پشت هر زن موفق...!


 • onlyhanii  

 • عضو از 1395/2/20
 • پست‌ها: 1887
 • 3179


ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره
چون باهرکی نشست یک ماه بعدش
طوری ازش خورده ک چشماش تره


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img.......ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 2 • bepashamroot  

 • عضو از: 1396/2/7
 • پست‌‌‌ها: ‌ 23
 • 8

یعنی‌ می‌فرمائید یک زن وقتی موفق میشه که یک دسته...


یعنی‌ می‌فرمائید یک زن وقتی موفق میشه که یک دسته بیل تو ماتحت مبارکش چپونده بشه؟! (biggrin)


ـــــــــــ

هرکی‌ دوس داره بپاشم روش بیاد جلو(wanking) (wanking) • 0 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...

ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 3 • shadow69  

 • عضو از: 1395/10/9
 • پست‌‌‌ها: ‌ 2678
 • 3459

shadow


ﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺩﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻦ ﻛﻪ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﻭ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻮﺩﻳﻦ ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﻲ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ (biggrin)


ـــــــــــ

انسان تنها بود، خدا رو آفرید... • 0 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

تشکر از اسکلت حشری عزیز


نقل از: shadow69 ﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺩﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻦ ﻛﻪ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﻭ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻮﺩﻳﻦ ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﻲ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ (biggrin)

(biggrin) (rolling) (angel) (drinks)

از الان بگما اسما رو از حسام پرسیدم (اسکلت حشری) (biggrin) (rose)


ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 2 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 3 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 3 • shadow69  

 • عضو از: 1395/10/9
 • پست‌‌‌ها: ‌ 2678
 • 3459

shadow


نقل از: onlyhanii
نقل از: shadow69 ﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺩﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻦ ﻛﻪ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﻭ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻮﺩﻳﻦ ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﻲ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ (biggrin)
(biggrin) (rolling) (angel) (drinks) از الان بگما اسما رو از حسام پرسیدم (اسکلت حشری) (biggrin) (rose)

ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺧﺮﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻴﻜﺎﻫﺪ ﻻﻛﻦ ﭼﻮﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻧﻘﻲ ﺗﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ :d
ﻧﻘﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺗﺎﻥ (inlove)


ـــــــــــ

انسان تنها بود، خدا رو آفرید... • 0 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 2 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1 • tavrij2006  
 • عضو از: 1391/6/30
 • پست‌‌‌ها: ‌ 72
 • 6

کون یا کوس از تبریز بیاد


عزیزم خودتم دوست داری از کون بکنمت


ـــــــــــ


 • 0 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1 • onlyhanii  

 • عضو از: 1395/2/20
 • پست‌‌‌ها: ‌ 1887
 • 3179

br img...ـــــــــــ

بحث این نیس ک انسان کمه بحث سر اینه چقد هانی خره چون باهرکی نشست یک ماه بعدش طوری ازش خورده ک چشماش تره • 1

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو
نظرسنجی

اگه بفهمید همسر یا شریک جنسیتون (دوس پسر/دختر) بهتون خیانت میکنه واکنش شما چیه ؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «