داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

ما دوتا میخایم ازدواج کنیـــــم!

1399/04/17

پس ارمانهای امام چی؟!!!:|

●(گوشی را برمیدارد و به گشت ارشاد زنگ میزند)4519 👀
3 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2020-07-07 10:58:58 +0430 +0430

سایت جورالم اینترنینمنت ایزراییل این عکس رو به عنوان فتوشاپ و آرزوی صلح مطرح کرده دادا.... سعی نکن واقعی جلوه بدی (dash) (dash) (dash) (dash) 😲 😲

2 ❤️

2020-07-07 13:09:15 +0430 +0430
نقل از: محمدرضاگلزار

سایت جورالم اینترنینمنت ایزراییل این عکس رو به عنوان فتوشاپ و آرزوی صلح مطرح کرده دادا.... سعی نکن واقعی جلوه بدی (dash) (dash) (dash) (dash) 😲 😲

1 ❤️

2020-07-07 13:14:46 +0430 +0430
نقل از: شاهX مرز ها چیزی به جز سد های سیاسی نیست 😠
0 ❤️

2020-07-07 14:02:16 +0430 +0430
نقل از: شاهX مرز ها چیزی به جز سد های سیاسی نیست 😠

وقتی فیک میزنی رو یکی یعنی مثل جی جی هنوز بابات مشخص نیس

0 ❤️

2020-07-07 14:40:43 +0430 +0430
نقل از: شاهX
نقل از: T-N-T
نقل از: شاهX مرز ها چیزی به جز سد های سیاسی نیست 😠

با کجاش دوست عزیز

0 ❤️

2020-07-07 14:44:41 +0430 +0430

از جنگ بدتر خودشه چون به ضرر عوام وآدمهایی مثل ماهاست در عوضش یه منبع درآمد خوب برای دولت مرداست هر جوری هم بخوان ازش بهره می کشن

0 ❤️

2020-07-07 14:50:46 +0430 +0430
نقل از: Scott12
نقل از: شاهX مرز ها چیزی به جز سد های سیاسی نیست 😠

وقتی فیک میزنی رو یکی یعنی مثل جی جی هنوز بابات مشخص نیس

0 ❤️

2020-07-07 14:51:30 +0430 +0430
نقل از: davooddoost از جنگ بدتر خودشه چون به ضرر عوام وآدمهایی مثل ماهاست در عوضش یه منبع درآمد خوب برای دولت مرداست هر جوری هم بخوان ازش بهره می کشن
0 ❤️

2020-07-07 15:15:41 +0430 +0430
نقل از: T-N-T
نقل از: Scott12
نقل از: شاهX مرز ها چیزی به جز سد های سیاسی نیست 😠

وقتی فیک میزنی رو یکی یعنی مثل جی جی هنوز بابات مشخص نیس

زد بازی. جی جی. علیرضا جی جی

0 ❤️

2020-07-07 15:18:15 +0430 +0430

امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

1 ❤️

2020-07-07 15:19:14 +0430 +0430

اینجاست که میگن " حشریت گند زده به بشریت ! "

0 ❤️

2020-07-07 18:58:38 +0430 +0430
نقل از: Scott12
نقل از: T-N-T
نقل از: Scott12
نقل از: شاهX مرز ها چیزی به جز سد های سیاسی نیست 😠

وقتی فیک میزنی رو یکی یعنی مثل جی جی هنوز بابات مشخص نیس

زد بازی. جی جی. علیرضا جی جی

0 ❤️

2020-07-07 18:59:16 +0430 +0430
نقل از: آیت_الله_خامنه_ای لکن این اولین بار نیست که به آرمان های عمام راحل ریده میشود. لکن ریدمال شدن از صفات بارز عمام بود.
0 ❤️

2020-07-07 19:00:42 +0430 +0430
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست
0 ❤️

2020-07-07 19:02:59 +0430 +0430
نقل از: MozXiarchi اینجاست که میگن " حشریت گند زده به بشریت ! "
0 ❤️

2020-07-08 09:09:24 +0430 +0430
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

0 ❤️

2020-07-08 09:57:10 +0430 +0430
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

0 ❤️

2020-07-08 11:19:36 +0430 +0430
نقل از: T-N-T
نقل از: Scott12
نقل از: T-N-T
نقل از: Scott12
نقل از: شاهX مرز ها چیزی به جز سد های سیاسی نیست 😠

وقتی فیک میزنی رو یکی یعنی مثل جی جی هنوز بابات مشخص نیس

زد بازی. جی جی. علیرضا جی جی

نه هنوز باباش عموشه

0 ❤️

2020-07-08 14:26:33 +0430 +0430
نقل از: Scott12
نقل از: T-N-T
نقل از: Scott12
نقل از: T-N-T
نقل از: Scott12
نقل از: شاهX مرز ها چیزی به جز سد های سیاسی نیست 😠

وقتی فیک میزنی رو یکی یعنی مثل جی جی هنوز بابات مشخص نیس

زد بازی. جی جی. علیرضا جی جی

نه هنوز باباش عموشه

0 ❤️

2020-07-08 20:00:03 +0430 +0430
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

نكنه كبري تنگه؟ ;-)
دهنت سرويس از كجا ميدوني؟ مگه قبلا باتو بوده؟

0 ❤️

2020-07-08 20:04:48 +0430 +0430
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

نكنه كبري تنگه؟ ;-)
دهنت سرويس از كجا ميدوني؟ مگه قبلا باتو بوده؟

0 ❤️

2020-07-08 20:36:56 +0430 +0430
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

نكنه كبري تنگه؟ ;-)
دهنت سرويس از كجا ميدوني؟ مگه قبلا باتو بوده؟

با كي بپرم بنظرت؟
همين الان 20 از دختراي سايت ريختن تو پيوي به كدوم يكي اوكي بدم؟

0 ❤️

2020-07-08 20:43:31 +0430 +0430
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

نكنه كبري تنگه؟ ;-)
دهنت سرويس از كجا ميدوني؟ مگه قبلا باتو بوده؟

با كي بپرم بنظرت؟
همين الان 20 از دختراي سايت ريختن تو پيوي به كدوم يكي اوكي بدم؟

باهرکی دوسداری بپری،بپر،فقط گیتارُ باخودت نپر،ببخشید نبر .😁

0 ❤️

2020-07-08 20:54:38 +0430 +0430
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

نكنه كبري تنگه؟ ;-)
دهنت سرويس از كجا ميدوني؟ مگه قبلا باتو بوده؟

با كي بپرم بنظرت؟
همين الان 20 از دختراي سايت ريختن تو پيوي به كدوم يكي اوكي بدم؟

باهرکی دوسداری بپری،بپر،فقط گیتارُ باخودت نپر،ببخشید نبر .😁

گيتارو كه اوندفه بردم، ايندفه ميخام پيانو رو ببرم

1 ❤️

2020-07-08 21:03:06 +0430 +0430
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

نكنه كبري تنگه؟ ;-)
دهنت سرويس از كجا ميدوني؟ مگه قبلا باتو بوده؟

با كي بپرم بنظرت؟
همين الان 20 از دختراي سايت ريختن تو پيوي به كدوم يكي اوكي بدم؟

باهرکی دوسداری بپری،بپر،فقط گیتارُ باخودت نپر،ببخشید نبر .😁

گيتارو كه اوندفه بردم، ايندفه ميخام پيانو رو ببرم

0 ❤️

2020-07-08 21:15:11 +0430 +0430
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

نكنه كبري تنگه؟ ;-)
دهنت سرويس از كجا ميدوني؟ مگه قبلا باتو بوده؟

با كي بپرم بنظرت؟
همين الان 20 از دختراي سايت ريختن تو پيوي به كدوم يكي اوكي بدم؟

باهرکی دوسداری بپری،بپر،فقط گیتارُ باخودت نپر،ببخشید نبر .😁

گيتارو كه اوندفه بردم، ايندفه ميخام پيانو رو ببرم

حدود يك ماهي ميشه اومدم زاهدان كارگاه توليدي بستني زدم، طلاب مغزدار ميزنم كفشون بريده!
بسختي ميگذره ديگه

0 ❤️

2020-07-08 21:17:51 +0430 +0430
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

نكنه كبري تنگه؟ ;-)
دهنت سرويس از كجا ميدوني؟ مگه قبلا باتو بوده؟

با كي بپرم بنظرت؟
همين الان 20 از دختراي سايت ريختن تو پيوي به كدوم يكي اوكي بدم؟

باهرکی دوسداری بپری،بپر،فقط گیتارُ باخودت نپر،ببخشید نبر .😁

گيتارو كه اوندفه بردم، ايندفه ميخام پيانو رو ببرم

حدود يك ماهي ميشه اومدم زاهدان كارگاه توليدي بستني زدم، طلاب مغزدار ميزنم كفشون بريده!
بسختي ميگذره ديگه

0 ❤️

2020-07-08 21:21:45 +0430 +0430
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990
نقل از: T-N-T
نقل از: GENTLE_BOY.1990 امام وقتي تو رو ديد ، گفت اميد من به شما دبستانيهاست

داداچ من غيبت صغري ميرم! ولي تو با كبري بيشتر حال ميكني

نكنه كبري تنگه؟ ;-)
دهنت سرويس از كجا ميدوني؟ مگه قبلا باتو بوده؟

با كي بپرم بنظرت؟
همين الان 20 از دختراي سايت ريختن تو پيوي به كدوم يكي اوكي بدم؟

باهرکی دوسداری بپری،بپر،فقط گیتارُ باخودت نپر،ببخشید نبر .😁

گيتارو كه اوندفه بردم، ايندفه ميخام پيانو رو ببرم

حدود يك ماهي ميشه اومدم زاهدان كارگاه توليدي بستني زدم، طلاب مغزدار ميزنم كفشون بريده!
بسختي ميگذره ديگه

راستش ايده از خودم بود،
فعلا كه خوبه، اينجا واسه كار خوبه ولي واسه زندگي سخته

1 ❤️‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


جستجو در سایت
Top Bottom