مصاحبه ی بی رودروایسی - قسمت اول - کیر ابن آدم


 • mr.mola  

 • عضو از
  1397/12/11

 • پست‌ها: 493

 • 423


با درود. در مجموعه تاپیک مصاحبه ی بی رودروایسی قصد دارم با برخی از کاربران سایت مصاحبه کنم. اولین کاربری که درخواست مصاحبه ی منو پذیرفت و باهاش مصاحبه کردم ، کیر ابن آدم هست. لطفا تا وقتی که سوال و جوابها رو به طور کامل نذاشتم تو تاپیک ، نظری در تاپیک نذارین. ممنون


ـــــــــــ
 • 3

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال اول

ـــــــــــ

 • 1 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال دوم

ـــــــــــ

 • 1 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال سوم

ـــــــــــ

 • 1 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال چهارم

ـــــــــــ

 • 2 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال پنجم

ـــــــــــ

 • 2 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال ششم

ـــــــــــ

 • 1 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال هفتم

ـــــــــــ

 • 3 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال هشتم

ـــــــــــ

 • 2 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال نهم

ـــــــــــ

 • 3 • Dormin  

 • عضو از 1397/11/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 30

 • 52

رشته دانشگاه...


رشته دانشگاه...


ـــــــــــ

 • 0 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال دهم

ـــــــــــ

 • 2 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال یازدهم

ـــــــــــ

 • 2 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال دوازدهم

ـــــــــــ

 • 1 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال سیزدهم

ـــــــــــ

 • 2 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال چهاردم

ـــــــــــ

 • 3 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال پانزدهم

ـــــــــــ

 • 1 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال شانزدهم

ـــــــــــ

 • 2 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال هفدهم

ـــــــــــ

 • 1 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال هجدهم

ـــــــــــ

 • 2 • mr.mola  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 493

 • 423

سوال نوزدهم

ـــــــــــ

 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

بنظر شما نظام آموزشی ایران در چه دوره ای بهتر بوده است؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «