سکس ضربدری و موازی Swinger Sexفکر نمیکنم نیاز به معرفی داشته باشه.


فقط اگراز عکس ها خوشت اومد قلب زیر پست ها رو فشار بده.


ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 2

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

مراحل یک ضربدری ساده


اول میخورید

بعد میخوردند

بعدش میکنند

در نهایت میپاشند


ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 9يه خانم يا يه مفعول واقعي از تهران بياد...


يه خانم يا يه مفعول واقعي از تهران بياد تل Mhammad137777


ـــــــــــ


 • 0 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

قبل از هر گایش خوب خوارش

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 4 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

یکی کیر به لب اون یکی کیر به دست

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 4 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

یکی از شرطهای ضربدریشون این بوده که مثل هم بکنند

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 4 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

خودت زیر یه کیر دیگه ای اما بازم میخوای ببینی شوهرت چجوری میکنه دوستت رو

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 3 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

بی مکانی بدجوری اذیت میکنه، ببین تو این سرما رفتند کجا

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 2 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

وقتی انقدر معرفت داری که کیر شوهرت رو آماده کنی کون دوستت رو بگاد

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 3 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

کی گفته نمیشه تو ضربدری عکس هنری گرفت؟

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 4 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

وقتی هم لز هستی اما دوست داری کیر هم توت باشه

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 3 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

داری برانداز میکنی کیری که قراره بره توت چه قدریه

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 3 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

یه لحظه بذار ببینم آب شوهرم اومده یا نه

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 3 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

وقتی که به یه دونه کیر قانع نیستی و کیر شوهر دوستت هم میخوای

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 4 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

حداقل بذار دوستت هم یه خورده کیر گیرش بیاد

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 3 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

-


زن اول: شوهرم کیرش چطوره؟

زن دوم: خیلی کلفت تر از مال دوست پسر خودمه، خوش به حالت
ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 2 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

این ضربدری از سال های دور رواج داشته

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 2 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

بعدی نوبت توئه، خودتو آماده کن که دوتا کیر منتظرته

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 2 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

اینا علاقه ای به ضرب نداشتند موازی خوابیدند

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 2 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

سفر کاری یا بهونه واسه سکس!

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 2 • Hooman.Afjeh  

 • عضو از 1398/2/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1013

 • 1573

چرا تو همه ضربدری ها مشروب هم هست؟

ـــــــــــ

Dont Regret The Past, Just Learn From It • 2

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

با این مورد که به نویسنده‌ها(تو قسمت نظرات داستان‌ها)فحش داده میشه موافقید؟!


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «