پرستو یا فنچ

1400/02/22

‏برای من اهمیتی ندارد که کسی با دیگری خوابیده یا نخوابیده. اما برای من مهم است که کسی مالی را که باید در خدمت جامعه باشد، غارت کرده است. شاید برای شما اخبار راست و دروغ خوابیدن این با آن مهم باشد. برای من مهم نیست.
‏آنکه با فنچی می‌خوابد و معاشقه‌ای می‌کند، هیچ ضرری به من نمی‌رساند؛ اما آنکه بیت المال را غارت می‌کند، به من و جامعه ضرر می‌رساند.
دوست ندارم از واژهٔ پرستو استفاده کنم، می‌گویم فنچ.

1400 👀
6 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2021-05-12 07:02:46 +0430 +0430جدای از اینکه متن خوبی داشتید و به حقایق جامعه اشاره کردید
من با اجازتون این دو تا عکس بالا رو می‌زارم، و میگم فقط جوجه ها لایق احترام هستند،

5 ❤️

2021-05-12 12:34:53 +0430 +0430

↩ (Reza(konkon1234
من گربه دوست
من جوجه دوست

1 ❤️

2021-05-12 12:38:44 +0430 +0430
1 ❤️

2021-05-12 13:50:51 +0430 +0430

کون فینچ هم به باد رف😑

1 ❤️

2021-05-12 13:52:02 +0430 +0430

↩ Mester.Finch
کون بر باد رفتگان نیز جزو دوستان مایند🌹

1 ❤️
‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «