داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

نجات غریق...

1399/04/22

یه روز یه نفر از قایقش افتاد تو دریا… دریا طوفانی بود و مرد با اینکه شنا بلد بود با اینحال امواج دریا طوری جسمش رو خسته و قایقش رو ازش دور کردن که چاره ای به جز کمک خواستن از قایقی که کمی دورتر بود، براش نموند:
-کمک! کمک!
صاحب اون یکی قایق که داشت تورهاش رو جمع میکرد برگرده به ساحل متوجه شد و داد زد:
-چی شده؟! چی میگی؟!
-افتادم تو آب! کمک!
-شنا بلد نیستی تو دریا چه گوهی میخوری؟!
-خسته شدم جون ندارم! به دادم برس!
-خوب بی شعور! حواستو جمع میکردی دیگه!
-بیا تو رو خدا! دیگه جون ندارم!
-عزیز من! نمیبینی دستم بنده؟! یه دو دیقه تحمل کن!
-قل قل قل قل قل… کمک!
-خیله خوب بابا اومدم!
مرد از تو قایقش پرید تو آب و سعی کرد به سمت مرد شنا کنه اما موجهای دریای طوفانی آخر هر دوشون رو بلعید…

مردمان اون ساحل شناگران خوبی بودن همیشه اما طرز نجات غریق رو یاد نگرفته بودن چون اعتقاد داشتن و دعا میکردن که انشالله طوفان میخوابه…

6 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2020-07-12 09:38:36 +0430 +0430

اوضاع درست میش و ی روز خوب میاد .(الکی)

2 ❤️

2020-07-12 09:40:10 +0430 +0430
نقل از: Weed-m@n اوضاع درست میش و ی روز خوب میاد .(الکی)

:-)

1 ❤️

2020-07-13 09:46:01 +0430 +0430

اون یک چیزی که توی شلوار آقایون است که با دیدن طوفان م یخوابه!

آقا گفت این طوفان آمده چون مردم گناه زیاد میکنند پس دعا فایده نداره! خمس و زکات ندادین خدا هم طوفان را آورد!

من یکی فقط در این ماندم! اتفاق خوبی میافتد کار خدا است! اتفاق بدی مانند زلزله میافتد کار خدا است! ببینم این خدا که خالق همه چیز است! تمامی کنترل در دست اوست ، مگر ما را مسخره فرض کرده ! که هر غلطی میخواهد با ما میکند!

این خدا ست یا غول نا شنوایی چراغ جادو

2 ❤️

2020-07-13 09:49:21 +0430 +0430
نقل از: حیرتزده اون یک چیزی که توی شلوار آقایون است که با دیدن طوفان م یخوابه!

آقا گفت این طوفان آمده چون مردم گناه زیاد میکنند پس دعا فایده نداره! خمس و زکات ندادین خدا هم طوفان را آورد!

من یکی فقط در این ماندم! اتفاق خوبی میافتد کار خدا است! اتفاق بدی مانند زلزله میافتد کار خدا است! ببینم این خدا که خالق همه چیز است! تمامی کنترل در دست اوست ، مگر ما را مسخره فرض کرده ! که هر غلطی میخواهد با ما میکند!

این خدا ست یا غول نا شنوایی چراغ جادو

غول چراغ جادو خودشم ناشنوا! 🙄

2 ❤️

2020-07-13 10:07:05 +0430 +0430
نقل از: eyval123412341234
نقل از: حیرتزده اون یک چیزی که توی شلوار آقایون است که با دیدن طوفان م یخوابه!

آقا گفت این طوفان آمده چون مردم گناه زیاد میکنند پس دعا فایده نداره! خمس و زکات ندادین خدا هم طوفان را آورد!

من یکی فقط در این ماندم! اتفاق خوبی میافتد کار خدا است! اتفاق بدی مانند زلزله میافتد کار خدا است! ببینم این خدا که خالق همه چیز است! تمامی کنترل در دست اوست ، مگر ما را مسخره فرض کرده ! که هر غلطی میخواهد با ما میکند!

این خدا ست یا غول نا شنوایی چراغ جادو

غول چراغ جادو خودشم ناشنوا! 🙄

دزدی وارد منزلی شد!در حال جستجو متوجه شد که خانه پر از سیر است ! ناگهان با چراغی برخورد کرد، مشغول تمیز کردن آن بود که غولی از آن خارج شد.!

او بیدرنگ آرزو کرد که بسیار پولدار شود ، ناگهان متوجه شد دول او بطور غریبی بزرگ شده!

ناگهان صاحب خانه که زنی مومن بود گفت زحمت نکش این غول ناشنوا ست، من عمری از او کیر خواستم او خانه مرا پر از سیر کرده

حال حکایت خدای اسلام است، هرچه مسلمین از او طلب کرده اند نه تنها داده نشده، بلکه قفل محکمترین نیز زده!

چون صالح او در این است! اینهم جواب مسلمین برای خدای ناشنوا

3 ❤️

2020-07-13 10:12:05 +0430 +0430
نقل از: حیرتزده
نقل از: eyval123412341234
نقل از: حیرتزده اون یک چیزی که توی شلوار آقایون است که با دیدن طوفان م یخوابه!

آقا گفت این طوفان آمده چون مردم گناه زیاد میکنند پس دعا فایده نداره! خمس و زکات ندادین خدا هم طوفان را آورد!

من یکی فقط در این ماندم! اتفاق خوبی میافتد کار خدا است! اتفاق بدی مانند زلزله میافتد کار خدا است! ببینم این خدا که خالق همه چیز است! تمامی کنترل در دست اوست ، مگر ما را مسخره فرض کرده ! که هر غلطی میخواهد با ما میکند!

این خدا ست یا غول نا شنوایی چراغ جادو

غول چراغ جادو خودشم ناشنوا! 🙄

دزدی وارد منزلی شد!در حال جستجو متوجه شد که خانه پر از سیر است ! ناگهان با چراغی برخورد کرد، مشغول تمیز کردن آن بود که غولی از آن خارج شد.!

او بیدرنگ آرزو کرد که بسیار پولدار شود ، ناگهان متوجه شد دول او بطور غریبی بزرگ شده!

ناگهان صاحب خانه که زنی مومن بود گفت زحمت نکش این غول ناشنوا ست، من عمری از او کیر خواستم او خانه مرا پر از سیر کرده

حال حکایت خدای اسلام است، هرچه مسلمین از او طلب کرده اند نه تنها داده نشده، بلکه قفل محکمترین نیز زده!

چون صالح او در این است! اینهم جواب مسلمین برای خدای ناشنوا

🙄

1 ❤️

2020-07-13 10:36:31 +0430 +0430

اسلام در خطر است .
انشاالله که از خطر دور بمانیم !!!

1 ❤️

2020-07-13 10:38:21 +0430 +0430
نقل از: .Toxic. بخش اول و دوم متن یکم نسبت به هم بی ارتباط نیستن؟یا من اینطوری حس میکنم؟آخه قسمت اول مفهومش یه جورایی نوش دارو بعد مرگ سهراب و ایناس قسمت دوم خرافاتی بودن و اعتقاد به دعا و اینا... اینطور نیست؟

اما تو اون ساحل بخصوص همه چی همینجوری به هم بیربطن اما مردم اون ساحل بی چون و چرا قبولش میکنن :-)

1 ❤️

2020-07-13 10:39:32 +0430 +0430
نقل از: ایکاروس اسلام در خطر است . انشاالله که از خطر دور بمانیم !!!!!

چه بد! اسلام به این گوگولی ای! چرا باید در خطر باشه آخه؟!

0 ❤️‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


جستجو در سایت
Top Bottom