مالوندن و مالیده شدن تو خیابان مترو بی ارتی و کلا شلوغی ها


 • amirbidost  

 • عضو از
  1397/12/28

 • پست‌ها: 385

 • 79


تا حالا شده تو مترو یا اتوبوس کلا شلوغی ها کسی بدنتون رو دسمالی کنه ؟
یا کسی رو مالودتتون ؟
تعریف کنین حستون چی بوده اون موقع ؟


ـــــــــــ

به پروفایلم سر بزنید


 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • اسی.  

 • عضو از 1398/1/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 86

 • 48

ی سری تو مترو یکی پشتش ب من بود کونشو ب من...


ی سری تو مترو یکی پشتش ب من بود کونشو ب من میمالوند منم عین خیالم نبود گفتم بخاطرشلوغیه تا تو یه ایستگاه ک شلوغتر شد دیدم دستشو اورد کیرمو گرفت با کیرم از رو شلوار داشت بازی میکرد دستشو گرفتم نگام کرد گفتم نکن فقط گفت سسسس تا مقصد پیاده شدم اونم شد حرفو اشنایی مفعول بود نیاز داشت اونروز ک نشد ولی چند روز بعد زنگ زدم اومد کردمش ک خودشو خالی کنه


ـــــــــــ


 • 1 • amirbidost  

 • عضو از 1397/12/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 385

 • 79

نقل از: اسی.


نقل از: اسی. ی سری تو مترو یکی پشتش ب من بود کونشو ب من میمالوند منم عین خیالم نبود گفتم بخاطرشلوغیه تا تو یه ایستگاه ک شلوغتر شد دیدم دستشو اورد کیرمو گرفت با کیرم از رو شلوار داشت بازی میکرد دستشو گرفتم نگام کرد گفتم نکن فقط گفت سسسس تا مقصد پیاده شدم اونم شد حرفو اشنایی مفعول بود نیاز داشت اونروز ک نشد ولی چند روز بعد زنگ زدم اومد کردمش ک خودشو خالی کنه

کردیش که اون خودشو خالی کنه دیگه !!! آفرین


ـــــــــــ

به پروفایلم سر بزنید • 2 • amirbidost  

 • عضو از 1397/12/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 385

 • 79

نقل از: Shyan_aa


نقل از: Shyan_aa (biggrin) البته اینم بگم که اول خودم کونمو میمالم ب طرف مورد نظرم بعد دیگه خودش شروع میکنه

تا حالا شده باکسی که مالیدت قرار واسه بعد بزاری ؟


ـــــــــــ

به پروفایلم سر بزنید • 2جووووووووووون


عاشقشم


ـــــــــــ

به تکرار عادت نکنید................ • 1 • Zposh  
 • عضو از 1398/3/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 127

 • 408

منم یک پست در این مورد گذاشتم


منم یک پست در این مورد گذاشتم


ـــــــــــ


 • 1 • Bigheyratt  
 • عضو از 1396/1/15

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7

 • 16

من دوس دارم


من دوس دارم ولی نمیدونم چجوری یکاری کنم بمالنم


ـــــــــــ


 • 2 • rezamikrob  

 • عضو از 1398/9/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5

 • 75

زن عمو


من یه مدتی با زن عموم چت میکردم که بکنمش بعد یه شب رفتیم عروسی برگشتنی بغلم نشست منم تا اومدم برسیم خونه حسابی مالیدمش ولی تا الان که راضی به سکس نشده


ـــــــــــ


 • 1من خیای دیدم


خالم مامان .. مالیدن تو شلوغی


ـــــــــــ


 • 2 • Zposh  
 • عضو از 1398/3/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 127

 • 408

نقل از: Sufiazaz


نقل از: Sufiazaz این کار هیچ لذتی نداره، بدم میاد بدون اجازه من کسی به بدنم دست بزنه و تحریک شه. هرزه خیابانی که نیستم.

آفرین


ـــــــــــ


 • 0 • Boy_terack63  

 • عضو از 1396/1/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 510

 • 463

خیلی حال میده


من اکثرا تو جاهای شلوغ میرم تو گوشیم و کیرمو سیخ میکنم. خودم متوجه میشم خیلی ها از قصد میان میمالند به کیرم. دوبار هم پیش اومده که دیدم بعد از مالوندن کونشون بر گشتن و کیرمو از رو شلوار گرفتن دستشون

خیلی کیف میده. پیش ابم همیشه میاد اینجوری


ـــــــــــ

 • 1ای


نقل از: Boy_terack63 من اکثرا تو جاهای شلوغ میرم تو گوشیم و کیرمو سیخ میکنم. خودم متوجه میشم خیلی ها از قصد میان میمالند به کیرم. دوبار هم پیش اومده که دیدم بعد از مالوندن کونشون بر گشتن و کیرمو از رو شلوار گرفتن دستشون خیلی کیف میده. پیش ابم همیشه میاد اینجوری

بلا


ـــــــــــ

به تکرار عادت نکنید................ • 0ای


نقل از: Boy_terack63 من اکثرا تو جاهای شلوغ میرم تو گوشیم و کیرمو سیخ میکنم. خودم متوجه میشم خیلی ها از قصد میان میمالند به کیرم. دوبار هم پیش اومده که دیدم بعد از مالوندن کونشون بر گشتن و کیرمو از رو شلوار گرفتن دستشون خیلی کیف میده. پیش ابم همیشه میاد اینجوری

بلا


ـــــــــــ

به تکرار عادت نکنید................ • 0 • amirbidost  

 • عضو از 1397/12/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 385

 • 79

نقل از: Bigheyratt


نقل از: Bigheyratt من دوس دارم ولی نمیدونم چجوری یکاری کنم بمالنم

دوس داری بمالنت !؟


ـــــــــــ

به پروفایلم سر بزنید • 0 • Boy_terack63  

 • عضو از 1396/1/14

 • پست‌‌‌ها: ‌ 510

 • 463

جوووووون


نقل از: کونتپلی1234xxx
نقل از: Boy_terack63 من اکثرا تو جاهای شلوغ میرم تو گوشیم و کیرمو سیخ میکنم. خودم متوجه میشم خیلی ها از قصد میان میمالند به کیرم. دوبار هم پیش اومده که دیدم بعد از مالوندن کونشون بر گشتن و کیرمو از رو شلوار گرفتن دستشون خیلی کیف میده. پیش ابم همیشه میاد اینجوری

بلا

کی بشه با تو قرار بزارم اینجوری بمالمت تو شلوغی


ـــــــــــ

 • 1 • amirbidost  

 • عضو از 1397/12/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 385

 • 79

نقل از: rezamikrob


نقل از: rezamikrob من یه مدتی با زن عموم چت میکردم که بکنمش بعد یه شب رفتیم عروسی برگشتنی بغلم نشست منم تا اومدم برسیم خونه حسابی مالیدمش ولی تا الان که راضی به سکس نشده

به مالیدنش تو مهمونی ها ادامه بده (biggrin)


ـــــــــــ

به پروفایلم سر بزنید • 0 • _joniPanbe  

 • عضو از 1398/8/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 164

 • 142

یه بار تو بی ار تی بودم یه پیر مرده جلوم بود...


یه بار تو بی ار تی بودم یه پیر مرده جلوم بود اینقدر فشار داد کونشو بهم که تخمام درد گرفت اخرشم چپ چپ نگاش کردم پیاده شدم یه بارم تو مترو یکی دست زد به کونم زدن زیر گوشش سریع پیاده شد


ـــــــــــ

اول از همه شخصیتت برام مهمه بعدش چیزای دیگه:) (rose) (rose) • 1 • Missmaryam1998  
 • عضو از 1398/11/15

 • پست‌‌‌ها: ‌ 33

 • 378

منو خیییلی میمالونن حتی یوقتا کرم دارم خودمو از...


منو خیییلی میمالونن حتی یوقتا کرم دارم خودمو از عمد میچسبونم با مردا واقعا حال میکنم با اینکار دست خودم نیس دوسدارم


ـــــــــــ


 • 0 • Behnazanali  
 • عضو از 1396/12/20

 • پست‌‌‌ها: ‌ 11

 • 15

خییییلیییی


یدفعه که سوار مترو شده بودم یه پسره که لاغر بود چسبید پشتم به بهانه ی ازدحام جمعیت جوری کیرشو گذاشته بود لای کونم ودرست دقیق دم سوراخم فشار میداد که مطمئن بودم اگه لباس نداشتم با اون فشار کیرش تا ته میرفتم تو کونم البته خودم عین چی داشتم لذت میبردم و استرس شدید داشتم یموقع کسی نبینه. اخراش یه کاغذ گذاشت تو جیبم که شمارش بود فرصت نشد بهش زنگ بزنم چون کاری که تهران داشتم رو انجام دادم و باید برمیگشتم خونه شهرستان. تجربه ی شیرینی بود.


ـــــــــــ


 • 0 • Missmaryam1998  
 • عضو از 1398/11/15

 • پست‌‌‌ها: ‌ 33

 • 378

منکه خیلی دوسدارم


نقل از: Kirkoloft-Rasht01
نقل از: Missmaryam1998 منو خیییلی میمالونن حتی یوقتا کرم دارم خودمو از عمد میچسبونم با مردا واقعا حال میکنم با اینکار دست خودم نیس دوسدارم
پس ینی دخترا دوست دارن ملیده بشن و اذت میبرن؟

من خدایی دوس دارم خیلی حال میده


ـــــــــــ


 • 0 • Tanha_boy  

 • عضو از 1398/11/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 6

 • 3

سلام


نقل از: شنل_قرمزی حس من در اینگونه موارد دقیقا مثل آتشفشانیه که میخواد فوران کنه.کل وجودم پر خشم میشه.حالم از اون محیطی که توش هستم بهم میخوره.حس ناامنی وحشتناکی بهم دست میده و تا مدت زیادی درونم باقی میمونه.

متاسفانه تو جامعه ما از این جور ادمها زیاده که کمبود سکس دارن و همه جا را تخت خواب میبینن


ـــــــــــ

دنبال خانم سن بالا یا مطعلقه یا متاهل از تهران یرای رفاقت و با هم بودن • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

تو چند سالگی اولین بار پورن دیدی؟


نمایش نتایج


آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «