شرت ابوبکر البغدادی!


 • axm432  

 • عضو از
  1398/2/7

 • پست‌ها: 5570

 • 6323

شرت البغدادی باعث شناسائی او شد!


یک جاسوس توانسته بود در ملاقاتهایش با البغدادی ، یکی از شرت های او را بلند کند و برای آزمایش DNA در اختیار آمریکا قرار دهد. البغدادی خیلی تند تند محل اقامت خود را عوض میکرد. بعد از حمله کوماندوهای آمریکائی به محل اقامت او و کشتنش، نمونه DNA با نمونه قبلی از شرت او مطابقت شد و اطمینان حاصل شد که جسد خود البغدادی است.


خلاصه برادرا شرت رو اصلا دست کم نگیرین! (biggrin)


پ.ن. حالا اینکه جاسوس! چطور به شرت! دسترسی پیدا کرده بوده....;) (biggrin)


منبع


https://www.bbc.com/persian/world-50220795


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر


 • 3

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

از فردا یهو دیدی که خانمهای محترم شروع کردن به...


از فردا یهو دیدی که خانمهای محترم شروع کردن به استفاده از همین تکنولوژی برای اینکه بفهمن آقاشون ددر رفته یا نه! خلاصه تکنولوژی مثل یه شمشیر دو دم هست! از یه طرف ابوبکر البغدادی رو گیر میندازه از یه طرف هم باعث گرفتاری بعضی برادرای زیر آبی رو میشه! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 3 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

نقل از: Paola.Saulino


نقل از: Paola.Saulino دروغه این ابوبکر عضو همینجا بود بچه ها لوش دادن (rolling)

(biggrin) راست میگی یه کاربری بود میگفت ابو هستم! خیلی بکر هستم! نفر سوم میشم از بغداد! خود ناکسش بوده پس! (rolling)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 4 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

نقل از: Paola.Saulino


نقل از: Paola.Saulino
نقل از: axm432
نقل از: Paola.Saulino دروغه این ابوبکر عضو همینجا بود بچه ها لوش دادن (rolling)
(biggrin) راست میگی یه کاربری بود میگفت ابو هستم! خیلی بکر هستم! نفر سوم میشم از بغداد! خود ناکسش بوده پس! (rolling)

حشریت رید به داعش (rolling)

لابد جاسوس خانم فرستادن با جناب ابوبکر رو هم ریخته بعدش بهش گفته "ابوووووو جوووون! میشه من شرتت رو به عنوان یادگاری از مردااانگیت ببرم؟" (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 4 • Baghe-boloor  

 • عضو از 1397/11/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 1529

رو شورتش شرط بندی کردن


رو شورتش شرط بندی کردن


ـــــــــــ


 • 0نشراکاذیب


چرته،


ـــــــــــ

بهمن ام، ادمین باهام لج کرده هراکانتی که میزنم رو میبنده • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

نقل از: شونبول.طلا


نقل از: شونبول.طلا چرته،

داداش شما منبع رو ملاحظه بفرمایید! بی بی سی فارسی...


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

نقل از: Baghe-boloor


نقل از: Baghe-boloor رو شورتش شرط بندی کردن

کی شرط بندی کرده؟ (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • Hardcoreman  
 • عضو از 1398/6/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 270

 • 403

بغدادی قبل کشته شدن جق زده بعد یه قطره از آبش...


بغدادی قبل کشته شدن جق زده بعد یه قطره از آبش ریخته رو شورتش و... بقیه ی داستانو میدونید #پزشکی قانونی جقی شدن این بنده خدا هم کار مزدوران شهوانی بوده


ـــــــــــ

تو هم که هر دفعه که ما رو می بینی پریودی • 3 • Detergent  
 • عضو از 1397/4/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 55

 • 71

شاید هم خواهرای زیر آبی!


نقل از: axm432

از فردا یهو دیدی که خانمهای محترم شروع کردن به استفاده از همین تکنولوژی برای اینکه بفهمن آقاشون ددر رفته یا نه! خلاصه تکنولوژی مثل یه شمشیر دو دم هست! از یه طرف ابوبکر البغدادی رو گیر میندازه از یه طرف هم باعث گرفتاری بعضی برادرای زیر آبی رو میشه! (biggrin)

(biggrin) (biggrin) (biggrin)


ـــــــــــ


 • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

نقل از: Detergent


نقل از: Detergent
نقل از: axm432

از فردا یهو دیدی که خانمهای محترم شروع کردن به استفاده از همین تکنولوژی برای اینکه بفهمن آقاشون ددر رفته یا نه! خلاصه تکنولوژی مثل یه شمشیر دو دم هست! از یه طرف ابوبکر البغدادی رو گیر میندازه از یه طرف هم باعث گرفتاری بعضی برادرای زیر آبی رو میشه! (biggrin)

(biggrin) (biggrin) (biggrin)

اوووم! نکته ظریفی بود! اما برادرا معمولا حال همچین پیگیری هایی رو ندارن! اما ماشا الله خواهرا پیگیییرن! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • キング  

 • عضو از 1398/4/23

 • پست‌‌‌ها: ‌ 103

 • 151

.


پرستو فرستادن شرت ابوبکر بغدادی رو اُورده (dash)


ـــــــــــ

 • 1 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

نقل از: Hardcoreman


نقل از: Hardcoreman بغدادی قبل کشته شدن جق زده بعد یه قطره از آبش ریخته رو شورتش و... بقیه ی داستانو میدونید #پزشکی قانونی جقی شدن این بنده خدا هم کار مزدوران شهوانی بوده

نه داداش! شورتش رو از "قبل" داشتن!...


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

نقل از: キング


نقل از: キング پرستو فرستادن شرت ابوبکر بغدادی رو اُورده (dash)

کبوتر نامه بر داشتیم! حالا پرستوی شرت بر هم داریم! (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • Hardcoreman  
 • عضو از 1398/6/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 270

 • 403

نقل از: axm432


نقل از: axm432
نقل از: Hardcoreman بغدادی قبل کشته شدن جق زده بعد یه قطره از آبش ریخته رو شورتش و... بقیه ی داستانو میدونید #پزشکی قانونی جقی شدن این بنده خدا هم کار مزدوران شهوانی بوده
نه داداش! شورتش رو از "قبل" داشتن!...

قصدم شوخی بود نه رد کردن صحت ماجرا


ـــــــــــ

تو هم که هر دفعه که ما رو می بینی پریودی • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

نقل از: Hardcoreman


نقل از: Hardcoreman
نقل از: axm432
نقل از: Hardcoreman بغدادی قبل کشته شدن جق زده بعد یه قطره از آبش ریخته رو شورتش و... بقیه ی داستانو میدونید #پزشکی قانونی جقی شدن این بنده خدا هم کار مزدوران شهوانی بوده
نه داداش! شورتش رو از "قبل" داشتن!...

قصدم شوخی بود نه رد کردن صحت ماجرا

;)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

حالا یه سوال به نظرتون چجور شرتی داشته این...


حالا یه سوال به نظرتون چجور شرتی داشته این رفیقمون؟ (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • LaDy__Ronakk  

 • عضو از 1398/5/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1138

 • 5193


(sick) الان شورتش بو لجن زار شرکو میداده


ـــــــــــ

 • 0 • Hardcoreman  
 • عضو از 1398/6/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 270

 • 403

نقل از: axm432


نقل از: axm432 حالا یه سوال به نظرتون چجور شرتی داشته این رفیقمون؟ (biggrin)

شورتش بوی زنا میداده‎:D‎‏ بوی تجاوز به کس عربای عراق و سوریه


ـــــــــــ

تو هم که هر دفعه که ما رو می بینی پریودی • 0 • axm432  

 • عضو از 1398/2/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5570

 • 6323

نقل از: Hardcoreman


نقل از: Hardcoreman
نقل از: axm432 حالا یه سوال به نظرتون چجور شرتی داشته این رفیقمون؟ (biggrin)
شورتش بوی زنا میداده‎:D‎‏ بوی تجاوز به کس عربای عراق و سوریه

نه منظورم اینه که از این شورت خرگوشیا بوده عایا؟ (biggrin)


ـــــــــــ

کار نیکان را قیاس از خود مگیر // گرچه باشد در نوشتن شیر شیر • 1 • Mahyar_viz  

 • عضو از 1398/6/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 556

 • 1085

ویژژ
تصویری دیده نشده از شورتی که البغدادی را بگا داد (rolling) (rolling)


ـــــــــــ

ᴅᴏ ᴇᴠᴇʀʏ ᴛʜɪɴɢs ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ ᴀɴᴅ ᴊᴜsᴛ ᴛʀʏ ᴛᴏ ᴇɴᴊᴏʏ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

ایدز دارید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «