نامه ای سرگشاده به خریداران سکسمقدمه


تانیا رهم” به تازگی در وبلاگ ش در مورد تجارب سه سال ش که به عنوان تن فروشی کار می کرده است مطلبی نوشته از ترجمه آنرا در زیر می توانید بخوانید. متن به شکل یک نامه سرگشاده و با لحنی ساده فهم و عامیانه برای خریداران سکس در دانمارک نوشته شده که من نیز سعی کردم تا جایی که به زبان نوشتاری فارسی صدمه ای نمی زند لحن رو رعایت نمایم. با آنکه تانیا در این نامه نه از صنعت و مافیای سکس صحبتی به میان آورده و نه از سیستم اقتصادی که انسانها و جنسیت شون رو به مثابه کالا می بیند و بیشتر مسئولیت روانی و شخصی رو به دوش مخاطب اش می گذارد تا به شکل سیستماتیک دنبال ریشه ها و عوامل و مبارزه با تن فروشی برود. نکات بسیار ارزنده ای در این نوشته مطرح می شود. تانیا از قضاوت شدن نمی ترسد، تن فروشی را شغل دیده و کسانی که از این شغل سواستفاده می کنند و یا با تن فروشان تحقیرآمیز برخورد می کنند دوری می جوید. مقاله تانیا در وبلاگش و ترجمه آن به سوئدی در سایت تلویزیون سوئد مباحث زیادی را برانگیخته است. تانیا اکنون یک روان درمانگر و نویسنده است و مرکز مشاوره جنسی در کشور دانمارک تاسیس نموده است


خریدار سکس عزیز


اگر زمانی تصور کردی که من میل جنسی بهت دارم کاملا در اشتباه هستی، حتی یک بار هم با میل به سر کار نرفتم. تنها چیزی که دنبالش بودم سریع پول درآوردن بود. اون رو با پول آسان اشتباه نگیر، این پول اصلا سهل الوصول نیست. اما سریع است، بله … من چند ترفند یاد گرفتم که تو هر چه سریعتر بیای (ارضا بشی) که بتوانم از اینکه رویم یا زیرم یا پشتم باشی خلاص بشم.


نه، من حتی در اون زمان داغ هم نشدم. من فقط در بازی کردن نقشم خوب هستم. این هم یک تمرین در انجام چند وظیفه همزمان بود. به خاطر اینکه وقتی تو دراز کشیده بودی، افکار و ذهن من جای دیگه ای بود. جایی که لازم نداشته نباشه به این فکر کنم که به تو اجازه دادم احترام به نفس مرا ازم بمکی حتی بدون اینکه ده ثانیه به چشام نگاه کرده باشی.


زمانی که خیال کردی با پرداخت پول به ازای نیم یا یک ساعت به من خدمت می کنی، اشتباه می کردی. من می خواستم در حقیقت خیلی زود انجامش بدم: سریع داخل و سریع بیرون.


وقتی که خیال کردی با سوال یک دختر خوب مثل من اونجا چه کار میکنه یک رستگار مقدس هستی، بلافاصله از من خواستی به پشت دراز بکشم و تمام بدنم رو با لمس کردن مورد توجه قرار دادی و اینطور هاله تقدس ت رو از دست دادی. من واقعا ترجیح می دادم که می خوابیدی و اجازه می دادی همه کار رو من انجام بدم.


وقتی تو نزد من اومدی که مردانگی ت را از طریق نشان دادن توانایی ت در ارضا کردن م تقویت کنی، باید بدونی که اینقدر خوب ارضا شدن رو جعل کردم که شایسته مدال طلا بودم. چی رو به حساب آوردی ؟‌


تو شاید سومی، پنجمی، تا هشتمی در روز بودی. واقعا فکر می کردی من می تونستم ذهنی یا جسمی در یک همخوابگی با یک مرد که خودم انتخاب ش نکردم، گرم بشم ؟‌ البته که نه. آلت جنسی م از مواد روان کننده و کاندونها می سوخت. و من خسته بودم. اینقدر خسته که مجبور بودم برای نبستن چشام تلاش کنم که خوابم نبره – زمانی که ناله هام به روال همیشگی بود.


من در مقابل عذر آوردن هایت بی تفاوت بودم. که خرید سکس ت فقط به خاطر اس پی دی (اختلال عملکردی معمول پس از زایمان) همسرت بوده و تو نمی توانستی بدون رابطه جنسی خودتو نگه داری. یا وقتی توضیحات احمقانه دیگری برای چرایی پرداخت پول به ازای سکس به من داشتی. تو خیال کردی که من تو را فهمیدم، اما اون موقع دروغ گفتم. من فقط تو را حقیر دونستم. و همزمان تو چیزی را درون من کُشتی و تردیدی کوچک در دل من کاشتی که شاید همه مردها مثل تو کلبی مسلک و خیانت کار هستند.


وقتی تو از چهره، بدن یا توانایی های جنسی من تعریف و تمجید می کردی مثل این بود که روی من بالا می آوری.


تو در واقع انسانی که اون پشت بود را ندیدی. تو تنها چیزی را دیدی که تصویرت از زنی حشری با میل جنسی سیری ناپذیر را تصدیق می کرد. و چیزهایی رو نگفتی که من دوست داشتم بشنوم، اینها چیزهایی بود که خودت تشنه شنیدن شان از زبان یکی دیگه بودی. چیزهایی که تنها تصویرت را تصدیق می کرد و لزومی برای گرفتن موضع نسبت به اینکه چرا منِ بیست ساله آنجا قرار گرفتم برایت ایجاد نمی کرد. در اساس تو بی تفاوت بودی چون تو تنها یک هدف داشتی، نشان دادن قدرتت:‌ استفاده از بدن من وقتی که تو تعیین می کردی.


وقتی کمی خون روی کاندوم می اومد، به خاطر این نبود که همون لحظه پریود شده بودم. به خاطر این بود که بدن من ماشینی بود که نمی تونست خون را بعد از دوره ماهیانه ببنده، به همین خاطر یک تکه ابر در واژن م قرار داده بودم که بتوانم کارم رو ادامه بدم. و نه، بعد از اینکه رفتی من خونه نرفتم. من شغل م رو ادامه دادم و مشتری بعدی رو دقیقا شبیه همین داستان که دقیقا الان پریود شدم، گول زدم. و البته همه اونها بیشتر از اون به میل جنسی شان اهمیت می دادند که کارشون رو به خاطر یک قطره خون م متوقف کنن.


وقتی اونها با لباس زیرهای مختلف، لباسهای مبدل جنسی یا چیزهای دیگر می اومدند و میخواستند نقشهای اروتیک بازی کنند، ماشین داخل من به کار می افتاد تا جلوی اونها رو بگیره. من از اونها و فانتزی های بیمارشان متنفر بودم. دقیقا مثل وقتی که اونها به پهنای صورت لبخند می زدند و می گفتند که من مثه یک هفده ساله هستم. و این موضوع تغییر نکرد وقتی خودشون ۵۰، ۶۰ یا ۷۰ ساله بودند.


وقتی تو با فواصل مشخص می خواستی که مرزهای من رو با بوسیدن، انگشت کردن، یا درآوردن کاندوم از سرحد بگذرونی – در صورتی که خیلی خوب می دونستی که مجاز نیستی – می خواستی در واقع توان قاطعیت م رو تست کنی و لذت می بردی وقتی من به اندازه کافی صریح نبودم یا کمی صبوری به خرج می دادم. بعدش تو شروع می کردی از این موضوع بیمارگونه استفاده کنی و دفعه بعد برمی گشتی که ببینی چقدر قدرت داری و تا کجا می توانی جلو بری. وقتی بالاخره با قاطعیت می گفتم که به خاطر رعایت نکردن مرزهایم حق نداری دیگه نزد من بیایی تو گلو رو پر باد می کردی و من و نقش من به عنوان تن فروش رو تحقیر می کردی و با من تحقیر آمیز، تهدیدآمیز و نخراشیده و بی ادبانه حرف می زدی.


وقتی تو سکس می خری خیلی واضح چیزهایی رو در مورد خودت، انسان نگری ت و جنسیت ت میگی.


در چشمای من این نشانه ضعف، و ایضا نشانه ی نیاز بیمارگونه ات به قدرت و منزلت اجتماعی ست. تو نشان می دهی که تو حق این را داری. تن فروشان به هر حال هستند. اما می دونی چیه ؟‌


تن فروشان تنها برای مردانی مثل تو هستند. مردانی که نمی توانند یک رابطه سالم و بااحترام با یک زن ایجاد کنند. تن فروشان تنها برای مردانی مثه تو که خیال می کنند حق دارند نیازهای جنسی شان رو در سوراخهای بدن بقیه برآورده سازند، وجود دارند.


تن فروشان تنها برای تو و همفکرانت که ادعا می کنند میل جنسی مردان باید هر وقت اراده کرد به سکس دستیابی داشته باشد، هستند. تن فروشان تنها برای شمایی ست که دید تحقیرآمیز نسبت به زنان دارید و شمایی که بیشتر به نیازهای جنسی خودتون اهمیت می دید تا به رابطه ای که سکس جزئی از اون هست.


وقتی تو سکس می خری نشون دهنده اینه که تو هسته و مرکز میل جنسی ت را پیدا نکردی. دلم حقیقتا به حال ت می سوزه. تو اینقدر متوسط الحالی که خیال می کنی میل و توانایی جنسی به انزال در واژن یک زن غریبه ست. و اگه این زن غریبه در دسترس نبود حتما در خیابون می روندی و به یک زن غریبه دیگه پول می دی که خودتو توی یک لفافه پلاستیکی در سوراخهای تن اون خالی کنی.


تو باید مرد مستاصل و تحقیر شده ای باشی. مردی که قادر به ساختن روابط عمیق و نزدیک، روابطی که درش ارتباط بیشتر از انزال معنی بده، نیست. مردی که هیچوقت از احساساتش حرف نمی زنه و تنها اونها رو در آلت ش کانالیزه می کنه که اون رو از مجرای جنسی ش بیرون بریزه. خیلی هم مردانگی نداری. یه مرد هیچ وقت خودش رو تا این درجه پایین نمی بره که برای رابطه جنسی پول پرداخت کنه.


تا جایی که انسان نگری ت برمیگرده، تصور میکنم حس خوبی در خودت داری. می دونم که ته وجودت وجدان داری و در خلوت نفس ت می دونی که کار غیراخلاقی انجام میدی.


می دونم که برای رفتارت بهانه آورده ای، و حتما با خوشرفتاری با من، مهربون و قابل اعتماد بودن، نخواستن عبور از مرزهای من برای خودت توجیه آوردی. اما می دونی چیه ؟‌ اینها همه چشم پوشی از مسئولیت ت هست.


تو از دیدن حقیقت امتناع می کنی. جوری وانمود می کنی که گویا فقط یک کالا خریدی و تن فروشان رو کسی مجبور به تن فروشی نکرده. شاید حتی فکر می کنی با دادن یک فرصت استراحت و صحبت از آب و هوا وقتی آلت جنسی منو می مالی قبل از اینکه درش فرو کنی، خدمتی به من می کنی. اما این هیچ خدمتی نیست. کاری که تو می کنی تایید سوءظن هایم هست که من ارزشی غیر از این ندارم. که من ماشینی هستم که تنها شایسته اینه که بقیه از جنسیت م سواستفاده کنند.


من تجارب زیادی در تن فروشی دارم. این امر منو قادر کرده که این نامه رو برای تو بنویسم. اما این نامه ای که می توانست وجود نداشته باشه، من می توانستم این تجارب رو نداشته باشم. حتی اگه تو فک کنی که مشتری مهربونی بودی.


هیچ مشتری مهربونی وجود نداره. مشتریان فقط نگاه منفی زنان نسبت به خودشون رو تایید می کنند.


آیا نمی خوای دست منو بگیری و انسانی که پس پشت نقاب تن ام هست ببینی؟‌ بیا با هم آینده رو عوض کنیم. بگذار برای این تغییر، بلند دوستان مان، رئیس هایمان، شرکت هایمان، سیاست مدارهایمان و نه کمتر از بقیه، تن فروشان رو فرا بخوانیم.


بگذار در یک کُر دسته جمعی فریاد بزنیم که رابطه جنسی مربوط به زندگی شخصی ست. بگذار فریاد بزنیم که سکس یک کالا نیست، و می تونه به قیمت انسانی زیادی تموم بشه اگه به شکل کالا دیده بشه. بگذار رو به دنیا فریاد بزنیم که سکس و پول مربوط بهم نیستند. سکس باید در یک رابطه کاملا متفاوت – و دوطرفه – جریان داشته باشه. اون موقع تو دوباره احترام رو از جانب من خواهی داشت و من تو رو به مثابه یه انسان، نه خریدار سکسی که مسحور یک توهم هست، می بینم.


با درودهای دوستانه
تانیا رهم


ـــــــــــ


 • 25

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • KamiKrKlft  

 • عضو از 1397/11/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 257

 • 360

برای یک مرد سکس هیچ وقت مجانی نیوده


سکس و پول همیشه به هم مربوط بوده و خواهد بود ....


ـــــــــــ

یه کلیک کن تا ما فنا شيــــــــــــم!‌

KKK (Not the Ku Klux Klan!) • 4 • .zy.zy.  
 • عضو از 1397/10/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7

 • 8

کاش اینارو یکی میگفت ک عرضه سکسو،شغل نمیدونست...


کاش اینارو یکی میگفت ک عرضه سکسو،شغل نمیدونست حداقل.نویسنده فقط ی پارادوکس درونی داشته.


ـــــــــــ

. • 2 • mohammad321  

 • عضو از 1389/7/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1148

 • 546

جالب بود . فقط تو این نوشته
وقتی تو با فواصل...


جالب بود . فقط تو این نوشته وقتی تو با فواصل مشخص می خواستی که مرزهای من رو با بوسیدن، انگشت کردن، یا درآوردن کاندوم از سرحد بگذرونی – در صورتی که خیلی خوب می دونستی که مجاز نیستی – می خواستی در واقع توان قاطعیت م رو تست کنی و لذت می بردی وقتی من به اندازه کافی صریح نبودم یا کمی صبوری به خرج می دادم. بعدش تو شروع می کردی از این موضوع بیمارگونه استفاده کنی و دفعه بعد برمی گشتی که ببینی چقدر قدرت داری و تا کجا می توانی جلو بری. وقتی بالاخره با قاطعیت می گفتم که به خاطر رعایت نکردن مرزهایم حق نداری دیگه نزد من بیایی تو گلو رو پر باد می کردی و من و نقش من به عنوان تن فروش رو تحقیر می کردی و با من تحقیر آمیز، تهدیدآمیز و نخراشیده و بی ادبانه حرف می زدی. منظور از مرز های من چیه؟


ـــــــــــ

 • 0 • mohammad321  

 • عضو از 1389/7/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1148

 • 546

جالب بود . فقط تو این نوشته
وقتی تو با فواصل...


جالب بود . فقط تو این نوشته وقتی تو با فواصل مشخص می خواستی که مرزهای من رو با بوسیدن، انگشت کردن، یا درآوردن کاندوم از سرحد بگذرونی – در صورتی که خیلی خوب می دونستی که مجاز نیستی – می خواستی در واقع توان قاطعیت م رو تست کنی و لذت می بردی وقتی من به اندازه کافی صریح نبودم یا کمی صبوری به خرج می دادم. بعدش تو شروع می کردی از این موضوع بیمارگونه استفاده کنی و دفعه بعد برمی گشتی که ببینی چقدر قدرت داری و تا کجا می توانی جلو بری. وقتی بالاخره با قاطعیت می گفتم که به خاطر رعایت نکردن مرزهایم حق نداری دیگه نزد من بیایی تو گلو رو پر باد می کردی و من و نقش من به عنوان تن فروش رو تحقیر می کردی و با من تحقیر آمیز، تهدیدآمیز و نخراشیده و بی ادبانه حرف می زدی. منظور از مرز های من چیه؟


ـــــــــــ

 • 0خب


نقل از: mohammad321 جالب بود . فقط تو این نوشته وقتی تو با فواصل مشخص می خواستی که مرزهای من رو با بوسیدن، انگشت کردن، یا درآوردن کاندوم از سرحد بگذرونی – در صورتی که خیلی خوب می دونستی که مجاز نیستی – می خواستی در واقع توان قاطعیت م رو تست کنی و لذت می بردی وقتی من به اندازه کافی صریح نبودم یا کمی صبوری به خرج می دادم. بعدش تو شروع می کردی از این موضوع بیمارگونه استفاده کنی و دفعه بعد برمی گشتی که ببینی چقدر قدرت داری و تا کجا می توانی جلو بری. وقتی بالاخره با قاطعیت می گفتم که به خاطر رعایت نکردن مرزهایم حق نداری دیگه نزد من بیایی تو گلو رو پر باد می کردی و من و نقش من به عنوان تن فروش رو تحقیر می کردی و با من تحقیر آمیز، تهدیدآمیز و نخراشیده و بی ادبانه حرف می زدی. **منظور از مرز های من چیه؟**

اگه مقدمه رو دوباره بخونی

خانم تانیا رهم که تن فروش بود ، ولی الان روان شناس و نویسنده شده ، به صورت غیر مستقیم صبحت از « مرز های من » منظور این عبارت تا جایی که من متوجه شدم اشاره به سیستم سکس ورکر ها داره یعنی کارگران جنسی

یعنی داره می گه من کاملا به شغلم آگاه هستم و دقیقا می دونم دارم چکار می کنم و اجازه نمی دم به من مثل یک ربات ارضای جنسی نگاه بشه ، مرز هاش دقیقا اونجاست


ـــــــــــ


 • 1 • Boy_80  

 • عضو از 1397/7/19

 • پست‌‌‌ها: ‌ 295

 • 273

دندش نرم و چشمش کور حال نمیکنه شغلشو عوض کنه
این...


دندش نرم و چشمش کور حال نمیکنه شغلشو عوض کنه این چس ناله ها چیه؟!

پول سریع این چیزارم داره انگار کیر کردن تو منطقش


ـــــــــــ


 • 1 • Zarathustra  

 • عضو از 1397/11/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 473

 • 731

مگه بوسیدن اونحا ممنوعه؟


مگه بوسیدن حین عملیات در بلاد کفر ممنوعه؟


ـــــــــــ

زین آتش نهفته که در سینه من است/ خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت • 2 • Irnavash  

 • عضو از 1395/2/3

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1

زن ابله


یارو تا تونسته روزی ۵۰ بار کس داده مردای مختلف و با یه کس پاره دوشیده، بعد از مرداییکه از پواسون به ثروت رسیده بد گفته

تقریبا همه زنها دنبال دولت هر کدوم به روشی


ـــــــــــ


 • 1همه جنده ها خوب میدن بعد دکترمیشن ؟


همه جنده ها خوب میدن بعد دکترمیشن ؟


ـــــــــــ

پوچ... • 2خیر


نقل از: Zarathustra

مگه بوسیدن حین عملیات در بلاد کفر ممنوعه؟

ممنوع نیست ، ولی اینجا بحث خریدار و فروشنده هست اون بوس ، معنی اون بوس رو نمی ده


ـــــــــــ


 • 0 • Kamii75  

 • عضو از 1397/11/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 65

 • 75

واقعا زيبا بود...


واقعا زيبا بود...


ـــــــــــ


 • 1 • ronin555  

 • عضو از 1396/5/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 116

 • 309

با تمامش موافقم؛قبول دارم که واقعیت سکس من...


با تمامش موافقم؛قبول دارم که واقعیت سکس من همینه؛برای یکبار هم شده باخودم صادق باشم؛مفهوم سکس خیلی برام نزول کرده..ممنونم از این متن بسیار آگاهانه


ـــــــــــ

از دروغ متنفرم؛از دروغگو بیزار.. (rose) • 1 • Sepidarsal  
 • عضو از 1397/10/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 277

 • 184

هم جنده هم مردِ بهمدیگه خوب می رینن


هم جنده هم مردِ بهمدیگه خوب می رینن


ـــــــــــ


 • 0خواهش


نقل از: ronin555 با تمامش موافقم؛قبول دارم که واقعیت سکس من همینه؛برای یکبار هم شده باخودم صادق باشم؛مفهوم سکس خیلی برام نزول کرده..ممنونم از این متن بسیار آگاهانه

لطف کردید نظرتون رو گفتین

و سپاس از اینکه پسندیدید

البته اون خانم تن فروش در بلاد کفر نظرات اش رو داده مخصوصا منطقه اسکاندیناوی که آزاد هم هستن

لزوما نظرات اش با واقعیت های جامعه ما همخوانی شاید داشته باشه شاید نه


ـــــــــــ


 • 0خواهش


نقل از: ronin555 با تمامش موافقم؛قبول دارم که واقعیت سکس من همینه؛برای یکبار هم شده باخودم صادق باشم؛مفهوم سکس خیلی برام نزول کرده..ممنونم از این متن بسیار آگاهانه

لطف کردید نظرتون رو گفتین

و سپاس از اینکه پسندیدید

البته اون خانم تن فروش در بلاد کفر نظرات اش رو داده مخصوصا منطقه اسکاندیناوی که آزاد هم هستن

لزوما نظرات اش با واقعیت های جامعه ما همخوانی شاید داشته باشه شاید نه


ـــــــــــ


 • 0 • ronin555  

 • عضو از 1396/5/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 116

 • 309

نقل از: الهه.همیشه.سبز


نقل از: الهه.همیشه.سبز
نقل از: ronin555 با تمامش موافقم؛قبول دارم که واقعیت سکس من همینه؛برای یکبار هم شده باخودم صادق باشم؛مفهوم سکس خیلی برام نزول کرده..ممنونم از این متن بسیار آگاهانه
لطف کردید نظرتون رو گفتین و سپاس از اینکه پسندیدید البته اون خانم تن فروش در بلاد کفر نظرات اش رو داده مخصوصا منطقه اسکاندیناوی که آزاد هم هستن لزوما نظرات اش با واقعیت های جامعه ما همخوانی شاید داشته باشه شاید نه

أگه تو این دنیای مجازی هم که سگ صاحبش رو نمیشناسه؛شهامت صادق بودن باخودمون نداشته باشیم؛دیگه فرقی نداره بلاد کفر میخواد مارو رهنمود کنه یا بلاد ایمان ویقین....


ـــــــــــ

از دروغ متنفرم؛از دروغگو بیزار.. (rose) • 1 • master_hector  
 • عضو از 1398/6/31

 • پست‌‌‌ها: ‌ 7

 • 7

دردناک بود و عالی


ممنون برای زحمتی که کشیدی خیلی زیبا بود


ـــــــــــ

زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست. • 1خواهش


نقل از: master_hector ممنون برای زحمتی که کشیدی خیلی زیبا بود

متن اصلی به زبان سوئدی بود ، دوستی قبول زحمت کردن نسخه انگلیسی اش رو در اختیارم گذاشتن

که متاسفانه دبدم اصل مقاله از وبلاگ خانم تانیا پاک شده به همین دلیل رفرنس ندادم

هر چند رفرنس اصلی ام به زبون سوئدی بود


ـــــــــــ


 • 0 • jsksksk5g  
 • عضو از 1398/7/30

 • پست‌‌‌ها: ‌ 5

 • 7

کم سس بگو برو تو رستوران کار کن کسی مجبورت نکرده...


کم سس بگو برو تو رستوران کار کن کسی مجبورت نکرده گلم ضمن اینکه این فقط نظر شخصی یک نفره!خیلی از پورن استاراهستن که گفتن نه مشکل مالی داشتن نه چیزی فقط یخاطر علاقه به این صنعت وارد پورن شدن!

بعد کی گفته مردا فک میکنه اون طرف بهشون میل جنسی داره؟!این سس شرا از کجا در اوردع والا ما که به هز کی پول دادیم به تخمم نبود طرف چه حسی راجبم داره.پول میدم میکنمش میرم رد کارم والا به شخمم نیست طرف اصلا چه حسی داره یا چه فگری راجبم میکنه


ـــــــــــ


 • 2خب خدمت شما


نقل از: jsksksk5g کم سس بگو برو تو رستوران کار کن کسی مجبورت نکرده گلم ضمن اینکه این فقط نظر شخصی یک نفره!خیلی از پورن استاراهستن که گفتن نه مشکل مالی داشتن نه چیزی فقط یخاطر علاقه به این صنعت وارد پورن شدن! بعد کی گفته مردا فک میکنه اون طرف بهشون میل جنسی داره؟!این سس شرا از کجا در اوردع والا ما که به هز کی پول دادیم به تخمم نبود طرف چه حسی راجبم داره.پول میدم میکنمش میرم رد کارم والا به شخمم نیست طرف اصلا چه حسی داره یا چه فگری راجبم میکنه

اولا این ابن متن ترجمه خاطرات یک زن هست که فرسخ ها از من شما دوره و تو یه فرهنگ کاملا متفاوت بزرگ شده ، نوسته متعلق به من نیست

و گفتم شاید نظرات اش با جامعه ما همخوانی نداشته باشه

ولی در نوع خودش می تونه تجربه متفاوت جالبی باشه یک زن فروشنده سکس چه احساس و برداشتی از کارش داشته .


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

نظرتون در مورد سکس توی فضای باز چیه؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «