شاید فردا دیر باشد...


 • sadegh.khan  

 • عضو از
  1394/12/26

 • پست‌ها: 2802

 • 4023

سنجاقک به پروانه گفت: ميخوام بکنمت

پروانه گفت: کُص نگو الان میخام بخوابم، فردا که بیدار شدم یه ساک ریز میرم واست ...!

پروانه به خواب عمیق رفت و هیچوقت نفهمید که عمر سنجاقک فقط یک روز است و سنجاقک در حسرت کص بگای سگ رفت ...!


نکته آموزنده:


بدین_بکنیم_شاید_فردا_دير_باشد!


ـــــــــــ
 • 4

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: aghaye_amim


نقل از: aghaye_amim پسر چرا اینقدر قلمت تلخه؟

یکی نیس بده بکنیم خو :(


ـــــــــــ

 • 1 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: aghaye_amim


نقل از: aghaye_amim
نقل از: sadegh.khan
نقل از: aghaye_amim پسر چرا اینقدر قلمت تلخه؟
یکی نیس بده بکنیم خو :(

عید من آن روزی است که سهمیه ی کس کردن یک سال من به اندازه ی سهمیه ی کس کردن یک شب پادشاه نباشد

این قسمت :
کسشر بافی های یک جقی


ـــــــــــ

 • 1نقل از: sadegh.khan


نقل از: sadegh.khan
نقل از: aghaye_amim پسر چرا اینقدر قلمت تلخه؟
یکی نیس بده بکنیم خو :(

تو مگه زن نداری؟ نمیده بکنی زنت؟ بزنش، چاقو بگیر بیخ خرش و تهدیدش کن. بعد که کردیش یا همون چاقو تیکه تیکش کن، گوشتشو آبگوشت کن بخور.


ـــــــــــبگیر، بکش و از نو زاده شو. • 1 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: کیر ابن آدم


نقل از: کیر ابن آدم
نقل از: sadegh.khan
نقل از: aghaye_amim پسر چرا اینقدر قلمت تلخه؟
یکی نیس بده بکنیم خو :(

تو مگه زن نداری؟ نمیده بکنی زنت؟ بزنش، چاقو بگیر بیخ خرش و تهدیدش کن. بعد که کردیش یا همون چاقو تیکه تیکش کن، گوشتشو آبگوشت کن بخور.

من کلا تنوع طلبم، با یدونه زن که دارم سیر نمیشم، باید همه بدن بکنم کلا (biggrin)


ـــــــــــ

 • 0 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: aytamnikpoor


نقل از: aytamnikpoor هیچ وقت دیر نیس کُص رو هر موقع از آب بگیری تازس (rolling) (rolling)

نه دیر میشه، تا کیر ما نخوابیده باید بیان یه دور بدن بکنیم (cool)


ـــــــــــ

 • 1 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: aytamnikpoor


نقل از: aytamnikpoor حرف دیگه ای ندارم کاملا قانع شدم (rolling)

(biggrin)


ـــــــــــ

 • 1 • lovely_grl  

 • عضو از 1397/7/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2818

 • 6929

زدی دخل تفکراتمو آوردی ..من فکر میکردم این دوتا از...


زدی دخل تفکراتمو آوردی ..من فکر میکردم این دوتا از این کثافت کاریا ندارن :(


ـــــــــــ

dances with pills • 1 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: aytamnikpoor


نقل از: aytamnikpoor
نقل از: sadegh.khan
نقل از: aytamnikpoor حرف دیگه ای ندارم کاملا قانع شدم (rolling)
(biggrin)

فقط پیدا کردی ی ندا به منم بده آیت الله جنتی فرموندن تک خوری حرام است (rolling) (rolling)

جنتی خودش تک خور عالمه!
اون زمان که "آدم" جق میزد جنتی "حوا" رو میکرد (rolling)


ـــــــــــ

 • 0 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7151

 • 27616

:/


:/


ـــــــــــ

 • 1 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: sabiiii73


نقل از: sabiiii73 زدی دخل تفکراتمو آوردی ..من فکر میکردم این دوتا از این کثافت کاریا ندارن :(

اینا که کثافت کاری نیس، کثافت کاری در فرهنگ لغت فارسی به کارای شخصی میگن که نده بکنیم (biggrin)


ـــــــــــ

 • 0 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: Lady_Ronaak


نقل از: Lady_Ronaak #:/

فک کنم این سری دیگه پریود شدی مگه نه؟ (biggrin)


ـــــــــــ

 • 1 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7151

 • 27616

نقل از: sadegh.khan


نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak #:/
فک کنم این سری دیگه پریود شدی مگه نه؟ (biggrin)

نه سجاد خوابیده حوصلم سر رفته


ـــــــــــ

 • 1 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: aytamnikpoor


نقل از: aytamnikpoor
نقل از: sadegh.khan
نقل از: aytamnikpoor
نقل از: sadegh.khan
نقل از: aytamnikpoor حرف دیگه ای ندارم کاملا قانع شدم (rolling)
(biggrin)

فقط پیدا کردی ی ندا به منم بده آیت الله جنتی فرموندن تک خوری حرام است (rolling) (rolling)

جنتی خودش تک خور عالمه!
اون زمان که "آدم" جق میزد جنتی "حوا" رو میکرد (rolling)

ناموسن نرین تو افکار مردم آخه با حوا ؟ (rolling) (rolling) (rolling)

آره، میگن حوا وقتی اولین بار پریود شده به آدم گفته این قرمزا چیه؟
بعد آدم بهش گفته نمیدونم چیه بریم دکتر شاید اون بدونه!
حوا گفته دکتر کیه؟
آدم هم گفته همون پیرمرده که میگفت اسمم جنتیه...
بعد خلاصه حوا رو میبرن پیش جنتی، جنتی از کون میکنتش میگه برو یه هفته دیگه بیا چک کنم
یه هفته دیگه حوا پاک میشه میاد میگه خوب شدم، بعد میگیره پردشو هم میزنه جنتی
کلا ما از نسل جنتی بودیم خودمون خبر نداریم (biggrin)


ـــــــــــ

 • 0 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: Lady_Ronaak


نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak #:/
فک کنم این سری دیگه پریود شدی مگه نه؟ (biggrin)

نه سجاد خوابیده حوصلم سر رفته

خو برو بپر رو شکمش بیدار شه (cool)


ـــــــــــ

 • 1 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7151

 • 27616

نقل از: sadegh.khan


نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak #:/
فک کنم این سری دیگه پریود شدی مگه نه؟ (biggrin)

نه سجاد خوابیده حوصلم سر رفته

خو برو بپر رو شکمش بیدار شه (cool)

دلم نمیاد


ـــــــــــ

 • 1 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: Lady_Ronaak


نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak #:/
فک کنم این سری دیگه پریود شدی مگه نه؟ (biggrin)

نه سجاد خوابیده حوصلم سر رفته

خو برو بپر رو شکمش بیدار شه (cool)

دلم نمیاد

دلت نمیاد یا جرات نداری؟ (dash)


ـــــــــــ

 • 0 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: aytamnikpoor


نقل از: aytamnikpoor
نقل از: sadegh.khan
نقل از: aytamnikpoor
نقل از: sadegh.khan
نقل از: aytamnikpoor
نقل از: sadegh.khan
نقل از: aytamnikpoor حرف دیگه ای ندارم کاملا قانع شدم (rolling)
(biggrin)

فقط پیدا کردی ی ندا به منم بده آیت الله جنتی فرموندن تک خوری حرام است (rolling) (rolling)

جنتی خودش تک خور عالمه!
اون زمان که "آدم" جق میزد جنتی "حوا" رو میکرد (rolling)

ناموسن نرین تو افکار مردم آخه با حوا ؟ (rolling) (rolling) (rolling)

آره، میگن حوا وقتی اولین بار پریود شده به آدم گفته این قرمزا چیه؟
بعد آدم بهش گفته نمیدونم چیه بریم دکتر شاید اون بدونه!
حوا گفته دکتر کیه؟
آدم هم گفته همون پیرمرده که میگفت اسمم جنتیه...
بعد خلاصه حوا رو میبرن پیش جنتی، جنتی از کون میکنتش میگه برو یه هفته دیگه بیا چک کنم
یه هفته دیگه حوا پاک میشه میاد میگه خوب شدم، بعد میگیره پردشو هم میزنه جنتی
کلا ما از نسل جنتی بودیم خودمون خبر نداریم (biggrin)

تبریک میگم بهت تر زدی تو اعتقاداتم (rolling) (rolling)

اصن مگه اعتقاداتم داشتی؟ (dash)


ـــــــــــ

 • 0 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: aghaye_amim


نقل از: aghaye_amim باز این تاپیکای تخمیتو آوردی بالا

بترکه کون حسود (biggrin)


ـــــــــــ

 • 1 • Lady_Ronaak  

 • عضو از 1397/7/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7151

 • 27616

نقل از: sadegh.khan


نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak #:/
فک کنم این سری دیگه پریود شدی مگه نه؟ (biggrin)

نه سجاد خوابیده حوصلم سر رفته

خو برو بپر رو شکمش بیدار شه (cool)

دلم نمیاد

دلت نمیاد یا جرات نداری؟ (dash)

هیچکدام کونمم گشاد میباشد حس پا شدن نیست (dash)


ـــــــــــ

 • 1 • sadegh.khan  

 • عضو از 1394/12/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 2802

 • 4023

نقل از: Lady_Ronaak


نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak
نقل از: sadegh.khan
نقل از: Lady_Ronaak #:/
فک کنم این سری دیگه پریود شدی مگه نه؟ (biggrin)

نه سجاد خوابیده حوصلم سر رفته

خو برو بپر رو شکمش بیدار شه (cool)

دلم نمیاد

دلت نمیاد یا جرات نداری؟ (dash)

هیچکدام کونمم گشاد میباشد حس پا شدن نیست (dash)

پس حقته حوصلت سر بره (biggrin)

اون Blood Night رو دیدی؟


ـــــــــــ

 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

از عملکرد admin راضی هستید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «