شکار و شکارچی در یک قاب..


 • soroosh666  

 • عضو از
  1397/12/6

 • پست‌ها: 82

 • 118

ـــــــــــ
 • 9

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • soroosh666  

 • عضو از 1397/12/6

 • پست‌‌‌ها: ‌ 82

 • 118

عجب منظره نابی

ـــــــــــ

 • 12 • eagle-kingdom  

 • عضو از 1396/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 364

 • 692

آورین


اصلا چرخه زندگی همینه شکارچی باید شکار کنه (drooling) (drooling) (drooling) (drooling) (drooling) اوففففف چه شکاری (hypnotized) (hypnotized)


ـــــــــــ

 • 2 • amalireza.  

 • عضو از 1397/12/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 651

 • 1925

نقل از: soroosh666


نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی


ـــــــــــ


 • 2 • eagle-kingdom  

 • عضو از 1396/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 364

 • 692

شاش نیست ^_^


نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)


ـــــــــــ

 • 1 • amalireza.  

 • عضو از 1397/12/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 651

 • 1925

نقل از: eagle-kingdom


نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

خیلی دقت کردی فهمیدیا


ـــــــــــ


 • 1 • eagle-kingdom  

 • عضو از 1396/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 364

 • 692

نقل از: amalireza.


نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

خیلی دقت کردی فهمیدیا

(dash) (dash)
آره خیلی پدرم درومد اصلا (biggrin)


ـــــــــــ

 • 2 • amalireza.  

 • عضو از 1397/12/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 651

 • 1925

نقل از: eagle-kingdom


نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

خیلی دقت کردی فهمیدیا

(dash) (dash)
آره خیلی پدرم درومد اصلا (biggrin)

من چشام آسیگماته. واسه همون نفهمیدم


ـــــــــــ


 • 1 • eagle-kingdom  

 • عضو از 1396/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 364

 • 692

نقل از: amalireza.


نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

خیلی دقت کردی فهمیدیا

(dash) (dash)
آره خیلی پدرم درومد اصلا (biggrin)

من چشام آسیگماته. واسه همون نفهمیدم

دواش یه عینکه منم چشام ضعیفه ولی معمولا عینک نمیزارم یه چشم 6 اونیکی 7 تازه برا پارساله الان بالاترم رفته قطعا (dash) (dash) کورهکورم ولی کوسو آب کوسو هرجا ببینم میشناسم (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (drooling) (drooling)


ـــــــــــ

 • 0 • amalireza.  

 • عضو از 1397/12/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 651

 • 1925

نقل از: eagle-kingdom


نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

خیلی دقت کردی فهمیدیا

(dash) (dash)
آره خیلی پدرم درومد اصلا (biggrin)

من چشام آسیگماته. واسه همون نفهمیدم

دواش یه عینکه منم چشام ضعیفه ولی معمولا عینک نمیزارم یه چشم 6 اونیکی 7 تازه برا پارساله الان بالاترم رفته قطعا (dash) (dash) کورهکورم ولی کوسو آب کوسو هرجا ببینم میشناسم (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (drooling) (drooling)

داداش میگم با این وضعیت تو که به درد آینده کشور نمی خوری. ازدواج کن برو شهید شو حداقل بچه هات برای کنکور سهمیه بگیرن. تو دیگه چه کوری هستی؟ خخخ


ـــــــــــ


 • 0 • eagle-kingdom  

 • عضو از 1396/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 364

 • 692

آورین


نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

خیلی دقت کردی فهمیدیا

(dash) (dash)
آره خیلی پدرم درومد اصلا (biggrin)

من چشام آسیگماته. واسه همون نفهمیدم

دواش یه عینکه منم چشام ضعیفه ولی معمولا عینک نمیزارم یه چشم 6 اونیکی 7 تازه برا پارساله الان بالاترم رفته قطعا (dash) (dash) کورهکورم ولی کوسو آب کوسو هرجا ببینم میشناسم (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (drooling) (drooling)

داداش میگم با این وضعیت تو که به درد آینده کشور نمی خوری. ازدواج کن برو شهید شو حداقل بچه هات برای کنکور سهمیه بگیرن. تو دیگه چه کوری هستی؟ خخخ

آورین آورین قطعا همینکار رو خواهم کرد ولی باید قبل شهید شدنم کوس داعشیم ببینما وگرنه میام سراغ خودت (biggrin) (biggrin) (hypnotized)


ـــــــــــ

 • 0 • amalireza.  

 • عضو از 1397/12/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 651

 • 1925

نقل از: eagle-kingdom


نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

خیلی دقت کردی فهمیدیا

(dash) (dash)
آره خیلی پدرم درومد اصلا (biggrin)

من چشام آسیگماته. واسه همون نفهمیدم

دواش یه عینکه منم چشام ضعیفه ولی معمولا عینک نمیزارم یه چشم 6 اونیکی 7 تازه برا پارساله الان بالاترم رفته قطعا (dash) (dash) کورهکورم ولی کوسو آب کوسو هرجا ببینم میشناسم (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (drooling) (drooling)

داداش میگم با این وضعیت تو که به درد آینده کشور نمی خوری. ازدواج کن برو شهید شو حداقل بچه هات برای کنکور سهمیه بگیرن. تو دیگه چه کوری هستی؟ خخخ

آورین آورین قطعا همینکار رو خواهم کرد ولی باید قبل شهید شدنم کوس داعشیم ببینما وگرنه میام سراغ خودت (biggrin) (biggrin) (hypnotized)

سراغ من برای چی؟ مگه من چیکارم؟


ـــــــــــ


 • 0 • eagle-kingdom  

 • عضو از 1396/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 364

 • 692

نقل از: amalireza.


نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

خیلی دقت کردی فهمیدیا

(dash) (dash)
آره خیلی پدرم درومد اصلا (biggrin)

من چشام آسیگماته. واسه همون نفهمیدم

دواش یه عینکه منم چشام ضعیفه ولی معمولا عینک نمیزارم یه چشم 6 اونیکی 7 تازه برا پارساله الان بالاترم رفته قطعا (dash) (dash) کورهکورم ولی کوسو آب کوسو هرجا ببینم میشناسم (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (drooling) (drooling)

داداش میگم با این وضعیت تو که به درد آینده کشور نمی خوری. ازدواج کن برو شهید شو حداقل بچه هات برای کنکور سهمیه بگیرن. تو دیگه چه کوری هستی؟ خخخ

آورین آورین قطعا همینکار رو خواهم کرد ولی باید قبل شهید شدنم کوس داعشیم ببینما وگرنه میام سراغ خودت (biggrin) (biggrin) (hypnotized)

سراغ من برای چی؟ مگه من چیکارم؟

سولاخ مولاخ داری دیگه (biggrin) :) (drooling) (preved) (preved) (preved) (preved) (preved) پیشنهاد از شما بود که شهید شدم خخخخخخ


ـــــــــــ

 • 1 • amalireza.  

 • عضو از 1397/12/5

 • پست‌‌‌ها: ‌ 651

 • 1925

نقل از: eagle-kingdom


نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

خیلی دقت کردی فهمیدیا

(dash) (dash)
آره خیلی پدرم درومد اصلا (biggrin)

من چشام آسیگماته. واسه همون نفهمیدم

دواش یه عینکه منم چشام ضعیفه ولی معمولا عینک نمیزارم یه چشم 6 اونیکی 7 تازه برا پارساله الان بالاترم رفته قطعا (dash) (dash) کورهکورم ولی کوسو آب کوسو هرجا ببینم میشناسم (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (drooling) (drooling)

داداش میگم با این وضعیت تو که به درد آینده کشور نمی خوری. ازدواج کن برو شهید شو حداقل بچه هات برای کنکور سهمیه بگیرن. تو دیگه چه کوری هستی؟ خخخ

آورین آورین قطعا همینکار رو خواهم کرد ولی باید قبل شهید شدنم کوس داعشیم ببینما وگرنه میام سراغ خودت (biggrin) (biggrin) (hypnotized)

سراغ من برای چی؟ مگه من چیکارم؟

سولاخ مولاخ داری دیگه (biggrin) :) (drooling) (preved) (preved) (preved) (preved) (preved) پیشنهاد از شما بود که شهید شدم خخخخخخ

دهنتو سرویس. بابا شوخی کردما. از دست تو


ـــــــــــ


 • 0 • soroosh666  

 • عضو از 1397/12/6

 • پست‌‌‌ها: ‌ 82

 • 118

اورین


نقل از: eagle-kingdom اصلا چرخه زندگی همینه شکارچی باید شکار کنه (drooling) (drooling) (drooling) (drooling) (drooling) اوففففف چه شکاری (hypnotized) (hypnotized)

تا زندگی هست شکار باید کرد


ـــــــــــ

 • 2 • soroosh666  

 • عضو از 1397/12/6

 • پست‌‌‌ها: ‌ 82

 • 118

کیا این مدلی دوست دارن؟؟

ـــــــــــ

 • 4 • soroosh666  

 • عضو از 1397/12/6

 • پست‌‌‌ها: ‌ 82

 • 118

افرین خخخخ


نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

داره کش میاد


ـــــــــــ

 • 2 • eagle-kingdom  

 • عضو از 1396/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 364

 • 692

نقل از: soroosh666


نقل از: soroosh666
نقل از: eagle-kingdom اصلا چرخه زندگی همینه شکارچی باید شکار کنه (drooling) (drooling) (drooling) (drooling) (drooling) اوففففف چه شکاری (hypnotized) (hypnotized)
تا زندگی هست شکار باید کرد

آورین حقا که شکارچی هستی (biggrin)


ـــــــــــ

 • 0 • eagle-kingdom  

 • عضو از 1396/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 364

 • 692

نقل از: soroosh666


نقل از: soroosh666
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

داره کش میاد

آخه کش اومدنشم خوبه (erection)


ـــــــــــ

 • 0 • soroosh666  

 • عضو از 1397/12/6

 • پست‌‌‌ها: ‌ 82

 • 118

اون که صد البته


نقل از: eagle-kingdom
نقل از: soroosh666
نقل از: eagle-kingdom
نقل از: amalireza.
نقل از: soroosh666

این تصویر بیانگر این جمله ی معروفه که میگه شاشیدم به این زندگی

البطه این شاش نیس آب کوسه (biggrin) (biggrin)

داره کش میاد

آخه کش اومدنشم خوبه (erection)

کشدار


ـــــــــــ

 • 0 • soroosh666  

 • عضو از 1397/12/6

 • پست‌‌‌ها: ‌ 82

 • 118

فکر کن


نقل از: eagle-kingdom
نقل از: soroosh666
نقل از: eagle-kingdom اصلا چرخه زندگی همینه شکارچی باید شکار کنه (drooling) (drooling) (drooling) (drooling) (drooling) اوففففف چه شکاری (hypnotized) (hypnotized)
تا زندگی هست شکار باید کرد

آورین حقا که شکارچی هستی (biggrin)

میرفتی تو خیابون شکار میکردی،اول میکردی بعد میخوردیش ،قیمت گوشت هم که بالا رفته،چاره ای نیست


ـــــــــــ

 • 2

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

افراد متاهل : تا حالا با‌ همسرتون کلیپ یا فیلم پورن دیدید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «