نیازمندی و استخدامی


 • LOOLOO_KHAN  

 • عضو از
  1398/9/25

 • پست‌ها: 76

 • 115

باتوجه به بریدگی کف دست راست اینجانب
یک‌یا چندنفر دارای مدرک کفدست زنی وباسابقه ، با حقوق ثابت و پورسانت ، جهت جق زدن، برای مدت محدود استخدام می گردد.
لطفا درخواستهای خودرا زیر همین تاپیک همراه با میزان سابقه اعلام فرمایید.باتشکر


ـــــــــــ

زندگی رو هرجور بگیری همونجور میگذره
پس تا زندگی میکنی عشق و‌حال کن
................looloo.khan................


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • gooydamar  
 • عضو از 1393/3/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 801

 • 276

س


مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن تایپیکتو رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون


ـــــــــــ

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. • 1 • Ab-cd  
 • عضو از 1396/8/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 424

 • 393

دست دیگت رو استفاده کن


دست دیگت رو استفاده کن


ـــــــــــ


 • 2 • LOOLOO_KHAN  

 • عضو از 1398/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 76

 • 115

نقل از: gooydamar


نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون

تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی


ـــــــــــ

زندگی رو هرجور بگیری همونجور میگذره پس تا زندگی میکنی عشق و‌حال کن ................looloo.khan................ • 0 • LOOLOO_KHAN  

 • عضو از 1398/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 76

 • 115

نقل از: Ab-cd


نقل از: Ab-cd دست دیگت رو استفاده کن

نمیشه سخته


ـــــــــــ

زندگی رو هرجور بگیری همونجور میگذره پس تا زندگی میکنی عشق و‌حال کن ................looloo.khan................ • 1 • gooydamar  
 • عضو از 1393/3/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 801

 • 276

س


نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی


ـــــــــــ

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. • 1 • LOOLOO_KHAN  

 • عضو از 1398/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 76

 • 115

نقل از: gooydamar


نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان


ـــــــــــ

زندگی رو هرجور بگیری همونجور میگذره پس تا زندگی میکنی عشق و‌حال کن ................looloo.khan................ • 0 • 1 • gooydamar  
 • عضو از 1393/3/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 801

 • 276

س


نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان

برا من همیشه راسته خونتون کسی مشکلی داشت بیام


ـــــــــــ

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. • 1 • LOOLOO_KHAN  

 • عضو از 1398/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 76

 • 115

نقل از: آقای سیبیل


نقل از: آقای سیبیل (dash) (rolling)

هاننن؟ چیه خب؟؟؟


ـــــــــــ

زندگی رو هرجور بگیری همونجور میگذره پس تا زندگی میکنی عشق و‌حال کن ................looloo.khan................ • 0 • LOOLOO_KHAN  

 • عضو از 1398/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 76

 • 115

نقل از: gooydamar


نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان

برا من همیشه راسته خونتون کسی مشکلی داشت بیام

شما خونه خودتونو خالی نکن یوقت که سرت کلاه نره بفکر خونه ما نباش


ـــــــــــ

زندگی رو هرجور بگیری همونجور میگذره پس تا زندگی میکنی عشق و‌حال کن ................looloo.khan................ • 0 • gooydamar  
 • عضو از 1393/3/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 801

 • 276

س


نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان

برا من همیشه راسته خونتون کسی مشکلی داشت بیام

شما خونه خودتونو خالی نکن یوقت که سرت کلاه نره بفکر خونه ما نباش

من تنهام خونه شمام خونه منه


ـــــــــــ

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. • 1 • LOOLOO_KHAN  

 • عضو از 1398/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 76

 • 115

نقل از: gooydamar


نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان

برا من همیشه راسته خونتون کسی مشکلی داشت بیام

شما خونه خودتونو خالی نکن یوقت که سرت کلاه نره بفکر خونه ما نباش

من تنهام خونه شمام خونه منه

نخورده پسرخاله شدی سرجق دوم؟ (biggrin)


ـــــــــــ

زندگی رو هرجور بگیری همونجور میگذره پس تا زندگی میکنی عشق و‌حال کن ................looloo.khan................ • 0 • gooydamar  
 • عضو از 1393/3/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 801

 • 276

س


نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان

برا من همیشه راسته خونتون کسی مشکلی داشت بیام

شما خونه خودتونو خالی نکن یوقت که سرت کلاه نره بفکر خونه ما نباش

من تنهام خونه شمام خونه منه

نخورده پسرخاله شدی سرجق دوم؟ (biggrin)

خیلی وقت پیش خوردم بهت نگفتن پسر خاله


ـــــــــــ

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. • 0 • LOOLOO_KHAN  

 • عضو از 1398/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 76

 • 115

نقل از: gooydamar


نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان

برا من همیشه راسته خونتون کسی مشکلی داشت بیام

شما خونه خودتونو خالی نکن یوقت که سرت کلاه نره بفکر خونه ما نباش

من تنهام خونه شمام خونه منه

نخورده پسرخاله شدی سرجق دوم؟ (biggrin)

خیلی وقت پیش خوردم بهت نگفتن پسر خاله

عهه دیدم صبح تخمام درد میکرد خب عزیزم‌چرا تخماشو زیاد میک زدی


ـــــــــــ

زندگی رو هرجور بگیری همونجور میگذره پس تا زندگی میکنی عشق و‌حال کن ................looloo.khan................ • 0 • gooydamar  
 • عضو از 1393/3/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 801

 • 276

س


نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان

برا من همیشه راسته خونتون کسی مشکلی داشت بیام

شما خونه خودتونو خالی نکن یوقت که سرت کلاه نره بفکر خونه ما نباش

من تنهام خونه شمام خونه منه

نخورده پسرخاله شدی سرجق دوم؟ (biggrin)

خیلی وقت پیش خوردم بهت نگفتن پسر خاله

عهه دیدم صبح تخمام درد میکرد خب عزیزم‌چرا تخماشو زیاد میک زدی

اون موقع که من میخوردم تو نبودی .بخواب


ـــــــــــ

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. • 0 • LOOLOO_KHAN  

 • عضو از 1398/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 76

 • 115

نقل از: gooydamar


نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان

برا من همیشه راسته خونتون کسی مشکلی داشت بیام

شما خونه خودتونو خالی نکن یوقت که سرت کلاه نره بفکر خونه ما نباش

من تنهام خونه شمام خونه منه

نخورده پسرخاله شدی سرجق دوم؟ (biggrin)

خیلی وقت پیش خوردم بهت نگفتن پسر خاله

عهه دیدم صبح تخمام درد میکرد خب عزیزم‌چرا تخماشو زیاد میک زدی

اون موقع که من میخوردم تو نبودی .بخواب

اهان بابام هم تعریف میکرد یکی میخورده براش حال میکرده پس تو بودی


ـــــــــــ

زندگی رو هرجور بگیری همونجور میگذره پس تا زندگی میکنی عشق و‌حال کن ................looloo.khan................ • 0 • gooydamar  
 • عضو از 1393/3/29

 • پست‌‌‌ها: ‌ 801

 • 276

س


نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar
نقل از: LOOLOO_KHAN
نقل از: gooydamar مشه مشنگ خان توجه بنما شما بریدگی داشتی و ازت خون رفته و نیاز به یکی داری که بهت سرم گوشتی . آمپول گوشتی . داششاخ واینا بت وصل کنه حالت خوب شه نه اینکه کف دستی بزنن پس متن آگهیت رو عوض کن و خودتو برا دریافت انواع ویتامین آماده کون
تجربت بالاس معلومه زیاد ویتامین خوردی

دکترا رو هم زیاد عمل کردند تا دکتری گرفتن .فک نمیکنی زیادی چلمنگی

شاید شما راست میگن اخه شما سرجق دوم هستین قربان

برا من همیشه راسته خونتون کسی مشکلی داشت بیام

شما خونه خودتونو خالی نکن یوقت که سرت کلاه نره بفکر خونه ما نباش

من تنهام خونه شمام خونه منه

نخورده پسرخاله شدی سرجق دوم؟ (biggrin)

خیلی وقت پیش خوردم بهت نگفتن پسر خاله

عهه دیدم صبح تخمام درد میکرد خب عزیزم‌چرا تخماشو زیاد میک زدی

اون موقع که من میخوردم تو نبودی .بخواب

اهان بابام هم تعریف میکرد یکی میخورده براش حال میکرده پس تو بودی

بابات روش نشده حقیقت رو بهت بگه . بزرگ شدی عاخه


ـــــــــــ

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

میخواهید پس از دریافت پیام خصوصی، ایمیل آگاهسازی دریافت کنید؟


نمایش نتایج


آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «