همه دختران و خانم ها کمک کنند+ مشخصات


 • samsiseh  

 • عضو از
  1397/9/25

 • پست‌ها: 223

 • 138


سلام
پسری 25 ساله ام
واقعا در ارتباط گیری حضوری با دختران ضعیف هستم ولی مجازی نه.
حالا اومدم ازتون خواهش کنم یه دختر خانم باهام مجازی دوست بشه و حرف بزنیم به سبکی که شما دلتون میخواد.
صرفا دنبال سکس چت نیستم وگرنه اینو پولی میشه حل کرد.
دنبال آرامشم
آرامش
تجربه یه حس خوب
سن مهم نیست
فقط یه دوست و یه رفیق میخوام
خانم ها کمک کنید
منتظرتونم
ایدی تل بدید


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • samsiseh  
 • عضو از 1397/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 223

 • 138

خانم ها یه لحظه گوش کنید


خانم ها یه لحظه گوش کنید


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم • 0 • samsiseh  
 • عضو از 1397/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 223

 • 138

تا حالا هیچ دختری کمکی نکرده


تا حالا هیچ دختری کمکی نکرده


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم • 0 • samsiseh  
 • عضو از 1397/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 223

 • 138

واقعا هیچ دختری نیست؟


واقعا هیچ دختری نیست؟


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم • 0 • sexy-boy-mash  

 • عضو از 1397/6/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 117

 • 72

اقا پسر گل پسری که تو رابطه حضوری با دختر دنبال...


اقا پسر گل پسری که تو رابطه حضوری با دختر دنبال سکس نباشه پسر نیست برگ چغندره. دخترا معمولا دنبال لاس خشکه ان مگه اینکه راهه مخ زدن بلد باشی پاشو بیا خصوصی راه حضوری مخ زدنو بگم بت


ـــــــــــ


 • 0 • samsiseh  
 • عضو از 1397/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 223

 • 138

نقل از: sexy-boy-mash


نقل از: sexy-boy-mash اقا پسر گل پسری که تو رابطه حضوری با دختر دنبال سکس نباشه پسر نیست برگ چغندره. دخترا معمولا دنبال لاس خشکه ان مگه اینکه راهه مخ زدن بلد باشی پاشو بیا خصوصی راه حضوری مخ زدنو بگم بت

من دنبال همون لاس خشکه ام چون حس ارامش رو ترجیح میدم در قدم اول


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم • 0 • parsabc  
 • عضو از 1398/1/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 265

 • 49

:)


نقل از: samsiseh واقعا هیچ دختری نیست؟

نه نیست بچه کونی (devil)
این چیزایی که تو میخوای فقط با کون دادن به من به دست میاری، وفتی بخوابی زیر کیرم به آرامش می رسیم، وقتی کیر و خایم را جا کنم تو کونت با هم لاس می زنیم.


ـــــــــــ

هر کس بلاکم کنه مادرش زیرخوابمه ! • 0 • samsiseh  
 • عضو از 1397/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 223

 • 138

نقل از: parsabc


نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh واقعا هیچ دختری نیست؟
نه نیست بچه کونی (devil)
این چیزایی که تو میخوای فقط با کون دادن به من به دست میاری، وفتی بخوابی زیر کیرم به آرامش می رسیم، وقتی کیر و خایم را جا کنم تو کونت با هم لاس می زنیم.

ببین پسرم شما به جای parsaabc اسمتو عوض کن بزار parsazerzan یا parsa k.o.n چون به رفتارت و گفتارت بیشتر میاد


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم • 0خانمی که میخواد ارضا بشه بخونه


ﺳﮑ ﺲ ﭼﺖ ﺩﺍﻍ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ..... ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺣ ﺸﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻦ .... ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺿﺮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺑﻼﮐﻢ ﮐﻦ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﻧﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﺳ ﮑﺲ ﭼﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﯼ?? ﺳﮑ ﺲ ﭼﺖ ﺑﺎ ﮔﯿﻒ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺳﮑ ﺴﯽ ﻭ ﺩﺍﻍ ﺍﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﮑ ﺲ ﭼﺖ? ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﮑ ﺴﯽ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭﻭﻭﻭﻭ? ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﮑ ﺲ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻦ??


ـــــــــــ

 • 0 • parsabc  
 • عضو از 1398/1/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 265

 • 49

:)


نقل از: samsiseh
نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh واقعا هیچ دختری نیست؟
نه نیست بچه کونی (devil)
این چیزایی که تو میخوای فقط با کون دادن به من به دست میاری، وفتی بخوابی زیر کیرم به آرامش می رسیم، وقتی کیر و خایم را جا کنم تو کونت با هم لاس می زنیم.

ببین پسرم شما به جای parsaabc اسمتو عوض کن بزار parsazerzan یا parsa k.o.n چون به رفتارت و گفتارت بیشتر میاد

به من باید بگی پدرم نه پسرم،کدوم رفتار و گفتار منظورته؟


ـــــــــــ

هر کس بلاکم کنه مادرش زیرخوابمه ! • 0 • samsiseh  
 • عضو از 1397/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 223

 • 138

نقل از: مرد_تنهای_تنهای_تنها


نقل از: مرد_تنهای_تنهای_تنها ﺳﮑ ﺲ ﭼﺖ ﺩﺍﻍ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ..... ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺣ ﺸﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻦ .... ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺿﺮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺑﻼﮐﻢ ﮐﻦ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﻧﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﺳ ﮑﺲ ﭼﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﯼ?? ﺳﮑ ﺲ ﭼﺖ ﺑﺎ ﮔﯿﻒ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺳﮑ ﺴﯽ ﻭ ﺩﺍﻍ ﺍﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﮑ ﺲ ﭼﺖ? ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﮑ ﺴﯽ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭﻭﻭﻭﻭ? ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﮑ ﺲ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻦ??

برو تاپیک بزن ما خودمون نشستیم ئکی بیاد ارضاش کنیم


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم • 0 • samsiseh  
 • عضو از 1397/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 223

 • 138

نقل از: parsabc


نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh
نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh واقعا هیچ دختری نیست؟
نه نیست بچه کونی (devil)
این چیزایی که تو میخوای فقط با کون دادن به من به دست میاری، وفتی بخوابی زیر کیرم به آرامش می رسیم، وقتی کیر و خایم را جا کنم تو کونت با هم لاس می زنیم.

ببین پسرم شما به جای parsaabc اسمتو عوض کن بزار parsazerzan یا parsa k.o.n چون به رفتارت و گفتارت بیشتر میاد

به من باید بگی پدرم نه پسرم،کدوم رفتار و گفتار منظورته؟

پسرم نمیشنوم چی میگی.رفتار؟ کس زیاد گویی یه نوع رفتاره


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم • 0 • parsabc  
 • عضو از 1398/1/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 265

 • 49

:)


نقل از: samsiseh
نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh
نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh واقعا هیچ دختری نیست؟
نه نیست بچه کونی (devil)
این چیزایی که تو میخوای فقط با کون دادن به من به دست میاری، وفتی بخوابی زیر کیرم به آرامش می رسیم، وقتی کیر و خایم را جا کنم تو کونت با هم لاس می زنیم.

ببین پسرم شما به جای parsaabc اسمتو عوض کن بزار parsazerzan یا parsa k.o.n چون به رفتارت و گفتارت بیشتر میاد

به من باید بگی پدرم نه پسرم،کدوم رفتار و گفتار منظورته؟

پسرم نمیشنوم چی میگی.رفتار؟ کس زیاد گویی یه نوع رفتاره

حالا فعلاً که آبجی و مامانت اینجان ، کیر من تو کس و کون و دهنشونه، خودتم که عمری زیرخوابم بودی، و کمتر جق بزن که کَر نشی و بشنوی، هر وقت هم اوبت گرفت بیا کونت بزارم.


ـــــــــــ

هر کس بلاکم کنه مادرش زیرخوابمه ! • 0 • samsiseh  
 • عضو از 1397/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 223

 • 138

نقل از: parsabc


نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh
نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh
نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh واقعا هیچ دختری نیست؟
نه نیست بچه کونی (devil)
این چیزایی که تو میخوای فقط با کون دادن به من به دست میاری، وفتی بخوابی زیر کیرم به آرامش می رسیم، وقتی کیر و خایم را جا کنم تو کونت با هم لاس می زنیم.

ببین پسرم شما به جای parsaabc اسمتو عوض کن بزار parsazerzan یا parsa k.o.n چون به رفتارت و گفتارت بیشتر میاد

به من باید بگی پدرم نه پسرم،کدوم رفتار و گفتار منظورته؟

پسرم نمیشنوم چی میگی.رفتار؟ کس زیاد گویی یه نوع رفتاره

حالا فعلاً که آبجی و مامانت اینجان ، کیر من تو کس و کون و دهنشونه، خودتم که عمری زیرخوابم بودی، و کمتر جق بزن که کَر نشی و بشنوی، هر وقت هم اوبت گرفت بیا کونت بزارم.

حالا بزار اول خواهرت زیر داداشم در بیاد و مادرت و بابام خوب بگادش. بعدش اگه خاله و عمه هاتو از اب کیر خان داییم سیر شدن طوری نیست . بعدشم خودت بیاد سراغم ولی چون یکبار ننتو کردم که کونی زبون دراز مثل تو رو پس داده دیگه تو کون خودت نمیکنم. به خر میگم اب کیر کون خودتم تامین کنه جنده جونم


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم • 0 • samsiseh  
 • عضو از 1397/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 223

 • 138

نقل از: parsabc


نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh
نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh
نقل از: parsabc
نقل از: samsiseh واقعا هیچ دختری نیست؟
نه نیست بچه کونی (devil)
این چیزایی که تو میخوای فقط با کون دادن به من به دست میاری، وفتی بخوابی زیر کیرم به آرامش می رسیم، وقتی کیر و خایم را جا کنم تو کونت با هم لاس می زنیم.

ببین پسرم شما به جای parsaabc اسمتو عوض کن بزار parsazerzan یا parsa k.o.n چون به رفتارت و گفتارت بیشتر میاد

به من باید بگی پدرم نه پسرم،کدوم رفتار و گفتار منظورته؟

پسرم نمیشنوم چی میگی.رفتار؟ کس زیاد گویی یه نوع رفتاره

حالا فعلاً که آبجی و مامانت اینجان ، کیر من تو کس و کون و دهنشونه، خودتم که عمری زیرخوابم بودی، و کمتر جق بزن که کَر نشی و بشنوی، هر وقت هم اوبت گرفت بیا کونت بزارم.

حالا بزار اول خواهرت زیر داداشم در بیاد و مادرت و بابام خوب بگادش. بعدش اگه خاله و عمه هاتو از اب کیر خان داییم سیر شدن طوری نیست . بعدشم خودت بیاد سراغم ولی چون یکبار ننتو کردم که کونی زبون دراز مثل تو رو پس داده دیگه تو کون خودت نمیکنم. به خر میگم اب کیر کون خودتم تامین کنه جنده جونم


ـــــــــــ

به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو

نظرسنجی

آیا در ایران بحران روابط جنسی ( کمبود روابط جنسی ) داریم ؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «