هر دم از این باغ بری می رسد!!! چرا می یاید تو این سایت!؟؟


 • Martianboy  

 • عضو از
  1397/12/11

 • پست‌ها: 151

 • 132


پوففف
آخر نفهمید کجای این زندگی قرار گرفتیم همینجور داریم می ریم جلو!
خیلیا به خاطر سکس خیلی کارا می کنن بعضیا سکس براشون یه چیز عادی مثل خوردن آبه!!
بعضیا جوری برخورد می کنن که اصلا انگار نیازی بهش ندارن درحالی که دارن دروغ می گن!
بعضیا همجنس گران ولی فقط فکر می کنن که همجنس گران چون کص گیرشون نمی یاد
بعضیا کص گیرشون می یاد و می کنن ولی تو ذاتشون یه کرمی وول می خوره و نمی دونن همجنس گران.
دنیای پیچیده ای هستش کلا قفلی زدم بدجور نظر شما چیه چرا می یاد تو این سایت
من که یه جورایی مشغولیته برام و با اینکه تیپ و قیافم و بدنم بدک نیس ولی بلد نیستم شماره بدم خیلیام پا می دن ولی نمی تونم برم جلو مشکلم اینه! (dash)


ـــــــــــ

زندگی خیلی کوتاهه تا می تونید شاد باشید و یه هدف رو پیش بگیرید باقدرت برید جلو...


 • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • earthking  

 • عضو از 1396/9/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 433

 • 360

(dash)همه که قرار نیس شماره بدن (preved) خوشگل تو...


(dash)همه که قرار نیس شماره بدن (preved) خوشگل تو دنیا زیاده (stop) ولی اونی که صادقانه بخواد باهات باشه ینفره خودش پیدا میشه (cool) خودتم هرچقد بلد نباشی مخ کنی میری جلو اصن destiny (rolling) فکر کنم اشتباه نوشتمش "سرنوشت"


ـــــــــــ

 • 1 • adam.he  

 • عضو از 1397/11/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 339

 • 408

من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو...


من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.


ـــــــــــ


 • 2 • earthking  

 • عضو از 1396/9/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 433

 • 360

نقل از: adam.he


نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.

:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت


ـــــــــــ

 • 1 • Martianboy  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 151

 • 132

نقل از: earthking


نقل از: earthking (dash)همه که قرار نیس شماره بدن (preved) خوشگل تو دنیا زیاده (stop) ولی اونی که صادقانه بخواد باهات باشه ینفره خودش پیدا میشه (cool) خودتم هرچقد بلد نباشی مخ کنی میری جلو اصن destiny (rolling) فکر کنم اشتباه نوشتمش "سرنوشت"

می دونی دیگه حسی ندارم به دخترا یعنی وقتی می بینمشون فقط لذت می برم از زیباییشون ولی وقت سکس که می شه انگار داداشم لخت شده کنارمه (dash) یعنی همچین حس کسشعری


ـــــــــــ

زندگی خیلی کوتاهه تا می تونید شاد باشید و یه هدف رو پیش بگیرید باقدرت برید جلو... • 2 • Martianboy  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 151

 • 132

نقل از: adam.he


نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.

دررروووود بر فلسطین مرگ بر صدام یزید کافر! (biggrin)


ـــــــــــ

زندگی خیلی کوتاهه تا می تونید شاد باشید و یه هدف رو پیش بگیرید باقدرت برید جلو... • 2 • adam.he  

 • عضو از 1397/11/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 339

 • 408

نقل از: earthking


نقل از: earthking
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت

جانم؟ یعنی چی گنگه؟


ـــــــــــ


 • 1 • earthking  

 • عضو از 1396/9/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 433

 • 360

نقل از: Martianboy


نقل از: Martianboy
نقل از: earthking (dash)همه که قرار نیس شماره بدن (preved) خوشگل تو دنیا زیاده (stop) ولی اونی که صادقانه بخواد باهات باشه ینفره خودش پیدا میشه (cool) خودتم هرچقد بلد نباشی مخ کنی میری جلو اصن destiny (rolling) فکر کنم اشتباه نوشتمش "سرنوشت"
می دونی دیگه حسی ندارم به دخترا یعنی وقتی می بینمشون فقط لذت می برم از زیباییشون ولی وقت سکس که می شه انگار داداشم لخت شده کنارمه (dash) یعنی همچین حس کسشعری

(dash)اعتماد به نفس اون لحظه مهمه (dash) برا اینکه فکر میکنی طرف ممکنه راجب جزئیاتت فکر بدی کنه(ممکنه پشم ممکنه اندازه ممکنه شخصیت، هرچیزی رو فکر کنم در نظر میگیری) تلقین میکنی به خودت ک بی میلی


ـــــــــــ

 • 2 • adam.he  

 • عضو از 1397/11/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 339

 • 408

نقل از: Martianboy


نقل از: Martianboy
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
دررروووود بر فلسطین مرگ بر صدام یزید کافر! (biggrin)

درود عزیز دل برادر. مرگ بر ضد ولایت جقی چیز فقیه


ـــــــــــ


 • 2 • earthking  

 • عضو از 1396/9/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 433

 • 360

نقل از: adam.he


نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت

جانم؟ یعنی چی گنگه؟

:(معلوم نیس هدفت چیه


ـــــــــــ

 • 2 • adam.he  

 • عضو از 1397/11/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 339

 • 408

نقل از: earthking


نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت

جانم؟ یعنی چی گنگه؟

:(معلوم نیس هدفت چیه

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا


ـــــــــــ


 • 2 • adam.he  

 • عضو از 1397/11/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 339

 • 408

حذف


حذف


ـــــــــــ


 • 1 • Martianboy  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 151

 • 132

نقل از: earthking


نقل از: earthking
نقل از: Martianboy
نقل از: earthking (dash)همه که قرار نیس شماره بدن (preved) خوشگل تو دنیا زیاده (stop) ولی اونی که صادقانه بخواد باهات باشه ینفره خودش پیدا میشه (cool) خودتم هرچقد بلد نباشی مخ کنی میری جلو اصن destiny (rolling) فکر کنم اشتباه نوشتمش "سرنوشت"
می دونی دیگه حسی ندارم به دخترا یعنی وقتی می بینمشون فقط لذت می برم از زیباییشون ولی وقت سکس که می شه انگار داداشم لخت شده کنارمه (dash) یعنی همچین حس کسشعری

(dash)اعتماد به نفس اون لحظه مهمه (dash) برا اینکه فکر میکنی طرف ممکنه راجب جزئیاتت فکر بدی کنه(ممکنه پشم ممکنه اندازه ممکنه شخصیت، هرچیزی رو فکر کنم در نظر میگیری) تلقین میکنی به خودت ک بی میلی

اینم هست ولی یه بار رفتم به دختره شماره دادم بعداز 23سال عمرم دختره تا سکته پیش رفت ولی شماره رو گرفت (rolling) فکر کنم اونم از ترسش بود توی ایستگاه اتوبوس با یه شلوار ارتشی یه سوشرت قرمز روش بزرگ پرچم آمریکا از این کلاه گنده ها (biggrin)


ـــــــــــ

زندگی خیلی کوتاهه تا می تونید شاد باشید و یه هدف رو پیش بگیرید باقدرت برید جلو... • 2 • earthking  

 • عضو از 1396/9/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 433

 • 360

نقل از: adam.he


نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت

جانم؟ یعنی چی گنگه؟

:(معلوم نیس هدفت چیه

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

;) خیلیم قشنگ


ـــــــــــ

 • 1 • earthking  

 • عضو از 1396/9/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 433

 • 360

نقل از: Martianboy


نقل از: Martianboy
نقل از: earthking
نقل از: Martianboy
نقل از: earthking (dash)همه که قرار نیس شماره بدن (preved) خوشگل تو دنیا زیاده (stop) ولی اونی که صادقانه بخواد باهات باشه ینفره خودش پیدا میشه (cool) خودتم هرچقد بلد نباشی مخ کنی میری جلو اصن destiny (rolling) فکر کنم اشتباه نوشتمش "سرنوشت"
می دونی دیگه حسی ندارم به دخترا یعنی وقتی می بینمشون فقط لذت می برم از زیباییشون ولی وقت سکس که می شه انگار داداشم لخت شده کنارمه (dash) یعنی همچین حس کسشعری

(dash)اعتماد به نفس اون لحظه مهمه (dash) برا اینکه فکر میکنی طرف ممکنه راجب جزئیاتت فکر بدی کنه(ممکنه پشم ممکنه اندازه ممکنه شخصیت، هرچیزی رو فکر کنم در نظر میگیری) تلقین میکنی به خودت ک بی میلی

اینم هست ولی یه بار رفتم به دختره شماره دادم بعداز 23سال عمرم دختره تا سکته پیش رفت ولی شماره رو گرفت (rolling) فکر کنم اونم از ترسش بود توی ایستگاه اتوبوس با یه شلوار ارتشی یه سوشرت قرمز روش بزرگ پرچم آمریکا از این کلاه گنده ها (biggrin)

(rolling) (rolling) ترسیده نگیره ترورش کنی لامصب


ـــــــــــ

 • 2 • adam.he  

 • عضو از 1397/11/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 339

 • 408

نقل از: earthking


نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت

جانم؟ یعنی چی گنگه؟

:(معلوم نیس هدفت چیه

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

;) خیلیم قشنگ

کلا هدف ما شمایی. بی تو گویی که بینم به چشم جانم ز تن بی جانم میرود


ـــــــــــ


 • 0 • Martianboy  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 151

 • 132

نقل از: earthking


نقل از: earthking
نقل از: Martianboy
نقل از: earthking (dash)همه که قرار نیس شماره بدن (preved) خوشگل تو دنیا زیاده (stop) ولی اونی که صادقانه بخواد باهات باشه ینفره خودش پیدا میشه (cool) خودتم هرچقد بلد نباشی مخ کنی میری جلو اصن destiny (rolling) فکر کنم اشتباه نوشتمش "سرنوشت"
می دونی دیگه حسی ندارم به دخترا یعنی وقتی می بینمشون فقط لذت می برم از زیباییشون ولی وقت سکس که می شه انگار داداشم لخت شده کنارمه (dash) یعنی همچین حس کسشعری

(dash)اعتماد به نفس اون لحظه مهمه (dash) برا اینکه فکر میکنی طرف ممکنه راجب جزئیاتت فکر بدی کنه(ممکنه پشم ممکنه اندازه ممکنه شخصیت، هرچیزی رو فکر کنم در نظر میگیری) تلقین میکنی به خودت ک بی میلی

می دونی مشکل اصلی من اینه که مثلا برم جلو طرف نگیره با شروعش مشکل دارم اینکه چی بگم خو یکمی ضایس بگم بیا این شماره (dash)


ـــــــــــ

زندگی خیلی کوتاهه تا می تونید شاد باشید و یه هدف رو پیش بگیرید باقدرت برید جلو... • 1 • Martianboy  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 151

 • 132

نقل از: adam.he


نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت

جانم؟ یعنی چی گنگه؟

:(معلوم نیس هدفت چیه

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

;) خیلیم قشنگ

کلا هدف ما شمایی. بی تو گویی که بینم به چشم جانم ز تن بی جانم میرود

عاشق شدی رفت (biggrin)


ـــــــــــ

زندگی خیلی کوتاهه تا می تونید شاد باشید و یه هدف رو پیش بگیرید باقدرت برید جلو... • 1 • adam.he  

 • عضو از 1397/11/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 339

 • 408

نقل از: Martianboy


نقل از: Martianboy
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت

جانم؟ یعنی چی گنگه؟

:(معلوم نیس هدفت چیه

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

;) خیلیم قشنگ

کلا هدف ما شمایی. بی تو گویی که بینم به چشم جانم ز تن بی جانم میرود

عاشق شدی رفت (biggrin)

نه قربونت. ما یه بار عاشق شدیم واسه هفت پشتمون بسه. به خودم قول دادم دیگه عاشق نشم


ـــــــــــ


 • 1 • Martianboy  

 • عضو از 1397/12/11

 • پست‌‌‌ها: ‌ 151

 • 132

نقل از: adam.he


نقل از: adam.he
نقل از: Martianboy
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت

جانم؟ یعنی چی گنگه؟

:(معلوم نیس هدفت چیه

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

;) خیلیم قشنگ

کلا هدف ما شمایی. بی تو گویی که بینم به چشم جانم ز تن بی جانم میرود

عاشق شدی رفت (biggrin)

نه قربونت. ما یه بار عاشق شدیم واسه هفت پشتمون بسه. به خودم قول دادم دیگه عاشق نشم

خوب کاری می کنی عشق کسشعری بیش نیس (biggrin) والا بوخودا


ـــــــــــ

زندگی خیلی کوتاهه تا می تونید شاد باشید و یه هدف رو پیش بگیرید باقدرت برید جلو... • 1 • adam.he  

 • عضو از 1397/11/27

 • پست‌‌‌ها: ‌ 339

 • 408

نقل از: Martianboy


نقل از: Martianboy
نقل از: adam.he
نقل از: Martianboy
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he
نقل از: earthking
نقل از: adam.he من که کلا به خاطر گل روی شما میام. میام شما رو ببینم. نیام دلم برات تنگ میشه.
:(شخصیتت خیلی گنگه کصافت

جانم؟ یعنی چی گنگه؟

:(معلوم نیس هدفت چیه

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

;) خیلیم قشنگ

کلا هدف ما شمایی. بی تو گویی که بینم به چشم جانم ز تن بی جانم میرود

عاشق شدی رفت (biggrin)

نه قربونت. ما یه بار عاشق شدیم واسه هفت پشتمون بسه. به خودم قول دادم دیگه عاشق نشم

خوب کاری می کنی عشق کسشعری بیش نیس (biggrin) والا بوخودا

نه عاشقی خیلی خوبه. متاسفانه دخترا خوب نیستن. منم چون دخترا خوب نیستن به خودم قول دادم عاشق نشم. ولی خب قطعا اگر یکی که باشه پیدا بشه قطعا عاشقش میشم. اصلانم دست خودم نیست


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

قرار دادن چه نوع داستانهایی به صورت روزانه بیشتر رضایت شما را به عنوان کاربر سایت تامین میکند؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «