03 16:24:01 +0430 +0430
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag
نقل از: Navid.master
نقل از: Ado_Den_Haag من ترجیح میدم نگاه نکنم. حتی اگه روم تاثیر داشته باشه بروز نمیدم.

دليل نگاه نكردنت چيه اگه دوست دارى بگو

چون اگه به سینه یا پستان یه نفر خیره بشی و حواست نباشه، بهت تهمت هیزی میزنن.

خب پس به خاطر ابرو اين كارو نميكنى درست ميگم

درسته.

خب اگه مطمئن بشى كسى متوجه نميشه نگاه ميكنى مگه نه

نه نگاه نمیکنم.

يعنى وجدانتم درگيره درسته

در این موضوع وجدانی ندارم که درگیر باشه یجورایی زیاد به چشمم نمیاد.

درسته مرسى كه شركت كردى داداش 🌹

7 ❤️

2020-07-03 16:25:01 +0430 +0430
نقل از: Navid.master
نقل از: samansports من نگاه نمیکنم مگه چشم یهو بفته در کل چیزی که برای من نیست بهش فک نمیکنم برای خودم بهتره چون عذابم میده وقتی یه شاه کوس جولوت هست و میدونی هیچ وقت براتو نمیشه چرا الکی بهش فک کنم و بیفتم دنبالش وقتی آخرش هیچی نمیشه مگه پول بدی که اونم کیریه

رك بودمتون خيلى جالب و قابل تحسينه
امضاتونم رك بودنتونو ميرسونه 😁

قربون آدم چیز فهم

4 ❤️

2020-07-03 16:28:37 +0430 +0430
نقل از: samansports
نقل از: Navid.master
نقل از: samansports من نگاه نمیکنم مگه چشم یهو بفته در کل چیزی که برای من نیست بهش فک نمیکنم برای خودم بهتره چون عذابم میده وقتی یه شاه کوس جولوت هست و میدونی هیچ وقت براتو نمیشه چرا الکی بهش فک کنم و بیفتم دنبالش وقتی آخرش هیچی نمیشه مگه پول بدی که اونم کیریه

رك بودمتون خيلى جالب و قابل تحسينه
امضاتونم رك بودنتونو ميرسونه 😁

قربون آدم چیز فهم

رك بودن خوبه در اكثر شرايط

7 ❤️

2020-07-03 16:34:48 +0430 +0430
نقل از: Navid.master
نقل از: samansports
نقل از: Navid.master
نقل از: samansports من نگاه نمیکنم مگه چشم یهو بفته در کل چیزی که برای من نیست بهش فک نمیکنم برای خودم بهتره چون عذابم میده وقتی یه شاه کوس جولوت هست و میدونی هیچ وقت براتو نمیشه چرا الکی بهش فک کنم و بیفتم دنبالش وقتی آخرش هیچی نمیشه مگه پول بدی که اونم کیریه

رك بودمتون خيلى جالب و قابل تحسينه
امضاتونم رك بودنتونو ميرسونه 😁

قربون آدم چیز فهم

رك بودن خوبه در اكثر شرايط

برا آدمای منطقی اره
ولی برا خانما دردسره

3 ❤️

2020-07-03 17:02:06 +0430 +0430
نقل از: niaz__xxo به نظر من وقتی نگاه کردن به کسی قرار نیست باعث بشه اتفاق خاصی بیفته چرا همدیگه رو عذاب بدیم و یه کاری کنیم همه توی جامعه معذب باشن؟؟ هر کاری جایی داره ! اون دختری که قراره به پسری که تو خیابون نگاهش میکنه بده قطعا اونجایی که مکان اینجور کاراست هم پیدا میشه !! یکم به جامعمون امنیت بدیم بدتر نیست همش که نباید همه خودشونو بقچه پیچ کنن !!

منم موافقم خب عاملى كه باعث شما نگاه نكنين بيهوده بودن اين كاره درسته؟ 🌹

6 ❤️

2020-07-03 17:03:21 +0430 +0430
نقل از: shilan دوس داشته باشم نگاه میکنم اما نه خیلی عمیق درمورد پسرام به نظرم تا این حد مشکلی نداره اما بعضی نگاها خیلی اذیت میکنه با اونا مخالفم!

جالب بود يعنى به نظرتون زياد نبايد جديش گرفت؟

6 ❤️

2020-07-03 17:04:54 +0430 +0430
نقل از: کاربر_ساده من بشخصه زیاد نمیرم تو بحر کسی بهش نگاه کنم یا درگیرش بشم. البته شده نکه نشه نگاه کردم تو خیابون به کسی بیشتر وقتا جلو پام رو نگا میکنم تا آدما رو اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم.

ملت گناه دارن از توجهت محرومشون نكن جدى 🌹

6 ❤️

2020-07-03 17:09:43 +0430 +0430

والا من که نیگا نمیکنم … اصلا به ی ورمم نیستش… اخه مگه چه قدر سن داریم که بخواییم هیزی کنیم و بعدشم بگن طرف دهنش بو شیر میده اومده هیزی هم میکنه… و ادمم حسابمون نمیکنن… بزار ی خوده بزرگ شیم حدا قل ادم حسابمونم کنن 😁

4 ❤️

2020-07-03 17:13:56 +0430 +0430
نقل از: کاربر_ساده
نقل از: Navid.master
نقل از: کاربر_ساده من بشخصه زیاد نمیرم تو بحر کسی بهش نگاه کنم یا درگیرش بشم. البته شده نکه نشه نگاه کردم تو خیابون به کسی بیشتر وقتا جلو پام رو نگا میکنم تا آدما رو اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم.

ملت گناه دارن از توجهت محرومشون نكن جدى 🌹

تو که عشق منی ممنون از لطفی که بهم داری داداش نوید (inlove) (inlove) 🌹
💌

ادم به اين با ادبى كمه به خدا

5 ❤️

2020-07-03 17:16:02 +0430 +0430
نقل از: Loshita والا من که نیگا نمیکنم ... اصلا به ی ورمم نیستش... اخه مگه چه قدر سن داریم که بخواییم هیزی کنیم و بعدشم بگن طرف دهنش بو شیر میده اومده هیزی هم میکنه... و ادمم حسابمون نمیکنن... بزار ی خوده بزرگ شیم حدا قل ادم حسابمونم کنن 😁

🙄 🙄

7 ❤️

2020-07-03 17:23:40 +0430 +0430

والا من چشام ضعیفه(جقی هم خودتونید 😁 )عینک هم نمیزنم(کسخل هم خودتونید 😁 )اگه بخام ممه زنارو تو خیابون نگا کنم باید چشامو نازک کنم و رو ممه هاش زوم کنم و خیلی ضایع میشه 😁 پس ع قید دید زدن ممه میگذرم 😁 🙄

5 ❤️

2020-07-03 17:35:48 +0430 +0430
نقل از: Sajjad_1212 والا من چشام ضعیفه(جقی هم خودتونید 😁 )عینک هم نمیزنم(کسخل هم خودتونید 😁 )اگه بخام ممه زنارو تو خیابون نگا کنم باید چشامو نازک کنم و رو ممه هاش زوم کنم و خیلی ضایع میشه 😁 پس ع قید دید زدن ممه میگذرم 😁 🙄

عشقى 🙄

5 ❤️

2020-07-03 17:59:42 +0430 +0430

هیچکس همه دختر ها و زن های محله ما چاق و بدرد نخور هستند متاسفانه تازه خیلی پوز هم میان :|

3 ❤️

2020-07-03 18:01:08 +0430 +0430

عوضش پسرای محلمون همه خوشگل و جيگر هستند :-D

4 ❤️

2020-07-03 18:02:48 +0430 +0430
نقل از: hunterxxxx هیچکس همه دختر ها و زن های محله ما چاق و بدرد نخور هستند متاسفانه تازه خیلی پوز هم میان :|
پ.ن:البتهقصدتوهین ندارم :)

2 ❤️

2020-07-03 18:04:49 +0430 +0430
نقل از: hunterxxxx عوضش پسرای محلمون همه خوشگل و جيگر هستند :-D3 ❤️

2020-07-03 18:05:37 +0430 +0430
نقل از: hunterxxxx هیچکس همه دختر ها و زن های محله ما چاق و بدرد نخور هستند متاسفانه تازه خیلی پوز هم میان :|

من رو چاقا كراش دارم

6 ❤️

2020-07-03 18:07:34 +0430 +0430
نقل از: Navid.master
نقل از: hunterxxxx هیچکس همه دختر ها و زن های محله ما چاق و بدرد نخور هستند متاسفانه تازه خیلی پوز هم میان :|

من رو چاقا كراش دارم

😁 🙄 🙄

4 ❤️

2020-07-03 18:11:51 +0430 +0430
نقل از: Sajjad_1212
نقل از: hunterxxxx عوضش پسرای محلمون همه خوشگل و جيگر هستند :-Dجووون 😁

4 ❤️


‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


جستجو در سایت
Top Bottom